W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Kambodża

Bezpieczeństwo

Kambodża ma relatywnie wysokie wskaźniki przestępczości pospolitej. Ostrożność należy zachować w szczególności w dużych miastach (Phnom Phen i w Sihanoukville), gdzie coraz częstsze są kradzieże torebek (wyrywanych przez złodziei na skuterach). Zagrożenie przestępczością może wzrastać w czasie dorocznych festiwali. Samotne spacery po zmroku nie są rekomendowane.

Policja niekiedy uzależnia przyjęcie zawiadomienia o przestępstwie od uiszczenia przez ofiarę opłaty na poczet kosztów prowadzenia postępowania.

Należy przestrzegać ogólnie przyjętych zasad bezpieczeństwa w klubach nocnych i w barach. Zdarzają się przypadki dosypywania narkotyków do drinków, ataki na tle seksualnym oraz bójki.

Z uwagi na napiętą sytuację polityczną, mogą lokalnie występować demonstracje i zamieszki. Należy unikać większych zgromadzeń oraz nie okazywać swoich sympatii politycznych.

Granica z Tajlandią pozostaje częściowo nieuregulowana. W okolicach starych świątyń (np. Preah Vihear) dochodziło w przeszłości do starć granicznych.

Na znacznym obszarze kraju zalegają miny przeciwpiechotne i niewybuchy. Są one często nieoznaczone. W związku z powyższym nie należy zbaczać z głównych szlaków.

W sezonie monsunowym, w szczególności wzdłuż Mekongu i jego dorzeczy regularnie dochodzi do dużych i groźnych powodzi.

W związku z brakiem polskiej placówki, możliwość udzielenia bezpośredniej pomocy konsularnej obywatelom polskim może być ograniczona. Zgodnie z prawem UE, obywatele polscy przebywający w państwach trzecich (poza UE), w których nie ma polskiej placówki, uprawnieni są do pomocy dyplomatycznej i konsularnej państw członkowskich UE posiadających w danym kraju placówkę, na takich samych warunkach, na jakich państwa te pomagają swoim obywatelom. Na mocy tzw. praktycznych uzgodnień, pomocy konsularnej obywatelom polskim w Kambodży udzielają Francuzi. W celu nawiązania kontaktu z placówką francuską w Kambodży lub placówką innego państwa członkowskiego UE, zachęcamy do korzystania z wyszukiwarki na stronie Komisji Europejskiej.

MSZ apeluje o zgłaszanie podróży w systemie Odyseusz‎.

Wjazd i pobyt

Informacje nt. Covid
  1. Na jakim dokumencie podróży można przekroczyć granicę?
  • Paszport TAK
  • Paszport tymczasowy TAK, jeżeli jest ważny dostatecznie długo
  • Dowód osobisty NIE
  1. Jaka jest wymagana minimalna ważność dokumentu podróży?

6 miesięcy.

  1. Czy trzeba wyrobić wizę?

Tak, obywatele polscy są objęci obowiązkiem wizowym. Wizy można uzyskać online na stronie www.evisa.gov.kh lub na granicy. 

Więcej informacji znajdziesz na stronie www.evisa.gov.kh. Możesz również skontaktować się z placówką dyplomatyczną Kambodży właściwą dla swojego miejsca zamieszkania. Jeżeli mieszkasz w Polsce, skontaktuj się z Ambasadą Kambodży w Berlinie.

  1. Czy są inne, dodatkowe wymogi dotyczące wjazdu?

Obostrzenia związane z COVID-19 znajdziesz w czerwonej ramce na górze strony.

Dodatkowe wymogi dot. wiz ulegają częstym zmianom. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.evisa.gov.kh. Możesz również skontaktować się z placówką dyplomatyczną Kambodży właściwą dla swojego miejsca zamieszkania. Jeżeli mieszkasz w Polsce, skontaktuj się z Ambasadą Kambodży w Berlinie.

  1. Czy jest wymagana pisemna zgoda rodziców/opiekunów prawnych na podróż dziecka z osobą trzecią?

Tak, w formie pisemnej, w j. angielskim lub przetłumaczona na angielski.

  1. Zasady pobytu

Na wizach turystycznych można przebywać w Kambodży do 30 dni.

W celu przedłużenia wizy/prawa pobytu, konieczna jest rejestracja w systemie Foreigners Present in Cambodia System (FPCS).

Nielegalne przedłużenie pobytu zagrożone jest karą grzywny w wysokości 5 USD (do 30 dni) lub 6 USD (powyżej 30 dni) za każdy dzień, a także deportacją.

Nie jest możliwy wjazd i wyjazd z Kambodży tego samego dnia (poza przejściem lotniczym w Phnom Penh).

W przypadku utraty/zagubienia paszportu na terenie Kambodży konieczne jest uzyskanie wizy wyjazdowej.

Ubezpieczenie

Zalecane jest wykupienie ubezpieczenia obejmującego koszty leczenia, hospitalizacji oraz transportu medycznego.

W przypadku braku ubezpieczenia, trzeba liczyć się z koniecznością pokrycia bardzo wysokich kosztów leczenia z własnej kieszeni. Brak środków może oznaczać nieprzyjęcie do szpitala. Z kolei nieuregulowanie kosztów już udzielonej opieki medycznej może pociągać za sobą konsekwencje prawne.

