W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej psse-pleszew.pl

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pleszewie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Strona internetowa Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pleszewie.

 • Data publikacji strony internetowej: 24.11.2020
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 24.11.2020

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Nie wszystkie grafiki/zdjęcia mogą być opatrzone tekstem alternatywnym,.

Brak dostępności lub niepełna dostępność niektórych plików, załączników w formacie PDF, DOC, itp...

Materiały zostały wytworzone przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-11-24.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Michał Stempniewicz, sekretariat.psse.pleszew@sanepid.gov.pl 

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo: zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu, zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu, wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie. Żądanie musi zawierać: dane kontaktowe osoby zgłaszającej, wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie, wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej. Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia. Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres: Organ nadzorujący: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu Adres: ul. Nosowskiego 23, 61-705 Poznań E-mail: sekretariat.wssepoznan@sanepid.gov.pl Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pleszewie znajduje się w budynku przy ul. Poznańskiej 30, 63-300 Pleszew.
Poszczególne komórki organizacyjne PSSE znajdują się na trzech kondygnacjach, według kolejności:

 1. Parter
 • Biuro Obsługi

2. I piętro

 • Higiena Pracy
 • Oświata Zdrowotna i Promocja Zdrowotna
 • Higiena Dzieci i Młodzieży
 • Sekcja Higieny Żywności i Żywienia
 • Zapobiegawczy Nadzór Sanitarny

3. II piętro

 • Państwowy Powiatowy InspektorSanitarny, Dyrektor PSSE
 • Sekretariat
 • Sekcja Higieny Komunalnej
 • Oddział Ekonomiczny i Administracyjny,
 • Kadry
 • Główny Księgowy  
 • Sekcja Epidemiologii

 
Charakterystyka infrastrukturalna budynku, ul. Poznańska 30 w Pleszewie:

 • budynek znajduje się ok. 50 metrów od ul. Poznańskiej (w podwórzu) , jest trzykondygnacyjny z jednym wejściem, wejście znajduje się na parterze.
 • przy drzwiach znajduje się domofon przez który jest możliwość przywołania osoby odpowiedzialnej za załatwienie sprawy. Można również skorzystać z pomocy koordynatora ds. dostępności, który dostępny jest pod nr tel. 625947860.
 • wewnątrz budynku znajdują się schody ze względu na bariery architektoniczne brak windy,
 • brak toalet dla osób niepełnosprawnych,
 • brak oznaczeń umożliwiającym odczyt informacji osobom niewidomym i słabowidzącym.
 • jest możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego po wcześniejszym zgłoszeniu co najmniej  3 dni robocze, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenie może być dokonane w formie e-mail: sekretariat.psse.pleszew@sanepid.gov.pl, ePUAPu, tradycyjnej poczty, bądź telefonicznie.
 • przed budynkiem znajduje się parking z wyznaczonym miejscem dla osób z niepełnosprawnością,
 • dostępna przenośna pętla indukcyjna, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia,
 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • dostęp z psem asystującym: wejście na teren PSSE w asyście psa jest dozwolone. Warunkiem jest zabezpieczenie psa przed ugryzieniem osób trzecich (kaganiec).

Materiały

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego
psse-raport-dostepnosc.pdf 0.11MB
Wniosek o zapewnienie dostępności
wniosek-zapewnienie-dostepnosc.docx 0.01MB
{"register":{"columns":[]}}