W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Uzbekistan

Stosunki dyplomatyczne między Polską a Uzbekistanem zostały nawiązane 19 marca 1992 r.

Współpraca polityczna

Polska nawiązała stosunki dyplomatyczne z Uzbekistanem 19.03.1992 r., tuż po proklamowaniu jego niepodległości. Ambasada RP w Taszkencie istnieje od 1995 r., od 16.12.2015 r. jest kierowana przez amb. Piotra Iwaszkiewicza. Uzbekistan ma ambasadę w Warszawie od 2003 r. – od 18.12.2015 r. funkcję chargé d’affaires pełnił Bahrom Babajew, po czym 11 lipca br. podwyższono status kierownika placówki do rangi ambasadora. W pierwszych latach kontaktów dyplomatycznych zbudowano ich infrastrukturę (wizyty prezydentów: A. Kwaśniewskiego w Taszkencie w 2002 r. i Isloma Karimowa w Warszawie w 2003 r.). W latach 2005-2009 kontakty polityczne zostały ograniczone (obowiązywały sankcje UE po wydarzeniach w Andiżanie). Od 2010 r. wznowiono praktykę konsultacji politycznych wiceministrów SZ. W czerwcu 2018 r. w Taszkencie spotkali się wiceministrowie SZ Andrzej Papierz i Dilszod Achatow. Na przełomie stycznia i lutego br. w Warszawie gościła delegacja Rady Bezpieczeństwa Narodowego Uzbekistanu na czele z Sekretarzem Rady Wiktorem Machmudowem na zaproszenie szefa BBN. Przy tej okazji członek delegacji D. Achatow odbył spotkanie z wiceministrem SZ B. Cichockim. W kwietniu br. min. M. Przydacz rozmawiał z D. Achatowem na marginesie konferencji „Connectivity for sustainable development” w Bukareszcie. W lipcu 2019 miały miejsce konsultacje polityczne na szczeblu wiceministrów SZ w Taszkencie (min. M. Przydacz i D. Achatow). Od kilkunastu miesięcy obserwuje się ożywienie w dwustronnych relacjach, co wynika m.in. z dążenia Taszkentu do intensyfikacji politycznych i gospodarczych relacji z krajami UE. W 2016 r. W czerwcu 2017 r. Uzbekistan odwiedziła sekretarz stanu w KPRM A.M. Anders. W październiku 2017 r. w Sejmie RP powołano Polsko-Uzbekistańską Grupę Parlamentarną. Ponadto w 2017 r. Uzbekistan poparł kandydaturę Polski na niestałego członka Rady Bezpieczeństwa ONZ. 1 lutego br. Uzbekistan wprowadził ruch bezwizowy dla obywateli 45 państw, w tym Polski, dotyczący pobytów turystycznych na okres do 30 dni. 

Współpraca ekonomiczna

Wartość polsko-uzbeckiej wymiany handlowej wyniosła w 2017 r. 130,6 mln dolarów (eksport 78,5 mln, import 52,1 mln) i była ponad 10 razy mniejsza od wartości wymiany handlowej RP z sąsiednim Kazachstanem – najważniejszym partnerem handlowym Polski w Azji Centralnej. Obroty dwustronne Polski i Uzbekistanu osiągnęły w 2018 r. poziom 206,1 mln euro, w ramach których polski eksport do UZB w 2018 r. wzrósł o ponad 130% (z 69,5 do 160,2 mln euro, co jest jednym z najlepszych wyników osiągniętych przez polskie firmy na całym świecie), a import utrzymał się na podobnym poziomie, co w 2017 r. – ok. 46 mln euro. W 2019 r. utrzymała  się duża dynamika wzrostu polskiego eksportu (w I kw. 2019 r. eksport osiągnął 45,7 mln euro, tj. wzrost o 83% r/r, import 11,4 mln euro – na podobnym poziomie, co w roku ubiegłym). Istnieje też znaczący potencjał wzrostu we współpracy handlowej z UZB, gdyż rynek uzbecki jest generalnie otwarty na polskie towary. 

