W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Praktyki studenckie

W Powiatowej Stacji Sanitarno–Epidemiologicznej w Płockku istnieje możliwość odbycia praktyk studenckich przy czym program praktyk winien odpowiadać zakresowi zadań realizowanych przez PSSE w Płocku.

Podanie o przyjęcie na praktykę zawierające imię i nazwisko studenta, rok i kierunek studiów (uczelnia) oraz proponowany termin odbycia praktyki, jak również nazwę komórki organizacyjnej, w której miałaby być realizowana praktyka należy przesłać na adres PSSE w Płocku lub złożyć osobiście w sekretariacie Stacji

Po rozpatrzeniu podania student otrzyma informację o przyjęciu lub braku możliwości odbycia praktyki.

Warunkiem przyjęcia na praktykę jest podpisanie złożonego przez uczelnię porozumienia w sprawie organizacji praktyki pomiędzy uczelnią, a PSSE w Płocku, określające  prawa i obowiązki stron.

Porozumienie (w dwóch egzemplarzach) przygotowuje uczelnia. Praktykanci nie otrzymują żadnego wynagrodzenia z tytułu odbywania praktyki w PSSE w Płocku.

Osoba do kontaktu w sprawie praktyk:
Aleksandra Szewczuk tel. (24) 367 26 10

email: kadry.plock@psse.waw.pl lub praktyki.psseplock@psse.waw.pl

Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Płocku uprzejmie informuje o swoim udziale w realizacji rządowego programu praktyk studenckich w administracji zgodnie z zaleceniem Rady Ministrów z dnia 3 marca 2015 roku dotyczącym praktyk studenckich w urzędach administracji rządowej oraz jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych w 2015 r.

Materiały informacyjne oraz dokumenty wzorcowe przydatne przy organizacji praktyki studenckiej w administracji rządowej w 2015/2016 r. są dostępne na stronie Departamentu Służby Cywilnej KPRM dsc.kprm.gov.pl/

{"register":{"columns":[]}}