W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Oświata Zdrowotna i Promocja Zdrowia

Zadania Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia

 •  inicjowanie i wytyczanie kierunków przedsięwzięć zmierzających do zaznajamiania społeczeństwa z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, popularyzowania kultury fizycznej, zasad higieny i racjonalnego żywienia, metod zapobiegania chorobom oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy;
 • wytyczanie kierunków oraz koordynowanie realizowanych na terenie powiatu działań w zakresie oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia;
 • opracowywanie, realizowanie, monitorowanie oraz ewaluacja  programów prozdrowotnych;
 • opracowywanie materiałów edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie szkoleń, narad , konferencji oraz  konkursów  na tematy prozdrowotne;
 • współpraca z administracją rządową, samorządową, organizacjami
 • i stowarzyszeniami oraz środkami masowego przekazu w zakresie działań na rzecz zdrowia mieszkańców powiatu;
 • gromadzenie i udostępnianie zainteresowanym osobom i instytucjom pomocy dydaktycznych, materiałów informacyjnych o tematyce zdrowotnej;
 • pobudzanie aktywności społecznej do działań na rzecz własnego zdrowia;
 •  realizacja programów  koordynowanych przez Departament Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Głównego Inspektoratu Sanitarnego;
 • ciągłe doskonalenie zawodowe, uczestnictwo w szkoleniach, naradach, kursach:
 • realizacja programów nakierowanych na lokalne potrzeby powiatu;
 • analizowanie sytuacji zdrowotnej na terenie powiatu z uwzględnieniem danych demograficznych, epidemiologicznych oraz sytuacji społecznej;
 • ocena działalności w zakresie oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia prowadzonej przez szkoły i inne placówki oświatowo wychowawcze, szkoły wyższe oraz środki masowego przekazu, zakłady opieki zdrowotnej, instytucje   i organizacje