W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz zgodnie z art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Szamotułach, ul. B. Chrobrego 8, 64-500 Szamotuły.

2. W przypadku wątpliwości lub pytań związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych możliwy jest kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych - p. Karolina Sartowicz drogą komunikacji elektronicznej za pomocą adresu: sekretariat.psse.szamotuly@sanepid.gov.pl .

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane zgodnie z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:

−przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

−osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych;

−przetwarzanie danych jest niezbędne do realizacji zleconych badań, jak również w celu prowadzonych postępowań administracyjnych.

4. Dane nie będą profilowane oraz udostępniane podmiotom innym, niż uprawnione na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

5. Dane Pani/Pana będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

6. Przysługuje Pani/Panu prawo do:

− informacji czy przechowywane są Pana/Pani dane osobowe;

− dostępu do swoich danych osobowych;

− żądania sprostowania/uzupełnienia przechowywanych danych osobowych;

− sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

− żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

− żądania przeniesienia danych osobowych;

− wycofania zgody w sytuacji, gdy przetwarzanie odbywa się w oparciu o zgodę.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 roku o ochronie danych osobowych (RODO).

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
09.11.2020 12:13 administrator gov.pl
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Jacek Tylka
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Klauzula informacyjna 4.0 11.08.2022 09:03 Jacek Tylka
Klauzula informacyjna 3.0 21.10.2021 14:17 Jacek Tylka
Klauzula informacyjna 2.0 12.02.2021 11:43 Jacek Tylka
Klauzula informacyjna 1.0 09.11.2020 12:13 administrator gov.pl

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}