W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Przedmioty

Język polski

Marzec

Lekcja 1. Barok w Europie i Polsce

Zapoznam się z podstawowymi informacjami o epoce.

Lekcja 2. W co wierzyć? Religia i filozofia baroku

Zapoznam się z podstawowymi zjawiskami filozoficzno-religijnymi epoki baroku.

Lekcja 3. Barokowe theatrum sacrum

Zapoznam się z podstawowymi zjawiskami kultury baroku.

Lekcja 4. Wokół barokowego konceptu

Na podstawie wybranych utwórów zapoznam się z najbardziej charakterystycznymi dla epoki środkami stylistycznymi.

Lekcja 5. „Wątły, niebaczny, rozdwojony w sobie?” – Mikołaj Sęp Szarzyński

Zapoznam się z najważniejszymi zjawiskami epoki poprzez spojrzenie na nie oczami poety: niepokojami egzystencjalnymi, marnością, śmiercią, przemijaniem.

Lekcja 6. Poeta dworu i salonu, czyli Jan Andrzej Morsztyn

Zapoznam się z poezją najwybitniejszego przedstawiciela nurtu poezji dworskiej.

Lekcja 7. Polski mit sarmaty. Pamiętniki Jana Chryzostoma Paska

Zapoznam się z tekstem najwybitniejszego pamiętnikarza epoki w kontekście barokowego mitu sarmaty.

Lekcja 8. Miłość poza grób… Romeo i Julia – najsłynniejsi kochankowie świata

Zapoznam się z przykładem klasycystycznej tragedii.

Lekcja 9. Czy Orgon rozśmieszał swoją rodzinę?

Zapoznam się z przykładem klasycznej komedii Moliera.

Lekcja 10. Czytać czy nie czytać? „Hamlet” Williama Shakespeare’a

Zapoznam się z przykładem dzieła najwybitniejszego dramaturga w dziejach ludzkości.

Kwiecień

Lekcja 11. Wiek rozumu, czyli oświeceniowa Europa

Zapoznam się z podstawowymi zjawiskami kulturowymi charakterystycznymi dla oświecenia.

Lekcja 12. Oświecona filozofia

Zapoznam się z najważniejszymi poglądami filozoficznymi oświecenia.

Lekcja 13. Oświecona Polska

Poznam najważniejsze wydarzenia z historii Polski, które miały miejsce w drugiej połowie XVIII wieku.


Lekcja 14. Neoklasycyzm

Poznam zjawisko kultury oświecenia.

Lekcja 15. Miłość ojczyzny. Hymny Ignacego Krasickiego i Józefa Wybickiego

Poznam poetyckie sposoby mówienia o miłości do ojczyzny.

Lekcja 16. Poeta, moralizator i filozof, czyli Wacław Potocki

Poznam twórczość Wacława Potockiego.

Lekcja 17. Co każdy powinien wiedzieć o poprawności językowej?

Uzyskam wiedzę na temat kultury języka.

Lekcja 18.  „Nie po to się żyje, żeby jeść…”

Poznam i przeanalizuję dramat Moliera  „Skąpiec”.

Lekcja 19. Justyny w życiu Franciszka Karpińskiego, czyli o sentymentalnych kobietach i sielankach

Poznam twórczość Franciszka Karpińskiego.

Lekcja 20. Świat medialny

Dowiem się, jakie są gatunki dziennikarskie.

Lekcja 21. Naprawić świat! Satyry Ignacego Krasickiego

Poznam satyry Ignacego Krasickiego.

Lekcja 22. Mistrz od niechcenia... Stanisław Trembecki (i jego bajki)

Poznam twórczość Stanisława Trembeckiego oraz poszerzę moją wiedzę na temat bajek okresu oświecenia.

Lekcja 23. Badacze i amatorzy starożytności

Dowiem się o fascynacji antykiem w epoce oświecenia.

Maj

Lekcja 24. Warto korzystać ze słowników

Uzyskam wiedzę na temat słowników i korzystania z nich.

Lekcja 25. Jak skutecznie szukać informacji?

Dowiem się, jak szukać rzetelnych źródeł informacji.

Lekcja 26. Jak komponować logiczną i skuteczną wypowiedź?

