W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Tadżykistan

Stosunki dyplomatyczne między Polską a Tadżykistanem zostały nawiązane 11 lutego 1992 r.

Współpraca polityczna

Współpraca polityczna w okresie III RP

Rzeczpospolita Polska uznała niepodległość Tadżykistanu 27 grudnia 1991 r. Stosunki dyplomatyczne nawiązano 11 lutego 1992 r. Pierwsze kontakty dyplomatyczne datują się na okres po zakończeniu wojny domowej (1992-1997),  kiedy w 1998 r. wizytę w Duszanbe złożył minister Bronisław Geremek jako przewodniczący OBWE. Geograficzne oddalenie i niewielki potencjał gospodarczy Tadżykistanu zawężają znaczenie Tadżykistanu w polskiej polityce zagranicznej. Stosunki  Polski z Tadżykistanem  obejmują dialog polityczny, współpracę gospodarczą, rozwojową i, w bardziej ograniczonej mierze, współpracę sektorową, kulturalną i edukacyjną. Znaczenie  Tadżykistanu dla Polski w sprawach bezpieczeństwa wzrosło w kontekście polskiego zaangażowania w Afganistanie; także obecnie Polska korzysta w możliwości międzylądowania w Duszanbe w kontaktach z Polskim Kontyngentem Wojskowym w misji Resolute Support NATO w Afganistanie.  Dialog polityczny, po wizycie prezydenta RP A. Kwaśniewskiego w Tadżykistanie (2002 r.) i wizycie prezydenta RT E. Rahmonowa w Polsce (2003), utrzymywany jest w formie konsultacji na szczeblu wiceministrów spraw zagranicznych, które nie są przeprowadzane regularnie; ostatnie odbyły się w  Duszanbe 5 czerwca 2013 r. Do okazjonalnego spotkania prezydentów RP i TJ doszło 26 marca 2018 w Duszanbe podczas międzylądowania prezydenta RP w trakcie podróży do Afganistanu.  W grudniu 2017 r. strona tadżykistańska przesłała Polsce projekty umów dwustronnych - o ekstradycji, przekazywaniu osób skazanych oraz o pomocy prawnej w sprawach karnych z Tadżykistanem. 19 grudnia 2016 r. minister obrony narodowej A. Macierewicz spotkał się w Duszanbe z szefem Sztabu Generalnego sił zbrojnych Tadżykistanu gen. Emomali Sobirzodą (spotkanie przy okazji międzylądowania w drodze do Afganistanu). Tadżykistan poparł polską kandydaturę na niestałego członka Rady Bezpieczeństwa ONZ. 10  października 2017 r. w Warszawie odbyło się V posiedzenie polsko-tadżykistańskiej Komisji ds. współpracy gospodarczej, inwestycyjnej i handlowej (pod przewodnictwem wiceministrów rozwoju T. Kościńskiego i Umeda Dowladzoda).

Współpraca ekonomiczna

Współpraca gospodarcza polega głównie na eksporcie z Polski do Tadżykistanu, którego wartość  od kilku lat wykazuje, według danych WTO i ONZ, tendencję spadkową. Polskie statystyki wskazują wzrost eksportu w ostatnim roku, niemniej są to wielkości śladowe w bilansie polskiej wymiany z zagranicą (wartość obrotów  wyniosła w 2019 r. 20,3 mln euro, z czego eksport z Polski 19,2 mln euro, import z Tadżykistanu 1,1 mln euro). Rozmowy prowadzone podczas IV posiedzenia Polsko-Tadżykistańskiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Gospodarczej, w tym prezentacja Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Dangara”, nie przyniosły jakościowego wzrostu zainteresowania ze strony polskich kontrahentów. Obecnie, w Tadżykistanie działa formalnie 6 polskich firm: Skorut Tadż – w SSE „Sugd” w Chodżencie, Dusti Amirchon – również w SSE „Sugd”, Nekon  oraz 3 firmy w Duszanbe: Tadż-Pol-Teks i UnitexPol i ChM. W Duszanbe jest także zarejestrowane przedstawicielstwo firmy Budmex.

Współpraca kulturalna

W związku z istotnymi ograniczeniami Ambasada RP w Taszkencie realizuje w niwielkim stopniu w Tadżykistanie projekty w dziedzinie dyplomacji publicznej i kulturalnej. We wrześniu 2019 r. ambasada RP w Taszkencie zorganizowała w Duszanbe Dni Polskie, pierwszą po wieloletniej przerwie duże polskie przedsięwzięcie kulturalno-promocyjne w Tadżykistanie.

Współpraca naukowa

W dniach 30 kwietnia - 2 maja br. Ambasada RP w Taszkencie (wraz z Narodową Agencją Wymiany Akademickiej – NAWA) zorganizowała w Duszanbe targi edukacyjne oraz okrągły stół polskich i tadżyckich szkół wyższych i instytucji odpowiedzialnych za wymianę akademicką. Ze strony polskiej  uczestniczyli przedstawiciele 16 uczelni i organizacji, w tym Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) i Konferencji Rektorów Szkół Akademickich Polski (CRASP). Ze strony tadżyckiej odnotowano udział 22 szkół wyższych. Oferta polskich uczelni wzbudziła bardzo duże zainteresowanie – targi odwiedziło łącznie ok. 1000 osób. Okrągły stół i targi edukacyjne były pierwszym tego rodzaju wydarzeniem zorganizowanym kiedykolwiek przez stronę polską w Tadżykistanie.

Instytucje polskie działające na terenie kraju

Według danych spisu powszechnego z 2010 r., narodowość polską zadeklarowało 23 obywateli Tadżykistanu. Z informacji pozyskanych głównie od polskich obserwatorów wojskowych, służących w misji ONZ wynika, że rodziny o polskim pochodzeniu, mieszkające wcześniej w Tadżykistanie, wyemigrowały (głównie do Rosji), uciekając przed wojną domową. Nieliczni pozostali w Tadżykistanie Polacy noszą się z zamiarem emigracji. W Duszanbe przebywa także niewielka grupa obywateli Polski zatrudniona w międzynarodowych organizacjach i korporacjach.