W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Czyste Powietrze ze wsparciem Banku Światowego i Komisji Europejskiej

Komisja Europejska i Bank Światowy będą nadal wspierać Polskę w działaniach na rzecz poprawy jakości powietrza. Podczas spotkania w warszawskim biurze Banku Światowego, przedstawiciele polskiego rządu, administracji publicznej, Banku i Komisji Europejskiej rozmawiali o tym, jak zwiększyć skuteczność programu Czyste Powietrze i jego efekty. Uczestnicy spotkania komitetu Inicjatywy Komisji Europejskiej na rzecz regionów rozwijających się - Catching-up Regions podkreślali, że program Czyste Powietrze wpisuje się w nowy kierunek polityki Europejskiego Zielonego Ładu.

przy stole siedzą uczestnicy spotkania, do mikrofonu mówi minister Małgorzata Jarosińska-Jedynak

Kluczem do sukcesu jest koordynacja wszystkich sił i środków, a z pewnością Polska poradzi sobie z problemem smogu. Dzisiejsze spotkanie jest dobrym przykładem takiej współpracy. Poza naszym ministerstwem biorą w nim udział także przedstawiciele głównych resortów zaangażowanych w realizację działań na rzecz czystego powietrza – mówiła Małgorzata Jarosińska-Jedynak, minister funduszy i polityki rozwoju.

W spotkaniu uczestniczyli także: Erich Unterwurzacher, dyrektor Dyrekcji Generalnej do spraw polityki regionalnej i miejskiej, Arup Banerji, dyrektor na Unię Europejską Banku Światowego, wiceminister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda, Piotr Woźny, prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a także przedstawiciele Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwa Klimatu, Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwa Rozwoju.

Potrzeby w zakresie środków na walkę z zanieczyszczeniem powietrza w Polsce są bardzo duże. Niezbędne jest, aby fundusze unijne przyczyniały się do tego celu także w przyszłej perspektywie finansowej 2021-2027. Priorytetem Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej będzie zapewnienie komplementarności wsparcia środków z polityki spójności ze środkami krajowymi. Docelowe rozwiązania będzie można jednak programować dopiero po przyjęcia Wieloletnich Ram Finansowych i zakończeniu procesu negocjacji nowych rozporządzeń - mówiła Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

O konieczności angażowania dalszych środków w ochronę powietrza mówił także Erich Unterwurzacher, dyrektor Dyrekcji Generalnej do spraw polityki regionalnej i miejskiej.

Program Czyste Powietrze wpisuje się w Europejski Zielony Ład. Polska już dokonała ogromnego wysiłku transformacji energetycznej. Potrzeby w tym zakresie są nadal bardzo duże - mówił Erich Unterwurzacher.

W tej edycji wsparcie eksperckie dotyczy tylko aspektów związanych z jakością powietrza.

Naszym celem jest pomóc Polsce stworzyć taki program na rzecz poprawy jakości powietrza, który będzie skutecznie docierał do różnych osób, zarówno tych zamożnych jak i biedniejszych. Przed nami wyboista droga i wiele trudnych decyzji do podjęcia. Jednak przy współpracy administracji centralnej, samorządów, firm i społeczeństwa obywatelskiego oraz wsparciu reform ze strony Komisji Europejskiej i Banku Światowego, wierzę, że już za kilka lat Polacy będą oddychać dobrej jakości powietrzem – powiedział Arup Banerji.

Minister Małgorzata Jarosińska-Jedynak zwracała uwagę na praktyczne wykorzystanie eksperckiego wsparcia w ramach inicjatywy Catching-up Regions.

Środki unijne z powodzeniem były już angażowane w cele klimatyczne w obecnym okresie programowania 2014-2020. Dostępny był szeroki wachlarz narzędzi zarówno na poziomie krajowym, jak i w regionach. Planując działania w zakresie poprawy jakości powietrza na kolejny siedmioletni okres będziemy brać pod uwagę efekty prac Banku Światowego w ramach Catching-up Regions oraz nasze dotychczasowe doświadczenia - mówiła Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Catching-up Regions to finansowana przez Dyrekcję Generalną do spraw Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej inicjatywa zapewniająca pomoc o charakterze doradczym zespołu ekspertów Banku Światowego dla polskich regionów. Celem inicjatywy jest zidentyfikowanie barier wzrostu i przeprowadzenie działań, które odblokują potencjał i pomogą w lepszym wykorzystaniu środków w ramach polityki spójności. Inicjatywa jest realizowana od 2016 r. Po polskiej stronie jej realizację koordynuje Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.