W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Deklaracja dostępności

18.03.2022

Powiatowa  Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://www.gov.pl/web/psse-lodz .

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Treści niedostępne

 • Nie wszystkie grafiki/zdjęcia mogą być opatrzone tekstem alternatywnym,
 • Brak dostępności lub niepełna dostępność niektórych plików, załączników w formacie PDF, DOC, itp.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Koordynatorem ds. Dostępności w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi jest Karolina Kasper-Giełzak, adres poczty elektronicznej  k.gielzak@psselodz.pl.

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 42 253 99 45. 

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Bartosz Karasiński,  adres poczty elektronicznej   informatyk@psselodz.pl.

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 42 253 99 07.

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-23

Data ostatniej istotnej aktualizacji deklaracji: 2022-03-18

 

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Dostępność architektoniczna

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna znajduje się w dwóch odrębnych lokalizacjach ul. Przybyszewskiego 10 oraz   ul. Pomorska  96.

Opis dostępności wejścia do budynku

 • Budynek główny na ul. Przybyszewskiego 10, w którym siedzibę ma PSSE w Łodzi jest obiektem zabytkowym i posiada bariery architektoniczne utrudniające poruszanie się po nim osobom niepełnosprawnym,
 • W prawej oficynie w budynku C jest podjazd dla niepełnosprawnych z dwóch stron, poręcze dostosowane wysokością ułatwiające podjazd wózka.    Na wniosek o dostępność wzywany jest pracownik merytoryczny w zależności od potrzeb.
 • przed budynkiem brak wyznaczonego go stanowiska postojowego dla samochodów użytkowanych przez osoby niepełnosprawne,
 • do budynku prowadzi ogólnodostępne dojście od ul. Przybyszewskiego 10
 • drzwi wejściowe do budynku ogólnodostępne, rozwierane, są dwuskrzydłowe , brak podjazdu dla niepełnosprawnych( 4 schody).
 • Budynek na ul. Pomorskiej 96

Wejście główne do budynku posiada 2 schody, oraz możliwość położenia ruchomego podjazdu dla niepełnosprawnych. Na parterze wyznaczone jest stanowisko do obsługi petentów, osób, w tym niepełnosprawnych.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

 • do obsługi osób niepełnosprawnych zaadaptowane jest  pomieszczenie na parterze w budynku C, na którym korytarz jest przestronny i posiada odpowiednią szerokość zapewniającą swobodne warunki ruchu osobom na wózkach inwalidzkich
 • obok wyodrębnionego pomieszczenia znajduje się łazienka i toaleta z drzwiami o szerokości 90 cm(częściowo dostępna – bez zamontowanych uchwytów)
 • w budynku brak oznaczeń w alfabecie brajla dla osób niewidomych, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących;
 • na budynku Stacji brak tablicy informującej osoby ze szczególnymi potrzebami o wejściu do budynku, mogłaby być w alfabecie brajla.

Inwestycje powyższe są planowane po otrzymaniu/wygospodarowaniu środków na ten cel.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym oraz ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U.z 2019 r.poz.1172 i 1495): osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do obiektów użyteczności publicznej, w szczególności budynków i ich otoczenia przeznaczonych na potrzeby administracji publicznej, a tym samym także do budynku PSSE w Łodzi.

Warunkiem wejścia na teren budynku PSSE z psem asystującym, psem przewodnikiem jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego            i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynku z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego. Osoba niepełnosprawna nie jest zobowiązana do zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy.

Brak możliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego.

Osoby głuche lub niedosłyszące mogą skorzystać również z pomocy osoby przybranej. Osoba przybrana musi mieć ukończone 16 lat i potrafić komunikować się z osobami załatwiającymi sprawy.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny –PSSE w Łodzi.

Materiały

WNIOSKEK​_O​_ZAPEWNIENIE​_DOSTĘPNOŚCI​_ARCHITEKTONICZNEJ .DOC
WNIOSKEK​_O​_ZAPEWNIENIE​_DOSTĘPNOŚCI​_ARCHITEKTONICZNEJ.doc 0.72MB
WNIOSKEK​_O​_ZAPEWNIENIE​_DOSTĘPNOŚCI​_ARCHITEKTONICZNEJ .PDF
WNIOSKEK​_O​_ZAPEWNIENIE​_DOSTĘPNOŚCI​_ARCHITEKTONICZNEJ.pdf 0.16MB
WNIOSKEK​_O​_ZAPEWNIENIE​_DOSTĘPNOŚCI​_CYFROWEJ .DOC
WNIOSKEK​_O​_ZAPEWNIENIE​_DOSTĘPNOŚCI​_CYFOROWEJ.doc 0.72MB
WNIOSKEK​_O​_ZAPEWNIENIE​_DOSTĘPNOŚCI​_CYFROWEJ .PDF
WNIOSKEK​_O​_ZAPEWNIENIE​_DOSTĘPNOŚCI​_CYFOROWEJ.pdf 0.16MB
Procedury dostępności
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
28.03.2021 18:26 Bartosz Karasiński
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Karolina Kasper-Giełzak
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Deklaracja dostępności 2.0 24.03.2022 09:08 Bartosz Karasiński
Deklaracja dostępności 1.0 28.03.2021 18:26 Bartosz Karasiński

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}