W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Mjanma

Ostrzeżenia dot. COVID-19

Bezpieczeństwo

W związku z wojskowym zamachem stanu, Ministerstwo Spraw Zagranicznych odradza wszelkie podróże do Mjanmy. Jeżeli już tam przebywasz, to sugerujemy opuszczenie kraju.

1 lutego 2021 r. armia aresztowała przedstawicieli władz cywilnych i przejęła władzę. Obowiązuje stan wyjątkowy, zakaz zgromadzeń i godzina policyjna. W wielu miastach trwają masowe protesty i akcja nieposłuszeństwa obywatelskiego. Największe zbrojne organizacje etniczne zintensyfikowały działalność antyrządową na kontrolowanych przez siebie terenach. Wszelkie formy oporu spotykają się ze zdecydowaną reakcją sił porządkowych. Organizacje pozarządowe szacują, że w starciach zginęły już tysiące osób. Kryzys polityczny powoduje niedostępność podstawowych usług, w tym usług medycznych i transportowych.

W stanach i prowincjach Mjanmy leżących wzdłuż granic kraju dochodzić może do walk wojsk rządowych z ugrupowaniami zbrojnymi i bojówkami. W związku z trwającymi na tych obszarach konfliktami etnicznymi, wjazd na nie wymaga zgody MSW i/lub miejscowego dowództwa armii. Cudzoziemcy (z wyjątkiem obywateli kraju sąsiedniego) nie mogą tam też przekraczać granicy. W ostatnim czasie najgorsza sytuacja panuję na północy stanu Rakhine.

Na pograniczu z Tajlandią operują bojówki i gangi przemytników; dochodzić może do starć z siłami zbrojnymi.

Na całym terytorium Mjanmy, w tym w Rangunie, występuje zagrożenie atakami terrorystycznymi.

Nie ma szczególnych zagrożeń przestępczością pospolitą, choć w miejscowościach turystycznych istnieje spore ryzyko kradzieży. Odnotowuje się  zauważalne zmniejszenie bezpieczeństwa turystów w dużych miastach (Rangun, Mandalay). Należy zwracać uwagę na właściwe przechowywanie środków finansowych i paszportów (nie w zewnętrznych kieszeniach, portfelach ani trzymanych w rękach saszetkach) i unikać poruszania się po zmroku, zwłaszcza w starych centrach miast.

Należy przestrzegać ogólnie przyjętych zasad bezpieczeństwa w klubach nocnych i w barach. Zdarzają się przypadki dosypywania narkotyków do drinków, ataki na tle seksualnym oraz bójki.

Mjanma leży w strefie aktywnej sejsmicznie. Od kwietnia do października występuje zagrożenie cyklonami tropikalnymi. Informacje i porady jak zachować się w razie trzęsienia ziemi lub cyklonu są dostępne na poniższej stronie.

W związku z brakiem polskiej placówki, możliwość udzielenia bezpośredniej pomocy konsularnej obywatelom polskim może być ograniczona. Zgodnie z prawem UE, obywatele polscy przebywający w państwach trzecich (poza UE), w których nie ma polskiej placówki, uprawnieni są do pomocy dyplomatycznej i konsularnej państw członkowskich UE posiadających w danym kraju placówkę, na takich samych warunkach, na jakich państwa te pomagają swoim obywatelom. Na mocy tzw. praktycznych uzgodnień, pomocy konsularnej obywatelom polskim w Mjanmie udzielają Niemcy. W celu nawiązania kontaktu z placówką francuską w Kambodży lub placówką innego państwa członkowskiego UE, zachęcamy do korzystania z wyszukiwarki na stronie Komisji Europejskiej.

MSZ apeluje o zgłaszanie podróży w systemie Odyseusz.

Wjazd i pobyt

  1. Na jakim dokumencie podróży można przekroczyć granicę?
  • Paszport TAK
  • Paszport tymczasowy TAK, jeżeli jest ważny dostatecznie długo
  • Dowód osobisty NIE
  1. Jaka jest wymagana minimalna ważność dokumentu podróży?

6 miesięcy od dnia przekroczenia granicy Mjanmy.

  1. Czy trzeba wyrobić wizę?

Tak, obywatele polscy objęci są obowiązkiem wizowym.

Przed pandemią COVID-19, wizy w biznesowe, wizy w celu udziału w konferencji (obejmujące także wizy dla naukowców przyjeżdżających w celach badawczych), wizy dla załóg oraz wizy tranzytowe można było uzyskać także w systemie ”visa on arrival” na lotniskach międzynarodowych w Rangunie, Nay Pyi Taw i Mandalay.

W związku z często zmieniającymi się warunkami wydawania wiz, sugerujemy bezpośredni kontakt z placówką dyplomatyczną Mjanmy właściwą dla twojego miejsca zamieszkania. Jeżeli mieszkasz w Polsce, skontaktuj się z Ambasadą Mjanmy w Berlinie. Informacje na temat wiz dostępne są również na stronie internetowej Ministerstwa Imigracji i Ludności.

