W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Historia PSSE

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Ostrowi Mazowieckiej powstała w 1957 r. na mocy Dekretu z dnia 14 sierpnia 1954 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U.54.37.160).
Zadaniem Powiatowej Stacji było:
• wykonywanie zapobiegawczego oraz bieżącego nadzoru sanitarnego,
• zapobieganie powstawaniu chorób zakaźnych i zawodowych oraz zwalczanie tych chorób,
• popularyzowanie zasad higieny oraz zapobieganie chorobom.


Równolegle z Dekretem wydano Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 sierpnia 1954 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania oraz zasad i trybu postępowania państwowych inspektorów sanitarnych (Dz.U.54.37.161), które określiło ich zadania i uprawnienia w zakresie bieżącego i zapobiegawczego nadzoru sanitarnego.


Należy dodać, że powyższe zadania na terenie powiatu ostrowskiego były realizowane już od 1949 r. przez Kolumnę Sanitarno - Epidemiologiczną w ramach Powiatowego Wydziału Zdrowia przy Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Ostrowi Mazowieckiej. Taki stan trwał do 1957 r. kiedy zgodnie z Instrukcją nr 40/57 Ministra Zdrowia z dnia 23 czerwca 1957 r. Kolumnę Sanitarno-Epidemiologiczną przekształcono w Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Ostrowi Mazowieckiej. Siedzibą nowopowstałej Stacji został obiekt zlokalizowany przy ul. Lubiejewskiej 3. Merytorycznie Stacja podlegała Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, mieszczącej się w Aninie. W tej strukturze organizacyjnej Stacja działała do roku 1975 kiedy to, zgodnie z nowym podziałem administracyjnym Państwa powołano wojewódzkie i terenowe stacje sanitarno-epidemiologiczne.


Terenowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Ostrowi Mazowieckiej weszła w skład Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ostrołęce jako jej placówka terenowa. Po ustaleniu przez Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego organizacji wewnętrznej rozpoczęła swoją działalność w nowej siedzibie, tj. przy ul. Generała Władysława Sikorskiego 3.
1 stycznia 1999 r., ze względu na zmianę ustawy o Inspekcji Sanitarnej, Stacja otrzymała nazwę Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Ostrowi Mazowieckiej. Kolejnym etapem zmian była restrukturyzacja w 2003 r. kiedy z dniem 1 października Powiatowa Stacja przejęła zadania i pracowników likwidowanego Oddziału Zamiejscowego Wojewódzkiej Stacji w Warszawie mieszczącego się w Ostrowi Mazowieckiej. W tej strukturze organizacyjnej Stacja działa do chwili obecnej, merytorycznie podlegając Wojewódzkiej Stacji w Warszawie.