W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Burkina Faso

Ostrzeżenia dot. COVID-19

Bezpieczeństwo

W Burkina Faso występuje wysokie zagrożenie zamachami terrorystycznymi. Dochodzić może do ataków w centrach głównych miast – na bazary, budynki administracji publicznej, miejsca kultu religijnego, centra handlowe, hotele i restauracje. Możliwe są porwania o charakterze terrorystycznym. 

Odnotowuje się wzrost przestępczości pospolitej. Na głównych drogach krajowych dochodzić może do napadów bandyckich z użyciem broni.

Ze względu na liczne kontrole policyjne należy zawsze mieć przy sobie paszport, a podczas kontroli zachować spokój i unikać prowokacyjnych zachowań.

W związku z brakiem w Burkina Faso polskiej placówki, możliwość udzielenia bezpośredniej pomocy konsularnej obywatelom polskim może być ograniczona. Zgodnie z prawem UE, obywatele polscy przebywający w państwach trzecich (poza UE), w których nie ma polskiej placówki, uprawnieni są do pomocy dyplomatycznej i konsularnej państw członkowskich UE posiadających w danym kraju placówkę, na takich samych warunkach, na jakich państwa te pomagają swoim obywatelom. W celu nawiązania kontaktu z placówką państwa członkowskiego UE, zachęcamy do korzystania z wyszukiwarki na stronie Komisji Europejskiej.

MSZ apeluje o zgłaszanie podróży w systemie Odyseusz‎.

Wjazd i pobyt

Informacje nt. Covid

 

  1. Na jakim dokumencie podróży można przekroczyć granicę?

  • Paszport TAK

  • Paszport tymczasowy TAK

  • Dowód osobisty NIE

  1. Jaka jest wymagana minimalna ważność dokumentu podróży?

Paszport powinien być ważny przez całą długość planowanego pobytu.

  1. Czy trzeba wyrobić wizę?

Obywatele RP mają obowiązek posiadania wiz na przejazd i pobyt. Wizy na pobyt krótki (do 90 dni) wystawiane są przez placówki dyplomatyczne Burkina Faso (najbliższa w Berlinie). W wyjątkowych przypadkach możliwe jest uzyskanie wizy na granicy.

  1. Czy są inne, dodatkowe wymogi dotyczące wjazdu?

Obostrzenia związane z COVID-19 znajdziesz w czerwonej ramce na górze strony.

Turysta powinien mieć wystarczające środki na utrzymanie, nie trzeba ich jednak okazywać przy wjeździe.

  1. Czy jest wymagana pisemna zgoda rodziców/opiekunów prawnych na podróż dziecka z osobą trzecią?

Małoletni podróżujący z opiekunami innymi niż rodzice / opiekunowie prawni powinni posiadać pisemne zezwolenie (l'autorisation parentale).

  1. Zasady pobytu

Z uwagi na możliwe nagłe zmiany przepisów wjazdowych i celnych, w sprawie aktualnych informacji na ten temat (również przepisów celnych) należy każdorazowo zwracać się do Ambasady Burkiny Faso w Berlinie.

Zdrowie

Przy wjeździe wymagany jest wpis do międzynarodowej książeczki zdrowia potwierdzający szczepienie przeciw żółtej febrze.

Występuje tu zagrożenie malarią, żółtą febrą, cholerą i wieloma chorobami przewodu pokarmowego. Zalecane jest szczepienie przeciw cholerze. Ponieważ terytorium Burkina Faso mieści się w tzw. afrykańskim pasie częstego występowania zapalenia opon mózgowych, szczepienie przeciw tej chorobie jest szczególnie zalecane. Ze względu na częste przypadki żółtaczki typu A i B, chorób tzw. Di-Per-Te oraz duru brzusznego należy rozważyć odpowiednie szczepienia.

W kontaktach ze zwierzętami domowymi i dzikimi trzeba zachować daleko idącą ostrożność - często dochodzi do zarażeń wścieklizną. Burkina Faso jest jednym z krajów afrykańskich, w których odnotowano przypadki wystąpienia ptasiej grypy u zwierząt.

W sprawie szczegółowej i aktualnej informacji dotyczącej szczepień należy kontaktować się z wojewódzka stacją sanitarno – epidemiologiczną lub specjalistą ds. medycyny tropikalnej.

Możliwość udzielenia pomocy medycznej w przypadkach skomplikowanych może być problematyczna, ponieważ poziom usług medycznych jest bardzo niski. Z tego powodu odradza się wizyty turystyczne małych dzieci i osób, których stan zdrowia może ulec nagłemu pogorszeniu.

Przepisy prawne

Zażywanie narkotyków jest zabronione i zagrożone karą pozbawienia wolności.

Cudzoziemcy, którzy pod wpływem alkoholu zakłócają porządek publiczny, mogą zostać wydaleni z kraju.

 


Ministerstwo Spraw Zagranicznych dokłada wszelkich starań, aby informacje dla podróżujących publikowane na stronach MSZ były rzetelne, wyczerpujące i aktualne. Jednocześnie podkreślamy, że publikowane przez MSZ treści należy traktować wyłącznie jako rekomendacje, które nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń. Należy pamiętać, że MSZ nie ma prawnych możliwości zakazania wyjazdu do jakiegokolwiek państwa.

{"register":{"columns":[]}}