W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Przedmioty

Język polski

Marzec

Lekcja 1. Moralne i niemoralne strategie walki. „Konrad Wallenrod" Adama Mickiewicza

Poznam przykład bohatera bajronicznego - charakterystycznego dla epoki romantyzmu.

Lekcja 2. „Dziady" – „kilka rysów ogromnego obrazu” i dokument sprawy narodowej

Poznam utwór, który odzwierciedla wydarzenia historyczne ważne dla Polaków żyjących w romantyzmie.

Lekcja 3. „Dziady" – misterium w konwencji moralitetu

Poznam istotne elementy dramatu Mickiewicza w ujęciu narodowego misterium.

Lekcja 4. Czterdzieści i cztery, czyli mesjanizm i profetyzm III części „Dziadów"

Poznam istotne elementy poetyki „Dziadów", jakimi są profetyzm i mesjanizm.

Lekcja 5. Wprowadzenie do pozytywizmu

Poznam podstawowe informacje o epoce oraz zapoznam się z wierszem Adama Asnyka "Daremne żale".

Lekcja 6. Pozytywistyczne ścieżki – realizm

Zapoznam się z definicją realizmu oraz cechami powieści realistycznej.

Lekcja z e-podręcznika

Lekcja 7. W świecie rzeczy – w świecie codzienności

Na tej lekcji przypomnę sobie lekturę z gimnazjum „Kamizelka" Bolesława Prusa, na podstawie której omówię cechy noweli jako jednego z głównych gatunków pozytywistycznych.

Lekcja 8. Fragmenty „Nad Niemnem" Elizy Orzeszkowej

Na podstawie fragmentów „Nad NIemnem" poznam główne zagadnienia pozytywizmu, problematykę wsi, emancypacji kobiet oraz asymilacji Żydów.

Lekcja 9. Omówienie "Lalki" – B. Prusa

Poznam powieść Bolesława Prusa "Lalka" oraz dowiem się o cechach powieści dojrzałego realizmu.

Lekcja 10. Obrazowa obrazkowość

Uzyskam wiedzę o cechach świata wykreowanego przez pozytywistycznych twórców.

Kwiecień

Lekcja 11. Omówienie "Zbrodni i kary" F. Dostojewskiego

Poznam problematykę powieści "Zbrodnia i kara" Fiodora Dostojewskiego. 

Lekcja 12. Izmy przełomu wieków

Dowiem się o tendencjach światopoglądowych oraz artystycznych przełomu XIX i XX w.

Lekcja 13. Filozofia epoki

Poznam prądy filozoficzne Młodej Polski.

Lekcja 14. Nie wierzę w nic...

Uzyskam wiedzę o pesymistycznych nastrojach końca XIX w. na podstawie twórczości Kazimierza Przerwy-Tetmajera.

 

Matematyka

Marzec 

Lekcja 1. Kąty i koła - wzajemne położenie okręgów, kąt środkowy, kąt wpisany

Na tej lekcji dowiem się m.in. jak opisać wzajemne położenie okręgów, jak rozpoznać kąt środkowy i kąt wpisany.

Lekcja 2. Twierdzenie Pitagorasa

Na tej lekcji poznam twierdzenie Pitagorasa i nauczę się wykorzystywać je w zadaniach.

Lekcja 3. Twierdzenie odwrotne do twierdzenia Pitagorasa

Na tej lekcji nauczę się stosować twierdzenie odwrotne do twierdzenia Pitagorasa.

Lekcja 4. Wielokąty foremne

Na tej lekcji nauczę się rozpoznawać wielokąty foremne i korzystać z ich podstawowych własności.

Lekcja 5. Kąty w figurach, przekątne

Na tej lekcji poznam rodzaje kątów w figurach i ich podstawowe własności.

Lekcja 6. Wycinek koła. Odcinek koła. Długość łuku

Na tej lekcji nauczę się czym jest wycinek koła oraz nauczę się jak obliczyć długość łuku.

Lekcja 7. Cechy podobieństwa trójkątów

Na tej lekcji nauczę się rozpoznawać trójkąty podobne i wykorzystywać cechy podobieństwa trójkątów.

Kwiecień

Lekcja 8. Funkcje trygonometryczne kąta ostrego

Na tej lekcji poznam definicję funkcji trygonometrycznych kąta ostrego w trójkącie prostokątnym.

Lekcja 9. Zastosowania funkcji trygonometrycznych

Na tej lekcji nauczę się korzystać z własności funkcji trygonometrycznych w łatwych obliczeniach geometrycznych.

