W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Plan lekcji 23-27.03.2020

Poniedziałek, 23 marca

1. Język polski

Temat: Zapożyczenia i wyrazy rodzime

Zdobędę informacje na temat zapożyczeń i wyrazów rodzimych.

2. Język angielski

Temat: Present Continuous – ćwiczenia do samodzielnej pracy

Poćwiczę użycie czasu Present Contionous w zdaniach. 

3. Geografia

Teamt: Zjawiska wulkaniczne na Ziemi

Zapoznam się ze zjawiskami wulkanicznymi, będę umiał rozpoznać związki między przebiegiem granic płyt litosfery, a występowaniem zjawisk wulkanicznych oraz na ich podstawie formułować twierdzenia o zaobserwowanych prawidłowościach w ich rozmieszczeniu. Nauczę się. czym są zjawiska wulkaniczne.

4. Matematyka

Temat: Odcinki w graniastosłupach. Utrwalenie

Utrwalę wiedzę o rozpoznawaniu i nazywaniu charakterystycznych odcinków w graniastosłupach.

Wtorek, 24 marca

1. Język polski

Temat: Henryk Sienkiewicz „Quo vadis”

Przeczytam powieść „Quo vadis” i zdobędę wiedzę na temat Rzymu za czasów Nerona.

2. Historia

Temat: Polska w czasach stalinizmu

Zrozumiem, dlaczego zmieniła się wewnętrzna polityka PZPR.

3. Biologia

Temat: Pasożytnictwo

Nauczę się: wyjaśniać, na czym polega konkurencja międzygatunkowa i podawać jej przykłady; odróżniać konkurencję wewnątrzgatunkową od międzygatunkowej; omawiać na przykładach, czym jest pasożytnictwo; opisywać przystosowania organizmów do pasożytnictwa; wyjaśniać wpływ pasożytnictwa na liczebność populacji żywicieli.

4. Matematyka

Temat: Rodzaje ostrosłupów

Na tej lekcji nauczę się, jak obliczyć sumę długości krawędzi ostrosłupa oraz jak rozwiązać zadania tekstowe związane z sumą długości krawędzi.

Środa, 25 marca

1. Język polski

Temat: Z wizytą w wirtualnym muzeum

Poznam wirtualne muzeum.

2. Język angielski

Temat: What makes you angry?

Wzbogacę słownictwo, zapamiętam 7 słów z materiału.

3. WOS

Temat: Nasze prawa i obowiązki

Poznam swoje prawa i obowiązki jako obywatel.

4. Chemia

Temat: Metan i etan

Zapoznam się z tematem otrzymywania i badania właściwości metanu. Dowiem się. jak efektowne jest spalanie metanu w bańkach mydlanych, jak identyfikować produkty spalania metanu. Dowiem się, jakie korzyści pozwala osiągać metan, a jakie generuje zagrożenia. Poznam najważniejsze informacje na temat etanu i metanu. Dowiem się, co to są alkany.

Czwartek, 26 marca

1. Język polski

Temat: Ignacy Krasicki „Satyry”

Zapoznam się z satyrami I. Krasickiego.

2. Historia

Temat: Polski Październik

Zrozumiem, dlaczego zmieniła się wewnętrzna polityka PZPR.

3. Fizyka

Temat: Pole magnetyczne wokół przewodnika z prądem. Elektromagnesy i ich zastosowanie

Nauczę się: badać pole magnetyczne wokół przewodnika z prądem; opisywać i prezentować działanie elektromagnesu; omawiać rolę rdzenia w elektromagnesie; budować prosty elektromagnes; stosować elektromagnes.

4. Matematyka

Temat: Siatki ostrosłupów. Pole powierzchni. Wprowadzenie

Na tej lekcji nauczę się kreślić i rozpoznawać siatkę ostrosłupa, obliczać pole powierzchi ostrosłupa oraz rozwiązywać zadania tekstowe związane z polem powierzchni ostrosłupa.

Piątek, 27 marca

1. Język polski

Temat: Aleksander Kamiński „Kamienie na szaniec”

Poznam „Kamienie na szaniec” A. Kamińskiego.

2. Język angielski

Temat: Present Simple – ćwiczenia do samodzielnej pracy

Poćwiczę użycie czasu Present Simple w zdaniach. 

3. Chemia

Temat: Porównanie właściwości alkanów, alkenów i alkinów

Dowiem się, jak spala się alkany, Poznam właściwości i charakterystykę alkanów, alkenów i alkinów.

4. Matematyka

Temat: Siatki ostrosłupów. Pole powierzchni. Utrwalenie

Na tej lekcji utrwalę wiedzę dotyczącą kreślenia i rozpoznawania siatki ostrosłupa, obliczania pola powierzchi ostrosłupa oraz rozwiązywania zadań tekstowych związanych z polem powierzchni ostrosłupa.