W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Księstwo Liechtensteinu

Bezpieczeństwo

W Liechtensteinie nie funkcjonuje system stopni alarmowych na wypadek zagrożenia terrorystycznego.

Władze Liechtensteinu nie informują o znaczącym zagrożeniu przestępczością. Nie ma ograniczeń w podróżowaniu.

W związku z brakiem polskiej placówki, możliwość udzielenia bezpośredniej pomocy konsularnej obywatelom polskim może być ograniczona. Zgodnie z prawem UE, obywatele polscy przebywający w państwach trzecich (poza UE), w których nie ma polskiej placówki, uprawnieni są do pomocy dyplomatycznej i konsularnej państw członkowskich UE posiadających w danym kraju placówkę, na takich samych warunkach, na jakich państwa te pomagają swoim obywatelom. W celu nawiązania kontaktu z placówką państwa członkowskiego UE, zachęcamy do korzystania z wyszukiwarki na stronie Komisji Europejskiej.

Wjazd i pobyt

Informacje na temat COVID-19
  1. Na jakim dokumencie podróży można przekroczyć granicę?

  • Paszport Tak

  • Paszport tymczasowy Tak

  • Dowód osobisty Tak

  1. Jaka jest wymagana minimalna ważność dokumentu podróży?

Do ostatniego dnia ważności dokumentu.

  1. Czy trzeba wyrobić wizę?

Nie.

  1. Czy są inne, dodatkowe wymogi dotyczące wjazdu?

Obostrzenia związane z COVID-19 znajdziesz w niebieskiej ramce powyżej.

Nie.

  1. Czy jest wymagana pisemna zgoda rodziców/opiekunów prawnych na podróż dziecka z osobą trzecią?

Nie.

  1. Zasady pobytu

Dokumentem podróży uprawniającym do wjazdu i pobytu (niezależnie od jego celu) na terytorium Księstwa Liechtensteinu do 90 dni jest ważny paszport lub dowód osobisty.

Liechtentstein ściśle limituje liczbę obcokrajowców, którym przyznaje prawo do pobytu dłuższego niż 3 miesiące. Procedura i rodzaje pozwoleń pobytowych uzależnione są od charakteru pobytu. Rynek pracy w Liechtensteinie jest zamknięty - konieczne jest zdobycie specjalnych pozwoleń.

Rząd Liechtensteinu wydaje rocznie 28 zezwoleń na pobyt w celach zarobkowych lub w celu zamieszkania przez 5 lat dla obywateli krajów członkowskich UE/EFTA. Kolejnych 28 pozwoleń rozdziela wśród zainteresowanych obywateli krajów członkowskich UE/EFTA Urząd ds. Cudzoziemców i Paszportów (Städtle 38, Postfach 684, 9490 Vaduz) w ramach loterii organizowanej dwa razy do roku - wiosną i jesienią.

Dodatkowo dla obywateli krajów członkowskich UE/EFTA, którzy są nieaktywni zawodowo wydaje się 16 pozwoleń pobytowych rocznie (8 przez rząd Liechtensteinu, 8 rozdzielanych w loterii). Pozwolenia wydawane przez rząd Liechtensteinu dotyczą wyłącznie menedżerów, specjalistów lub wykwalifikowanych pracowników z wieloletnią praktyką w zawodzie.

Ubezpieczenie

Osoby opłacające składki na ubezpieczenie zdrowotne w NFZ w Polsce mają prawo do opieki medycznej w Liechtensteinie - należy zabrać ze sobą Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Obywatele polscy powinni przed wyjazdem z Polski zaopatrzyć się we właściwym oddziale NFZ w Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Karta ta uprawnia do korzystania jedynie z podstawowych usług medycznych i pokrywa część poniesionych kosztów. Szczegółowe informacje na temat limitu zwrotów oraz zasad opłacania usług medycznych znajdują się na stronie internetowej NFZ.

Ze względu na bardzo wysokie koszty leczenia w turyści powinni przed wyjazdem wykupić dodatkową prywatną polisę ubezpieczeniową. Ważne, by polisa pokrywała także koszty akcji ratunkowych, hospitalizacji spowodowanej nagłymi objawami przewlekłej choroby leczonej w kraju (np. chorób krążenia, cukrzycy), transportu medycznego, a w razie śmierci - koszt transportu ciała do Polski.

Zdrowie

W Liechtensteinie jest tylko jeden szpital (w Vaduz). Leczenie wymaga skierowania od lekarza, jednak w nagłych przypadkach można się zgłaszać bezpośrednio do szpitala. Za porady lekarskie i leczenie ambulatoryjne w szpitalu ponosi się opłaty ryczałtowe. Zwolnione z opłat są osoby poniżej 20 roku życia, emeryci zaś mają zniżkę w wysokości 50%. Leczenie dentystyczne nie jest objęte państwowym systemem ubezpieczenia zdrowotnego i jest w pełni płatne.

Cło

Nie ma ograniczeń co do kwoty posiadanych pieniędzy przy wwozie i wymianie. Nie ma też restrykcji celnych, które odbiegałyby od powszechnie przyjętych standardów.

Przy wwozie psów lub kotów na terytorium Liechtensteinu wymagane są: (A) świadectwo szczepienia przeciwko wściekliźnie (B) odpowiednie znakowanie w formie mikrochipu oraz (C) wypełniony europejski paszport psa/kota.

Przydatne informacje

Granica Liechtensteinu ze Szwajcarią jest w praktyce otwarta. Od 2011 r. Liechtenstein jest członkiem układu z Schengen.

 


Ministerstwo Spraw Zagranicznych dokłada wszelkich starań, aby informacje dla podróżujących publikowane na stronach MSZ były rzetelne, wyczerpujące i aktualne. Jednocześnie podkreślamy, że publikowane przez MSZ treści należy traktować wyłącznie jako rekomendacje, które nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń. Należy pamiętać, że MSZ nie ma prawnych możliwości zakazania wyjazdu do jakiegokolwiek państwa.

{"register":{"columns":[]}}