W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Deklaracja Dostępności

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Czarnkowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności
ma zastosowanie do strony internetowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Czarnkowie.

Data publikacji strony internetowej: 2020-11-16

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-21

Status pod względem zgodności z ustawą: Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne: 

Nie wszystkie grafiki/zdjęcia mogą być opatrzone tekstem alternatywnym, brak dostępności lub niepełna dostępność niektórych plików, załączników w formacie pdf, docx, itp., nie wszystkie linki mogą być aktualne.

„Wirtualny spacer” nie jest dostępny cyfrowo.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-11-16

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe: na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje dodatkowe – strona posiada: na stronie internetowej zastosowano jasne tło, istnieje możliwość powiększenia liter, podświetlania linków.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe: w przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Katarzyna Łączkowska email: katarzyna.laczkowska@sanepid.gov.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury:

Każdy ma prawo: zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu, zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu, wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Zgłoszenie musi zawierać: dane kontaktowe osoby zgłaszającej, wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy zgłoszenie, wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli zgłoszenie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej. Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania: na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
Organ nadzorujący: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Czarnkowie
Adres: ul. Zamkowa 8, 64-700 Czarnków
E-mail: sekretariat.psse.czarnkow@sanepid.gov.pl
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność Architektoniczna:

Do budynku prowadzi jedno wejście bez schodów i progów z obniżonym krawężnikiem od ulicy Zamkowej.

Do budynku można wjechać na wózku inwalidzkim, z lewej strony drzwi wejściowych na ścianie zewnętrznej znajduje się domofon, na odpowiednio dostosowanej wysokości, po wejściu do budynku z prawej strony drzwi znajduje się dzwonek przywoławczy.

Dalsze przejście jest zabezpieczone bramką, przez którą może przejechać osoba na wózku, aby dostać się do stanowiska przystosowanego do obsługi osób z niepełnosprawnościami.

Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz, biura na parterze oraz po prawej stronie korytarza oznakowana toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami.

Do wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Do części pomieszczeń na piętrze prowadzą schody. Nie ma windy.

Obok budynku znajduje się darmowy, ogólnodostępny parking, w przypadku braku miejsca istnieje możliwość zaparkowania przed wejściem do budynku.

Istnieje możliwość skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego po wcześniejszym zgłoszeniu drogą e-mail zapotrzebowania z informacją czego dotyczy sprawa

W budynku nie ma pętli indukcyjnych, platform, informacji głosowych oraz nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy urzędu.

Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy stacji.

Koordynator do spraw dostępności:
Katarzyna Łączkowska
email: 
katarzyna.laczkowska@sanepid.gov.pl

Materiały

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego 2021
Raport​_o​_stanie​_zapewniania​_dostępności​_podmiotu​_publicznego​_2021.pdf 0.06MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
10.02.2021 21:43 Arkadiusz Kościelski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Arkadiusz Kościelski
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Deklaracja Dostępności 7.0 02.09.2022 11:29 Agata Kulka
Deklaracja Dostępności 6.0 02.09.2022 10:25 Agata Kulka
Deklaracja Dostępności 5.0 22.08.2022 11:37 Lena Grott-Scheiding
Deklaracja Dostępności 4.0 22.08.2022 10:55 Lena Grott-Scheiding
Deklaracja Dostępności 3.0 28.03.2022 22:58 Arkadiusz Kościelski
Deklaracja Dostępności 2.0 29.03.2021 21:13 Arkadiusz Kościelski
Deklaracja Dostępności 1.0 10.02.2021 21:43 Arkadiusz Kościelski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}