W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Cel 3: Środowisko

Poprawa jakości środowiska przyrodniczego

Środowisko przyrodnicze jest jednym z podstawowych elementów wpływających na jakość życia i powinno zostać utrzymane w należytym stanie poprzez eliminację czynników zagrażających harmonii krajobrazu oraz jego ochronę i właściwe kształtowanie. Działania będą nakierowane na:

  • poprawę jakości powietrza oraz promowanie oszczędnego i harmonijnego planowania przestrzeni (optymalne zarządzanie przestrzenią w regionie wymaga podejścia do środowiska przyrodniczego jako dobra wspólnego, a do ochrony jego jakości i różnorodności tak, jak do interesu społecznego),
  • zaangażowanie ośrodków naukowych i badawczych w proces poprawy jakości środowiska oraz ścisłą współpracę z nimi. Niezbędne jest zastosowanie narzędzi zintegrowanego zarządzania jakością powietrza w regionie, co zostało opisane jako Wspólne przedsięwzięcie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Urzędu Marszałkowskiego,
  • likwidację niskiej emisji, w tym lepsze wykorzystanie zasobów, a zwłaszcza poprawę efektywności energetycznej oraz rozwój i modernizację infrastruktury wytwórczej i przesyłowej energii, a także elektryfikacją transportu,
  • rekultywację rozumianą jako nadanie lub przywrócenie gruntom zdegradowanym lub zdewastowanym wartości użytkowych lub przyrodniczych przez właściwe ukształtowanie rzeźby terenu, poprawę właściwości fizycznych i chemicznych, uregulowanie stosunków wodnych, odtworzenie gleb, umocnienie skarp oraz odbudowanie lub zbudowanie niezbędnych dróg. Ochrona i rekultywacja terenów pogórniczych w województwie śląskim powinna uwzględniać maksymalne wykorzystanie procesów naturalnych.

Wyniki na koniec 2019 roku 

Zaangażowanie i kontraktacja środków wyniosły odpowiednio: 1,5 mld zł/ 0,6 mld zł