W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Dane kontaktowe

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w m.st. Warszawie
ul. Jana Kochanowskiego 21,  01-864 Warszawa

Przyjmowanie i odbiór dokumentów odbywa się w Kancelarii (główne wejście) w dni robocze w godz. 8:30 - 15:00.

Tel. 22-310-79-00

(telefon do punktu badań na nosicielstwo - 22 310-79-69, 22 310-79-16)

E-mail: kancelaria.psse.warszawa@sanepid.gov.pl

Uwaga: łączny rozmiar załączonych plików nie może przekraczać 15 MB.

Kontakt społeczeństwa z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w m.st. Warszawie (PSSE) realizuje się w następujący sposób:

  1. W godzinach pracy PSSE w dni robocze od poniedziałku do piątku od 08:00 do 15:35 poprzez:

a)      e-mail: kancelaria.psse.warszawa@sanepid.gov.pl;
b)      elektroniczna Skrzynka Podawcza (ePUAP): http://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/0136sgqnu2;

  1. Po godzinach pracy PSSE od 15:35 do 08:00 dnia następnego oraz w dni wolne od pracy poprzez:

a)      e-mail: kancelaria.psse.warszawa@sanepid.gov.pl;
b)      elektroniczna Skrzynka Podawcza (ePUAP): http://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/0136sgqnu2;

Adresy skrytek ePUAP:
/0136sgqnu2/SkrytkaESP,
/0136sgqnu2/skrytka


Numer alarmowy Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w m.st. Warszawie tel.:   +48 606 108 040

Numer dostępny jest:
poniedziałek - piątek 8:00 – 20:00,
sobota - niedziela oraz dni świąteczne 10:00-15:00  

Numer alarmowy Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w m.st. Warszawie jest tylko i wyłącznie w przypadkach wystąpienia sytuacji kryzysowej w obszarze realizacji zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej takich jak: zagrożenia biologiczne (bioterroryzm), wystąpienia zachorowania lub podejrzenia zachorowania na chorobę szczególnie niebezpieczną i wysoce zaraźliwą, masowych zatruć pokarmowych, podejrzenia zanieczyszczenia ujęć wodnych zaopatrujących mieszkańców m.st. Warszawy w wodę do spożycia.

Operator numeru alarmowego nie udziela informacji kontaktowych oraz informacji dotyczących wymogów sanitarnych. W sprawach merytorycznych prosimy kontaktować się bezpośrednio z właściwą komórką organizacyjną PSSE w m.st. Warszawie od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 15.35.

Nr rachunku bankowego do wpłat:
NBP O/O Warszawa 77 1010 1010 0115 9822 3100 0000
NIP: 952-17-08-048
REGON: 012945850

 

Komórka
Organizacyjna
Kierownik Telefon E-mail
ODDZIAŁ NADZORU
Oddział Higieny
Komunalnej (HKN)
ul. Kochanowskiego 21
Katarzyna
Łukasiewicz-
Godlewska
223 107 906 hkn.psse.warszawa@sanepid.gov.pl
Sekcja Higieny
Komunalnej (I)
ul. Cyrulików 35
Krystyna
Ambroziak
223 118 005 hk1.psse.warszawa@sanepid.gov.pl
Sekcja Higieny
Komunalnej (II)
ul. Cyrulików 35
Paulina
Ledwoń
223 118 030 hk2.psse.warszawa@sanepid.gov.pl
Oddział Higieny
Żywności 
i Żywienia (HŻN)
ul. Kochanowskiego 21
Izabela
Zielińska
223 107 907 hzn.psse.warszawa@sanepid.gov.pl
Sekcja Higieny
Żywności
i Żywienia (I)
ul. Kochanowskiego 21
Monika
Gorczyca
223 107 983 hz1.psse.warszawa@sanepid.gov.pl
Sekcja Higieny
Żywności
i Żywienia (II)
ul. Cyrulików 35
Magdalena
Pawluk
223 118 010 hz2.psse.warszawa@sanepid.gov.pl
Sekcja Higieny
Żywności
i Żywienia (III)
ul. Kochanowskiego 21
Renata
Pobrotyn-
Szadkowska
223 107 939 hz3.psse.warszawa@sanepid.gov.pl
Sekcja Higieny
Żywności
Prozdrowotnej
ul. Cyrulików 35
Bartosz
Stolpe
223 118 006 szp.psse.warszawa@sanepid.gov.pl

