W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Historia

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Sieradzu została powołana do życia w 1984 r.
Jej Założycielem i jedynym Dyrektorem do 2007 r. był mgr Eugeniusz Sej. Od 1993 r. szkoła mieści się w obecnym budynku przekazanym w trwały zarząd od Skarbu Państwa reprezentowanego wówczas przez Urząd Rejonowy w Sieradzu. Po niezbędnej adaptacji i rozbudowie W latach 1994-95 adaptowano pomieszczenia, stworzono salę kameralną oraz wybudowano łącznik, w którym znalazły się nowe klasy, toalety, szatnia.
W 2007 roku dyrektorem szkoły został mgr Andrzej Grześkowiak, nauczyciel fortepianu. W ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego przedstawił wizję rozbudowy, która spotkała się z akceptacją. Całą rozbudowę podzielono na takie etapy, które dały się realizować w czasie kolejnych wakacji, rok po roku. W latach 2008 – 2010 przeprowadzono remonty, w 2011 r. zaczęto właściwą rozbudowę; w 2012 r. wybudowano całkiem nową salę koncertową, wreszcie w roku 2013 dokończono przebudowę, łącząc wszystkie części szkoły w jedną całość.
Rok szkolny 2013/2014 był pierwszym rokiem funkcjonowania szkoły w nowym kształcie.
Inauguracja Sali Koncertowej nastąpiła wiosną 2014 roku – 28 kwietnia odbył się uroczysty koncert, a oficjalnego otwarcia dokonała Pani Minister. Monika Smoleń, Podsekretarz Stanu w MKiDN.

Szkoła prowadzi swą ożywioną działalność dydaktyczno-artystyczną, wykorzystując maksymalnie możliwości, jakimi dysponuje.

PSM I st. w Sieradzu znana jest z organizacji imprez o zasięgu ogólnopolskim i regionalnym. Miały tu miejsce dwie pierwsze edycje Ogólnopolskiego Konkursu Fagocistów i Oboistów dla studentów Akademii Muzycznych w latach 1996 i 1999 oraz Ogólnopolski Konkurs Wokalny dla uczniów szkół muzycznych II stopnia pod patronatem Akademii Muzycznej w Łodzi.
Najważniejszą w historii Szkoły Muzycznej w Sieradzu jest organizacja Polskiego Festiwalu Fletowego – od początku, czyli od 1995 roku kierownictwo artystyczne sprawuje prof. Antoni Wierzbiński z Akademii Muzycznej w Łodzi. W jury zasiadają profesorowie i nauczyciele akademii muzycznych i szkół z Polski oraz spoza jej granic: prof. Jerzy Mrozik – AM Wrocław, mgr Cezary Traczewski – LM Wrocław, prof. Urszula Janik – AM Łódź, prof. Barbara Świątek-Żelazny – AM Kraków, prof. Janos Balint - AM Budapeszt, prof. Walentinas Gelgotas - AM Wilno. Festiwal przyciąga najlepszych flecistów ze szkół muzycznych I i II st. z całej Polski, a także spoza granic kraju – zgłaszają się uczestnicy z Litwy, Węgier, Austrii. Oprócz przesłuchań konkursowych mają miejsce liczne koncerty oraz imprezy towarzyszące, gromadząc nie tylko uczestników Festiwalu, ale również mieszkańców Sieradza i regionu.

PSM I st. w Sieradzu jest również organizatorem trzech cyklicznych imprez o zasięgu regionalnym.

