W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Materiały do pobrania

ZNAKI ZAKAZU PALENIA

Materiały

ZNAK - ZAKAZ PALENIA
znak​_palenia​_print​_(1).pdf 0.57MB
ZNAK - ZAKAZ PALENIA - czarny I
zakaz​_palenia​_znak​_czarny​_1.pdf 0.62MB
ZNAK - ZAKAZ PALENIA - czarny II
zakaz​_palenia​_znak​_czarny​_2.pdf 0.49MB
ZNAK - ZAKAZ PALENIA - czerwony I
zakaz​_palenia​_znak​_czerwony​_1.pdf 0.58MB
ZNAK - ZAKAZ PALENIA - czerwony II
zakaz​_palenia​_znak​_czerwony​_2.pdf 0.49MB

Pliki Sekcji Epidemiologii

Materiały

FORMULARZ ZGŁOSZENIA NIEPOŻĄDANEGO ODCZYNU PO SZCZEPIENIU BCG (p/gruźlicy)
formBCG.doc 0.08MB
FORMULARZ ZGŁOSZENIA NIEPOŻĄDANEGO ODCZYNU PO SZCZEPIENIU INNYM NIŻ BCG
form​_innymBCG.doc 0.09MB
ZLK-1 Zgłoszenie podejrzenia lub rozpoznania zakażenia lub choroby zakaźnej
Form​_ZLK1.doc 0.08MB
ZLK-2 Zgłoszenie podejrzenia lub rozpoznania gruźlicy
Form​_ZLK2.doc 0.10MB
ZLK-3 Zgłoszenie podejrzenia lub rozpoznania zachorowania na chorobę przenoszoną drogą płciową
Form​_ZLK3.doc 0.07MB
ZLK-4 Zgłoszenie podejrzenia lub rozpoznania zakażenia HIV/ zachorowania na AIDS/zgonu osoby zakażonej HIV/chorej na AIDS
Form​_ZLK4.doc 0.10MB
ZLK-5 Zgłoszenie podejrzenia lub rozpoznania zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej
Form​_ZLK5.doc 0.06MB
Instrukcja - badanie na nosicielstwo
Instrukcja​_-​_badanie​_na​_nosicielstwov3.doc 0.02MB
MZ-55 TYGODNIOWY, DZIENNY MELDUNEK o zachorowaniach i podejrzeniach zachorowań na grypę za okres, dzień
MZ​_55​_2015.doc 0.05MB
ZRANIENIA OSTRYMI NARZĘDZIAMI - przewodnik
Przewodnik​_Zranienia​_Ostrymi​_Narzedziami.pdf 2.69MB
Sprawozdanie kwartalne z przeprowadzonych obowiązkowych szczepień ochronnych
kwartalne​_spr​_ze​_zuzycia​_szczepionek.doc 0.09MB
Sprawozdanie kwartalne z ruchu kart szczepień
kwartalne​_spr​_​_z​_ruchu​_kart​_szczepien.doc 0.06MB
Miesięczne sprawozdanie ze zużycia szczepionek dla dzieci z grup ryzyka
miesieczne​_spr​_ze​_zuzycia​_szczepionek​_dla​_dzieci​_z​_grup​_ryzyka.doc 0.04MB
Protokół pobrania próbek
Protokol​_pobrania​_probek​_Sporotesty.doc 0.08MB
Raport ws. wstrzymania, wycofania produktu leczniczego
Raport​_ws​_wstrzymania​_wycofania​_produktu​_leczniczego.doc 0.03MB
Upoważnienie do odbioru sprawozdania z badań
Upowaznienie​_do​_odbioru​_sprawozdania​_z​_badan.docx 0.01MB
Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej
Wniosek​_o​_udostepnienie​_dokumentacji​_medycznej.doc 0.04MB
Zapotrzebowanie na szczepionki
Zapotrzebowanie​_na​_szczepionki.doc 0.04MB
Zlecenie na badanie mikrobiologiczne - Nadzorowe
Zlecenie​_na​_badanie​_mikrobiologiczne​_Nadzorowe.doc 0.10MB
Zlecenie na badanie mikrobiologiczne - Płatne
Zlecenie​_na​_badanie​_mikrobiologiczne​_Platne.doc 0.11MB
Ogólne wytyczne dla wszystkich podmiotów wykonujących procesy dekontaminacji, tym sterylizacji wyrobów medycznych.
OGOLNE​_WYTYCZNE​_STERYLIZACJA​_2017.pdf 10.97MB

Pliki dotyczące Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego

Materiały

Wniosek o zgłoszenie zakończenia budowy - robót budowlanych
Wniosek​_o​_zgloszenie​_zakonczenia​_budowy​_-​_robot​_budowlanych.doc 0.03MB