  1. Czy są inne, dodatkowe wymogi dotyczące wjazdu?

Obostrzenia związane z COVID-19 znajdziesz w czerwonej ramce na górze strony.

W przypadku wystąpienia o „visa on arrival” (przed wybuchem pandemii COVID-19) wnioskodawca musiał przedstawić wszystkie dokumenty uprawniające do wjazdu (zaproszenie, potwierdzenie uczestnictwa w imprezie, kongresie itp.), a zapraszający musiał wcześniej przesłać kopie tych dokumentów do biura straży granicznej na lotnisku.

W związku z często zmieniającymi się warunkami wydawania wiz, sugerujemy bezpośredni kontakt z placówką dyplomatyczną Mjanmy właściwą dla twojego miejsca zamieszkania. Jeżeli mieszkasz w Polsce, skontaktuj się z Ambasadą Mjanmy w Berlinie. Informacje na temat wiz dostępne są również na stronie internetowej Ministerstwa Imigracji i Ludności.

  1. Czy jest wymagana pisemna zgoda rodziców/opiekunów prawnych na podróż dziecka z osobą trzecią?

Tak, w formie pisemnej, w j. angielskim lub przetłumaczona na angielski.

  1. Zasady pobytu

Istnieje obowiązek meldunkowy, realizowany przez wypełnienie szczegółowej karty rejestracyjnej podczas kwaterowania w hotelu. W związku z pandemią COVID-19 oraz kryzysem politycznym, służby bezpieczeństwa mogą kontrolować hotele i inne miejsca zakwaterowania w celu sprawdzenia, czy przepisy meldunkowe są przestrzegane. Za ich złamanie grozi kara więzienia.

W związku z zamachem stanu i zamkniętymi urzędami, przedłużanie prawa pobytu w urzędach imigracyjnych jest utrudnione. W przypadku tzw. overstay, podczas wylotu należy uiścić grzywnę w wysokości 3-5 USD za każdy dzień.

Ubezpieczenie

W związku z pandemią, obcokrajowcy muszą wykupić ubezpieczenie medyczne COVID-19 w Myanma Insurance (szczegółowe informacje na stronie www.mminsurance.gov.mm).

Niezależnie od powyższego, zalecane jest wykupienie ubezpieczenia obejmującego koszty leczenia, hospitalizacji oraz transportu medycznego.

W przypadku braku ubezpieczenia, trzeba liczyć się z koniecznością pokrycia bardzo wysokich kosztów leczenia z własnej kieszeni. Brak środków może oznaczać nieprzyjęcie do szpitala. Z kolei nieuregulowanie kosztów już udzielonej opieki medycznej może pociągać za sobą konsekwencje prawne.

Polisy polskich towarzystw ubezpieczeniowych nie są uznawane. Przed wyjazdem należy sprawdzić, który z międzynarodowych ubezpieczycieli oferuje polisy uznawane w Mjanmie. Należy także ustalić, czy przewiduje ona pokrycie kosztów opieki medycznej bezpośrednio przez ubezpieczyciela, czy też wymagana będzie przedpłata przez ubezpieczonego i późniejsze rozliczenie.

Zdrowie

Nie są wymagane szczepienia profilaktyczne (za wyjątkiem sytuacji, w której turysta przebywał na obszarze dotkniętym epidemią żółtej febry). Szczepienia są jednak zalecane. W sprawie szczegółowej i aktualnej informacji dotyczącej szczepień należy kontaktować się z wojewódzka stacją sanitarno-epidemiologiczną lub specjalistą ds. medycyny tropikalnej.

Odnotowywane są przypadki cholery, dengi i japońskiego zapalenia mózgu.

Należy przestrzegać zasad higieny tropikalnej: pić tylko wodę butelkowaną, nie używać kostek lodu do napojów, dokładnie myć ręce przed każdym posiłkiem, nie jeść owoców ze skórką, sałat, surowego mięsa itd.

Poziom świadczeń medycznych nie odpowiada europejskim standardom, w bardziej skomplikowanych przypadkach konieczny jest transport lotniczy do Bangkoku.

Można przywieźć 30-dniowy zapas leków (w tym leków na receptę) niezawierających substancji kontrolowanych. Leki powinny być w oryginalnych opakowaniach i należy mieć ze sobą receptę/list od lekarza – w języku angielskim. W celu weryfikacji, czy dany lek jest uznawany w Mjanmie za substancję kontrolowaną, należy skontaktować się z Ambasadą Mjanmy w Berlinie

Informacje nt. polskich przepisów dot. przewozu leków znajdziesz na stronie Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego.

Podróżowanie po kraju

Polskie prawo jazdy ani międzynarodowe prawo jazdy nie uprawnia do prowadzenia pojazdów mechanicznych. Jedynym uznawany dokumentem jest birmańskie prawo jazdy, o które można się ubiegać w miejscowym Ministerstwie Transportu Drogowego i Administracji.

