W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Cel 4: Transport

Rozwój i modernizacja infrastruktury transportowej

Jednym z podstawowych działań dla wzrostu konkurencyjności Śląska będzie znaczne zaawansowanie procesu tworzenia wysokiej jakości powiązań transportowych (składających się z połączeń autostradowych, dróg szybkiego ruchu, dróg lokalnych, zmodernizowanych konwencjonalnych linii kolejowych, połączeń lotniczych, transportu publicznego i wodnego).

Obok rozbudowy infrastruktury, głównie w sferze dróg i kolei, działania w tej sferze dotyczą także wdrożenia zintegrowanych rozwiązań dotyczących transportu multimodalnego. Duże znaczenie będzie miała pomoc dotycząca uruchamiania stałych połączeń komunikacji publicznej (w tym szczególnie kolejowych) w obrębie regionu, zakładających skrócenie czasu dojazdów, wpływających na poprawę bezpieczeństwa i komfortu podróżowania, mających największe znaczenie dla stymulowania rozprzestrzeniania procesów rozwojowych.

Obok rozbudowy infrastruktury drogowej i kolejowej, działania w tej sferze dotyczą także rozwoju transportu śródlądowego, czemu służyć ma modernizacja śluz odrzańskich na Kanale Gliwickim, której szacunkowy koszt to 160 mln zł oraz inne inwestycje.

Przedsięwzięcie kluczowe: Wsparcie rozwoju transportu śródlądowego w województwie śląskim

Wsparcie rozwoju transportu śródlądowego przewiduje do roku 2020 następujące działania:

  • Modernizacja śluz odrzańskich na Kanale Gliwickim (śluzy Łabędy i Dzierżno). Planowany termin realizacji: 2018 r. Szacunkowy koszt 50 mln zł.
  • Modernizacja śluz odrzańskich na Kanale Gliwickim (śluzy Sławięcice i Nowa Wieś). Planowany termin realizacji: 2017-2020. Szacunkowy koszt: 110 mln zł.

 Przedsięwzięcie studialne: Duże inwestycje wodne śródlądowe na obszarze województwa śląskiego

Zgodnie z „Założeniami do planów rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce na lata 2016-2020 z perspektywą do roku 2030” na terytorium województwa śląskiego planowane są do realizacji następujące projekty:

  • Budowa drogi wodnej Kędzierzyn-Koźle – granica państwa w ramach połącznia Dunaj-Odra-Łaba,
  • Realizacja etapowej przebudowy Kanału Gliwickiego do klasy Va, wraz z budową nowych śluz obok obecnie istniejących (o ile będzie to uzasadnione, ponieważ przyszły Kanał Śląski będzie przebiegał lateralnie do istniejącego kanału),
  • Budowa Kanału Śląskiego.

Obecnie trwają prace koncepcyjne. Harmonogram oraz szacunkowy koszt zostanie wskazany w Programie rozwoju Odrzańskiej Drogi Wodnej na przełomie 2021/2022 r.

Wyniki na koniec 2019 roku 

Zaangażowanie i kontraktacja środków wyniosły odpowiednio: 19,2 mld zł/ 4,5 mld zł