W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Stanowisko Pracy do Spraw Higieny Pracy

e-mail: higienapracy.psse.rawicz@sanepid.gov.pl


Do zadań Stanowiska Pracy do Spraw Higieny Pracy należy w szczególności:

 1. prowadzenie postępowania wyjaśniającego oraz dokumentacji w zakresie chorób zawodowych;
 2. nadzór nad zakładami pracy w zakresie warunków zdrowotnych środowiska pracy, a w szczególności zapobieganie powstawaniu chorób zawodowych i innych związanych z warunkami pracy;
 3. nadzór nad podmiotami gospodarczymi w zakresie wprowadzania do obrotu i stosowania:
  a)  substancji chemicznych i ich mieszanin,
  b)  produktów biobójczych i substancji czynnych,
  c)  prekursorów narkotyków kategorii 2 i 3,
  d)  środków ochrony roślin,
  e)  substancji powierzchniowo czynnych i detergentów;
 4. nadzór nad podmiotami gospodarczymi w zakresie:
  a)  występowania substancji, preparatów, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy,
  b)  występowania szkodliwych czynników biologicznych w środowisku pracy,
  c)  stosowania leków cytostatycznych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
  d)  usuwania i zabezpieczania wyrobów zawierających azbest,
  e)  klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin chemicznych (CLP);
 5. nadzór nad zagadnieniami związanymi z rejestracją, oceną i udzielaniem zezwoleń dla substancji chemicznych (REACH);
 6. udział w opracowywaniu opinii sanitarnych dotyczących rozwiązań projektowych w nowopowstałych lub modernizowanych zakładach pracy w zakresie higieny pracy;
 7. prowadzenie postępowania wyjaśniającego w ramach Wspólnotowego Systemu Szybkiego Powiadamiania o Produktach Niebezpiecznych (RAPEX) w odniesieniu do produktów chemicznych;
 8. współpraca z podmiotami gospodarczymi w ramach wdrażania przepisów dotyczących klasyfikacji, oznakowania oraz pakowania substancji i mieszanin chemicznych (CLP);
 9. prowadzenie postępowania w przypadku stwierdzenia wytwarzania lub wprowadzania do obrotu środków zastępczych;
 10. prowadzenie nadzoru, nad nowymi substancjami psychoaktywnymi, realizowanego w ramach kontroli spełniania obowiązków wynikających z przepisów ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.
{"register":{"columns":[]}}