Prowadzenie pojazdów bez miejscowego prawa jazdy może w razie wypadku skutkować utratą wszelkich uprawnień wynikających z ubezpieczenia zdrowotnego i koniecznością samodzielnego pokrycia – najczęściej bardzo wysokich – kosztów leczenia oraz kosztów wynikających z odpowiedzialności cywilnej.  

Obowiązuje ruch prawostronny, jednakże większość samochodów ma kierownicę przystosowaną do ruchu lewostronnego. Drogi są w bardzo kiepskim stanie technicznym.

Dostęp do wielu regionów kraju jest ograniczony z powodu niestabilnej sytuacji etnicznej. Ograniczenia mogą dot. całkowitego zakazu wjazdu lub ograniczać się do środka transportu (np. wyłącznie drogą lotniczą). Większość miejsc turystycznie atrakcyjnych można zwiedzać jedynie w zorganizowanych grupach z miejscowym przewodnikiem i po wcześniejszym uzyskaniu zgody właściwego Ministerstwa (Tourism Regulation Departament).

Turyści, którzy zboczą z wytyczonych szlaków turystycznych narażeni są na zatrzymywanie przez liczne patrole policyjne; występują ukryte przydrożne miny przeciwpiechotne. Dostęp do regionów przygranicznych jest bardzo ograniczony. Niektóre lądowe przejścia graniczne zostały otwarte dla ruchu turystycznego, co jednak w każdej chwili może uleć zmianie. Istnieje możliwość zatrzymania paszportu przez miejscowe służby graniczne na czas pobytu na terytorium kraju.

Cło

Zagraniczne środki płatnicze powyżej 2.000 USD, biżuteria, sprzęt elektroniczny i fotograficzny muszą być ujęte w deklaracji celnej. Jedynym ograniczeniem dotyczącym środków finansowych jest zakaz przywozu i wywozu waluty miejscowej. Można ją wymienić tylko na bony płatnicze (towarowe). Przy wyjeździe jedynie bony wykupione na kwotę wyższą niż 300 USD mogą być ponownie zamienione na walutę wymienialną.

Wywóz wizerunków Buddy wymaga uprzedniej zgody władz Mjanmy (nie dotyczy wyrobów rzemieślniczych).

Nie ma możliwości uzyskania zwrotu podatku VAT. Istnieje zakaz wywozu lokalnych zwierząt i roślin i wyrobów z nich wykonanych.

Przepisy prawne

Handel narkotykami i ich przemyt są bardzo surowo karane, włącznie z karą śmierci.

Surowo traktowane jest też obrażanie uczuć religijnych np. poprzez noszenie wizerunku Buddy w sposób, który może być uznany za obraźliwy lub celowe, niewłaściwe i obraźliwe zachowania w pagodach i klasztorach.

Homoseksualizm jest nielegalny. Akty seksualne między osobami tej samej płci są zagrożone karą pozbawienia wolności, z dożywotnim pozbawieniem wolności włącznie.

Obyczaje

Niezastosowanie się do obowiązujących norm (reguły zachowania w świątyniach oraz miejscach kultu religijnego) może spowodować konflikt z miejscową ludnością. Odwiedzając świątynie czy inne miejsca kultu religijnego, trzeba należy być stosownie ubranym (odkryte ramiona czy  szorty są niedozwolone), należy zdjąć buty i skarpetki.

Nie należy podejmować dyskusji na tematy społeczno-polityczne oraz zaczepiać miejscowych kobiet.

Przydatne informacje

Na terenie całego kraju istnieją spore utrudnienia w dostępności sieci GSM. W hotelach istnieje możliwość korzystania z internetu.

Istnieje możliwość korzystania z bankomatów oraz płacenia kartą płatniczą jedynie w dużych miastach (Rangun), niektórych hotelach i centrach turystycznych. Należy mieć przy sobie zapas środków pieniężnych (USD), banknoty powinny być stosunkowo nowe i bez żadnych zapisów odręcznych.

Bezpieczne, tanie i relatywnie wygodne jest podróżowanie autobusami międzymiastowymi – jednak tylko w regionach nieobjętych zakazami/ograniczeniami wjazdu. Jest to jednak czasochłonna forma podróżowania, np. Rangun-Bagan, samolotem: 1 godz 15 min., autobusem: 11 godz.

 


Ministerstwo Spraw Zagranicznych dokłada wszelkich starań, aby informacje dla podróżujących publikowane na stronach MSZ były rzetelne, wyczerpujące i aktualne. Jednocześnie podkreślamy, że publikowane przez MSZ treści należy traktować wyłącznie jako rekomendacje, które nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń. Należy pamiętać, że MSZ nie ma prawnych możliwości zakazania wyjazdu do jakiegokolwiek państwa.

{"register":{"columns":[]}}