W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Przedmioty

Język polski

Marzec

Lekcja 1. Barok w Europie i Polsce

Zapoznam się z podstawowymi informacjami o epoce.

Lekcja 2. W co wierzyć? Religia i filozofia baroku

Zapoznam się z podstawowymi zjawiskami filozoficzno-religijnymi epoki baroku.

Lekcja 3. Barokowe theatrum sacrum

Zapoznam się z podstawowymi zjawiskami kultury baroku.

Lekcja 4. Wokół barokowego konceptu

Na podstawie wybranych utwórów zapoznam się z najbardziej charakterystycznymi dla epoki środkami stylistycznymi.

Lekcja 5. „Wątły, niebaczny, rozdwojony w sobie?” – Mikołaj Sęp Szarzyński

Zapoznam się z najważniejszymi zjawiskami epoki poprzez spojrzenie na nie oczami poety: niepokojami egzystencjalnymi, marnością, śmiercią, przemijaniem.

Lekcja 6. Poeta dworu i salonu, czyli Jan Andrzej Morsztyn

Zapoznam się z poezją najwybitniejszego przedstawiciela nurtu poezji dworskiej.

Lekcja 7. Polski mit sarmaty. Pamiętniki Jana Chryzostoma Paska

Zapoznam się z tekstem najwybitniejszego pamiętnikarza epoki w kontekście barokowego mitu sarmaty.

Lekcja 8. Miłość poza grób… Romeo i Julia – najsłynniejsi kochankowie świata

Zapoznam się z przykładem klasycystycznej tragedii.

Lekcja 9. Czy Orgon rozśmieszał swoją rodzinę?

Zapoznam się z przykładem klasycznej komedii Moliera.

Lekcja 10. Czytać czy nie czytać? „Hamlet” Williama Shakespeare’a

Zapoznam się z przykładem dzieła najwybitniejszego dramaturga w dziejach ludzkości.

Kwiecień

Lekcja 11. Wiek rozumu, czyli oświeceniowa Europa

Zapoznam się z podstawowymi zjawiskami kulturowymi charakterystycznymi dla oświecenia.

Lekcja 12. Oświecona filozofia

Zapoznam się z najważniejszymi poglądami filozoficznymi oświecenia.

Lekcja 13. Oświecona Polska

Poznam najważniejsze wydarzenia z historii Polski, które miały miejsce w drugiej połowie XVIII wieku.


Lekcja 14. Neoklasycyzm

Poznam zjawisko kultury oświecenia.

 

Matematyka

Marzec

Lekcja 1. Wprowadzenie do równań liniowych

Nauczę się podstaw równań algebraicznych oraz poznam równania liniowe.

Lekcja 2. Równania tożsamościowe i sprzeczne

Dowiem się, jak interpretować równania sprzeczne i tożsamościowe.

Lekcja 3. Równanie pierwszego stopnia z jedną niewiadomą

Nauczę się rozwiązywać równania liniowe z jedną niewiadomą.

Lekcja 4. Rozwiązywanie równań

Na tej lekcji utrwalę rozwiązywanie równań.

Lekcja 5. Nierówności pierwszego stopnia

Na tej lekcji zapoznam się z nierównościami stopnia pierwszego.

Lekcja 6. Rozwiązywanie nierówności

Nauczę się rozwiązywać nierówności liniowe.

Lekcja 7. Równania i nierówności kwadratowe

Na tej lekcji nauczę się rozwiązywać równania i nierówności kwadratowe z jedną niewiadomą. 

Kwiecień

Lekcja 8. Równania i nierówności kwadratowe. Ćwiczenia

Na tej lekcji utrwalę rozwiązywanie równań i nierówności kwadratowych z jedną niewiadomą. 

Lekcja 9. Równania wielomianowe

Na tej lekcji poznam metody rozwiązywania równań wielomianowych. 

Lekcja 10. Równania wielomianowe. Ćwiczenia

Na tej lekcji utrwalę metody rozwiązywania równań wielomianowych.