Oddział Higieny
Dzieci
i Młodzieży (HDN)
ul. Kochanowskiego 21

Monika
Biernacka
223 107 905 hdn.psse.warszawa@sanepid.gov.pl
Oddział
Epidemiologii
(EPN)
ul. Kochanowskiego 21
  223 107 909 epn.psse.warszawa@sanepid.gov.pl
Sekcja Chorób
Zakaźnych
(EPN CHZ)
ul. Kochanowskiego 21
Joanna
Ostrek
223 107 903 chz.psse.warszawa@sanepid.gov.pl
Sekcja Higieny
Lecznictwa
(EPN SHL)
ul. Kochanowskiego 21
Natalia
Dziewiecka
223 107 937  shl.psse.warszawa@sanepid.gov.pl
Sekcja Szczepień
Ochronnych
(EPN SSO)
ul. Kochanowskiego 21
Ewa
Adam
223 107 997 szczepienia.psse.warszawa@sanepid.gov.pl
Zapobiegawczy
Nadzór Sanitarny
(ZNS)
ul. Kochanowskiego 21
Iwona
Nowacka
223 107 917 zns.psse.warszawa@sanepid.gov.pl
Oddział Higieny
Pracy (HPN)
ul. Kochanowskiego 21
Marzena
Arndt-Dybko
223 107 908 hpn.psse.warszawa@sanepid.gov.pl
Sekcja
 Bezpieczeństwa Chemicznego 
ul. Kochanowskiego 21
Marzena
Arndt-Dybko
223 107 929 chemia.psse.warszawa@sanepid.gov.pl
Sekcja Higieny
Pracy (II)
ul. Kochanowskiego 21
Ewa
Sawicka
223 107 984 hp2.psse.warszawa@sanepid.gov.pl
Sekcja Higieny
Pracy (I)
ul. Cyrulików 35
Barbara
Lewandowska
223 118 038 hp1.psse.warszawa@sanepid.gov.pl
Oddział Promocji
Zdrowia (OPZ)
ul. Cyrulików 35
Mariola
Garbacz
223 118 007 ozp.psse.warszawa@sanepid.gov.pl
KOMÓRKI ADMINISTRACYJNO-EKONOMICZNE
Sekcja Księgowości
Rachuby i Płac
ul. Kochanowskiego 21
Marzenna
Kaczmarska
223 107 911/12 ksiegowosc.psse.warszawa@sanepid.gov.pl
Sekcja Organizacji
Kadr i Szkoleń
ul. Kochanowskiego 21
Katarzyna
Kosowska
223 107 990 kadry.psse.warszawa@sanepid.gov.pl
Stanowisko Pracy
ds. Archiwum Zakładowego
ul. Kochanowskiego 21
Mikołaj
Nowacki
223 107 981 archiwum.psse.warszawa@sanepid.gov.pl
Zaopatrzenie/Magazyn
ul. Kochanowskiego 21
  223 107 979 ead.psse.warszawa@sanepid.gov.pl
SAMODZIELNE STANOWISKA
Samodzielne
 Stanowisko Pracy
 Głównego
 Księgowego (GK)
ul. Kochanowskiego 21
Barbara
Bielińska
223 107 910 barbara.bielinska@sanepid.gov.pl
Samodzielne
 Stanowisko Pracy
Głównego Specjalisty
ds.
Systemu Jakości (J)
ul. Kochanowskiego 21
Iwona
Gralewicz
223 107 970 iwona.gralewicz@sanepid.gov.pl
Samodzielne
 Stanowisko Pracy
lnspektora Ochrony
Danych (IOD)
ul. Kochanowskiego 21
Iwona
Gralewicz
223 107 970 iwona.gralewicz@sanepid.gov.pl
Samodzielne
Stanowisko Pracy ds.
Bezpieczeństwa
i Higieny Pracy (BHP)
ul. Cyrulików 35 
Adam
Drobik
223 118 003 adam.drobik@sanepid.gov.pl
Samodzielne
Stanowisko Pracy
ds.
Informatyzacji (INF)
ul. Kochanowskiego 21
Artur
KIekowiecki
223 107 998 artur.klekowiecki@sanepid.gov.pl
Samodzielne
Stanowisko Pracy
ds.
Obsługi Prawnej
ul. Kochanowskiego 21
Konrad
Kalata
223 107 955 konrad.kalata@sanepid.gov.pl
Samodzielne
Stanowisko Pracy
ds.
Zarządzania Kryzysowego
ul. Cyrulików 35
Łukasz
Czarkowski
727 408 148 lukasz.czarkowski@sanepid.gov.pl
{"register":{"columns":[]}}