W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Materiały do pobrania

Pliki do pobrania w formacie pdf

Sekcja Higieny Komunalnej

 

 

Materiały

Wniosek o zezwolenie na ekshumację, przewóz zwłok (szczątków)
hk-ekshumacja.pdf 0.12MB
Zaświadczenie zarządcy cmentarza o planowanej ekshumacji osoby wskazanej we wniosku
hk-ekshumacja-zasw.pdf 0.11MB
Oświadczenie wnioskodawcy
hk-ekshumacja-osw.pdf 0.07MB
Oświadczenie
hk-ekshumacja-osw-zgoda.pdf 0.07MB
Wniosek o wydanie opinii sanitarnej na przeprowadzenie imprezy masowej
hk-impreza.pdf 0.13MB

Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku

Materiały

Wniosek o wpis zakładu do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej
hz-wniosek-2020.pdf 0.21MB
Wniosek o dokonanie zmian w rejestrze zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej
hz-zmiany-2020.pdf 0.20MB
Wniosek o zatwierdzenie zakładu i o wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej
hz-zatwierdzenie-2020.pdf 0.20MB
Wniosek o wykreślenie zakładu z rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej
hz-wykreslenie-2020.pdf 0.16MB

Stanowisko Pracy ds. Higieny Pracy

 

Materiały

Informacja o substancjach, preparatach, czynnikach lub procesach technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym
hp-rakotw.pdf 0.05MB
Informacja o użyciu szkodliwego czynnika biologicznego
hp-czynnik.pdf 0.04MB
Wykaz chorób zawodowych
hp-wykaz.pdf 0.05MB
Zgłoszenie podejrzenia choroby zawodowej
hp-choroba.pdf 0.02MB
Karta zgłoszenia pracodawcy
hp-zgloszenie.pdf 0.04MB

Stanowisko Pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego

Materiały

Wniosek o odbiór sanitarny
ns-odbior-21.pdf 0.13MB
Wniosek o opinię sanitarną dot. oceny higienicznej
ns-ocena-21.pdf 0.12MB
Wniosek o odstępstwo
ns-odstepstwo.pdf 0.03MB
Wniosek o opinię
ns-opinia-21.pdf 0.11MB

Stanowisko Pracy do spraw Higieny Dzieci i Młodzieży

Materiały

Lista osób do kwarantanny
Lista​_osób​_do​_kwarantanny-​_Szkoły,​_Przedszkola.xls 0.04MB
Wniosek o wydanie opinii w sprawie zawieszenia zajęć
Wniosek​_o​_wydanie​_opinii​_w​_sprawie​_zawieszenia​_zajęć.docx 0.01MB

Sekcja Epidemiologii

Osoba która skończyła kwarantannę i chce uzyskać świadczenia od pracodawcy lub ZUS, winna zwrócić się do pracodawcy lub ZUS z pisemnym oświadczeniem o odbywaniu obowiązkowej kwarantanny. Przykładowy wzór oświadczenia można znaleźć np. na stronie ZUS.

Jeśli dla pracodawcy lub ZUS pisemne oświadczenie zgłaszającego jest niewystarczające, wówczas to ZUS lub PRACODAWCA może wystąpić do tut. Inspektora o potwierdzenie odbycia kwarantanny lub izolacji w warunkach domowych.

Z wnioskiem o wydanie stosownego zaświadczenia w ww. zakresie może też zwrócić się Strona na zasadach ogólnych.

W celu uzyskania zaświadczenia o odbywaniu obowiązkowej kwarantanny lub izolacji w warunkach domowych  należy wypełnić stosowny wniosek, podpisać i przesłać listownie w wersji papierowej, telegraficznie, za pomocą telefaksu lub ustnie do protokołu a także za pośrednictwem skrzynki ePUAP Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pleszewie

 

 

 

Osoba która skończyła kwarantannę i chce uzyskać świadczenia od pracodawcy lub ZUS, winna zwrócić się do pracodawcy lub ZUS z pisemnym oświadczeniem o odbywaniu obowiązkowej kwarantanny. Przykładowy wzór oświadczenia można znaleźć np. na stronie ZUS.

Jeśli dla pracodawcy lub ZUS pisemne oświadczenie zgłaszającego jest niewystarczające, wówczas to ZUS lub PRACODAWCA może wystąpić do tut. Inspektora o potwierdzenie odbycia kwarantanny lub izolacji w warunkach domowych.

Z wnioskiem o wydanie stosownego zaświadczenia w ww. zakresie może też zwrócić się Strona na zasadach ogólnych.

W celu uzyskania zaświadczenia o odbywaniu obowiązkowej kwarantanny lub izolacji w warunkach domowych  należy wypełnić stosowny wniosek, podpisać i przesłać listownie w wersji papierowej, telegraficznie, za pomocą telefaksu lub ustnie do protokołu a także za pośrednictwem skrzynki ePUAP Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pleszewie.

Materiały

Wniosek o wydanie zaświadczenia - COVID-19
Wniosek​_o​_wydanie​_zaswiadczenia-COVID-19.doc 0.07MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
14.10.2021 11:46 Michał Stempniewicz
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Michał Stempniewicz
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Materiały do pobrania 1.0 14.10.2021 11:46 Michał Stempniewicz

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}