Lekcja 10. Zastosowania funkcji trygonometrycznych. Ćwiczenia

Na tej lekcji przećwiczę korzystanie z własności funkcji trygonometrycznych w łatwych obliczeniach geometrycznych.

Lekcja 11. Równanie prostej 

Na tej lekcji poznam równanie prostej na płaszczyźnie w postaci kierunkowej i ogólnej. Nauczę się wyznaczać równanie prostej o zadanych własnościach.

Język angielski

Marzec 

Lekcja 1. Vocabulary: TV shows

Poznam słownictwo zwiazane z różnego rodzaju programami telewizyjnymi.

Lekcja 2. Grammar: Relative clauses

Poznam sposoby prawidłowego posługiwania się zaimkami typu: who, that, which, whose, where.

Lekcja 3. Listening: Future of work

Będę ćwiczył rozumienie tekstów słuchanych związanych z tematem „Zawody z przyszłością".

Lekcja 4. Phrases and Idioms

Poznam przydatne zwroty i idiomy z wyjaśnieniem oraz sposobami wyrażenia danego zwrotu czy idiomu.

Lekcja 5. Will machines replace humans?

Będę ćwiczył rozumienie tekstów słuchanych związanych z tematem "Czy maszyny zastąpią człowieka?"

Lekcja 6.  A guide to Wales' geography

Poznam Walię – region geograficzny Wielkiej Brytanii.

Lekcja 7. Reported Speech I 

Powtórzę mowę zależną, wykonam ćwiczenia.

Kwiecień

Lekcja 8. Reported Speech II 

Powtórzę mowę zależną, wykonam ćwiczenia.

Lekcja 9. Some and any

Powtórzę zastosowanie "some" i "any" wysłucham, przeczytam i wykonam krótkie ćwiczenia.

Lekcja 10. The project

Obejrzę film i wykonam ćwiczenie.

Język francuski

Marzec

Lekcja 1. Ça veut dire quoi, mettre en quarantaine ? - „Czym jest kwarantanna?"  

Poszerzysz swoje słownictwo z zakresu zdrowia i obecnej sytuacji zwiazanej z koronowirusem

Lekcja 2. „Les pâtes au jambon" – Kuchnia francuska

Rozszerzę swoje słownictwo z zakresu jedzenia, kuchni świata, poznam zwyczaje, poćwiczę rozumienie ze słuchu.

Lekcja 3. „Une minute au musée” rozmawiamy o sztuce po francusku

Poćwiczę słownictwo związane ze sztuką, muzeum.

Lekcja 4. „MON TABLEAU DANS UN MUSÉE" - Moje malarstwo w muzeum - historia Andrzeja Sobiepana

Rozszerzę swoje słownictwo z zakresu kultury, zapoznam się z ciekawym rodzajem tekstu, jakim jest relacja dziennikarska, powtórzę gramatykę.

Lekcja 5. „Stereotypes" - Stereotypy

Nauczę sie opowiadać o postacicach z obrazów, opisywać je, poszerzę słownictwo z zakresu opisu osób.

Kwiecień

Lekcja 6. „Stereotypes" – Stereotypy 

Nauczę się opowiadać o postaciach z obrazów, opisywać je, poszerzę słownictwo z zakresu opisu osób. 

Lekcja 7. Pâques, une fête très chocolat ! 

Dowiem się więcej o historii Wielkanocy i poznam francuską tradycję. Poćwiczę umiejętność rozumienia ze słuchu oraz umiejętność rozumienia tekstu pisanego.   

Język hiszpański

Marzec

Lekcja 1. Verbos regulares I

Powtórzę odmianę czasowników regularnych.

Lekcja 2. Verbos regulares II

Powtórzę odmianę czasowników regularnych.

Lekcja 3. El Tiempo – pogoda

Powtórzę słownictwo dotyczące pogody.

Lekcja 4. Regiones de España – regiony Hiszpanii

Poznam regiony Hiszpanii i słownictwo z tym związane.

Lekcja 5. Las comidas más populares del mundo. Najpopularniejsze potrawy Świata

Powtórzę słownictwo związane z pożywieniem

Kwiecień

Lekcja 6. Usos de las preposiciones por y para. Użycie przyimków por i para

Powtórzę i poćwiczę użycie przyimków por i para.

Lekcja 7. Los animales

Nauczę się nazw zwierząt.

Język niemiecki

Marzec

Lekcja 1. Gefühle – uczucia

Poznam i utrwalę słownictwo związane z uczuciami. Dowiem się jak je wyrażać w języku niemieckim, a dodatkowo jak opisywać przedmioty, osoby itp.

