W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Ochrona danych osobowych

Informacja administratora

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

informuję, że:

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Ignacego Jana Paderewskiego w Koninie z siedzibą w Koninie przy ul. 3 maja 50, tel.: 63 242 88 24, mail: sekretariat@psmkonin.pl;

  1. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@psmkonin.pl;
  2. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań jednostki oświatowej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie art. 9 ust.2 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  3. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
  4. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną oraz przez okresy zakreślone w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt, zatwierdzonym przez Archiwum Państwowe w Poznaniu;
  5. Posiada Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania;
  6. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych;
  7. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem: Kodeks postępowania administracyjnego, ustawa – Prawo oświatowe jest obligatoryjne.

Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Andrzej Andrzejewski

e-mail: iod@psmkonin.pl

tel: 503 906 669

 

 

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
30.09.2022 14:24 Katarzyna Broj
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Krzysztof Pydyński
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Ochrona danych osobowych 1.0 30.09.2022 14:24 Katarzyna Broj

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}