W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Higiena Żywności Żywienia i Produktów Kosmetycznych

 

Do zakresu działania Sekcji HŻŻ i PU w zakresie bieżącego nadzoru sanitarnego, należy kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne, dotyczące warunków produkcji, transportu, przechowywania i sprzedaży żywności oraz warunków żywienia zbiorowego a także, warunków zdrowotnych produkcji i obrotu przedmiotami użytku, kosmetykami, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.


Zadania Sekcji HŻŻiPU:

• nadzór nad warunkami produkcji i obrotu oraz nad bezpieczeństwem żywności, materiałami i wyrobami do kontaktu z żywnością, kosmetykami oraz nad jakością żywienia w zakładach żywienia zamkniętego, w tym w placówkach oświatowo - wychowawczych;

• nadzór nad jakością zdrowotną importowanych środków spożywczych oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością;

• prowadzenie urzędowych kontroli dot. przestrzegania przepisów sanitarnych w obiektach żywnościowo-żywieniowych oraz nad przedmiotami użytku;

• dokonywanie oceny ryzyka, zbierania informacji oraz koordynowanie działań dot. niebezpiecznych produktów w ramach systemu wczesnego ostrzegania RASFF;

• współpraca z Inspekcją Weterynaryjną i innymi organami kontrolnymi oraz jednostkami administracji rządowej i samorządowej;

• prowadzenie postępowań administracyjnych;

• opracowywanie sprawozdań liczbowych i opisowych;

• pobieranie próbek do badań w ramach urzędowej kontroli żywności oraz monitoring;

• prowadzenia konsultacji i instruktażu dla petentów;

• wydawanie atestów na grzyby świeże oraz prowadzenie porad grzybowych;

• wydawanie decyzji zgodny na prowadzenie działalności.