Lekcja 11. Równania wymierne 

Na tej lekcji nauczę się rozwiązywać proste równania wymierne.

Język angielski

Marzec

Lekcja 1. Saint Patrick's Day

Poznam słownictwo związane ze świętem oraz dowiem się, kim był Św. Patryk.

Lekcja 2. The Weather

Utrwalę słownictwo związane z pogodą.

Lekcja 3. The Ancient Greek and Roman Art part I

Wzbogacę słownictwo powtórzę czas Past Simple.

Lekcja 4. The Ancient Greek and Roman Art part II

Wzbogacę słownictwo powtórzę czas Past Simple.

Lekcja 5. Phrases and Idioms

Poznam przydatne zwroty i idiomy z wyjaśnieniem, z przykładami użycia danego zwrotu czy idiomu.

Lekcja 6. British Food

Poznam przydatne zwroty i idiomy z wyjaśnieniem, z przykładami użycia danego zwrotu czy idiomu.

Lekcja 7. Used to and would

Wysłucham nagrania, przeczytam tekst i wykonam ćwiczenia z used to i would.

Kwiecień

Lekcja 8. Modal verbs and their substitutes

Powtórzę czasowniki modalne, wykonam ćwiczenia.


Lekcja 9. Will humans become extinct 

Wysłucham audycji i powtórzę słownictwo

Lekcja 10.  Future forms

Poznam różne sposoby mówienia o przyszłości.

Lekcja 11. House vocabulary 

Powtórzę słownictwo związane z domem.

Historia

Marzec

Lekcja 1. Państwo Franków

Poznam dzieje państwa Franków od chrztu Chlodwiga, poprzez panowanie Karola Wielkiego, aż po zmierzch dynastii Karolingów.

Lekcja 2. Państwo Ottonów

Dowiem się jak wyglądało oddnowienie cesarstwa za panowania dynastii Ottonów.

Lekcja 3. Wielka zmiana. Chrystianizacja Europy

Dowiem się, jaki na kulturę i sytuację polityczną wpłynęła ekspansja chrześcijaństwa.

Lekcja 4. Czas krucjat

Dowiem się, co spowodowało wielki konflikt między światem chrześcijańskim i muzułmańskim, oraz poznam jego przebieg i konsekwencje.

Lekcja 5. Społeczeństwo feudalne

Zrozumiem, jak funkcjonował system feudalny. Poznam koncepcję podziału na trzy stany.

Kwiecień

Lekcja 6. Miasto i wieś w średniowieczu

Poznam organizację gospodarczą, społeczną i strukturę władzy średniowiecznego miasta. Dowiem się, jak wyglądało życie na wsi w wiekach średnich.

Lekcja 7. Kim byli i skąd przyszli Słowianie?

Z lekcji dowiem się o powstaniu pierwszych państw słowiańskich oraz poznam wierzenia i kulturę dawnych Słowian.

Biologia

Marzec

Lekcja 1. Komórkowa budowa organizmów

Nauczę się dzielić komórki i organizmy na jądrowe i bezjądrowe; rozpoznawać struktury zawarte w komórkach bakterii, roślin i zwierząt; przedstawiać znaczenie struktur komórkowych: błony komórkowej, cytoplazmy, jądra komórkowego, chloroplastów, mitochondrium, wakuoli, ściany komórkowej; wykazywać związek między budową komórki a jej funkcją; wyjaśniać, w jaki sposób komórka pobiera i wydala gazy oddechowe.

Lekcja 2. Metabolizm komórki

Zdobędę wiedzę o metabolizmie komórki.

Lekcja 3. Oddychanie komórkowe

Nauczę się: wyjaśniać, na czym polega proces oddychania komórkowego; wymieniać warunki przebiegu oddychania tlenowego i beztlenowego oraz substraty i produkty tego procesu; wykazywać współzależność procesów fotosyntezy i oddychania.

Kwiecień

Lekcja 4. Metabolizm – utrwalenie wiadomości

Utrwalę wiedzę na temat metabolizmu.