Pierwsza z nich – od 2002 roku – to Muzyczne Prezentacje Miniatur Skrzypcowych organizowane przez p. Małgorzatę Twardowską-Fronczak Jest to impreza przeznaczona dla najmłodszych skrzypków z klas II i III szkół muzycznych (początkowo regionu łódzkiego, a obecnie całej Polski). Konkurs ten wziął początek ze Szkolnego Konkursu Miniatur Skrzypcowych, zorganizowanego po raz pierwszy w 1998 roku. W 2001 roku był to już konkurs międzyszkolny i objął swym zasięgiem cały region łódzki. Pierwsza edycja pod obecną nazwą i o zasięgu właśnie regionalnym miała miejsce, jak już wspomniano, w 2002 roku. Konkurs nie tylko powiększał zasięg, ale zmieniał się też wewnętrznie, wypracowano przez te lata dobór repertuaru i zasady wyłaniania laureatów – dojrzewała jego formuła. Oprócz przesłuchań konkursowych impreza ta zawiera także elementy dydaktyczne - w formie seminariów, wykładów i lekcji otwartych, prowadzonych w różnych latach przez: prof. Tomasza Bartosiaka z AM w Łodzi, przez panie: Dorotę Obijalską (PSM w Olsztynie) i Ewę Iwan (ZSM w Katowicach) - dwie autorki cenionych utworów i podręczników dla najmłodszych skrzypków, przez prof. Magdalenę Szczepanowską z U. M. im. F. Chopina w Warszawie oraz – ostatnio – przez prof. Małgorzatę Skorupę z AM w Gdańsku.
W roku 2007 po raz pierwszy Prezentacje otrzymały dofinansowanie z Centrum Edukacji Artystycznej. W roku 2017 CEA , wprowadzając nowe zasady określające organizację konkursów, spowodowało odwołanie konkursu.

Druga o podobnym znaczeniu impreza to – od 2003 roku – Muzyczne Spotkania Najmłodszych Pianistów, organizowane przez p. Andrzeja Grześkowiaka, również początkowo jako impreza regionu łódzkiego, a teraz ogólnopolska. Jest swego rodzaju świętem dla uczniów klas I, II i III i IV fortepianu szkół muzycznych I stopnia. Impreza ma formułę otwartego koncertu dla około 40 uczestników, ocenianego przez wszystkich nauczycieli, którzy przygotowali występujących uczniów. Tak skompletowane jury obraduje pod przewodnictwem honorowego gościa, a byli nimi panie i panowie profesorowie: Teresa Manasterska, Maria Niemira, Galina Astachowa, Irina Rumiancewa, Andrzej Tatarski, a od 2008 roku Ś. P. Olga Rusina, która związała się z naszą szkołą i Spotkaniami na dłużej i w sposób szczególny. Oryginalna formuła wyłaniania laureatów przez jury złożone ze wszystkich nauczycieli wyróżnia Spotkania spośród licznych konkursów pianistycznych, zyskując dużą aprobatę w środowisku. Pomysł ten już znajduje swoich naśladowców a w czasopiśmie szkół artystycznych „Twoja Muza” nr 4 z 2006 r. ukazała się niezwykle pochlebna recenzja Spotkań, podkreślająca zalety przyjętego systemu oceniania uczestników.
Tak jak poprzedni, i ten konkurs zostanie prawdopodobnie zakończony z tych samych powodów.

Konkurs „Słucham. Poznaję. Rozumiem!”, organizowany przez p. Izabelę Rudzką od 2002 roku, obejmuje swym zasięgiem cały region łódzki. Tak jak dwa poprzednie, jest to projekt autorski - oryginalna propozycja dla uczniów najstarszych klas szkół muzycznych I stopnia. W 2016 r. miała miejsce ostatnia, VIII edycja konkursu - odbywa się w cyklu dwuletnim i gromadzi ok. 60 uczniów i ich nauczycieli. Konkurs odwołuje się do minimum programowego przedmiotu audycje muzyczne i polega na: rozróżnianiu barw instrumentów, głosów ludzkich, zespołów wokalnych i instrumentalnych, wybranych form muzycznych, określeniu charakteru utworów, faktury muzycznej, sposobu kształtowania oraz elementów dzieła muzycznego, a także 70 podanych utworów spośród kanonu literatury muzycznej. Konkurs jest dwuetapowy: etap I – część pisemna, etap II część ustna z udziałem publiczności.
Z powodu zmian w traktowaniu konkursów szkolnych przez CEA, konkurs ten podzieli los dwóch poprzednich.

