W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Informacja w sprawie terminu wykonania testu w celu zwolnienia z kwarantanny granicznej

Logo PIS

Główny Inspektorat Sanitarny informuje, że w przypadku osoby przekraczającej granicę Rzeczypospolitej Polskiej, która rozpoczęła podróż z terytorium państwa nienależącego do strefy Schengen lub niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej, zwolnienie z kwarantanny będzie możliwe po wykonaniu testu w ósmej dobie, po przybyciu do kraju.

W przypadku osoby, o której mowa powyżej, zgodnie z § 3 ust. 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r. poz. 861, z późn.zm.), okres realizacji obowiązku odbycia 10 – dniowej kwarantanny ulega skróceniu w przypadku uzyskania przez tę osobę negatywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 wykonanego po przekroczeniu granicy Rzeczpospolitej Polskiej w okresie nie wcześniejszym niż 7 dni, licząc od momentu jej przekroczenia.

W świetle przepisu art. 57 § 1. k.p.a. „Jeżeli początkiem terminu określonego w dniach jest pewne zdarzenie, przy obliczaniu tego terminu nie uwzględnia się dnia, w którym zdarzenia nastąpiło. Upływ ostatniego z wyznaczonej liczby dni uważa się za koniec terminu". Zatem dnia, w którym nastąpiło przekroczenie granicy RP nie uwzględnia się przy obliczaniu 7-dniowego terminu kwarantanny, którego upływ uprawnia do wykonania, w ósmej dobie, testu diagnostycznego. Uzyskanie negatywnego wyniku testu umożliwi, po tym okresie, skrócenie kwarantanny granicznej.

Obowiązek odbycia kwarantanny uznaje się za zrealizowany z chwilą wprowadzenia  negatywnego wyniku testu przez medyczne laboratorium diagnostyczne wykonujące diagnostykę zakażenia wirusem SARS-CoV-2 do systemu teleinformatycznego.

{"register":{"columns":[]}}