W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Szwajcaria

Bezpieczeństwo

 

W Szwajcarii nie funkcjonuje system stopni alarmowych na wypadek zagrożenia terrorystycznego.

Władze szwajcarskie nie informują o większym zagrożeniu przestępczością. Sporadycznie zdarzają się kradzieże pieniędzy i dokumentów, zwłaszcza w dużych miastach, jak Zurych czy Genewa, na lotniskach i dworcach kolejowych. Nie ma ograniczeń w podróżowaniu.

Wjazd i pobyt

Informacje na temat COVID-19
 1. Na jakim dokumencie podróży można przekroczyć granicę?

 • Paszport Tak

 • Paszport tymczasowy Tak

 • Dowód osobisty Tak

 1. Jaka jest wymagana minimalna ważność dokumentu podróży?

Do ostatniego dnia ważności dokumentu.

 1. Czy trzeba wyrobić wizę?

Nie.

 1. Czy są inne, dodatkowe wymogi dotyczące wjazdu?

Obostrzenia związane z COVID-19 znajdziesz w niebieskiej ramce powyżej.

Nie.

 1. Czy jest wymagana pisemna zgoda rodziców/opiekunów prawnych na podróż dziecka z osobą trzecią?

Nie.

 1. Zasady pobytu

Do Szwajcarii możesz wjechać na podstawie ważnego paszportu lub dowodu osobistego i przebywać w kraju do 90 dni, w celach turystycznych. Szwajcaria należy do strefy Schengen.

Aby przebywać legalnie w Szwajcarii powyżej 90 dni, musisz:

1. spełnić jeden z poniższych warunków:

 • mieć umowę o pracę na czas określony lub nieokreślony z firmą, która prowadzi działalność na terenie Szwajcarii,

 • być oddelegowanym do pracy w Szwajcarii przez firmę z krajów członkowskich UE/EFTA,

 • prowadzić działalność gospodarczą na własny rachunek w jednym z krajów członkowskich UE/EFTA i realizować w Szwajcarii kontrakt na zasadzie samozatrudnienia;

2. znaleźć mieszkanie (w Szwajcarii istnieje obowiązek meldunkowy).

Gdy spełnisz te warunki, zgłaszasz swój pobyt w lokalnym urzędzie meldunkowym /urzędzie gminy. Zabierz ze sobą: umowę o pracę oraz umowę najmu mieszkania. Dodatkowo musisz mieć ze sobą: ważny paszport lub dowód osobisty oraz zdjęcie paszportowe.

Ubezpieczenie

Przed wyjazdem z Polski zaopatrz się w swoim oddziale NFZ w Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Na podstawie EKUZ możesz korzystać jedynie z podstawowych usług medycznych. Karta pokrywa tylko część kosztów, które ponosisz. Szczegółowe informacje na temat limitu zwrotów oraz zasad opłacania usług medycznych znajdziesz na stronie internetowej NFZ.

Koszty leczenia w Szwajcarii są bardzo wysokie, dlatego warto wykupić przed wyjazdem dodatkową prywatną polisę ubezpieczeniową. Ważne, by pokrywała także koszty akcji ratunkowych, hospitalizacji, którą spowodują nagłe objawy choroby przewlekłej leczonej w kraju (np. choroby krążenia, cukrzyca), transportu medycznego, a w razie śmierci – koszt transportu ciała do Polski.

Zdrowie

Szczepienia nie są obowiązkowe. Opieka medyczna jest na wysokim poziomie. Przeciętna cena pobytu w szpitalu wynosi ok. 800 CHF za dobę. Wizyta lekarska kosztuje zwykle od 100 do 300 CHF. Jeśli cierpisz na schorzenie, które wymaga leczenia lekami psychotropowymi lub pochodnymi środków odurzających, powinieneś mieć przy sobie stosowne zaświadczenie lekarskie.

Przewóz lekarstw

Przywóz lub wywóz lekarstw – Polska 

Informacje w sprawie przywozu lub wywozu środków odurzających i substancji psychotropowych, jakie są niezbędne do leczenia medycznego w przypadku przekraczania granic Rzeczypospolitej Polskiej zostały opublikowane w formie komunikatu na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego.

Przywóz lub wywóz lekarstw – Szwajcaria 

Do Szwajcarii można wwieźć leki kupione za granicą, jeżeli są przeznaczone do użytku osobistego, w ilości odpowiedniej dla miesięcznego zapotrzebowania. Import na rzecz osób trzecich jest zakazany.