Oprócz tych cyklicznych imprez PSM I st. w Sieradzu organizuje warsztaty i seminaria o zasięgu regionalnym: Majówkę Klarnetową, Warsztaty Gitarowe oraz warsztaty i seminaria dla wszystkich pozostałych instrumentów.

Bardzo ważnym elementem pracy szkoły jest organizowanie koncertów. Są to najczęściej popisy klasowe , sekcyjne i szkolne na terenie naszej szkoły, ale także specjalne koncerty dla instytucji i środowisk regionu Sieradza. Szczególnym wydarzeniem jest Szkolny Koncert Kolęd, który odbywa się w ostatnim dniu zajęć przed świątecznymi feriami. Po Nowym Roku odbywa się Koncert Noworoczny. Na uwagę zasługuje Koncert Karnawałowy w wykonaniu nauczycieli PSM, organizowany najpierw w Muzeum Wnętrz Dworskich w Tubądzinie, następnie w Teatrze Miejskim – Sieradzkim Centrum Kultury, a w przyszłości najprawdopodobniej w szkolnej sali koncertowej.
I wreszcie Koncert Muzyki Filmowej, organizowany od lat przez p. Izabelę Rudzką – w nim grają przede wszystkim uczniowie, ale występują też absolwenci, nauczyciele (niezależnie zresztą od tego, czy wychodzą na scenę, wkład ich pracy w przygotowanie wychowanków jest ogromny) a także zaproszeni goście; koncert ten, rozrastając się z roku na rok, doczekał się w 2014 r. niezwykle prestiżowej edycji w Filharmonii Łódzkiej, a od 2015 wypełnia jeden wieczór w ramach Dni Sieradza w amfiteatrze miejskim.

Organizujemy systematycznie koncerty dla takich instytucji jak: Urząd Miasta w Sieradzu, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Gminy i Miasta Warta, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Warcie, Przedszkola w Sieradzu, Zespól Szkół w Brzeźniu, Szkoły Podstawowe i Gimnazja w Sieradzu, Szpital im. Prymasa Kardynała Wyszyńskiego w Sieradzu, Dom Pomocy Społecznej w Sieradzu, Dom Pomocy Społecznej w Rożdżałach, Kościół p.w. Wszystkich Świętych w Sieradzu, Kościół p.w. Najświętszego Serca Jezusowego w Sieradzu, Kościół p.w. Św. Stanisława w Sieradzu, Kościół Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Charłupi Małej, Katolickie Stowarzyszenie CIVITAS CHRISTIANA Oddział Miejski w Sieradzu, Polski Związek Niewidomych Koło Terenowe w Sieradzu, Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu, Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sieradzu, Sieradzka Brygada Wsparcia Dowodzenia, Stowarzyszenie Przyjaciół 15 SBWD, Muzeum Wnętrz Dworskich w Tubądzinie, Miejski dom Kultury – Teatr Miejski, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieradzu, Akademia Muzyczna w Łodzi, Szkoła Muzyczna w Gaggenau (Niemcy).

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Sieradzu pod kierunkiem obecnego dyrektora p. Andrzeja Grześkowiaka pragnie kontynuować i rozwijać swoją dydaktyczną i artystyczną działalność. Chcąc zapewnić należyte warunki do dalszego rozwoju, myślimy o kolejnym poszerzeniu bazy lokalowej - chodzi o zaadaptowanie pustych przestrzeni poddasza nad obecną salą rytmiki. Pomysł ten ma już wstępną zgodę Ministerstwa, a więc – znowu powstanie coś nowego!
Zarówno nowe pomieszczenia, jak i podniesienie standardu istniejących są niezbędne do codziennej pracy i organizacji dużych przedsięwzięć edukacyjno- artystycznych.

{"register":{"columns":[]}}