Kupując polisę należy upewnić się, że będzie ona uznawana w Kambodży. Należy także ustalić, czy przewiduje ona pokrycie kosztów opieki medycznej bezpośrednio przez ubezpieczyciela, czy też wymagana będzie przedpłata przez ubezpieczonego i późniejsze rozliczenie.

Zdrowie

Szczepienia profilaktyczne nie są wymagane, jednakże wskazana jest konsultacja z wojewódzką stacją sanitarno-epidemiologiczną lub specjalistą ds. medycyny tropikalnej w sprawie szczegółowej i aktualnej informacji dotyczącej szczepień

Występuje zagrożenie dengą, amebą oraz licznymi chorobami skórnymi, a także wirusem HIV.

W dżungli, na terenach podmokłych i bagiennych występuje duże zagrożenie malarią.

Należy przestrzegać zasad higieny tropikalnej: pić tylko wodę butelkowaną, nie używać kostek lodu do napojów, dokładnie myć ręce przed każdym posiłkiem, nie jeść owoców ze skórką, sałat, surowego mięsa itd.

Opieka medyczna jest płatna i dostępna głównie w miastach. Koszt wizyty u lekarza wynosi w granicach 15-40 USD. Dobowy pobyt w miejscowym szpitalu wynosi ok. 70 USD, przy czym pacjent obowiązany jest dodatkowo pokryć koszty specjalistycznych badań, lekarstw, środków opatrunkowych. Transport do szpitala zapewniają tylko prywatne kliniki, w których koszt dziennego pobytu wynosi od 80 do 200 USD. Cudzoziemcy z poważnymi dolegliwościami kierowani są najczęściej do szpitali w Bangkoku (Tajlandia) oraz Ho Chi Minh City (Wietnam).

Można przywieźć 30-dniowy zapas leków (w tym leków na receptę) niezawierających substancji kontrolowanych. Leki powinny być w oryginalnych opakowaniach i należy mieć ze sobą receptę/list od lekarza – w języku angielskim. W celu weryfikacji, czy dany lek jest uznawany w Kambodży za substancję kontrolowaną, należy skontaktować się z kambodżańskim Ministerstwem Zdrowia lub Ambasadą Kambodży w Berlinie.  

Informacje nt. polskich przepisów dot. przewozu leków znajdziesz na stronie Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego.

Podróżowanie po kraju

Do prowadzenia pojazdów mechanicznych uprawnia miejscowe prawo jazdy. Cudzoziemcy mogą się o nie ubiegać na podstawie międzynarodowego prawa jazdy.

Prowadzenie pojazdów bez miejscowego prawa jazdy może w razie wypadku skutkować utratą wszelkich uprawnień wynikających z ubezpieczenia zdrowotnego i koniecznością samodzielnego pokrycia – najczęściej bardzo wysokich – kosztów leczenia oraz kosztów wynikających z odpowiedzialności cywilnej.

Z uwagi na niski poziom bezpieczeństwa i duże ryzyko napadów nie zalecamy podróżowania koleją oraz łodziami. W przypadku podróżowania autobusami należy zachować ostrożność.

Kambodża ma jeden z wyższych w regionie wskaźnik wypadków drogowych. Stan techniczny samochodów i umiejętności kierowców są na niskim poziomie.

Cło

Nie ma ograniczeń przy wwozie, a jedynie przy wywozie dewiz - maksymalnie do 10.000 USD przy jednoczesnym udokumentowaniu źródła ich pochodzenia.

Nie ma możliwości uzyskania zwrotu podatku VAT od zakupionych towarów.

Władze miejscowe mogą wprowadzać czasowo bardziej restrykcyjne przepisy dotyczące wwozu/wywozu broni, antyków, lekarstw czy wyrobów z kości słoniowej.

Przepisy prawne

Cudzoziemcy powinni mieć zawsze przy sobie paszport lub inny dokument tożsamości.

Niedozwolony jest handel narkotykami oraz ich posiadanie, wywóz oryginalnych dzieł sztuki khmerskiej, zwierząt objętych ochroną oraz wyrobów pochodzących od gatunków objętych ochroną. Nie należy fotografować/filmować obiektów wojskowych i związanych z bezpieczeństwem (także budynków rządowych, lotnisk czy mostów).

Surogacja (komercyjna) jest zakazana i zagrożona karą więzienia oraz grzywny.

Przydatne informacje

W czasie pory deszczowej trwającej od lipca do listopada często występują powodzie (także w stolicy kraju), co może uniemożliwić podróżowanie po kraju, także głównymi trasami samochodowymi.

Powszechnym środkiem płatniczym są dolary amerykańskie (nie są akceptowane uszkodzone i zużyte banknoty), miejscowa waluta jest używana głównie na prowincji. W Phnom Penh i  innych dużych miastach istnieje możliwość płacenia kartą kredytową (za dodatkową opłatą) oraz wypłacania USD z bankomatów niektórych banków. Należy zachować szczególną ostrożność przy wypłacaniu pieniędzy z bankomatów (skimming, kradzieże).

 


Ministerstwo Spraw Zagranicznych dokłada wszelkich starań, aby informacje dla podróżujących publikowane na stronach MSZ były rzetelne, wyczerpujące i aktualne. Jednocześnie podkreślamy, że publikowane przez MSZ treści należy traktować wyłącznie jako rekomendacje, które nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń. Należy pamiętać, że MSZ nie ma prawnych możliwości zakazania wyjazdu do jakiegokolwiek państwa.

{"register":{"columns":[]}}