W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Materiały do pobrania

Sekcja Higieny Komunalnej

Materiały

Sekcja Higieny Komunalnej
wniosek​_ekshumacja.pdf 0.18MB
Ocena obszarowa jakości wody w nadzorowanych wodociągach na terenie powiatu ostrowskiego
Ocena​​_obszarowa.pdf 0.25MB
Wniosek o wydanie opinii sanitarnej na przeprowadzenie imprezy masowej
Wniosek​_impreza​_masowa.pdf 0.06MB

Sekcja Żywności i Żywienia

Materiały

wniosek o wpis do rejestru
wniosek​_o​_wpis​_do​_rejestru.pdf 0.18MB
Wniosek o wykreślenie z rejestru zakładów
wniosek-o-wykreslenie-z-rejestru.pdf 0.18MB
Wniosek o zatwierdzenie oraz o wpis do rejestru zakładów
wniosek​_o​_zatwierdzenie​_oraz​_wpis​_do​_rejestru.pdf 0.18MB
Wniosek o zmiany w rejestrze zakładów
wniosek​_o​_wprowadzenie​_zmian​_w​_rejestrze.pdf 0.18MB
Wniosek o kontrolę graniczną
kont​_gran​_wzor.pdf 0.17MB
Wniosek o dokonanie granicznej kontroli sanitarnej substancji pomagającej w przetwarzaniu
2wniosek​_kontroli​_granicznej-substancja.pdf 0.14MB
Wniosek o wydanie zaświadczenia - koncesja na napoje alkoholowe
wniosek​_koncesja​_napoje​_alkoholowe.pdf 0.08MB
wniosek o dokonanie zmian w wykazie zakładów wytwarzających produkty kosmetyczne
dokonanie​_zmian​_w​_wykazie​_zakładow​_wytwarzających​_produkty​_kosmetyczne.pdf 0.12MB
wniosek o wpis do wykazu zakładów wytwarzających produkty kosmetyczne
wpis​_do​_wykazu​_zakładow​_wytwarzających​_produkty​_kosmetyczne.pdf 0.12MB
wniosek o wpis do wykazu zakładów wytwarzających produkty kosmetyczne
wykreslenie​_z​_wykazu​_zakładow​_wytwarzających​_produkty​_kosmetyczne.pdf 0.12MB

Sekcja Nadzoru Sanitarnego

Materiały

Wniosek o odbiór sanitarny
Wniosek​_o​_odbior.pdf 0.17MB
Wniosek o uzgodnienie projektu
Wniosek​_o​_uzgod​_projek.pdf 0.16MB
Wniosek o ocenę higieniczną na zastosowanie materiałów lub wyrobów do uzdatniania i dystrybucji wody
zastosowanie​_wyrobów​_do​_uzdatniania.pdf 0.12MB

Laboratorium Mikrobiologii i Parazytologii

Materiały

Cennik
cennik-badan.pdf 0.17MB
Zlecenie na badanie sporali
zlecenie​​_sporale.pdf 0.07MB
Zlecenie na badanie
zlecenie​_na​_badanie.pdf 0.07MB
Zlecenie na odpis wyniku badania
zlecenie​_na​_wykonanie​_odpisu.pdf 0.15MB
Wzór upoważnienia do odbioru wyników przez osobę trzecią
UPOWAZNIENIE.pdf 0.12MB
Informacje dotyczące pobierania prób do badań
Informacje​_dotyczące​_pobierania​_prób​_do​_badań.pdf 0.16MB
Deklaracja kierownictwa Laboratorium Mikrobiologii i Parazytologii
polityka-jakosci.pdf 0.11MB
skan certyfikatu akredytacji
certyfikat​_akredytacji.pdf 0.12MB
Zakres akredytowanych badań
AB​_1161.pdf 0.24MB
Cennik
cennik-badan.pdf 0.17MB
Ankieta dla klienta
Ankieta​_dla​_klienta.pdf 0.18MB
Certyfikat Labquality
Certyfikat​_Labquality.pdf 0.05MB
Certyfikat POLMICRO
Certyfikat​_Polmicro.pdf 0.04MB

Główny Specjalista ds. Systemu Jakości

Materiały

Polityka jakości PSSE w Ostrowie Wielkopolskim
polityka-jakosci-nadzor.jpeg 0.82MB
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2021
Oświadczenie​_o​_stanie​_kontroli​_zarządczej​_za​_rok​_2021.pdf 0.13MB

Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia

Materiały

Ulotki informacyjne – Uwaga kleszcze!
kleszcze​_ulotka.pdf 0.22MB

Sekcja Higieny Pracy

Materiały

Karta zgłoszenia pracodawcy
karta-zgloszenia-pracodawcy.pdf 0.03MB
Karta oceny narażenia zawodowego w związku z podejrzeniem choroby zawodowej
oceny​_choroby​_zawodowej.pdf 0.23MB
Rejestr prac narażających pracowników na działanie szkodliwego czynnika biologicznego
pracownikow​_na​_dzialanie​_szkodliwego.pdf 0.04MB
Rejestr pracowników narażonych na działanie substancji chemicznych
rejestr​_pracownikow​_chemicznych.pdf 0.03MB
Rejestr pracowników narażonych na działanie szkodliwego czynnika biologicznego
rejestr​_pracownikow​_biologicznego.pdf 0.03MB
Skierowanie na badania w związku z podejrzeniem choroby zawodowej
skierowanie​_choroby​_zawodowej.pdf 0.22MB
Zgłoszenie podejrzenia choroby zawodowej
zgloszenie​_choroby​_zawodowej.pdf 0.02MB

Sekcja Epidemiologii

Materiały

Formularz zgłoszenia niepożądanego odczynu poszczepiennego po szczepieniu BCG
Meldunek​_o​_zachorowaniach​_na​_grype.pdf 0.11MB
Formularz zgłoszenia niepożądanego odczynu poszczepiennego po szczepieniu innym niż BCG
NOP​_po​_szczepieniu​_innym​_niz​_BCG.pdf 0.15MB
Formularz zgłoszenia zachorowania na chorobę przenoszoną drogą płciową
Zgloszenie​_choroby​_przenoszona​_droga​_plciowa.pdf 0.10MB
Formularz zgłoszenia zachorowania na chorobę zakaźną
Zgloszenie​_choroby​_zakaznej.pdf 0.10MB
Formularz zgłoszenia zachorowania na gruźlicę
Zgloszenie​_gruzlicy.pdf 0.10MB
Formularz zgłoszenia dodatniego wyniku badania w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych
Zgloszenie​_dodatniego​_wyniku​_czynnikow​_chorobotworczych.pdf 0.10MB
Formularz zgłoszenia dodatniego wyniku badania w kierunku gruźlicy
Zgloszenie​_dodatniego​_wyniku​_badania​_gruzlicy.pdf 0.10MB
Formularz zgłoszenia dodatniego wyniku badania w kierunku ludzkiego wirusa niedoboru odporności (HIV)
Zgloszenie​_dodatniego​_wyniku​_badania​_HIV.pdf 0.10MB
Zgłoszenie podejrzenia lub rozpoznania zakażenia HIV lub zachorowania na AIDS zgonu osoby zakażonej HIV chorej na AIDS
Zgloszenie​_zakazenia​_HIV​_AIDS​_zgon.pdf 0.10MB
Meldunek o zachorowaniach i podejrzeniach zachorowań na grypę
Meldunek​_o​_zachorowaniach​_na​_grype​_(1).pdf 0.11MB
Program Szczepień Ochronnych
Program​_Szczepien​_Ochronnych.pdf 2.24MB

Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży

Materiały

Instrukcja w sprawie wymagań higieniczno-sanitarnych dla stacjonarnych obozów pod namiotamiInstrukcja w sprawie wymagań higieniczno-sanitarnych dla stacjonarnych obozów pod namiotami
instrukcja​_dla​_obozow.pdf 0.71MB
Stanowisko Departamentu Matki i Dziecka Ministerstwa Zdrowia w sprawie zapobiegania i zwalczania wszawicy u dzieci i młodzieży
zwalczanie​_wszawicy.pdf 0.23MB
Wyniki Badania Głównego Inspektoratu Sanitarnego w sprawie obciążenia uczniów ciężarem tornistrów
ciezar​_tornistrow.pdf 4.12MB
Zasady udostępniania wody wodociągowej dzieciom w placówkach szkolno-wychowawczych – bezpieczne formy i zalecenia higieniczno-sanitarne
zasady​_udostepniania​_wody.pdf 1.71MB
{"register":{"columns":[]}}