Będę doskonalił umiejętność poprawnego, logicznego i skutecznego komunikowania się.

Lekcja 27. Rozpoznawanie argumentów

Uzyskam wiedzę na temat wypowiedzi argumentacyjnych.

Lekcja 28. O języku tekstów popularnonaukowych

Na tej lekcji dowiem się, czym charakteryzują się teksty popularnonaukowe.

Lekcja 29. Komunikacja i jej składniki

Dowiem się, czym jest akt komunikacji i jakie są jego składniki.

Lekcja 30. W świecie znaków

Poznam naturę i rolę znaków w komunikacji międzyludzkiej.

Lekcja 31. Językowy obraz świata

Uzyskam wiedzę na temat językowego obrazu świata.

Lekcja 32. Słowa neutralne i zabarwione emocjami

Uzyskam wiedzę na temat odmian języka.

Lekcja 33. Jak tworzą się słowa?

Uzyskam wiedzę na temat słowotwórstwa.

Lekcja 34. Kontrasty i przeciwieństwo w języku

Poznamy wyrazy i pojęcia przeciwstawne.

Lekcja 35. Drzewo – niemy towarzysz ludzkiego życia

Dowiem się, jak w różny sposób w literaturze opisywano więź człowieka i drzewa.

Lekcja 36. Mówienie o mówieniu

Dowiem się, jakie są sposoby przytaczania cudzych wypowiedzi. 

Lekcja 37. Artykuł napisany jest stylem?

Zapoznasz się z podstawowymi stylami występującymi we współczesnej polszczyźnie.

Lekcja 38. Czy zawsze mówimy logicznie i bez błędów?

Uzyskam wiedzę na temat błędów logicznych i składniowych.

Lekcja 39. Chytre szyfry – w kręgu skrótowców i emotikonów

Na tej lekcji zapoznam się z informacjami na temat języka nowoczesnych mediów.

Czerwiec

Lekcja 40. Szkolni dziennikarze

Nauczę się pisać teksty informacyjne.

Lekcja 41. Językowy świat liczb

Uzyskam wiedzę na temat liczebników.

Lekcja 42. Fakty, wątpliwości, żądania – w języku i w tekście

Uzyskam wiedzę na temat intencji komunikacyjnych.

Lekcja 43. Słowa na sztandary

Uzyskam wiedzę na temat słów wartościujących.

Lekcja 44. Trochę więcej o języku

Uzyskam wiedzę na temat współczesnych form popularyzacji języka polskiego.

Lekcja 45. Białe – czarne, dobre – złe, czyli świat przeciwieństw

Powtórzę i poszerzę wiedzę na temat synonimów i antonimów.

Lekcja 46. Internet a media

Uzyskam wiedzę na temat komunikacji elektronicznej.

Lekcja 47. Przestrzeń – kierunek – ruch w komunikacji językowej

Uzyskam wiedzę na temat środków gramatycznych określających kierunek, przestrzeń czynności i zdarzeń.

Lekcja 48. Wypowiedzenia i ich rodzaje

Uzyskam wiedzę na temat typów wypowiedzeń takich jak zdania, równoważniki zdań, wykrzyknienia i zawiadomienia.

Lekcja 49. O sztuce argumentowania w wypowiedziach ustnych

Uzyskam wiedzę na temat reguł przekonywania i rodzajów argumentów.

Lekcja 50. Pojedynki na słowa i dyskusja o dyskusji

Dowiem się, jak prowadzić dyskusję oraz jakie są jej rodzaje.

Lekcja 51. Człowiek i jego świat w języku i w gramatyce

Uzyskam wiedzę na temat opisywania rzeczywistości poprzez język i gramatykę.

Lekcja 52. W szkole mówimy o szkole

Dowiem się, jak przygotować wystąpienie publiczne w szkole.

Lekcja 53. Przyszłość języka?

Dowiem się, jak zmienia się współczesna polszczyzna.

Lekcja 54. Wykres funkcji kwadratowej. Postać kanoniczna i ogólna

Na tej lekcji poznam równanie paraboli w postaci kanonicznej i ogólnej. Zapoznam się z różnym wykresami funkcji kwadratowej.

