W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych

ESP EPUAP

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemilogiczna w Gostyniu, zgodnie z ustawą o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne, udostępnił Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP) na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP), która jest środkiem komunikacji elektronicznej, służącym przekazywaniu informacji w formie elektronicznej do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej.

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) na ePUAP umożliwia komunikację elektroniczną pomiędzy obywatelem a jednostką administracji publicznej.

W celu złożenia dokumentu elektronicznego do Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gostyniu poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP) na ePUAP konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta na ePUAP oraz potwierdzony profil zaufany ePUAP.

Instrukcje dotyczące obsługi ePUAP w zakresie: zakładania konta, wysłania dokumentów, podpisywania itp. znajdują się w dziale Pomoc serwisu ePUAP.

Identyfikator URI konta Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gostyniu na ePUAP to:

https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/3004024

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawcza (ESP) Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gostyniu to: /3004024/SkrytkaESP

Zasady korzystania

W celu złożenia dokumentu elektronicznego do Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gostyniu należy:

zalogować się na platformie ePUAP,

wyszukać profil: POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA,GOSTYŃ

wybrać i wypełnić udostępniony formularz oraz podpisać go z użyciem ważnego profilu zaufanego ePUAP lub przy użyciu ważnego bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy certyfikatu kwalifikowanego.

Można także skorzystać z usługi centralnej pisma ogólnego do podmiotu publicznego, w tym celu należy:

zalogować się na platformie ePUAP,

wybrać zakładkę „Katalog Spraw”, a następnie „Najnowsze usługi centralne”,

wybrać z listy usługę „Pismo ogólne do podmiotu publicznego”,

wypełnić udostępniony formularz oraz podpisać go z użyciem ważnego profilu zaufanego ePUAP lub przy użyciu ważnego bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy certyfikatu kwalifikowanego,

należy pamiętać, aby w polu „Ustaw/Zmień adresata” wpisać: POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA,GOSTYŃ


Urzędowe Poświadczenie Odbioru

Po wysłaniu elektronicznego dokumentu, na adres skrytki odbiorczej użytkownika na ePUAP zostanie wygenerowane automatyczne Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO). Otrzymanie UPO jest równoznaczne z przyjęciem przez Powiatową Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w Gostyniu przesłanego wniosku elektronicznego.

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Gostyniu akceptuje wszystkie formaty załączników zgodnie z załącznikiem nr 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z 12 kwietnia 2012 roku w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

Dokumenty zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
10.11.2020 13:31 Michał Krystkowiak
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Michał Krystkowiak
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Metody dostarczania dokumentów elektronicznych 2.0 10.11.2020 13:35 Michał Krystkowiak
Metody dostarczania dokumentów elektronicznych 1.0 10.11.2020 13:31 Michał Krystkowiak

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}