W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Nowa, niższa cena wywoławcza samochodu BMW 525d Xdrive sprzedawanego przez Ambasadę RP w Lublanie

28.04.2021

Ambasada RP w Lublanie ogłasza sprzedaż samochodu marki BMW 525d Xdrive

BMW

Ambasada RP w Lublanie

Bezigrad 10,

1000 Lublana, Słowenia

 

Ogłasza sprzedaż samochodu marki BMW 525d Xdrive 2012

w drodze przetargu publicznego

 

Przedmiot przetargu

 

Samochód osobowy marki BMW 525d Xdrive

Dane charakterystyczne pojazdu:

 • rok produkcji 2012
 • przebieg w km: 105 859
 • kolor karoserii: grafitowy metalik
 • ilość drzwi: 4
 • moc silnika: 160 kW
 • rodzaj paliwa: diesel
 • ilość cylindrów: 4
 • pojemność silnika w cm³: 1950
 • skrzynia biegów: automatyczna
 • numer nadwozia: WBAXA11070DX28193
 • Dodatkowe wyposażenie: centralny zamek, radio fabryczne z odtwarzaczem CD, nawigacja, automatyczna dwustrefowa klimatyzacja, podgrzewane i wentylowane siedzenia, skórzana czarna tapicerka, elektrycznie podnoszone szyby, elektrycznie regulowane lusterka, czujniki parkowania przód-tył, poduszki powietrzne boczne i przednie, alufelgi, system ABS.

 

Cena wywoławcza:  11.000,00 EUR

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. 1100,00 EURO. Wadium należy wpłacić gotówką w kasie Ambasady RP w Lublanie, Bezigrad 10 w Lublanie do dnia 07.05.2021 do godz. 12:00.

 

Przed przystąpieniem do przetargu osoby zainteresowane nabyciem samochodu mają możliwość obejrzenia przedmiotu przetargu przed budynkiem Ambasady RP w Lublanie, Bezigrad 10 w Lublanie w dniach 28.04-06.05, w godzinach 11:00-15:00 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z osobą upoważnioną do kontaktu: Pan Jacek Kawecki, tel.: + 386 041 970 911.

 

Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej według załączonego wzoru – załącznik nr 1 oraz powinna zawierać:

1) imię i nazwisko lub nazwę firmy, dokładny adres i telefon kontaktowy Oferenta,

2) oferowaną cenę (wyrażoną cyframi i słownie) i warunki jej spłaty,

3) oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin,

4) dowód wpłaty wadium,

5) Oświadczenie o zapoznaniu się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych przez Ambasadę RP w Lublanie (według załączonego wzoru – załącznik nr 2).

 

Oferty pisemne (według załączonego wzoru – załącznik nr 1) wraz z dowodem wpłaty wadium należy składać w siedzibie Ambasady RP w Lublanie w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Przetarg BMW – nie otwierać”, w terminie do dnia 07.05.2021 do godz. 14:00.

 

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji przetargowej w Ambasadzie RP w Lublanie                                     w dniu 10.05.2021 o godz. 12:00.

 

Komisja wybierze oferenta, który zaproponuje najwyższą cenę.

 

Wadium wpłacone przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane bądź zostaną odrzucone, zwrócone zostanie w terminie 7 dni od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.

 

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygra przetarg uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.

 

Oferta podlega odrzuceniu, jeżeli zostanie złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium, a także gdy nie zawiera danych i dokumentów wskazanych w ogłoszeniu lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą wątpliwości, zaś złożone wyjaśnienia mogłyby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.

 

W przypadku zgłoszenia tej samej ceny przez kilku oferentów, przetarg będzie kontynuowany w formie aukcji (licytacji) między tymi oferentami.

 

Nabywca zostanie poinformowany o terminie i miejscu zawarcia umowy. Termin zawarcia umowy nie będzie późniejszy niż 10 dni od dnia otwarcia ofert.

 

Nabywca zobowiązany jest uiścić cenę nabycia najpóźniej w dniu zawarcia umowy, nie później jednak niż 7 dni od daty zakończenia aukcji. Termin i miejsce podpisania umowy wyznacza sprzedający.

 

Wydanie pojazdu nastąpi niezwłocznie po uiszczeniu ceny nabycia i podpisaniu umowy sprzedaży.

 

Wszelkie koszty, podatki i opłaty związane z zakupem przedmiotu przetargu ponosi nabywca. Nabywca przystępując do przetargu wyraża zgodę i zobowiązuje się do opłacenia wszelkich podatków i opłat wymaganych przez władze słoweńskie, polskie lub innego kraju, do którego pojazd trafi po sprzedaży.

 

Ambasada RP w Lublanie zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu w każdej chwili, bez rozstrzygnięcia, bez konieczności uzasadniania swojej decyzji.

 

Ambasada RP w Lublanie nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu.

Materiały

284​_Treść​_ogłoszenia​_wraz​_z​_załącznikami​_BIP​_MSZ​_​_BMW
284​_Treść​_ogłoszenia​_wraz​_z​_załącznikami​_BIP​_MSZ​_​_BMW.docx 0.02MB