W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Formularze zapytań o udzielenie informacji z Krajowego Rejestru Karnego

Zasady uzyskiwania informacji z Krajowego Rejestru Karnego drogą tradycyjną

Informację z Krajowego Rejestru Karnego (w tym tzw. zaświadczenie o niekaralności) można uzyskać:

  • w Punktach Informacyjnych Krajowego Rejestru Karnego przy sądach powszechnych na terenie kraju,
  • w Biurze Informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego.

Materiały

Wykaz Punktów Informacyjnych KRK
wykaz​_punkty​_krk​_update20180124.pdf 0.16MB

Aby uzyskać informację z Krajowego Rejestru Karnego o osobie lub podmiocie zbiorowym, należy posłużyć się odpowiednim formularze:

Materiały

Formularz „Zapytanie o udzielenie informacji o osobie”
formularz​_krk​_osoba.rtf 0.10MB
Formularz „Zapytanie o udzielenie informacji o osobie”
formularz​_krk​_osoba.pdf 0.03MB
Formularz „Zapytanie o udzielenie informacji o podmiocie zbiorowym”
formularz​_krk​_podmiot​_zbiorowy.rtf 0.13MB
Formularz „Zapytanie o udzielenie informacji o podmiocie zbiorowym”
formularz​_krk​_podmiot​_zbiorowy.pdf 0.11MB

Za udzielenie informacji z Krajowego Rejestru Karnego pobiera się opłatę w wysokości:

30 zł – za informację o osobie
30 zł – za informację o podmiocie zbiorowym.

Opłatę uiszcza się w jeden z następujących sposobów (dotyczy wniosków składanych drogą tradycyjną):

  • w formie znaków opłaty sądowej (E-znak),
  • gotówką w kasie Ministerstwa Sprawiedliwości,
  • gotówką w kasie sądu,
  • na rachunek bankowy Ministerstwa Sprawiedliwości:

Ministerstwo Sprawiedliwości, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa
NBP O/O Warszawa
PL 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000
Narodowy Bank Polski
Oddział Okręgowy Warszawa
Plac Powstańców Warszawy 4
00-950 Warszawa

(SWIFT (kod BIC) NBPLPLPW dla przelewów zagranicznych)

W tytule przelewu należy wskazać imię i nazwisko osoby lub nazwę podmiotu zbiorowego, których dotyczyć ma informacja z Krajowego Rejestru Karnego oraz datę oznaczoną we wniosku lub zapytaniu jako data wystawienia.

Informujemy, że od 1 lipca 2018 r. znaki opłaty sądowej będą funkcjonować wyłącznie w formie elektronicznej.
E-znaki są generowane w systemie e-Płatności. Mogą być samodzielnie drukowane lub przedstawiane do skasowania w na ekranie urządzeń mobilnych.
E-znaki są możliwe do nabycia:

  • na stronie systemu e-Płatności (portal e-Płatności), pod adresem https://oplaty.ms.gov.pl;
  • w kasach sądowych (wydruk na etykietach samoprzylepnych).

 
Portal e-Płatności (https://oplaty.ms.gov.pl), niezależnie od możliwości nabycia elektronicznych znaków opłaty sądowej, umożliwia bezpośrednie dokonania zakupu E-znaku z wykorzystaniem natychmiastowych przelewów internetowych (pay-by-link) oraz kart kredytowych.
 

Wypełniony i opłacony formularz zapytania można złożyć osobiście w Biurze Informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego lub w jednym z Punktów Informacyjnych KRK, bądź przesłać pocztą. Dowód wniesienia opłaty należy dołączyć do formularza.

Składając wniosek osobiście, należy okazać dokument pozwalający na ustalenie tożsamości.

Jeżeli podmiotem kierującym zapytanie jest podmiot wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) dane identyfikujące ten podmiot podaje się na podstawie aktualnego odpisu z KRS, a w przypadku, gdy dane wpisane do KRS nie odpowiadają aktualnemu stanowi prawnemu oraz w przypadku podmiotu niewpisanego do KRS, dane identyfikujące podmiot podaje się na podstawie innego dokumentu zawierającego te dane.

W podpisie powinna figurować osoba bądź osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu.

Jeżeli zapytanie składa inna osoba niż wymieniona w Krajowym Rejestrze Sądowym, powinna posiadać stosowne pełnomocnictwo.

Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
18.09.2018 08:53 Przemysław Jakimiak
Pierwsza publikacja:
30.10.2018 11:06 Kamila Jarosławska