W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Polska podpisała Konwencję Ramową Rady Europy o wartości dziedzictwa kulturowego dla społeczeństwa

10.05.2021

Signature par l'Ambassadeur Jerzy Baurski, Représentant Permanent de la Pologne, de la Convention-cadre du Conseil de l'Europe sur la valeur du patrimoine culturel pour la société, en présence de Bjørn Berge, Secrétaire Général Adjoint du Conseil de l'Europe Signature by Ambassador Jerzy Baurski, Permanent Representative of Poland, of the Council of Europe Framework Convention on the Value of Cultural Heritage for Society, in the presence of Bjørn Berge, Deputy Secretary General of the Council of Europe

W dniu 10 maja 2021 r., Stały Przedstawiciel RP przy Radzie Europy Ambasador Jerzy Baurski podpisał, w imieniu Polski, Konwencję Ramową Rady Europy o wartości dziedzictwa kulturowego dla społeczeństwa. W uroczystości podpisania Konwencji wziął udział zastępca Sekretarz Generalnej Rady Europy Pan Bjørn Berge.

Polska jest obecnie dwudziestym ósmym sygnatariuszem Konwencji, którą ratyfikowało dotychczas dwadzieścia jeden państw członkowskich Rady Europy.

Konwencja Ramowa Rady Europy o wartości dziedzictwa kulturowego dla społeczeństwa, zwana Konwencją z Faro, weszła w życie w dn. 1 czerwca 2011 r.

Konwencja z Faro podkreśla ważne aspekty dziedzictwa kulturowego, związane z prawami człowieka i demokracją, promując w ten sposób szersze rozumienie dziedzictwa oraz jego związku z danymi społecznościami i społeczeństwem. Konwencja uznaje, iż wartość dziedzictwa kulturowego wynika z jego znaczenia i użytkowania przez ludzi oraz z wartości, które reprezentuje.

Strona internetowa Biura Traktatów RE dot. Konwencji Rady Europy nr 199:

https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/199

 

Fot. Candice Imbert ©Council of Europe

Zdjęcia (2)