W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Deklaracja dostępności

Informujemy, że na podstawie art. 14 ust. 4 ustawy z 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062)  funkcję koordynatora do spraw dostępności w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Sokołowie Podlaskim pełni Anna Kosieradzka – starszy asystent ds. Higieny Pracy
Telefon: 25 506 50 10 wew. 106, 25 506 50 15
e-mail: hpnsokolow@psse.waw.pl, sokolow@psse.waw.pl

Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Sokołowie Podlaskim zobowiązuje się zapewniać dostępność strony internetowej www.gov.pl/web/ zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Sokołowie Podlaskim

Data publikacji strony internetowej: 2015-12-30
Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020-10-30

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

  • mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
  • pochodzą z różnych źródeł, są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt,
  • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
  • posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji,
  • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
  • Brak jest gdzieniegdzie poprawnych opisów alternatywnych fotografii lub grafik znalezionych w serwisie.

Dokładamy wszelkich starań by wszyscy redaktorzy byli przeszkoleni w zakresie prawidłowego dodawania treści.
Oświadczenie sporządzono dnia 2020-11-30
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny podmiotu publicznego.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą odpowiedzialną jest Anna Kosieradzka, adres poczty elektronicznej hpnsokolow@psse.waw.pl, sokolow@psse.waw.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 25 506 50 10, 25 506 50 15
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z zadaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja  żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Sokołowie Podlaskim
ul. Oleksiaka Wichury 3, 08-300 Sokołów Podlaski
Pomieszczenia Stacji zlokalizowane są na drugim piętrze budynku biurowego wielolokalowego. Do PSSE prowadzi jedno wejście klatką schodową, od strony podwórza (część zachodnia). Brak jest podjazdu dla wózków. Przy schodach nie ma również żadnego domofonu ani głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma windy.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
W budynku nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM).
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Parking ogólnodostępny, z wyznaczonymi miejscami parkingowymi dla osób niepełnosprawnych znajduje się przed budynkiem od ul. Oleksiaka Wichury oraz wzdłuż ul. Żołnierzy Niezłomnych
W sytuacji, gdy osoba niepełnosprawna potrzebuje bezpośredniej pomocy ze strony pracownika Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sokołowie Podlaskim, powinna w pierwszej kolejności skontaktować się dzwoniąc na numer telefonu 25 506 50 10 lub mailowo sokolow@psse.waw.pl. Po zdefiniowaniu potrzeby osoby niepełnosprawnej, pracownik merytorycznie odpowiedzialny za załatwienie sprawy, skontaktuje się z osobą niepełnosprawną i przekaże informacje o sposobie jej załatwienia.

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
12.11.2020 15:45 Andrzej Odrobiński
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Andrzej Odrobiński
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Deklaracja dostępności 3.0 30.11.2020 20:55 Andrzej Odrobiński
Deklaracja dostępności 2.0 30.11.2020 20:54 Andrzej Odrobiński
Deklaracja dostępności 1.0 12.11.2020 15:45 Andrzej Odrobiński

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP