W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Plan Urządzenia Lasu

Plan Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Pułtusk na lata 2024-2033

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie informuje, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie pismem z dnia 3 stycznia 2024 r. znak: WOOŚ-III.410.1053.2023.JD, zaopiniował projekt pn. „Plan urządzenia lasu Nadleśnictwa Pułtusk sporządzony na okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2033 roku" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Opinię można pobrać na dole strony.

Plan Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Pułtusk na lata 2024 - 2033

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie informuje o możliwości zapoznania się z projektem Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Pułtusk na lata 2024-2033, w terminie 21 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia.

W tym czasie będzie można składać na piśmie uwagi i wnioski do protokołu, które będą rozpatrywane przez Dyrektora RDLP w Warszawie.

Projekt PUL można pobrać na dole strony (Materiały).

Uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej na adres ul. Grochowska 278, 03-841 Warszawa, ustnie do protokołu w siedzibie jednostki ul. Grochowska 278, 03-841 Warszawa od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 do 14:30, lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres rdlp@warszawa.lasy.gov.pl.

Plan Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Garwolin na lata 2023-2032

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie informuje, że Minister Klimatu i Środowiska w dniu 12 września 2023 r., zatwierdził Plan Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Garwolin na lata 2023-2032.
Plan wraz z podsumowaniem i uzasadnieniem zamieszczamy w plikach do pobrania na dole strony.

Plan Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Płońsk na lata 2023-2032

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie informuje, że Minister Klimatu i Środowiska w dniu 30 sierpnia 2023 r., zatwierdził Plan Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Płońsk na lata 2023-2032.
Plan wraz z podsumowaniem i uzasadnieniem zamieszczamy w plikach do pobrania na dole strony.

Plan Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Siedlce na lata 2026-2035

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie informuje o możliwości zapoznania się z protokołem z posiedzenia Komisji Założeń Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Siedlce na lata 2026-2035, w terminie do dnia 7 sierpnia 2023 r.

W tym czasie będzie można składać na piśmie uwagi i wnioski do protokołu, które będą rozpatrywane przez Dyrektora RDLP w Warszawie. Po rozpatrzeniu nadesłanych wniosków, protokół z posiedzenia KZP stanowić będzie podstawę do podjęcia działań mających na celu wyłonienie wykonawcy projektu planu urządzenia lasu. Protokół można pobrać na dole strony.

Uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej na adres ul. Grochowska 278, 03-841 Warszawa, ustnie do protokołu w siedzibie jednostki ul. Grochowska 278, 03-841 Warszawa od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 do 14:30, lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres rdlp@warszawa.lasy.gov.pl.

Plan Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Sokołów na lata 2026-2035

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie informuje o możliwości zapoznania się z protokołem z posiedzenia Komisji Założeń Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Sokołów na lata 2026-2035, w terminie do dnia 7 sierpnia 2023 r.

W tym czasie będzie można składać na piśmie uwagi i wnioski do protokołu, które będą rozpatrywane przez Dyrektora RDLP w Warszawie. Po rozpatrzeniu nadesłanych wniosków, protokół z posiedzenia KZP stanowić będzie podstawę do podjęcia działań mających na celu wyłonienie wykonawcy projektu planu urządzenia lasu. Protokół można pobrać na dole strony.

Uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej na adres ul. Grochowska 278, 03-841 Warszawa, ustnie do protokołu w siedzibie jednostki ul. Grochowska 278, 03-841 Warszawa od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 do 14:30, lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres rdlp@warszawa.lasy.gov.pl.

Plan Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Mińsk na lata 2026-2035

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie informuje o możliwości zapoznania się z protokołem z posiedzenia Komisji Założeń Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Mińsk na lata 2026-2035, w terminie do dnia 7 sierpnia 2023 r.

W tym czasie będzie można składać na piśmie uwagi i wnioski do protokołu, które będą rozpatrywane przez Dyrektora RDLP w Warszawie. Po rozpatrzeniu nadesłanych wniosków, protokół z posiedzenia KZP stanowić będzie podstawę do podjęcia działań mających na celu wyłonienie wykonawcy projektu planu urządzenia lasu. Protokół można pobrać na dole strony.

Uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej na adres ul. Grochowska 278, 03-841 Warszawa, ustnie do protokołu w siedzibie jednostki ul. Grochowska 278, 03-841 Warszawa od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 do 14:30, lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres rdlp@warszawa.lasy.gov.pl.

Plan Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Garwolin na lata 2023-2032

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie informuje, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie pismem z dnia 3 lipca 2023 r. znak: WOOŚ-III.410.404.2023.JD, zaopiniował projekt pn. „Plan urządzenia lasu Nadleśnictwa Garwolin sporządzony na okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2032 roku, na podstawie stanu lasu w dniu 1 stycznia 2023 roku" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Opinię można pobrać na dole strony.

Plan Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Płońsk na lata 2023-2032

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie informuje, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie pismem z dnia 12 maja 2023 r. znak: WOOŚ-III.410.267.2023.JD.2, zaopiniował projekt pn. „Plan urządzenia lasu Nadleśnictwa Płońsk sporządzony na okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2032 roku, na podstawie stanu lasu w dniu 1 stycznia 2023 roku" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Opinię można pobrać na dole strony.

Plan Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Siedlce na lata 2026-2035

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie informuje, że przystępuje do opracowania projektu Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Siedlce na lata 2026-2035 (PUL).

Założenia do PUL zostaną sformułowane na posiedzeniu Komisji Założeń Planu (KZP), które odbędzie się o godz. 10:00, w dniu 28.06.2023 r. w siedzibie Nadleśnictwa Siedlce, ul. Kazimierzowska 9, 08-110 Siedlce.

Na posiedzenie KZP zapraszamy przedstawicieli urzędów, samorządów, przedsiębiorców leśnych oraz organizacji zainteresowanych gospodarką leśną i ochroną przyrody w lasach Nadleśnictwa Siedlce. Po KZP założenia do PUL zostaną opublikowane na stronie: https://www.gov.pl/web/regionalnadyrekcja-lasow-panstwowych-w-warszawie/plan-urzadzenia-lasu.

W terminie 21 dni od publikacji założeń do PUL będzie można składać uwagi i wnioski do założeń, na adres rdlp@warszawa.lasy.gov.pl lub RDLP w Warszawie, ul. Grochowska 278, 03-841 Warszawa. Uwagi i wnioski będą rozpatrywane przez Dyrektora RDLP w Warszawie.

Plan Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Sokołów na lata 2026-2035

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie informuje, że przystępuje do opracowania projektu Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Sokołów na lata 2026-2035 (PUL).

Założenia do PUL zostaną sformułowane na posiedzeniu Komisji Założeń Planu (KZP), które odbędzie się o godz. 10:00, w dniu 23.06.2023 r. w siedzibie Nadleśnictwa Sokołów - ul. Kupientyńska 17, 08-300 Sokołów Podlaski.

Na posiedzenie KZP zapraszamy przedstawicieli urzędów, samorządów, przedsiębiorców leśnych oraz organizacji zainteresowanych gospodarką leśną i ochroną przyrody w lasach Nadleśnictwa Sokołów. Po KZP założenia do PUL zostaną opublikowane na stronie: https://www.gov.pl/web/regionalnadyrekcja-lasow-panstwowych-w-warszawie/plan-urzadzenia-lasu

W terminie 21 dni od publikacji założeń do PUL będzie można składać uwagi i wnioski do założeń, na adres rdlp@warszawa.lasy.gov.pl lub RDLP w Warszawie, ul. Grochowska 278, 03-841 Warszawa. Uwagi i wnioski będą rozpatrywane przez Dyrektora RDLP w Warszawie.

Plan Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Mińsk na lata 2026-2035

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie informuje, że przystępuje do opracowania projektu Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Mińsk na lata 2026-2035 (PUL).

Założenia do PUL zostaną sformułowane na posiedzeniu Komisji Założeń Planu (KZP), które odbędzie się o godz. 10:00, w dniu 21.06.2023 r. w siedzibie Nadleśnictwa Mińsk – ul. Gen. K. Sosnkowskiego 41, 05-300 Mińsk Mazowiecki.

Na posiedzenie KZP zapraszamy przedstawicieli urzędów, samorządów, przedsiębiorców leśnych oraz organizacji zainteresowanych gospodarką leśną i ochroną przyrody w lasach Nadleśnictwa Mińsk. Po KZP założenia do PUL zostaną opublikowane na stronie: https://www.gov.pl/web/regionalnadyrekcja-lasow-panstwowych-w-warszawie/plan-urzadzenia-lasu

W terminie 21 dni od publikacji założeń do PUL będzie można składać uwagi i wnioski do założeń, na adres rdlp@warszawa.lasy.gov.pl lub RDLP w Warszawie, ul. Grochowska 278, 03-841 Warszawa. Uwagi i wnioski będą rozpatrywane przez Dyrektora RDLP w Warszawie.

Plan Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Garwolin na lata 2023-2032

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie informuje o możliwości zapoznania się z projektem Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Garwolin na lata 2023-2032, w terminie do dnia 4 maja 2023 r.

W tym czasie będzie można składać na piśmie uwagi i wnioski do protokołu, które będą rozpatrywane przez Dyrektora RDLP w Warszawie.

Projekt PUL można pobrać na dole strony (2 załączniki).

Uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej na adres ul. Grochowska 278, 03-841 Warszawa, ustnie do protokołu w siedzibie jednostki ul. Grochowska 278, 03-841 Warszawa od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 do 14:30, lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres rdlp@warszawa.lasy.gov.pl.

Plan Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Płońsk na lata 2023-2032

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie informuje o możliwości zapoznania się z projektem Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Płońsk na lata 2023-2032, w terminie do dnia 26 kwietnia 2023 r.

W tym czasie będzie można składać na piśmie uwagi i wnioski do protokołu, które będą rozpatrywane przez Dyrektora RDLP w Warszawie.

Projekt PUL można pobrać na dole strony.

Uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej na adres ul. Grochowska 278, 03-841 Warszawa, ustnie do protokołu w siedzibie jednostki ul. Grochowska 278, 03-841 Warszawa od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 do 14:30, lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, na adres rdlp@warszawa.lasy.gov.pl.

Plan Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Łochów na lata 2025-2034

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie informuje, że zakończono etap konsultacji dotyczący protokołu z posiedzenia Komisji Założeń Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Łochów na lata 2025-2034.

Uwagi i wnioski do przedmiotowego protokołu zostały rozpatrzone przez Dyrektora RDLP w Warszawie. Dokument zawierający informacje o sposobie i zakresie uwzględnienia uwag i wniosków do protokołu z Komisji Założeń Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Łochów na lata 2025-2034, można pobrać na dole strony.

Plan Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Ostrów Mazowiecka na lata 2025-2034

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie informuje, że nie zostały zgłoszone uwagi i wnioski do protokołu z posiedzenia Komisji Założeń Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Ostrów Mazowiecka na lata 2025-2034. Protokół z posiedzenia KZP stanowić będzie podstawę do podjęcia działań mających na celu wyłonienie wykonawcy projektu planu urządzenia lasu.

Plan Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Łuków na lata 2025-2034

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie informuje, że nie zostały zgłoszone uwagi i wnioski do protokołu z posiedzenia Komisji Założeń Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Łuków na lata 2025-2034. Protokół z posiedzenia KZP stanowić będzie podstawę do podjęcia działań mających na celu wyłonienie wykonawcy projektu planu urządzenia lasu.

Plan Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Łochów na lata 2025-2034

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie informuje o możliwości zapoznania się z protokołem z posiedzenia Komisji Założeń Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Łochów na lata 2025-2034, w terminie do dnia 26 sierpnia 2022 r.

W tym czasie będzie można składać na piśmie uwagi i wnioski do protokołu, które będą rozpatrywane przez Dyrektora RDLP w Warszawie. Po rozpatrzeniu nadesłanych wniosków, protokół z posiedzenia KZP stanowić będzie podstawę do podjęcia działań mających na celu wyłonienie wykonawcy projektu planu urządzenia lasu. Protokół można pobrać na dole strony.

Uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej na adres ul. Grochowska 278, 03-841 Warszawa, ustnie do protokołu w siedzibie jednostki ul. Grochowska 278, 03-841 Warszawa od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 do 14:30, lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres rdlp@warszawa.lasy.gov.pl.

Plan Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Łuków na lata 2025-2034

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie informuje o możliwości zapoznania się z protokołem z posiedzenia Komisji Założeń Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Łuków na lata 2025-2034, w terminie do dnia 21 lipca 2022 r. W tym czasie będzie można składać na piśmie uwagi i wnioski do protokołu, które będą rozpatrywane przez Dyrektora RDLP w Warszawie. Po rozpatrzeniu nadesłanych wniosków, protokół z posiedzenia KZP stanowić będzie podstawę do podjęcia działań mających na celu wyłonienie wykonawcy projektu planu urządzenia lasu.

Protokół można pobrać na dole strony.

Uwagi mogą być przesyłane pocztą elektroniczną na adres rdlp@warszawa.lasy.gov.pl.

Plan Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Ostrów Mazowiecka na lata 2025-2034

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie informuje o możliwości zapoznania się z protokołem z posiedzenia Komisji Założeń Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Ostrów Mazowiecka na lata 2025-2034, w terminie do dnia 20 lipca 2022 r. W tym czasie będzie można składać na piśmie uwagi i wnioski do protokołu, które będą rozpatrywane przez Dyrektora RDLP w Warszawie. Po rozpatrzeniu nadesłanych wniosków, protokół z posiedzenia KZP stanowić będzie podstawę do podjęcia działań mających na celu wyłonienie wykonawcy projektu planu urządzenia lasu.

Protokół można pobrać na dole strony.

Uwagi mogą być przesyłane pocztą elektroniczną na adres rdlp@warszawa.lasy.gov.pl.

Plan Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Łochów na lata 2025-2034

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie informuje, że przystępuje do opracowania projektu Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Łochów na lata 2025-2034 (PUL).

Założenia do PUL zostaną sformułowane na posiedzeniu Komisji Założeń Planu (KZP), które odbędzie się 27.07.2022 r. w Nadleśnictwie Łochów, ul. Wyszkowska 28, 07-130 Łochów.

Na posiedzenie KZP zapraszamy przedstawicieli urzędów, samorządów, przedsiębiorców leśnych oraz organizacji zainteresowanych gospodarką leśną i ochroną przyrody w lasach Nadleśnictwa Łochów.

Po KZP założenia do PUL zostaną opublikowane na stronie: https://www.gov.pl/web/regionalna-dyrekcja-lasow-panstwowych-w-warszawie/plan-urzadzenia-lasu.

W terminie 21 dni od publikacji założeń do PUL, będzie można składać uwagi i wnioski do założeń, na adres rdlp@warszawa.lasy.gov.pl lub RDLP w Warszawie ul. Grochowska 278, 03-841 Warszawa.

Uwagi i wnioski będą rozpatrywane przez Dyrektora RDLP w Warszawie.

Plan Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Łuków na lata 2025-2034

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie informuje, że przystępuje do opracowania projektu Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Łuków na lata 2025-2034 (PUL).

Założenia do PUL zostaną sformułowane na posiedzeniu Komisji Założeń Planu (KZP), które odbędzie się 14.06.2022 r. o godz. 10:00 w Centrum Promocji Drewna w Leśnictwie Jata, obiekcie turystyczno-edukacyjnym „Ostoja”, Żdżary 59A, 21-400 Łuków.

Na posiedzenie KZP zapraszamy przedstawicieli urzędów, samorządów, przedsiębiorców leśnych oraz organizacji zainteresowanych gospodarką leśną i ochroną przyrody w lasach Nadleśnictwa Łuków.

Po KZP założenia do PUL zostaną opublikowane na stronie: https://www.gov.pl/web/regionalna-dyrekcja-lasow-panstwowych-w-warszawie/plan-urzadzenia-lasu.

W terminie 21 dni od publikacji założeń do PUL, będzie można składać uwagi i wnioski do założeń, na adres rdlp@warszawa.lasy.gov.pl lub RDLP w Warszawie ul. Grochowska 278, 03-841 Warszawa.

Uwagi i wnioski będą rozpatrywane przez Dyrektora RDLP w Warszawie.

Plan Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Ostrów Mazowiecka na lata 2025-2034

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie informuje, że przystępuje do opracowania projektu Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Ostrów Mazowiecka na lata 2025-2034 (PUL). Założenia do PUL zostaną sformułowane na posiedzeniu Komisji Założeń Planu (KZP), które odbędzie się o godz. 10:00, w dniu 07.06.2022 r. w Nadleśnictwie Ostrów Mazowiecka, ul. 3 Maja 30, 07-300 Ostrów Mazowiecka.

Na posiedzenie KZP zapraszamy przedstawicieli urzędów, samorządów, przedsiębiorców leśnych oraz organizacji zainteresowanych gospodarką leśną i ochroną przyrody w lasach Nadleśnictwa Ostrów Mazowiecka.

Po KZP założenia do PUL zostaną opublikowane na stronie: https://www.gov.pl/web/regionalnadyrekcja-lasow-panstwowych-w-warszawie/plan-urzadzenia-lasu. W terminie 21 dni od publikacji założeń do PUL, będzie można składać uwagi i wnioski do założeń, na adres rdlp@warszawa.lasy.gov.pl lub RDLP w Warszawie ul. Grochowska 278, 03-841 Warszawa.

Uwagi i wnioski będą rozpatrywane przez Dyrektora RDLP w Warszawie.

Aneks do Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Garwolin na lata 2013 – 2022

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie informuje, że Aneks do Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Garwolin na lata 2013 – 2022 został zatwierdzony przez Ministra Klimatu i Środowiska pismem z dnia 31.08.2021 r. znak: DLŁ-WGL.8100.54.2021.LP. Aneks nie podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, co potwierdzają uzgodnienia z Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Warszawie i Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Warszawie.

Dokumenty do pobrania na dole strony.

Informacja o możliwości zapoznania się z protokołem z posiedzenia Komisji Założeń PUL dla Nadleśnictwa Pułtusk na lata 2024-2033

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie informuje o możliwości zapoznania się z protokołem z posiedzenia Komisji Założeń Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Pułtusk na lata 2024-2033, w terminie do dnia 5 listopada 2021 r. W tym czasie będzie można składać na piśmie uwagi i wnioski do protokołu, które będą rozpatrywane przez Dyrektora RDLP w Warszawie. Po rozpatrzeniu nadesłanych wniosków protokół z posiedzenia KZP stanowić będzie podstawę do podjęcia działań mających na celu wyłonienie wykonawcy projektu planu urządzenia lasu. Protokół można pobrać na dole strony. Uwagi mogą być przesyłane pocztą elektroniczną na adres rdlp@warszawa.lasy.gov.pl.

Ogłoszenie o przystąpieniu do opracowania projektu planu urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Pułtusk na lata 2024-2033

Na podstawie przepisów art. 39-42 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zwanej dalej ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku, (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 poz. 283 ze zm.) oraz ustaleń organizacyjnych podjętych przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych oraz Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie na czas trwającej pandemii koronawirusa SARS-CoV-2,  informuję o przystąpieniu do opracowania projektu planu urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Pułtusk na lata 2024-2033 i sporządzenia wytycznych dla projektu oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (dalej: plan).

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną w kraju oraz w trosce o zapewnienie właściwego udziału społeczeństwa w pracach projektowych, modyfikacji ulega schemat działania nad wypracowaniem założeń i wytycznych do projektu planu urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Pułtusk.

 1. Dokumenty formułujące wytyczne do projektu planu przed posiedzeniem Komisji Założeń Planu urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Pułtusk na lata 2024-2033 i sporządzenia wytycznych dla projektu planu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (dalej: KZP) w zakresie: referatu Nadleśniczego Nadleśnictwa Pułtusk oraz koreferatu Naczelnika właściwego ds. urządzania lasu RDLP w Warszawie zostaną udostępnione na stronie internetowej RDLP w Warszawie do dnia 26.08.2021 r. (do pobrania poniżej)
 2. Uwagi na piśmie dotyczące obu wymienionych w pkt 1 dokumentów  można składać na adres: Regionalna  Dyrekcja  Lasów Państwowych w Warszawie, ul. Grochowska 278, 03-841 Warszawa, poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ePUAP): /pgl_lp_1771/SkrytkaESP lub poprzez pocztę elektroniczną na adres: sekretariat@warszawa.lasy.gov.pl (z dopiskiem w tytule: KZP Pułtusk), w nieprzekraczalnym terminie do 15  września 2021 r (data wpływu) (z uwagi na sytuację pandemiczną zalecana jest korespondencja w formie elektronicznej).
 3. Złożone wnioski i propozycje zostaną przedstawione w czasie obrad KZP w celu sformułowania założeń i wytycznych do prac nad projektem planu.
 4. Założenia do planu zostaną sformułowane na posiedzeniu Komisji Założeń Planu (KZP), które odbędzie się w dniu  22 września 2021 r., o godz. 10:00. W związku z sytuacją pandemiczną i obowiązującymi w kraju obostrzeniami posiedzenie KZP odbędzie się w możliwie najmniejszym gronie uczestników. Obowiązkowo uczestniczyć będą: Przewodniczący (Dyrektor lub Zastępca RDLP w Warszawie), przedstawiciel Dyrekcji Generalnej LP, kierownictwo Nadleśnictwa, przedstawiciel Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Naczelnik właściwy ds. urządzania lasu RDLP w Warszawie. Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi COVID-19 obowiązuje zachowanie limitu – 1 osoba na 10 m2. Dopuszcza się przeprowadzenie posiedzenia KZP w formie online.

Zadaniem Komisji będzie sformułowanie założeń do sporządzania projektu planu urządzenia lasu wraz z programem ochrony przyrody oraz zakresu projektowanych uzgodnień do prognozy oddziaływania tego planu na środowisko, w formie ustaleń obejmujących:

 • zestawienie obszarów chronionych i funkcji lasu;
 • zakładane postępowanie hodowlane dla poszczególnych typów siedliskowych lasu i leśnych siedlisk przyrodniczych
 • zestawienie możliwych do stosowania typów drzewostanów (TD) o kierunku ochronnym (przyrodniczym) lub gospodarczym;
 • określenie przeciętnych wieków rębności dla głównych gatunków drzew jako narzędzia regulacji urządzeniowej;
 • podział lasów nadleśnictwa na gospodarstwa;
 • wytyczne w sprawie cięć rębnych w poszczególnych gospodarstwach;
 • szczegółowe wytyczne dotyczące przebudowy drzewostanów;
 • wytyczne w sprawie pielęgnowania lasu;
 • wytyczne w sprawie ogólnej ochrony lasu oraz ochrony przeciwpożarowej;
 • wytyczne w sprawie zagospodarowania rekreacyjnego, użytkowania ubocznego oraz zagospodarowania łowieckiego;
 • wytyczne w sprawie ujmowania w projekcie planu urządzenia lasu zagadnień dotyczących istniejącej i planowanej infrastruktury technicznej nadleśnictwa;
 • wytyczne dotyczące zakresu niezbędnej analizy ekonomicznej jaką należy zamieścić w projekcie planu urządzenia lasu;
 • sposób sporządzenia prognozy stanu zasobów drzewnych na koniec przyszłego okresu gospodarczego;
 • zakres weryfikacji i aktualizacji programu ochrony przyrody;
 • zestawienie map tematycznych, jakie powinny zostać sporządzone w ramach projektu planu ul;
 • projekt wystąpienia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie zakresu oraz szczegółowości prognozy oddziaływania planu urządzenia lasu na środowisko i obszary Natura 2000;
 • inne zagadnienia projektowe, specyficzne dla Nadleśnictwa.
 1. Ogłoszenie o wyłożeniu końcowych dokumentów związanych z wytycznymi i założeniami do planu (protokół z Komisji Założeń Planu) zostanie zamieszczone w prasie lokalnej działającej w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Pułtusk oraz BIP (Nadleśnictwa Pułtusk i RDLP w Warszawie).
 2. Końcowe wytyczne i założenia  do planu zostaną poddane konsultacjom społecznym. Uwagi do protokołu z Komisji Założeń Planu należy składać na adres: Regionalna  Dyrekcja  Lasów Państwowych w Warszawie, ul. Grochowska 278, 03-841 Warszawa lub poprzez pocztę elektroniczną na adres: sekretariat@warszawa.lasy.gov.pl (z dopiskiem w tytule: KZP Pułtusk w terminie wskazanym w ogłoszeniu, o którym mowa w pkt 5 (z uwagi na sytuację pandemiczną zalecana jest korespondencja w formie elektronicznej).

Materiały

Opinia RDOŚ w Warszawie do projektu PUL Nadleśnictwa Pułtusk
Opinia​_RDOŚ​_w​_Warszawie​_do​_projektu​_PUL​_Nadleśnictwa​_Pułtusk.pdf 0.74MB
Projekt Planu Urządzenia Lasu Nadleśnictwa Pułtusk na lata 2024​_2033
Projekt​_Planu​_Urządzenia​_Lasu​_Nadleśnictwa​_Pułtusk​_na​_lata​_2024​_2033.zip 34.85MB
Pismo MKIŚ - zatwierdzenie PUL Garwolin 2023-2032
Pismo​_MKIŚ​_-​_zatwierdzenie​_PUL​_Garwolin​_2023-2032.pdf 0.12MB
PUL Garwolin 2023-2032 cz.1
PUL​_Garwolin​_2023-2032​_cz1.zip 125.09MB
PUL Garwolin 2023-2032 cz. 2 (mapy)
PUL​_Garwolin​_2023-2032​_cz​_2​_(mapy).zip 168.28MB
Uzgodnienie prognozy PUL - Nadleśnictwo Mińsk
Uzgodnienie​_prognozy​_PUL​_-​_Nadleśnictwo​_Mińsk.pdf 0.65MB
Uzgodnienie prognozy PUL - Nadleśnictwo Sokołów
Uzgodnienie​_prognozy​_PUL​_-​_Nadleśnictwo​_Sokołów.pdf 0.65MB
Uzgodnienie prognozy PUL - Nadleśnictwo Siedlce
Uzgodnienie​_prognozy​_PUL​_-​_Nadleśnictwo​_Siedlce.pdf 0.65MB
Pismo MKIŚ - zatwierdzenie PUL Płońsk 2023-2032
Pismo​_MKIŚ​_-​_zatwierdzenie​_PUL​_Płońsk​_2023-2032.pdf 0.12MB
PUL Płońsk 2023-2032 cz. 1
PUL​_Płońsk​_2023-2032​_cz​_1.zip 140.65MB
PUL Płońsk 2023-2032 cz. 2 (mapy)
PUL​_Płońsk​_2023-2032​_cz​_2​_(mapy).zip 192.04MB
Protokół z KZP Nadleśnictwa Siedlce
Protokół​_z​_KZP​_Nadleśnictwa​_Siedlce.pdf 1.12MB
Protokół z KZP Nadleśnictwa Sokołów
Protokół​_z​_KZP​_Nadleśnictwa​_Sokołów.pdf 1.24MB
Protokół z KZP Nadleśnictwa Mińsk
Protokół​_z​_KZP​_Nadleśnictwa​_Mińsk.pdf 1.43MB
Opinia RDOŚ w Warszawie do projektu PUL Nadleśnictwa Garwolin
Opinia​_RDOŚ​_w​_Warszawie​_do​_projektu​_PUL​_Nadleśnictwa​_Garwolin.pdf 0.71MB
Opinia RDOŚ w Warszawie do projektu PUL Nadleśnictwa Płońsk
Opinia​_RDOŚ​_w​_Warszawie​_do​_projektu​_PUL​_Nadleśnictwa​_Płońsk.pdf 0.70MB
Projekt PUL Garwolin 2023-2032 cz. 1
Projekt​_PUL​_Garwolin​_2023-2032​_cz​_1.zip 110.45MB
Projekt PUL Garwolin 2023-2032 cz. 2
Projekt​_PUL​_Garwolin​_2023-2032​_cz​_2.zip 177.15MB
Projekt PUL dla Nadleśnictwa Płońsk na lata 2023 - 2032
Projekt​_PUL​_Nadleśnictwo​_Płońsk.zip 177.07MB
Uzgodnienie prognozy PUL - Nadleśnictwo Łochów
UZGODNIENIE​_PROGNOZY-PUL​_Łochów​_2022.pdf 0.66MB
Uzgodnienie prognozy PUL - Nadleśnictwo Łuków
UZGODNIENIE​_PROGNOZY-PUL​_Łuków​_2022.pdf 0.21MB
Uzgodnienie prognozy PUL - Nadleśnictwo Ostrów Mazowiecka
UZGODNIENIE​_PROGNOZY-PUL​_Ostrów​_Ma​_2022.pdf 0.66MB
Informacja o sposobie i zakresie uwzględnienia uwag i wniosków do protokołu z KZP Nadleśnictwa Łochów
Informacja​_o​_sposobie​_i​_zakresie​_uwzględnienia​_uwag​_i​_wniosków​_do​_protokołu.pdf 0.22MB
Referat nadleśniczego - KZP Łochów
Referat​_KZP​_Nadleśnictwo​_Łochów​_2025-2034.pdf 1.18MB
Koreferat na KZP w Łochowie
Koreferat​_na​_KZP​_Łochow.pdf 0.90MB
Protokół z KZP dla Nadleśnictwa Łochów
Protokol​_z​_KZP​_Lochow​_2022.pdf 2.08MB
Załącznik nr 1 do protokołu z KZP dla Nadleśnictwa Łochów
załącznik​_nr​_1​_do​_protokołu​_z​_KZP​_Łochów.pdf 3.05MB
Załącznik nr 2 do protokołu z KZP dla Nadleśnictwa Łochów
załącznik​_nr​_2​_do​_protokołu​_z​_KZP​_Łochów.zip 6.61MB
Protokół z KZP Nadleśnictwa Łuków
Protokół​_z​_KZP​_N​_Łuków​_2022.pdf 1.17MB
Protokół z KZP Nadleśnictwa Ostrów Mazowiecka
Protokół​_z​_KZP​_N​_Ostrów​_2022.pdf 1.36MB
Aneks do PUL N. Garwolin - pismo MKiŚ
Aneks​_do​_PUL​_N​_Garwolin​_-​_Pismo​_MKiŚ.pdf 0.18MB
Aneks do PUL N. Garwolin - pismo MPWIS
Aneks​_do​_PUL​_N​_Gawolin​_-​_pismo​_MPWIS.pdf 0.09MB
Aneks do PUL N. Garwolin - pismo RDOŚ w Warszawie
Aneks​_do​_PUL​_N​_Garwolin​_-​_Pismo​_RDOŚ​_w​_Warszawie.pdf 0.62MB
Protokół z posiedzenia Komisji Założeń Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Pułtusk na lata 2024-2033
Protokol​_z​_KZP​_Pultusk.pdf 1.38MB
Referat nadleśniczego Nadleśnictwa Pułtusk na posiedzenie KZP
Refertat​_KZP​_Pułtusk​_2024.pdf 1.93MB
Koreferat naczelnika Wydziału Gospodarki Leśnej na posiedzenie KZP Nadleśnictwa Pułtusk
Koreferat​_na​_KZP​_Pultusk.pdf 0.34MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
19.07.2021 14:14 MACIEJ PAWŁOWSKI
Wytwarzający/ Odpowiadający:
MACIEJ PAWŁOWSKI
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Plan Urządzenia Lasu 28.0 15.01.2024 08:09 MACIEJ PAWŁOWSKI
Plan Urządzenia Lasu 27.0 04.12.2023 12:16 MACIEJ PAWŁOWSKI
Plan Urządzenia Lasu 26.0 01.12.2023 13:28 MACIEJ PAWŁOWSKI
Plan Urządzenia Lasu 25.0 31.10.2023 13:22 MACIEJ PAWŁOWSKI
Plan Urządzenia Lasu 24.0 17.10.2023 13:27 MACIEJ PAWŁOWSKI
Plan Urządzenia Lasu 23.0 17.10.2023 10:23 MACIEJ PAWŁOWSKI
Plan Urządzenia Lasu 22.0 14.07.2023 14:20 MACIEJ PAWŁOWSKI
Plan Urządzenia Lasu 21.0 06.07.2023 14:37 MACIEJ PAWŁOWSKI
Plan Urządzenia Lasu 20.0 23.05.2023 11:22 MACIEJ PAWŁOWSKI
Plan Urządzenia Lasu 19.0 07.04.2023 11:42 MACIEJ PAWŁOWSKI
Plan Urządzenia Lasu 18.0 29.03.2023 16:09 MACIEJ PAWŁOWSKI
Plan Urządzenia Lasu 17.0 19.01.2023 14:21 MACIEJ PAWŁOWSKI
Plan Urządzenia Lasu 16.0 24.10.2022 08:56 MACIEJ PAWŁOWSKI
Plan Urządzenia Lasu 15.0 18.10.2022 13:51 MACIEJ PAWŁOWSKI
Plan Urządzenia Lasu 14.0 16.08.2022 10:16 MACIEJ PAWŁOWSKI
Plan Urządzenia Lasu 13.0 05.08.2022 07:14 MACIEJ PAWŁOWSKI
Plan Urządzenia Lasu 12.0 29.06.2022 14:44 MACIEJ PAWŁOWSKI
Plan Urządzenia Lasu 11.0 28.06.2022 12:19 MACIEJ PAWŁOWSKI
Plan Urządzenia Lasu 10.0 28.06.2022 12:18 MACIEJ PAWŁOWSKI
Plan Urządzenia Lasu 9.0 21.06.2022 12:43 MACIEJ PAWŁOWSKI
Plan Urządzenia Lasu 8.0 21.06.2022 10:29 MACIEJ PAWŁOWSKI
Plan Urządzenia Lasu 7.0 17.05.2022 10:51 MACIEJ PAWŁOWSKI
Plan Urządzenia Lasu 6.0 29.04.2022 13:58 MACIEJ PAWŁOWSKI
Plan Urządzenia Lasu 5.0 25.03.2022 09:42 MACIEJ PAWŁOWSKI
Plan Urządzenia Lasu 4.0 13.10.2021 15:10 MACIEJ PAWŁOWSKI
Plan Urządzenia Lasu 3.0 13.10.2021 15:06 MACIEJ PAWŁOWSKI
Plan Urządzenia Lasu 2.0 26.08.2021 12:36 MACIEJ PAWŁOWSKI
Plan Urządzenia Lasu 1.0 19.07.2021 14:14 MACIEJ PAWŁOWSKI

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}