Z opłat celno-podatkowych zwolnione są leki do wartości 300 CHF. Powyżej tej wartości naliczany jest VAT.

Szwajcarski Instytut ds. Leków i Środków Leczniczych zaleca, aby podczas transportu leków na receptę mieć przy sobie zaświadczenie lekarskie lub kopię recepty.

Lista środków odurzających, których import, produkcja oraz obrót są zabronione zawarta jest w art. 8 ustawy o substancjach odurzających i psychotropowych z 3 października 1951 roku. 

Dalsze informacje dot. wwozu/wywozu leków do/z Szwajcarii znajdują się na stronie Szwajcarskiego instytutu ds. Leków i Środków Leczniczych oraz na stronie Federalnego Urzędu Celnego i Ochrony Granic.

Podróżowanie po kraju

Ograniczenia w podróżowaniu obejmują tylko tereny, na których odbywają się ćwiczenia wojskowe. Bądź bardzo ostrożny, jeśli wędrujesz lub jeździsz na nartach w wyższych partiach Alp. Poruszaj się tylko po wyznaczonych szlakach i zawsze informuj hotel lub kemping o planowanej wyprawie. Jeśli potrzebna będzie akcja ratunkowa, musisz się liczyć z bardzo wysokimi kosztami.

Informacje dla kierowców

W Szwajcarii obowiązuje opłata drogowa za przejazd autostradami. Ma ona formę rocznej winiety. Możesz ją kupić na przejściach granicznych za 40 franków szwajcarskich. Zimą zalecamy jazdę na oponach zimowych. W niektóre regiony górskie, np. okolice Davos, powinieneś zabierać łańcuchy. Nie możesz korzystać z tzw. urządzeń antyradarowych. Grozi za to grzywna oraz konfiskata aparatury. W Szwajcarii nie wolno nocować poza wyznaczonymi do tego miejscami. Nie możesz więc spać np. na parkingu przy autostradzie. Jeśli złamiesz ten zakaz, grożą Ci dotkliwe mandaty. Przez całą dobę musisz poruszać się z włączonymi światłami.

Miejscowe władze bardzo skrupulatnie podchodzą do przestrzegania przepisów drogowych, transportowych itp. Mandat kredytowy możesz dostać tylko, jeśli masz w Szwajcarii meldunek. W przeciwnym razie mandat musisz zapłacić na miejscu, zaraz po tym, jak go otrzymasz. W związku z tym, że stawki mandatów są bardzo wysokie, powinieneś dysponować dodatkową gotówką.

Cło

Pieniądze możesz wwozić i wymieniać bez ograniczeń. Tylko jeśli wykonujesz przelew bankowy na kwotę wyższą niż 100 000 CHF, instytucje finansowe mogą żądać, abyś udokumentował źródła pochodzenia pieniędzy. Musisz zgłosić gotówkę lub papiery wartościowe, których równowartość przekracza 10 000 CHF. Restrykcje celne nie różnią się od powszechnie przyjętych standardów. Przestrzegaj zakazu wwożenia broni ostrej i gazowej, miotaczy gazu, paralizatorów, noży, zwłaszcza otwieranych jedną ręką (sprężynowe, motylkowe), a także bagnetów, pałek itp. Za złamanie zakazu grozi grzywna w wysokości kilkuset franków oraz wydalenie z kraju.

Obowiązują ograniczenia m.in. w przywożeniu mięsa i wyrobów mięsnych. Możesz wwieźć 1 kg na osobę. Jeśli nie przestrzegasz ograniczeń, musisz zapłacić opłatę celną w wysokości 17 CHF za każdy dodatkowy kilogram do 10 kg, powyżej 10 kg – 23 CHF.

Aby wwieźć do Szwajcarii psa lub kota, potrzebujesz:

 • świadectwa szczepienia przeciwko wściekliźnie,
 • odpowiedniego znakowania w formie mikroczipu,
 • wypełnionego europejskiego paszportu psa lub kota.

 


Ministerstwo Spraw Zagranicznych dokłada wszelkich starań, aby informacje dla podróżujących publikowane na stronach MSZ były rzetelne, wyczerpujące i aktualne. Jednocześnie podkreślamy, że publikowane przez MSZ treści należy traktować wyłącznie jako rekomendacje, które nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń. Należy pamiętać, że MSZ nie ma prawnych możliwości zakazania wyjazdu do jakiegokolwiek państwa.

{"register":{"columns":[]}}