Lekcja 2. Wycieczka kulinarna

Utrwalę swoje słownictwo na temat gastronomii. Poznam kuchnię regionalną Niemiec oraz dowiem się jakie potrawy wybierają Niemcy. Porównam zdobyte informacje z kuchnią Polską i preferencjami gastronomicznymi Polaków.

Kwiecień

Lekcja 3. Das Bild – historia jednego obrazu

Opiszę ulubiony obraz/fotografię. Utrwalę słownictwo związane z elementami występującymi na wybranym dziele (opisy osób, natury itp.).

Historia (poziom rozszerzony)

Marzec

Lekcja 1. Demokracja szlachecka

Poznam zasady funkcjonowania państwa szlacheckiego.

Lekcja 2. Raj różnowierców?

Poznam zasady funkcjonowania państwa wielowyznaniowego.

Lekcja 3. Sarmatyzm

Poznam specyfikę staropolskiej kultury szlacheckiej.

Lekcja 4. Barok

Poznam sztukę baroku i zrozumiem jej kontekst historyczny.

Lekcja 5. Postęp techniczny i przemiany kapitalistyczne w Europie Zachodniej

Poznam przebieg rewolucji przemysłowej i postępu technologicznego  oraz zrozumiem rozwój kapitalizmu.

Kwiecień

Lekcja 6. Idee i kultura oświecenia

Zapoznam się z głównymi prądami intelektualnymi i osiągnięciami kultury Oświecenia.

Lekcja 7. Nowe idee w życiu społecznym

Zapoznam się z myślą Woltera, Rousseau, Monteskiusza, a także zrozumiem ideę stojącą za powstaniem Encyklopedii.

Historia i społeczeństwo

Marzec

Lekcja 1. Wojna i inne rodzaje przemocy – próba definicji

Nauczę się definiować wojnę, konflikt zbrojny, wojnę ograniczoną i totalną.

Lekcja 2. Starożytność - narodziny strategii

Poznam pojęcie strategii i taktyki oraz zrozumiem ich źródła.

Lekcja 3. Aleksander III Wielki – ukoronowanie greckiej sztuki wojennej

Poznam strategię i takykę Aleksandra Wielkiego.

Lekcja 4. Jak wykreować wodza? Juliusz Cezar

Poznam strategię Juliusza Cezara. Zrozumiem znaczenie autokreacji w jego pamiętnikach.

Lekcja 5. Od woja do rycerza

Dowiem się jakimi normami i wartościami kierowali się rycerze.

Kwiecień

Lekcja 6. Wojny religijne – reformacja a radykalizacja nastrojów społecznych w Niemczech

Zrozumiem religijne i pozareligijne przyczyny europejskich "wojen religijnych" oraz zapoznam się z ich przebiegiem.

Lekcja 7. Wojny religijne – Francja

Dowiem się o bratobójczych zmaganiach we Francji.

WOS

Marzec 

Lekcja 1. Analiza tekstów publicystycznych i popularnonaukowych

Na tej lekcji będę doskonalił umiejętności, takie jak: czytanie ze zrozumieniem (tekstów publicystycznych i popularnonaukowych), uzasadnianie, wnioskowanie oraz interpretacja innych źródeł (np. wykresy i schematy) z zakresu przedmiotu.

Lekcja 2. Aktualne zjawiska życia społecznego - tworzenie własnej wypowiedzi 

Podczas zajęć nauczę się, jak wykorzystywać znalezione informacje, z których stworzę własne wypowiedzi na temat zjawisk życia społecznego, aktualnych wydarzeń oraz ich oceny.

Kwiecień

Lekcja 3. Łamanie praw człowieka

Utrwalę wiedzę na temat praw człowieka oraz będę rozpoznawać przypadki ich łamania, a także zapoznam się z materiałem dotyczącym ochrony praw i wolności w Polsce.

Lekcja 4. Jestem uczniem – mam prawa i obowiązki w szkole

Na tej lekcji scharakteryzuję zasady funkcjonowania szkoły i jej organów. Dowiem się, jaką rolę pełni samorząd uczniowski i jak wygląda system edukacyjny w Polsce. Poznam prawa i obowiązków ucznia.

Geografia

Marzec

Lekcja 1. Czym jest rolnictwo ekologiczne?