Współpraca kulturalna

Na terytorium Uzbekistanu znajduje się 17 polskich cmentarzy wojennych Armii gen. Andersa, które zostały wybudowane z inicjatywy i ze środków Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w latach 2001 oraz 2010. Obecnie opiekę nad nimi sprawuje MKiDN. Na uwagę zasługuje b. pozytywne podejście uzbeckich władz do wszelkich działań strony polskiej związanych z upamiętnieniem miejsc pochówku Polaków. Staraniem Ambasady RP udało się odnaleźć kilka nowych miejsc, w których potencjalnie pochowani są polscy żołnierze.   2 maja 2018 r. Ambasadzie RP w Taszkencie udało się otworzyć wystawę „Armia Gen. Andersa. Szlak nadziei przebiegający przez Uzbekistan” w taszkenckim Muzeum Pamięci Ofiar Represji. Wg informacji placówki, zgodę na zaprezentowanie ekspozycji wydał osobiście premier A. Aripow.

W dn. 8 czerwca 2018 r., podczas wizyty min. A. Papierza w Uzbekistanie, wystawa została zaprezentowana również w Bucharze. W skład delegacji min. A. Papierza (czerwiec 2018 r.) wchodzili przedstawiciele IPN (z dyr. Bednarkiem na czele). Przeprowadzili oni rozmowy z dyrekcją Muzeum Pamięci Ofiar Represji, które jest unikatowe w skali krajów byłego ZSRR i zajmuje się w Uzbekistanie tematem represji stalinowskich oraz archiwami. Podczas rewizyty przedstawicieli muzeum na zaproszenie IPN jesienią 2018 r. wynegocjowano wstępne, ramowe porozumienie o współpracy tych dwóch instytucji. Może to być istotny krok w kierunku wspólnego prowadzenia badań historycznych. 

Współpraca naukowa

Dynamicznie rozwija się współpraca w dziedzinie szkolnictwa wyższego i badań naukowych. W 2019 r. zorganizowano wizytę przedstawicieli polskich wyższych uczelni do Uzbekistanu oraz targi edukacyjne, jesienią br. planowana jest rewizyta przedstawicieli uczelni uzbeckich. Efektem tych działań jest znaczny wzrost zainteresowania studiami w Polsce. Ambasada RP w Taszkencie wspierała także polskie badania naukowe w Uzbekistanie (Instytut Archeologii UW i Politechnika Lubelska). W 2020 działania te będą kontynuowane.

W latach 2015-2019 Polska i Łotwa pełniły funkcję państw-koordynatorów Platformy Edukacyjnej UE – Azja Centralna w ramach Strategii UE dla Azji Centralnej z 2007 r., obejmującej m.in. Uzbekistan. 

Instytucje polskie działające na terenie Uzbekistanu

Polskie Centrum Kulturalne Świetlica Polska (zał. w 1995 r., prezes - Oleg Skuridin). Organizacja ma filię w Bucharze, oraz Samarkandzie. Od października 2008 r. organizacja posiada swoją siedzibę, fundusze na jej wynajem pochodzą ze Stowarzyszenia Wspólnota Polska. Członkowie i sympatycy regularnie co tydzień spotykają się w lokalu organizacji. 

Stowarzyszenie Polska Klasa zarejestrowano w 2002 r.Stowarzyszenie specjalizuje się głównie w dziedzinie organizacji nauczania języka polskiego. Polska Klasa działa pod kierunkiem prezes Eleny Kondratienko.

Stowarzyszenie Polonia (przy Międzynarodowym Stowarzyszeniu Wspierania Współpracy Gospodarczej i Kulturalnej Uzbekistan–Polska) skupia osoby pochodzenia polskiego, resztę stanowią, podobnie jak w przypadku Świetlicy Polskiej, sympatycy kultury polskiej różnych narodowości. Prezesem jest Irena Wachabowa.