W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej psse-pleszew.pl

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pleszewie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Strona internetowa Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pleszewie.

  • Data publikacji strony internetowej: 24.11.2020
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 24.11.2020

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Nie wszystkie grafiki/zdjęcia mogą być opatrzone tekstem alternatywnym,.

Brak dostępności lub niepełna dostępność niektórych plików, załączników w formacie PDF, DOC, itp...

Materiały zostały wytworzone przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-11-24.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Michał Stempniewicz, sekretariat@psse-pleszew.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo: zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu, zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu, wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie. Żądanie musi zawierać: dane kontaktowe osoby zgłaszającej, wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie, wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej. Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia. Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres: Organ nadzorujący: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu Adres: ul. Nosowskiego 23, 61-705 Poznań E-mail: sekretariat@wssepoznan.pl Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Główne wejście do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pleszewie, dostępne jest od ulicy Poznańskiej

Wejście posiada możliwości skorzystania z dzwonka umożliwiającego przywołanie pracownika do obsługi osób z niepełnosprawnościami.

Materiały

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego
psse-raport-dostepnosc.pdf 0.11MB
{"register":{"columns":[]}}