W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Podstawowe informacje

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kozienicach jest aparatem wykonawczym Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kozienicach, który realizuje swoje zadania na podstawie ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2017r. poz. 1261) zgodnie z którą Państwowa Inspekcja Sanitarna została powołana do ochrony zdrowia przed niekorzystnym wpływem szkodliwych i uciążliwych czynników środowiska oraz zapobiegania chorób, w tym zakaźnych i zawodowych, w szczególności poprzez sprawowanie nadzoru nad warunkami:
a) higieny środowiska
b) higieny pracy w zakładach pracy
c) higieny radiacyjnej
d) higieny procesów nauczania i wychowania
e) higieny wypoczynku i rekreacji
f) zdrowotnymi żywności, żywienia i przedmiotów użytku
g) higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, zapobiegania powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych.

Zadania te PPIS realizuje na terenie powiatu kozienickiego tj. 7 gmin i miasta Kozienice.

{"register":{"columns":[]}}