Wiedza o społeczeństwie

Marzec

Lekcja 1. Prawa i wolność człowieka

Potrafię wyjaśnić specyfikę praw i wolności człowieka, a także zapoznam się z podstawowymi mechanizmami ich ochrony.

Lekcja 2. Polski system prawny – instytucje

Nauczę się charakteryzować instytucje polskiego systemu prawnego.

Kwiecień

Lekcja 3. Stosunki międzynarodowe

Zapoznam się z podstawowymi kwestiami dotyczącymi stosunków międzynarodowych oraz organizacjami międzynarodowymi.

Lekcja 4. Organizacja Narodów Zjednoczonych. Pokój - Bezpieczeństwo - Współpraca

Na tej lekcji poznam genezę, cele oraz zadania Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ). Dowiem się, jaką rolę odgrywa Karta Narodów Zjednoczonych, poznam najważniejsze organy ONZ.

Chemia

Marzec

Lekcja 1. Na czym polegają reakcje chemiczne?

Poznam rodzaje reakcji chemicznych, typy reakcji chemicznych oraz nauczę się równań reakcji chemicznych.

Lekcja 2. Katalizatory

Dowiem się, czym jest katalizator, kataliza  i produkt przejściowy reakcji. Zobaczę, jak działają katalizatory. Poznam procesy katalityczne.

Kwiecień

Lekcja 3. Szybkość reakcji chemicznych

Zapoznam się z tematyką szybkości reakcji chemicznych i z czynnikami, które na nią wpływają.

 Lekcja 4. Rodzaje roztworów

Dowiem się, jakie są rodzaje roztworów.

Fizyka

Marzec

Lekcja 1. Ruchy jednostajny prostoliniowy i jednostajnie przyspieszony

Nauczę się rozwiązywać zadania związane z ruchem prostoliniowym: jednostajnym, jednostajnie przyspieszonym i jednostajnie opóźnionym.

Lekcja 2. Pierwsza zasada dynamiki Newtona

Nauczę się podawać siłę jako przyczynę zmiany rodzaju lub kierunku ruchu; podawać treść pierwszej zasady dynamiki Newtona, czyli podawać warunki, jakie muszą być spełnione, aby ciało poruszało się ruchem jednostajnym prostoliniowym lub było w spoczynku; podawać przykłady zjawiska bezwładności.

Kwiecień

Lekcja 3. Druga zasada dynamiki Newtona

Nauczę się: podawać treść drugiej zasady dynamiki Newtona; opisywać zachowanie się ciał pod wpływem działającej siły na podstawie drugiej zasady dynamiki Newtona; wyrażać wartość działającej siły w niutonach.

Geografia

Marzec

Lekcja 1. Wody na Ziemi

Nauczę się czym jest hydrosfera, zróżnicowanie przestrzenne występowania wód na Ziemi, będę wiedzieć, jaki jest wpływ dostępności wody na cywilizację ludzką w przeszłości, obecnie i w przyszłości.

Lekcja 2. Jak lodowce i lądolody przekształcają powierzchnię Ziemi?

Nauczę się: opisywać warunki, w jakich tworzą się lodowce i lądolody; wyjaśniać, jak lodowce kształtują podłoże skalne; wymieniać przyczyny aktualnego rozmieszczenia lodowców na Ziemi; przedstawiać konsekwencje zlodowaceń.

Lekcja 3. Rozmieszczenie lasów na świecie. Rabunkowa i racjonalna gospodarka leśna

Nauczę się: wskazywać największe kompleksy leśne świata, wymieniać ekonomiczne i pozaekonomiczne funkcje lasów, wskazywać, gdzie na świecie ubywa najwięcej lasów, a gdzie przybywa, wyjaśniać, jak należy i jak nie należy gospodarować w lasach.

Kwiecień 

Lekcja 4. Rozwój transportu na świecie

Nauczę się wymieniać przyczyny zmian natężenia ruchu na głównych szlakach transportowych, wyjaśniać przyczyny zmiany przebiegu głównych szlaków transportowych oraz przedstawiać rolę, jaką w rozwoju regionu odgrywają terminale transportowe.