Nauczę się: analizować wpływ czynników przyrodniczych i pozaprzyrodniczych na możliwości przemian strukturalnych w rolnictwie Polski; przedstawiać cechy systemu rolnictwa ekologicznego w Polsce; charakteryzować wymagania, które muszą spełniać gospodarstwa ekologiczne; wyjaśniać cele certyfikacji i nadzoru żywności produkowanej w ramach systemu rolnictwa ekologicznego; charakteryzowac perspektywy rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce. Dowiem się o metodach uprawy w rolnictwie ekologicznym. Poznam odpowiedź na pytanie, czy "ekologiczne" znaczy „lepsze"?
Zapoznam się z tym co znaczą etykiety: eko, bio, organic, naturalne.

Lekcja 2. Zróżnicowanie rozmieszczenia upraw na świecie

Nauczę się: opisywać rozmieszczenie głównych obszarów upraw na świecie; objaśniać przyczyny przestrzennego zróżnicowania głównych obszarów upraw na świecie; odróżniać rolnictwo intensywne od ekstensywnego.
Dowiem się o rolnictwie na świecie: główne uprawy i chów zwierząt

Lekcja 3. Zróżnicowanie rozmieszczenia chowu zwierząt gospodarskich na świecie

Nauczę się: odróżniać chów od hodowli; wyjaśniać, w jaki sposób cechy środowiska wpływają na chów zwierząt; opisywać uwarunkowania kulturowe chowu zwierząt; wskazywać rozmieszczenie głównych zwierząt hodowlanych na świecie.

Lekcja 4. Żywność na świecie. Pomoc głodującym

Nauczę się: odróżniać głód rzeczywisty, głód utajony i niedożywienie; charakteryzować rozmieszczenie obszarów nadwyżek i niedoborów żywności; wyjaśniać przyczyny nierównomiernego rozmieszczenia żywności na świecie; opisywać konsekwencje niewłaściwego odżywiania; wymieniać sposoby pomocy regionom dotkniętym niedostatkiem żywności.

Lekcja 5. Budowa wnętrza Ziemi i tektonika płyt litosfery

Poznam budowę wnętrza ziemi. Zapoznam się z tektoniką płyt litosfery. Nauczę się tego, jak zbudowana jest litosfera i jaki jest jej wpływ na ruchy górotwórcze. Dowiem się jak wędrują kontynenty. Poznam sposoby powstawania gór. Dowiem się co to jest wulkan i jak jest zbudowany.

Kwiecień

Lekcja 6. Wietrzenie skał

Nauczę się: definiować i opisywać procesy wietrzenia; rozróżniać typy wietrzenia; dostrzegać, jak niebezpieczne mogą być powierzchniowe ruchy masowe.

Lekcja 7. Geologiczna przeszłość Polski

Nauczę się: wyjaśniać, jak powstają wybrane typy skał; odtwarzać geologiczne dzieje Ziemi na podstawie rozmieszczenia różnych skał; odczytywać z mapy geologicznej główne rodzaje skał występujących w Polsce, ich wiek i ułożenie; wymieniać główne jednostki tektoniczne Polski; opisywać w kolejności chronologicznej najważniejsze wydarzenia w dziejach geologicznych Polski.

Biologia

Marzec 

Lekcja 1. Istota modyfikacji genetycznych i ich wpływ na życie człowieka

Dowiem się: czym są organizmy zmodyfikowane genetycznie i transgeniczne; w jaki sposób można uzyskać zwierzęta i rośliny transgeniczne; jakie są wady i zalety organizmów transgenicznych.

Lekcja 2. Klonowanie zwierząt

Nauczę się: przedstawiać historię klonowania; wyjaśniać, na czym polega klonowanie; opisywać metody klonowania organizmów; wyjaśniać istotę klonowania reprodukcyjnego i terapeutycznego; opisywać korzyści i zagrożenia związane z klonowaniem organizmów; wyrażać swoją opinię na temat klonowania organizmów.

Lekcja 3. Poradnictwo genetyczne

Dowiem się na czym polega poradnictwo genetyczne.

Lekcja 4. Terapia genowa

Nauczę się: opisywać początki terapii genowej; oceniać przydatność stosowania terapii genowej w medycynie; przedstawiać przykłady zastosowania terapii genowej; określać zagrożenia wynikające ze stosowania terapii genowej; przedstawiać wady i zalety stosowania terapii genowej u ludzi.

Kwiecień

Lekcja 5. Inżynieria genetyczna narzędziem biotechnologii

Nauczę się: wyjaśniać, na czym polega inżynieria genetyczna; opisywać przykłady praktycznego zastosowania metod inżynierii genetycznej; wyjaśniać pojęcie GMO; omawiać znaczenie metody PCR.

