W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Ochrona danych osobowych

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DOTYCZĄCY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W SZKOLE
 
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Franciszka Liszta, ul. Jedności Robotniczej 14, 67-200 Głogów. We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania Pana/Pani danych osobowych można skontaktować się bezpośrednio z Administratorem (nr tel.: 768332746, email: sekretariat@muzyczna.glogow.pl) lub z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (Jędrzej Bajer nr tel.: 533807040 email: iod@muzyczna.glogow.pl).

2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu realizacji zadań statutowych i ustawowych wynikających w szczególności z prawa oświatowego (Art. 6 ust. 1 lit. c RODO) Są to między innymi:

  • Ustawa Prawo oświatowe
  • Ustawa o systemie oświaty
  • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne szkoły i placówki artystyczne dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji. Przetwarzanie danych osobowych może również odbywać się na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody w przypadku publikacji wizerunku dziecka (Art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

3. Z uwagi na fakt, iż jesteśmy podmiotem publicznym musimy spełniać zarówno obowiązki nałożone prawem, ale także musimy zapewnić odpowiednią organizację pracy całej placówki. W związku z powyższym Pana/Pani dane mogą być przekazywane do podmiotów świadczących usługi teleinformatyczne w celu obsługi oprogramowania informatycznego na podstawie podpisanych umów powierzenia oraz organów władzy publicznej celem realizacji obowiązków prawnych.
Dostęp do danych osobowych Pana/Pani mogą mieć uprawnieni pracownicy naszej placówki.

4. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres edukacji dziecka w naszej placówce, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa. 

5. Przekazanie przez Pana/Panią danych osobowych odbywa się na zasadzie dobrowolności, jednakże jest konieczne w celu wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych.

6. W przypadku danych osobowych wymaganych przepisami prawa ma Pan/Pani prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego UODO (Urzędu Ochrony Danych Osobowych). W przypadku danych osobowych przekazanych nam na podstawie wyrażonej zgody ma Pan/Pani prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego UODO (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
20.01.2023 17:00 Agnieszka Berest
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Dorota Cimarno
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Ochrona danych osobowych 1.0 20.01.2023 17:00 Agnieszka Berest

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}