W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Podstawowe informacje

Widok na szczyt fasady budynku siedziby Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej zlokalizowanej w Stargardzie przy ul. Czarnieckiego 34., Fasada budynku jest otynkowana w kolorze szarym, na której widnieją tablice informacyjne oraz logo Inspekcji Sanitarnej.
Z lewej strony budynku prowadzi brukowany podjazd na wewnętrzny parking Stacji.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Stargardzie jest jednostką budżetową będącą podmiotem leczniczym finansowanym z budżetu państwa
Uprawnienia podmiotu tworzącego w stosunku do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Stargardzie posiada Wojewoda Zachodniopomorski.
Stacja posiada wpis w rejestrze prowadzonym przez Wojewodę Zachodniopomorskiego pod numerem księgi rejestrowej 000000023948.

Działa na podstawie:

·         Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.(Dz. U. z 2017 r. Nr 1261 z pózn. zm.),

·         Ustawy z dnia 14 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. Nr 618 z pózn. zm.),

·         Zarządzenia Nr 020/8/2012 Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Stargardzie Szczecińskim,

·         Statutu nadanego przez Wojewodę Zachodniopomorskiego Zarządzeniem Nr 369/2012 z dnia 10.07.2012r,

·         Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm )
Obszar działania Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Stargardzie obejmuje:
• gmina miejska: Stargard 
• gminy miejsko-wiejskie: Chociwel, Dobrzany, Ińsko, Suchań
• gminy wiejskie: Dolice, Kobylanka, Marianowo, Stara Dąbrowa, Stargard

Zdjęcia (1)