Lekcja 6. Organizmy zmodyfikowane genetycznie w służbie człowieka

Nauczę się: opisywać metody modyfikacji genetycznej mikroorganizmów; określać znaczenie organizmów modyfikowanych genetycznie; oceniać przydatność dla człowieka organizmów modyfikowanych genetycznie; omawiać znaczenie roślin modyfikowanych genetycznie;wymieniać wady oraz zalety stosowania roślin modyfikowanych genetycznie.

Lekcja 7. Diagnostyka chorób genetycznych człowieka i jej znaczenie

Nauczę się: wyjaśniać, czym są mutacje chromosomowe i jednogenowe; podawać przykłady chorób dziedzicznych; oceniać przydatność stosowania poradnictwa genetycznego u par starających się o dziecko; opisywać podstawowe badania prenatalne; podawać przykłady chorób genetycznych i wad rozwojowych, które mogą być diagnozowane w poradniach genetycznych.

Chemia

Marzec

Lekcja 1. Metale i niemetale

Poznam metale i niemetale. Obejrzę krótki film o metalach. Dowiem się, jakie są właściwości metali. Zapoznam się z niemetalami. Nauczę się, jakie są właściwości niemetali. Poznam odpowiedzi na pytania dotyczące niemetali.

Lekcja 2. Dwie odmiany tlenu

Zapoznam się z wiedzą na temat tlenu. Zdobędę wiedzę na temat tlenu i tlenków. Dowiem się ciekawostek związanych z tlenem i ozonem.

Lekcja 3. Właściwości chemiczne - srebro, złoto, miedź

Posiądę wiedzę na temat sposobów otrzymywania miedzi. Zapoznam się z metalami, w tym ze srebrem, złotem i miedzią. Poznam złoto i jego właściwości. Nauczę się właściwości miedzi i srebra. Poznam właściwości fizykochemiczne miedzi. Zapoznam się ze związkami miedzi. Poznam związki miedzi.

Lekcja 4. Otrzymywanie tlenu

Zapoznam się z właściwościami i sposobami otrzymywania tlenu. Nauczę się otrzymywać tlen i sposób badania jego właściwości. Poznam sposoby otrzymywania tlenu i inne informacje na temat tego pierwiastka. Dowiem się jak otrzymywać nadtlenek wodoru. Obejrzę materiał, jak otrzymywać tlenu z nadmanganianu potasu.

Lekcja 5. Otrzymywanie metali w przemyśle

Nauczę się jakie są technologie otrzymywania metali w przemyśle, a także jak powstaje w fabryce stal, miedź, cynk oraz metale szlachetne.

Kwiecień

Lekcja 6. Otrzymywanie wodoru

Dowiem się, czym jest wodór i jakie są sposoby jego otrzymywania oraz zastosowanie.

Lekcja 7. Skały wapienne

Poznam rodzaje, występowanie i właściwości skał wapiennych.

Fizyka

Marzec 

Lekcja 1. Jak zmierzyć odległość od Ziemi do Księżyca, planet i gwiazd

Nauczę się: wyznaczać odległości do oddalonych punktów z wykorzystaniem zjawiska paralaksy; interpretować rok świetlny jako jednostkę odległości; posługiwać się jednostką astronomiczną do opisu odległości w Układzie Słonecznym.

Lekcja 2. Księżyc - naturalny satelita

Nauczę się: opisywać przebieg faz Księżyca i nazywać niektóre z nich;wyjaśniać zmiany wyglądu oświetlonej części Księżyca widzianej z Ziemi;opisywać warunki występowania zaćmienia Księżyca i jego wygląd na niebie podczas tego zjawiska.

Kwiecień

Lekcja 3. Ruch planet na sferze niebieskiej    

Nauczę się: opisywać ruch planet na sferze niebieskiej oraz wyjaśniać go w systemie geocentrycznym i heliocentrycznym; podawać treść praw Keplera; wymieniać obserwacje Galileusza, które potwierdzały, że nie wszystkie ruchy odbywają się wokół Ziemi.   

Informatyka

Marzec 

Lekcja 1. Wstęp do programowania w języku Python

Przygotuję środowisko programistyczne Python. Nauczę się tworzyć zmienne w języku Python. Poznam metody do konwersji typów zmiennych w języu Python. Nauczę się operacji na tekstach w języku Python. Nauczę się wykonywać pewne operacje przy zadanych warunkach. Nauczę się  przechowywać dane w listach, krotkach i słownikach.

Kwiecień

Lekcja 2. Język Python – pętle

Napiszę program w języku Python zliczający litery lub wyrazy. Poznam zasadę działania pętli while. Poznam zasadę działania pętli for.