Język niemiecki

Marzec

Lekcja 1. Ostern  – Wielkanoc 

Poznam słownictwo dotyczące Wielkanocy. Będę umiał opisać zwyczaje wielkanocne. Powtórzę proste przymiotniki i kolory.

Lekcja 2. Deutsche Küche – kuchnia niemiecka

Poznam i utrwalę podstawowe pojęcia związane z kuchnią niemiecką. Będę znał podstawowe zwroty kulinarne i dowiem się, jak zamówić potrawę w restauracji i kawę w kawiarni. Poznam  również nazwy urządzeń kuchennych.

Lekcja 3. Mein Zimmer – opis mojego pokoju

Poznam i utrwalę słownictwo związane z wyposażeniem wnętrz. Przygotuję opis własnego pokoju.

Język francuski

Marzec

Lekcja 1. Ça veut dire quoi, mettre en quarantaine ? - „Czym jest kwarantanna?"  

Poszerzysz swoje słownictwo z zakresu zdrowia i obecnej sytuacji związanej z koronowirusem

Lekcja 2. „Les pâtes au jambon" – Kuchnia francuska

Rozszerzę swoje słownictwo z zakresu jedzenia, kuchni świata, poznam zwyczaje, poćwiczę rozumienie ze słuchu.

Lekcja 3. Vocabulaire français : parler du cinéma

Poszerzę swoje słownictwo z zakresu kina, kultury. Poćwiczę rozumienie ze słuchu.

Język hiszpański

Marzec 

Lekcja 1. Partes de la planta y sus funciones. Części roślin i ich funkcje

Rozszerzę swoje słownictwo dotyczące roślin.

Lekcja 2. Primavera – Wiosna

Rozszerzę swoje słownictwo dotyczące przyrody, pór roku, dowiem się, jak wygląda pierwszy dzień wiosny na świecie.

Lekcja 3. El Tiempo I – Pogoda I

Poznam słownictwo dotyczące pogody, wykonam ćwiczenia związane z tą tematyką.

Informatyka

Marzec

Lekcja 1. Jak poprawnie tworzyć prezentacje?

Poznam narzędzia do tworzenia prezentacji, dowiem się, jak korzystać z oprogramowania Canva, wykonam projekt w Canvie i prześlę go do nauczyciela.

Lekcja 2. Czym jest programowanie?

Dowiem się, czym jest programowanie, czym jest protokół HTTP oraz język HTML. Nauczę się tworzyć strony w HTML.

Lekcja 3. Druk 3D

Dowiem się, w jaki sposób działają drukarki 3D i do czego mogą się przydać.

Kwiecień 

Lekcja 4. Wstęp do Thinkercad

Poznam oprogramowanie Thinkercad. Dowiem się, czym jest płaszczyzna robocza oraz nauczę się edytować bryły.

Edukacja dla bezpieczeństwa

Marzec

Lekcja 1. Epidemia fakenewsów

Z lekcji dowiem się, jak odróżniać wiarygodne informacje o koronawirusie od fakenewsów, oraz poznam podstawowe zasady bezpiecznego zachowania podczas epidemii.

Lekcja 2. Ochrona bezpieczeństwa osobistego w sytuacjach zagrożenia

Dowiem się jakie niebezpieczeństwa mogą nam zagrażać, będę w stanie wskazać miejsca, które mogą być niebezpieczne, omawię okoliczności, w których może dojść do zdarzenia zagrażającego bezpieczeństwu osobistemu, przedstawię sposoby zapobiegania niebezpiecznym sytuacjom, wskażę sposoby reakcji na sytuację zagrożenia i pomocy ofiarom zdarzeń losowych.

Kwiecień


Lekcja 3. Kiedy mamy do czynienia z sytuacją kryzysową?

Poznam definicję sytuacji kryzysowej oraz procedury radzenia sobie z nią.