W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Informacje dla cudzoziemców


 

Informacje dla cudzoziemców

 E-skierowanie na szczepienie dla cudzoziemców – jak się zaszczepić przeciw COVD-19, jeśli nie masz numeru PESEL

Kto może zaszczepić się przeciw COVID-19 w Polsce?

 • Osoba, która przyjechała do Polski z Ukrainy w związku z trwającym konfliktem zbrojnym.
 • Osoba uczącą się lub studiująca w Polsce.
 • Zagraniczny doktorant.
 • Cudzoziemiec z zezwoleniem na pracę.
 • Dyplomata.
 • Współmałżonek lub dziecko osoby z prawem pobytu w Polsce. 

Aby móc skorzystać ze szczepienia przeciw COVID-19 powinieneś się zgłosić do lekarza. Brak numeru PESEL nie stanowi przeszkody w procedurze szczepienia.

Jakie dokumenty są potrzebne

Aby móc skorzystać ze szczepienia w ramach Narodowego Programu Szczepień musisz posiadać dokument potwierdzający Twoją tożsamość – dowód osobisty, paszport lub tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca – TZTC.

Pamiętaj, aby w miarę możliwości za każdym razem posługiwać się tym samym dokumentem, który powinieneś zabrać ze sobą również na szczepienie.

Wystawienie skierowania przez lekarza

Lekarz ma prawo i powinien wystawić skierowanie na szczepienie za pośrednictwem aplikacji gabinet.gov.pl. Wystawiając skierowanie, w polu „dane pacjenta” powinien wybrać „Inny identyfikator” (zamiast „Numer PESEL”) i wprowadzić numer dokumentu tożsamości, jakim posługuje się uprawniony obcokrajowiec. Najlepiej, żeby był to numer paszportu lub zagraniczny dowód osobisty lub numer TZTC.

Wystawione skierowanie przez lekarza – jak zarejestrować się na szczepienie

Jeśli masz już wystawione przez lekarza skierowanie na szczepienie, musisz zarejestrować się na konkretny termin. Możesz to zrobić:

W trakcie rejestracji pamiętaj, aby podać numer dokumentu, który widnieje na Twoim e-skierowaniu.

Szczepienie przeciw COVID-19

Pamiętaj, aby na szczepienie zabrać ze sobą dokument tożsamości, który był podstawą wydania skierowania.

W punkcie szczepień będziesz musiał wypełnić krótki kwestionariusz wstępnego wywiadu. Formularz jest dostępny w placówce w języku angielskim i ukraińskim lub na stronie internetowej.

Więcej informacji o szczepieniach przeciw COVID dla osób, które przyjechały do Polski z Ukrainy w związku z trwającym konfliktem zbrojnym znajduje się tutaj.

W celu kontynuowania szczepienia, należy najpierw dokonać przepisania szczepień wykonanych za granicą do polskiego systemu. Więcej informacji na ten temat można znaleźć tutaj.

Інформація для іноземців

Інформація для іноземців

Електронне направлення на вакцинацію для іноземців – як зробити щеплення від COVD-19, якщо Ви не маєте номера PESEL (персональний ідентифікаційний номер особистості)

Хто може зробити щеплення від COVID-19 у Польщі?

 • Особи, які прибули до Польщі з України у зв'язку з триваючим збройним конфліктом.
 • Особи, яка навчаються у Польщі.
 • Іноземні аспіранти.
 • Іноземні громадяни, які мають дозвіл на роботу.
 • Працівники дипломатичних представництв.
 • Чоловік, дружина та їх діти, які мають право на проживання у Польщі.

Важливо! У Польщі вакцинуватися можуть особи віком старше 18 років, а також підлітки та діти віком від 6 місяців.

Для того, щоб отримати щеплення від COVID-19, необхідно звернутися до лікаря. Відсутність номера PESEL не є перешкодою для вакцинації.

Які документи потрібні?

Для того, щоб отримати щеплення у межах Національної програми вакцинації, необхідно мати документ, що посвідчує особу – закордонний паспорт або тимчасове посвідчення особи іноземця (TZTC).

Якщо це можливо, кожного разу слід використовувати один і той самий документ, який також необхідно буде пред’явити перед вакцинацією.

Направлення, видане лікарем

Лікар має право і повинен видавати направлення на вакцинацію через користувацьку комп'ютерну програму gabinet.gov.pl. У змісті направлення, у полі «Дані пацієнта» слід вибрати «Інший ідентифікатор» (замість «Номер PESEL») та ввести номер посвідчення особи, яке пред’являє іноземний громадянин, тобто номер закордонного паспорта або тимчасового посвідчення особи іноземця (TZTC).

Направлення, видане лікарем – як зареєструватися на вакцинацію?

Якщо у Вас вже є направлення на вакцинацію, видане лікарем, необхідно зареєструватися в обраному пункті вакцинації на зручний для Вас термін. Це можна зробити наступним чином:

Під час реєстрації необхідно вказати номер документа, зазначений у Вашому електронному направленні.

Вакцинація проти COVID-19

Необхідно мати з собою документ, що посвідчує особу, на підставі якого було видане направлення на щеплення.

В пункті вакцинації, перед процедурою щеплення Вам потрібно буде заповнити коротку анкету. Форма анкети доступна в пункті вакцинації англійською та українською мовами або на веб-сайті.

Важливо! Вакцинація проти COVID-19 для іноземних громадян, які перебувають у Польщі легально, надається безкоштовно.

Information for foreign nationals

E-referral for vaccination for foreigners. How can you get vaccinated against COVD-19 if you do not have a PESEL number?

Who can be vaccinated against COVID-19 in Poland?

 • Persons who came to Poland from Ukraine in connection with the ongoing armed conflict
 • Persons who attend school or university in Poland
 • Foreign PhD students
 • Foreigners who have work permits
 • Diplomats
 • Spouses and children of persons who have the right of residence in Poland.

Important! In Poland, persons over 18 and children over 6 month can be vaccinated.

To receive the COVID-19 vaccination, you should register with a GP. You do not need a PESEL number to get vaccinated.

Required documents

To receive the vaccination as part of the National Vaccination Programme, you must have an identity document – an ID card, passport or a temporary foreigner’s ID (TZTC).

Remember to use the same document each time, if possible, and bring it with you to the vaccination.

How GPs issue e-referrals?

A GP has the right and is required to issue a referral for vaccination using the gabinet.gov.pl application. When issuing the referral, in the field “patient data”, the GP should select “Other identifier” (instead of “PESEL Number”) and enter the number of the identity document used by the eligible foreigner. Ideally, this should be a passport, foreign ID card or temporary foreigner’s ID (TZTC).

How can you register for vaccination when you have a GP issued referral?

Once you have a referral for vaccination from your GP, you must make an appointment for a specific date. You can do this:

During registration, remember to use the same identity document you used to get the e-referral.

Vaccination against COVID-19

Remember to bring the identity document that was the basis for issuing the e-referral with you to the vaccination.

You will need to fill in a short preliminary interview questionnaire at the vaccination centre. The form is available at the centre in English and Ukrainian or on our website.

Important! Vaccination against COVID-19 for foreigners legally residing in Poland is free of charge.

More information about COVID vaccines for persons who came to Poland from Ukraine in connection with the ongoing armed conflict are available here.

In order to continue vaccination, one should register doses taken abroad in the Polish system. More information about registering is available here.

 

 

 

{"register":{"columns":[]}}