Lekcja 55. Funkcja kwadratowa. Miejsce zerowe i postać iloczynowa

Na tej lekcji przećwiczę wyznaczanie miejsc zerowych funkcji kwadratowej. Nauczę się zapisywać równanie w postaci iloczynowej.

Matematyka

Marzec

Lekcja 1. Wprowadzenie do równań liniowych

Nauczę się podstaw równań algebraicznych oraz poznam równania liniowe.

Lekcja 2. Równania tożsamościowe i sprzeczne

Dowiem się, jak interpretować równania sprzeczne i tożsamościowe.

Lekcja 3. Równanie pierwszego stopnia z jedną niewiadomą

Nauczę się rozwiązywać równania liniowe z jedną niewiadomą.

Lekcja 4. Rozwiązywanie równań

Na tej lekcji utrwalę rozwiązywanie równań.

Lekcja 5. Nierówności pierwszego stopnia

Na tej lekcji zapoznam się z nierównościami stopnia pierwszego.

Lekcja 6. Rozwiązywanie nierówności

Nauczę się rozwiązywać nierówności liniowe.

Lekcja 7. Równania i nierówności kwadratowe

Na tej lekcji nauczę się rozwiązywać równania i nierówności kwadratowe z jedną niewiadomą. 

Kwiecień

Lekcja 8. Równania i nierówności kwadratowe. Ćwiczenia

Na tej lekcji utrwalę rozwiązywanie równań i nierówności kwadratowych z jedną niewiadomą. 

Lekcja 9. Równania wielomianowe

Na tej lekcji poznam metody rozwiązywania równań wielomianowych. 

Lekcja 10. Równania wielomianowe. Ćwiczenia

Na tej lekcji utrwalę metody rozwiązywania równań wielomianowych.

Lekcja 11. Równania wymierne 

Na tej lekcji nauczę się rozwiązywać proste równania wymierne.

Lekcja 12. Równania wymierne. Ćwiczenia 

Na tej lekcji utrwalę rozwiązywanie prostych równań wymiernych.

Lekcja 13. Równania i nierówności. Zadania różne

Na tej lekcji utrwalę rozwiązywanie równań i nierówności.

Lekcja 14. Układ równań z dwiema niewiadomymi – opisywanie związków między wielkościami za pomocą równań

Na tej lekcji nauczę się rozwiązywać układy równań z dwiema niewiadomymi.

Lekcja 15. Liczba rozwiązań układu równań pierwszego stopnia z dwiema niewiadomymi

Na tej lekcji dowiem się, co to są układy oznaczone, nieoznaczone i sprzeczne.

Lekcja 16. Rozwiązywanie układów równań metodą podstawiania

Na tej lekcji nauczę się rozwiązywać układy równań metodą podstawiania.

Lekcja 17. Metoda przeciwnych współczynników rozwiązywania układów równań

Na tej lekcji nauczę się rozwiązywać układy równań metodą przeciwnych współczynników.

Lekcja 18. Rozwiązywanie układów równań

Na tej lekcji przećwiczę rozwiązywanie układów równań.

Maj

Lekcja 19. Opisywanie i rozwiązywanie za pomocą układów równań zadań z kontekstem praktycznym

Na tej lekcji przećwiczę rozwiązywanie zadań za pomocą układów równań.

Lekcja 20. Rozwiązywanie zadań z zastosowaniem układów równań

Na tej lekcji utrwalę rozwiązywanie zadań z zastosowaniem układów równań.

Lekcja 21. Pojęcie funkcji. Sposoby przedstawiania funkcji

Na tej lekcji poznam pojęcie funkcji oraz zapoznam się ze sposobami jej przedstawiania.

Lekcja 22. Pojęcie funkcji. Zadania

Na tej lekcji utrwalę pojęcie funkcji i sposoby przedstawiania funkcji.

Lekcja 23. Dziedzina funkcji

Na tej lekcji dowiem się, jak wyznaczać dziedzinę funkcji.

Lekcja 24. Dziedzina funkcji. Zadania

Na tej lekcji przećwiczę wyznaczanie dziedzin funkcji.