Pliki dotyczące chorób zawodowych

Materiały

Karta oceny narażenia zawodowego w związku z podejrzeniem choroby zawodowej - wersja edytowalna
karta​_oceny​_narazenia.doc 0.06MB
Karta oceny narażenia zawodowego w związku z podejrzeniem choroby zawodowej
karta​_oceny​_narazenia.pdf 0.29MB
Schemat postępowania w sprawie stwierdzenia chorób zawodowych
schemat​_postepowania​_przy​_podejrzeniu​_choroby​_zawodowej.pdf 0.41MB
Skierowanie na badania w związku z podejrzeniem choroby zawodowej - wersja edytowalna
skierowanie​_na​_​_badania​_dla​_​_podmiotu​_leczniczego.doc 0.04MB
Skierowanie na badania w związku z podejrzeniem choroby zawodowej
skierowanie​_na​_​_badania​_dla​_​_podmiotu​_leczniczego.pdf 0.19MB
Wykaz chorób zawodowych wraz z okresem, w którym wystąpienie udokumentowanych objawów chorobowych upoważnia do rozpoznania choroby zawodowej pomimo wcześniejszego zakończenia pracy w narażeniu zawodowym - wersja edytowalna
wykaz​_chorob​_zawodowych.doc 0.12MB
Wykaz chorób zawodowych wraz z okresem, w którym wystąpienie udokumentowanych objawów chorobowych upoważnia do rozpoznania choroby zawodowej pomimo wcześniejszego zakończenia pracy w narażeniu zawodowym
wykaz​_chorob​_zawodowych.pdf 0.24MB
Zgłoszenie podejrzenia choroby zawodowej - wersja edytowalna
zgloszenie​_podejrzenia​_choroby​_zawodowej.doc 0.03MB
Zgłoszenie podejrzenia choroby zawodowej
zgloszenie​_podejrzenia​_choroby​_zawodowej.pdf 0.19MB

Pliki dotyczące badania wody

Materiały

Cennik badań wody wykonywanych usługowo - wersja edytowalna
Cennik​_badan​_wody​_wykonywanych​_uslugowo​_w​_2020​_r.doc 0.09MB
Cennik badań wody wykonywanych usługowo
Cennik​_badan​_wody​_wykonywanych​_usnugowo​_w​_2020​_r.pdf 0.14MB
Druk zlecenia na pobranie wody - wersja edytowalna
Zlecenie​_na​_pobranie​_wody.doc 0.07MB
Druk zlecenia na pobranie wody
Zlecenie​_na​_pobranie​_wody.pdf 0.20MB
Druk zlecenia na zbadanie wody - wersja edytowalna
Zlecenie​_na​_badanie​_wody.doc 0.16MB
Druk zlecenia na zbadanie wody
Zlecenie​_na​_badanie​_wody.pdf 0.26MB
Wytyczne pobierania próbek wody
Wytyczne​_pobierania​_probek​_wody.pdf 0.19MB

Pliki dotyczące ekshumacji zwłok

Materiały

Informacje dotyczące ekshumacji zwłok - wersja edytowalna
Informacje​_dotekshumacji.doc 0.03MB
Informacje dotyczące ekshumacji zwłok
Informacje​_dotekshumacji.pdf 0.35MB
Wniosek o wydanie zgody na ekshumacje zwłok
WNIOSEK​_o​_wydanie​_zgody​_na​_ekshumacje.doc 0.06MB
Wniosek o wydanie zgody na ekshumacje zwłok
WNIOSEK​_o​_wydanie​_zgody​_na​_ekshumacje.pdf 0.52MB
Druk pełnomocnictwa - wersja edytowalna
DRUK​_pelnomocnictwa.doc 0.02MB
Druk pełnomocnictwa
DRUK​_pelnomocnictwa.pdf 0.16MB

Pliki dotyczące Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku

Materiały

Wniosek o wydanie zaświadczenia dla obiektów żywnościowo-żywieniowych
wniosek​_o​_wydanie​_zaswiadczenia​_zz​_v2.docx 0.01MB
Wniosek o zatwierdzenie zakładu i o wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej
wniosek​_o​_zatwierdzenie​_i​_wpisv2.doc 0.04MB
Wniosek o wpis zakładu do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej
Wniosek​_o​_wpis​_do​_rejestruv2.doc 0.05MB
Wniosek o dokonanie zmian w rejestrze zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej
wniosek​_o​_dokonanie​_zmianv2.doc 0.04MB
Wniosek o wykreślenie zakładu do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej
Wniosek​_o​_wykresleniev2.doc 0.04MB

Pliki dotyczące Higieny Dzieci i Młodzieży

Materiały

Opieka nad dziećmi do lat 3 - Poradnik GIS
11-06-PORADNIK-GIS-Opieka-nad-dziecmi-do-lat-3.pdf 2.26MB
Bezpieczne ferie 2020
Bezpieczne​_ferie​_2020​_dla​_organizatorow.pdf 0.38MB