W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Plan lekcji 16-20.03.2020

Poniedziałek

 1. Język polski

Temat: Juliusz Słowacki „Balladyna"
Poznam jedną z najbardziej znanych tragedii J. Słowackiego.

 1.  Język angielski

Temat: Food part I
Poznam słownictwo związane z rodzajami jedzenia, gotowaniem, potrawami typowymi dla danego kraju.

 1. Chemia

Temat: Rozpuszczalność substancji w wodzie
Poznam rodzaje roztworów i sprawdzę rozpuszczalność substancji w wodzie. Dowiem się, co to jest stężenia procentowe i o co chodzi w rozpuszczalności substancji. Dowiem się, jak rozpuszczalność zależy od temperatury. Zapoznam się ze zjawiskiem rozpuszczalności substancji w wodzie.

 1. Matematyka

Temat: Zapisywanie wyrażeń za pomocą równań
Na tej lekcji nauczę się, jak określić niewiadomą oraz jak zapisywać rozwiązania zadań w postaci wyrażeń algebraicznych.

Wtorek

 1. Język polski

Temat: Składnia – zebranie i powtórzenie wiadomości
Powtórzę wiadomości na temat składni w języku polskim.

 1. Historia

Temat: Geneza wybuchu I wojny światowej
Dowiem się, dlaczego wybuchła I wojna światowa.

 1. Biologia

Temat: Oddychanie komórkowe
Nauczę się wyjaśniać, na czym polega proces oddychania komórkowego; wymieniać warunki przebiegu oddychania tlenowego i beztlenowego oraz substraty i produkty tego procesu; wykazywać współzależność procesów fotosyntezy i oddychania.

 1. Fizyka

Temat: Energia mechaniczna i jej rodzaje
Nauczę się podawać definicje energii oraz energii mechanicznej i wymieniać ich rodzaje; opisywać zmiany energii ciała w wyniku wykonania pracy.

Środa

 1. Język polski

Temat: Aleksander Fredro „Zemsta"
Poznam dramat A. Fredro „Zemsta".

 1. Geografia

Temat: Rozmieszczenie ludności Polski i jego przyczyny
Nauczę się analizować mapy tematyczne, opisywać na podstawie map gęstości zaludnienia i rozmieszczenie ludności w Polsce, wymieniać i wyjaśniać przyczyny nierównomiernego rozmieszczenia ludności Polski, związane z czynnikami przyrodniczymi, historycznymi i ekonomicznymi, wykazywać rolę czynników kształtujących nierównomierne rozmieszczenie ludności w Polsce w wybranych okresach historycznych.

 1. Matematyka

Temat: Równania z jedną niewiadomą. Wprowadzenie
Na tej lekcji nauczę się rozwiązywać równania pierwszego stopnia z jedną niewiadomą.

 1. Informatyka

Temat: Sposoby przedstawiania algorytmów
Dowiem się, czym jest algorytm i w jaki sposób można go przedstawić. Nauczę się tworzyć schematy blokowe prostych algorytmów.

Czwartek

1. Język polski
Temat: Słowotwórstwo. Wyraz podstawowy i pochodny

Nauczę się, czym są wyrazy podstawowe i pochodne.

2. Historia
Temat: I wojna światowa na ziemiach polskich

Dowiem się, jak wyglądała I wojna światowa z perspektywy Polski.

​​​​​​​3. Biologia
Temat: Układ oddechowy i jego funkcje

Nauczę się wskazywać na sobie położenie narządów układu oddechowego; opisywać przystosowania w budowie płuc do sprawnej wymiany gazowej; omawiać mechanizm wentylacji płuc; przedstawiać proces wymiany gazowej w pęcherzykach płucnych i komórkach ciała; wykazywać rolę krwi w transporcie gazów oddechowych.

​​​​​​​4. Matematyka
Temat: Rozwiązywanie równań z jedną niewiadomą

Na tej lekcji utrwalę rozwiązywanie równania pierwszego stopnia z jedną niewiadomą.

Piątek

1. Język polski
Temat: „Krzyżacy" – Henryk Sienkiewicz

Poznam powieść H. Sienkiewicza „Krzyżacy".

2. Język angielski
Temat: Food part II and cooking

Poznam przymiotniki związane z jedzeniem i przygotowaniem posiłków.

3. Fizyka
Temat: Zasada zachowania energii mechanicznej i jej zastosowanie

Nauczę się wyznaczać zmianę energii potencjalnej grawitacji oraz energii kinetycznej.

​​​​​​​4. Informatyka
Temat: Internet jako źródło informacji – fakenewsy

Dowiem się, czym są fakenewsy i jak je rozpoznawać.