W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Dokumenty i wnioski do pobrania

Wnioski do pobrania

Wnioski do pobrania

Materiały

Informacja​_czynniki​_rakotwórcze​_mutagenne
Informacja​_czynniki​_rakotwórcze​_mutagenne.doc 0.10MB
Wniosek​_o​_dokonanie​_zmian​_w​_rejestrze​_zakładów​_podlegających​_urzędowej​_kontroli​_organów​_PIS
Wniosek​_o​_dokonanie​_zmian​_w​_rejestrze​_zakładów​_podlegających​_urzędowej​_kontroli​_organów​_PIS.docx 0.02MB
Wniosek​_o​_wpis​_zakładu​_do​_rejestru​_zakładów​_podlegających​_urzędowej​_kontroli​_organów​_PIS
Wniosek​_o​_wpis​_zakładu​_do​_rejestru​_zakładów​_podlegających​_urzędowej​_kontroli​_organów​_PIS.docx 0.02MB
Wniosek​_o​_wydanie​_zgody​_na​_ekshumację​_i​_przewiezienie​_zwłok​_(szczątków)​_F​_PSSE-ZN​_N​_HK​_05
Wniosek​_o​_wydanie​_zgody​_na​_ekshumację​_i​_przewiezienie​_zwłok​_(szczątków)​_F​_PSSE-ZN​_N​_HK​_05.doc 0.04MB
Wniosek​_o​_wykreślenie​_zakładu​_z​_rejestru​_zakładów​_podlegających​_urzędowej​_kontroli​_organów​_PIS
Wniosek​_o​_wykreślenie​_zakładu​_z​_rejestru​_zakładów​_podlegających​_urzędowej​_kontroli​_organów​_PIS.docx 0.02MB
Wniosek​_o​_zatwierdzenie​_zakładu​_i​_o​_wpis​_do​_rejestru​_zakładów​_podlegających​_urzędowej​_kontroli​_organów​_PIS
Wniosek​_o​_zatwierdzenie​_zakładu​_i​_o​_wpis​_do​_rejestru​_zakładów​_podlegających​_urzędowej​_kontroli​_organów​_PIS.docx 0.02MB
Załącznik​_do​_wniosku​_o​_ekshumację​_F​_PSSE-ZN​_N​_HK​_06
Załącznik​_do​_wniosku​_o​_ekshumację​_F​_PSSE-ZN​_N​_HK​_06.doc 0.03MB
Zgłoszenie podejrzenia lub rozpoznania zakażenia lub choroby zakaźnej.
form​_zlk1​_(1).pdf 0.17MB
zgłoszenie podejrzenia choroby zawodowej
zgłoszenie​_podejrzenia​_choroby​_zawodowej.doc 0.03MB
Wytyczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego w sprawie wymagań jakości wody oraz warunków sanitarno-higienicznych na pływalniach
kw​_34748​_wsse​_plik1.pdf 0.24MB
Wniosek o wpis zakładu do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
1.pdf 0.91MB
Wniosek o wpis do wykazu zakładów wytwarzających produkty kosmetyczne
Wniosek​_o​_wpis​_do​_wykazu​_zakładów​_wytwarzających​_produkty​_kosmetyczne.RTF 0.04MB
Wniosek o dokonanie zmian w rejestrze zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
2.pdf 0.70MB
Wniosek o dokonanie zmian w wykazie zakładów wytwarzających produkty kosmetyczne.
Wniosek​_o​_dokonanie​_zmian​_w​_wykazie​_zakładów​_wytwarzających​_produkty​_kosmetyczne.RTF 0.04MB
Wniosek o wykreślenie zakładu z rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
4.pdf 0.63MB
Wniosek o wykreślenie z wykazu zakładów wytwarzających produkty kosmetyczne
Wniosek​_o​_wykreślenie​_z​_wykazu​_zakładów​_wytwarzających​_produkty​_kosmetyczne.RTF 0.04MB
Wniosek o zatwierdzenie zakładu i o wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
5.pdf 0.63MB
Wniosek o spełnieniu wymagań ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi(koncesja na alkohol).
3a.docx 0.01MB
Wniosek o wydanie zgody na ekshumację i przewiezienie zwłok (szczątków).
z1.pdf 0.20MB
Załącznik do wniosku o ekshumację.
z2.pdf 0.19MB
zgłoszenie podejrzenia choroby zawodowej
zgłoszenie​_podejrzenia​_choroby​_zawodowej.pdf 0.34MB
informacja o substancjach chemicznych, ich mieszaninach, czynnikach lub procesach technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym
rak.zip 1.41MB
{"register":{"columns":[]}}