W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Iwona Kozłowska nową Ambasador RP w Szwajcarii

13.10.2020

W dniu 13 października Iwona Kozłowska wręczyła Prezydent Konfederacji Szwajcarskiej Simonetcie Sommarudze listy uwierzytelniające, obejmując tym samym oficjalnie urząd Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

Ambasador Iwona Kozłowska

„Reprezentowanie Polski w kraju tak bliskim Polakom, a jednocześnie odgrywającym tak szczególną rolę na arenie międzynarodowej, jest dla mnie wielkim zaszczytem i zobowiązaniem” – mówi nowa szefowa polskiej misji dyplomatycznej w Bernie. „Umacnianie przyjaźni pomiędzy naszymi narodami oraz wspólnoty wartości, budowanej od pokoleń przez Polaków i Szwajcarów, w oparciu o umiłowanie wolności i suwerenności jest też nie tylko wyróżnieniem, ale i ambitnym wyzwaniem.”

Symbolem wyjątkowej więzi łączącej oba kraje jest dla nowej Pani Ambasador Muzeum Polskie w Rapperswilu, które 25 października obchodzić będzie 150-lecie utworzenia. W XIX wieku Szwajcaria była symboliczną drugą Ojczyzną dla wielu Polaków, pozbawionych wówczas własnego ojczystego kraju. „Chcemy i będziemy o tym pamiętać. Jesteśmy wdzięczni naszym szwajcarskim przyjaciołom, że udzielili Polakom schronienia i gościny w trudnym dla Polski momencie dziejowym. Ważne jest zarazem, aby patrzeć w przyszłość. W tym względzie Muzeum Polskie w Raperswilu ma do odegrania ważną rolę łącznika pomiędzy Polską i Szwajcarią, pomostu umożliwiającego dialog i porozumienie między obu narodami. Rapperswil jest nieustannie dla Polaków symbolem tego, co Polaków i Szwajcarów łączy, ale także tego, co najcenniejsze w relacjach dwustronnych - wzajemnego szacunku. Symbole pozostają w relacjach dwustronnych niezwykle ważne, stanowią cenny drogowskaz ku wspólnej przyszłości” – mówi Ambasador Kozłowska.  

Szwajcaria jest nam Polakom znacznie bliższa niż się powszechnie uznaje. „Chciałabym, aby Polacy więcej wiedzieli o życiu społeczności szwajcarskiej na ziemiach polskich, a Szwajcarzy o dokonaniach i wkładzie Polaków w rozwój ich pięknego kraju”. 

Wspólna historia oraz silna obecność Polaków w Szwajcarii i Szwajcarów w Polsce to dla Ambasador Kozłowskiej solidny fundament, na którym zamierza oprzeć swoje wysiłki na rzecz rozwoju polsko-szwajcarskich kontaktów i współpracy. Pani Ambasador – jak przyznaje – marzy o prawdziwej wymianie młodzieży i współpracy szkół. Będzie wspierała inicjatywy służące ożywieniu kontaktów między społeczeństwami, a także partnerstwu różnych grup środowiskowych i zawodowych. Nowa ambasador dostrzega duże możliwości rozwijania wymiany gospodarczej, ze szczególnym uwzględnieniem najbardziej innowacyjnych i zaawansowanych technicznie sektorów. Tradycyjnie silnym spoiwem łączącym Polskę i Szwajcarię pozostaje kultura, nauka i turystyka – dziedziny, którym nowa polska ambasador zamierza poświęcić szczególną uwagę. 

Iwona Kozłowska jest absolwentką Uniwersytetu Wrocławskiego (germanistyka) oraz Wyższej Szkoły Technicznej w Akwizgranie (studia europejskie). Była stypendystką uniwersytetów w Bochum i Heidelbergu. 

Służbę w dyplomacji rozpoczęła w 1999 roku. Dwukrotnie pracowała w Berlinie (m.in. jako wicedyrektor Instytutu Polskiego oraz kierownik Wydziału Politycznego Ambasady RP). Jako ekspert w dziedzinie spraw międzynarodowych zatrudniona była w Kancelarii Prezydenta RP i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. W MSZ zajmowała się stosunkami z państwami niemieckojęzycznymi, jak również współpracą z Polonią – bezpośrednio przed objęciem placówki w Bernie pełniła funkcję dyrektora Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą. 

Pełen biogram

Zdjęcia (3)