W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Zawiadomienie o wstrzymaniu biegu terminów załatwiania spraw z zakresu dostępu do informacji publicznej oraz ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego

31.03.2021

Logo Państwowa Inspekcja Sanitarna

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 15zzzzzn1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 ze zm.)

zawiadamiam o wstrzymaniu biegu terminów załatwiania spraw dotyczących udzielania informacji w trybach określonych w obowiązujących ustawach, w szczególności w ustawie z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t. j. z Dz. U. z 2020 r. poz. 2176) oraz w ustawie z dnia 25.02.2016 r. o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1446 ze zm.)

na okres od 31.03.2021 r. do 31.07.2021 r.

Jedocześnie informuję, że zgodnie z zapisem art. 15 zzzzzn1 ust. 3 i ust. 4 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych:

  • czynności dokonane przez organ administracji publicznej w okresie, o którym mowa w ust.1 są skuteczne, pod warunkiem poinformowania o nich stron;
  • ogłoszenie niniejszego zawiadomienia, wyłącza wywodzenie wobec organu administracji publicznej środków prawnych dotyczących bezczynności, przewlekłości lub naruszenia prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki.

 

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny

w Sokołowie Podlaskim

Marzenna Hardej

Materiały

Zawiadomienie o wstrzymaniu biegu terminów
Zawiadomienie​_o​_wstrzymaniu​_biegu​_terminow​_31​_03​_2021.pdf 0.48MB