W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Podstawowe informacje

PSSE Płock istnieje od 1975 r. jako:

1)       Terenowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Płocku (w związku z nowym podziałem administracyjnym kraju) w latach 1975 – 1998,

2)       Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Płocku (od 1999 r. do 31 września 2003 r.) z lokalizacją przy Placu Dąbrowskiego,

3)       Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Płocku od 1 października 2003 r. z siedzibą przy ul. Kolegialnej 20 – po połączeniu z Oddziałem Zamiejscowym w Płocku Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie,

Poprzednikami Oddziału Zamiejscowego w Płocku Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie były:

1)       Miejska Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Płocku w latach 1954 – 1975,

2)       Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Płocku (powołana z dniem 1 lipca 1975 r. w związku z nowym podziałem administracyjnym kraju) w latach 1975 – 1998.

PSSE Płock mieści się obecnie w zespole budynków oznaczonych literami A i B.

Z ulicy Kolegialnej 20 w Płocku do budynku A wiodą 2 wejścia: A i B.

Wejście A w budynku A prowadzi do pomieszczeń na parterze (Sali Konferencyjnej - p.1, Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia - p.2 i Sekcji Ochrony Radiologicznej WSSE Warszawa - p.3) oraz na I piętro do Sekretariatu (p.7), pomieszczeń Sekcji Nadzoru Zapobiegawczego (pp. 8 i 9) i sekcji działalności pomocniczej.

Wejście B w budynku A prowadzi na I piętro do pomieszczeń Oddziału Laboratoryjnego [OL]. Próbki przyjmowane są w p. 16 od pacjentów i w p. 24 od próbkobiorców (próbki wody).

Bramą z ulicy Kolegialnej 20 w Płocku można dostać się do budynku C. Są tam pozostałe sekcje Oddziału Nadzoru Zapobiegawczego i Bieżącego PSSE Płock oraz pomieszczenia wykorzystywane również przez OL PSSE Płock.

W okresie międzywojennym mieścił się tu bardzo znany Hotel Warszawski. Budynek, a w zasadzie zespół kamienic wzniesiono około 1840 roku dla Teofila Sławińskiego, przebudowano gruntownie w 1901 roku (prawdopodobnie pod kierunkiem Bolesława Zienkiewicza). Uzyskał wówczas szereg bardzo nowoczesnych jak na owe czasy pokoi i apartamentów, łącznie z elegancką sala balową, bilardową i koncertową. Niektóre pokoje wyposażono w łazienki, wszędzie wprowadzono oświetlenie elektryczne (1908 r.), co stawiało wówczas zakład na równi z najnowocześniejszymi hotelami na ziemiach polskich. Przy Hotelu Warszawskim działał teatr "Oaza", a później kino-teatr "Sfinks" gdzie - jak głosi reklama z 1928 r. - "wyświetlano najpiękniejsze filmy pierwszorzędnych firm krajowych i zagranicznych". Znaną w Płocku hotelowa, ekskluzywną restauracją kierował od 1926 roku Stanisław Kujawski. "Warszawski" słynął z bali sylwestrowych oraz tzw. krótkich wieczorów karnawałowych, które uświetniały muzyką różne zespoły - m.in. w 1915 roku płocczan zachwycał koncertujący tu duet artystyczny Karasiński - Kataszek.

Hotel Warszawki należał do Sławińskich, Ostrowskich a od 1925 roku jego właścicielami byli Maria i Karol Popielewscy. Ostatni właściciel hotelu, Karol Popielawski, został rozstrzelany przez hitlerowców dnia 30 września 1939 roku, obok swojego hotelu za posiadanie broni palnej.

Fasada kamienicy ma charakter eklektyczny z elementami klasycyzującymi i neorenesansowymi, a w Sali Konferencyjnej (dawna sala restauracyjna i balowa) można oglądać piękne sztukaterie na suficie.

Rodzaj działalności i strukturę organizacyjną Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Płocku (PSSE Płock) określa Regulamin. Podstawy prawne działania PSSE Płock to Statut, Regulamin i powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności:

1)       Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej,

2)       Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,

3)       Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej,

PSSE w Płocku kieruje Dyrektor Piotr Parjaszewski, będący jednocześnie Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Płocku, natomiast merytoryczny nadzór zwierzchni nad całokształtem działania PSSE Płock sprawuje Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie.

Obszarem działania PSSE Płock jest Płock – miasto na prawach powiatu oraz powiat płocki z następującymi gminami: Bielsk, Bodzanów, Brudzeń Duży, Bulkowo, Drobin, Gąbin, Łąck, Mała Wieś, Nowy Duninów, Radzanowo, Słubice, Słupno, Stara Biała, Staroźreby, Wyszogród.

Obszarem działania PSSE Płock w zakresie badań laboratoryjnych jest (poza ww. gminami) teren ustalony przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie i określony w umowach pomiędzy właściwymi Państwowymi Inspektorami Sanitarnymi.

Oddział Laboratoryjny PSSE Płock posiada system zarządzania oraz odpowiednie zaplecze techniczne zgodne z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących.

PSSE Płock jako jednostka kontrolująca posiada system jakości oraz zaplecze techniczne zgodne z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17020:2012 Ogólne kryteria działania różnych rodzajów jednostek inspekcyjnych

Laboratoria PSSE Płock powstały w 2003 roku na bazie laboratoriów, pracowni i sekcji Oddziałów Higieny Komunalnej, Higieny Żywności, Żywienia i

Przedmiotów Użytku, Higieny Pracy oraz Epidemiologii Oddziału Zamiejscowego w Płocku Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie.

Do zadań Oddziału Laboratoryjnego należy w szczególności:

- wykonywanie badań fizykochemicznych i mikrobiologicznych wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, wód w opakowaniach jednostkowych oraz wód z basenów kąpielowych,

- wykonywanie badań fizykochemicznych i mikrobiologicznych wód powierzchniowych (rzeka Wisła – ujęcie wodociągowe i kąpieliska),

- wykonywanie badań wody ciepłej w kierunku Legionella sp.,

- wykonywanie badań w kierunku schorzeń jelitowych,

- prowadzenie bakteriologicznych posiewów materiałów klinicznych i oznaczania lekowrażliwości,

- wykonywanie badań parazytologicznych,

- prowadzenie badań skuteczności sterylizacji w obiektach służby zdrowia,

- badanie parazytologiczne i bakteriologiczne piasku

- wykonywanie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w powietrzu środowiska pracy,

- wykonywanie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia i uciążliwych w środowisku pracy w zakresie czynników fizycznych,

- wykonywanie badań czynników chemicznych i biologicznych w powietrzu pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi,

- wykonywanie pomiarów poziomu dźwięku w budynkach mieszkalnych, budynkach użyteczności publicznej oraz zamieszkania zbiorowego.

Zakres badań przedstawiony jest na stronie internetowej PSSE Płock natomiast badania akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji (zakres AB 630) wyszczególnione są na stronie www.pca.gov.pl .

Materiały

O nas - info
O​_nas.pdf 0.43MB
{"register":{"columns":[]}}