W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Deklaracja dostępności

12.05.2022

Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Wyszkowie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej www.gov.pl/web/ zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wyszkowie

Data publikacji strony internetowej: 2016-04-26

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020-07-16

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

 • mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
 • pochodzą z różnych źródeł,
 • są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt,
 • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
 • posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji,
 • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 • Brak jest gdzieniegdzie poprawnych opisów alternatywnych fotografii lub grafik znalezionych w serwisie. Dokładamy wszelkich starań by wszyscy redaktorzy byli przeszkoleni w zakresie prawidłowego dodawania treści.

Oświadczenie sporządzono dnia 2022-11-24. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny podmiotu publicznego

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Mirosław Osowiecki, adres poczty elektronicznej miroslaw.osowiecki@sanepid.gov.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wyszkowie ul. Ignacego Daszyńskiego 28,

07-200 Wyszków

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych:

 1. Bezpośrednio przez budynkiem brak wydzielonych miejsc do parkowania dla osób niepełnosprawnych.
 2. W niedalekim otoczeniu budynku znajdują się trzy wydzielone miejsca do parkowania dla osób niepełnosprawnych.
 3. Miejsca parkingowe są oznakowane i pomalowane kolorem niebieskim z białym symbolem niepełnosprawności.

Opis dostępności wejścia do budynku:

 1. Brak obszaru kontroli.
 2. Wejście główne do budynku znajduje się powyżej poziomu terenu zewnętrznego i nie zainstalowano podjazdu dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
 3. Wejście na piętro nie jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo (brak możliwości przemieszczania się osób na wózkach inwalidzkich).
 4. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Opis dostępności pomieszczeń użytkowanych:

 1. PSSE  mieści się na dwóch kondygnacjach budynku.
 2. Na parterze znajduje się tablica informująca o lokalizacji miejsc przyjęć (numery pokojów).
 3. Korytarz nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych.
 4. W budynku PSSE nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych lub słabowidzących. Nie ma także urządzeń dla osób z wadami słuchu, informacji głosowych, pętli indukcyjnej. 
 5. Brak toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych ruchowo.
 6. W budynku znajdują się oznaczenia wskazujące drogę ewakuacyjną.

 

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
22.04.2022 09:42 Mirosław Osowiecki
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Mirosław Osowiecki
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Deklaracja dostępności 3.0 24.11.2022 12:13 Mirosław Osowiecki
Deklaracja dostępności 2.0 12.05.2022 14:21 Mirosław Osowiecki
Deklaracja dostępności 1.0 22.04.2022 09:42 Mirosław Osowiecki

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}