Lekcja 25. Miejsca zerowe funkcji

Na tej lekcji nauczę się wyznaczać miejsca zerowe funkcji.

Lekcja 26. Argument i wartość funkcji

Na tej lekcji nauczę się obliczać wartość funkcji dla danego argumentu. Nauczę się obliczać dla jakiego argumentu funkcja przyjmuje daną wartość.

Lekcja 27. Odczytywanie własności funkcji na podstawie jej wykresu

Na tej lekcji nauczę się odczytywać własności funkcji na podstawie jej wykresu.

Lekcja 28. Monotoniczność funkcji

Na tej lekcji poznam pojęcie funkcji monotonicznej. Poznam m.in. definicję funkcji malejącej, rosnącej i stałej.

Lekcja 29. Monotoniczność funkcji. Zadania

Na tej lekcji przećwiczę zagadnienia monotoniczności funkcji.

Lekcja 30. Funkcja liniowa

Na tej lekcji poznam definicję funkcji liniowej.

Czerwiec

Lekcja 31. Współczynnik kierunkowy funkcji liniowej. Monotoniczność funkcji liniowej

Na tej lekcji nauczę się wyznaczać współczynnik kierunkowy prostej i dowiem się, jaki ma wpływ na wykres funkcji liniowej. Dowiem się, jak określić monotoniczność funkcji liniowej.

Lekcja 32. Własności funkcji liniowej. Zadania

Na tej lekcji utrwalę więdzę na temat różnych własności funkcji liniowej.

Lekcja 33. Miejsce zerowe funkcji liniowej. Równania liniowe. Nierówności liniowe

Na tej lekcji przećwiczę wyznaczanie miejsca zerowego funkcji liniowej. Przećwiczę wyznaczanie przedziałów, na których funkcja liniowa przyjmuje określone wartości.

Lekcja 34. Geometryczna interpretacja układu dwóch równań liniowych

Na tej lekcji dowiem się, jak rozwiązywać układy dwóch równań liniowych metodą graficzną.

Lekcja 35. Funkcje i układy równań liniowych. Zadania

Na tej lekcji przećwiczę rozwiązywanie zadań z zastosowaniem funkcji i układów liniowych.

Lekcja 36. Przykłady zastosowania funkcji liniowej

Na tej lekcji poznam przykłady zastosowań funkcji liniowych.

Lekcja 37. Przykłady zastosowania funkcji liniowej. Zadania – część 1

Na tej lekcji poznam przykłady zastosowań funkcji liniowych w zadaniach.

Lekcja 38. Przykłady zastosowania funkcji liniowej. Zadania – część 2

Na tej lekcji poznam przykłady zastosowań funkcji liniowych w zadaniach.

Lekcja 39. Jednomian kwadratowy i jego własności

Na tej lekcji poznam własności jednomianu kwadratowego.

Lekcja 40. Wykres funkcji kwadratowej. Postać kanoniczna i ogólna

Na tej lekcji poznam równanie paraboli w postaci kanonicznej i ogólnej. Zapoznam się z różnym wykresami funkcji kwadratowej.

Lekcja 41. Funkcja kwadratowa. Miejsce zerowe i postać iloczynowa

Na tej lekcji przećwiczę wyznaczanie miejsc zerowych funkcji kwadratowej. Nauczę się zapisywać równanie w postaci iloczynowej.

Język angielski

Marzec

Lekcja 1. Saint Patrick's Day

Poznam słownictwo związane ze świętem oraz dowiem się, kim był Św. Patryk.

Lekcja 2. The Weather

Utrwalę słownictwo związane z pogodą.

Lekcja 3. The Ancient Greek and Roman Art part I

Wzbogacę słownictwo powtórzę czas Past Simple.

Lekcja 4. The Ancient Greek and Roman Art part II

Wzbogacę słownictwo powtórzę czas Past Simple.

Lekcja 5. Phrases and Idioms

Poznam przydatne zwroty i idiomy z wyjaśnieniem, z przykładami użycia danego zwrotu czy idiomu.

Lekcja 6. British Food

Poznam przydatne zwroty i idiomy z wyjaśnieniem, z przykładami użycia danego zwrotu czy idiomu.

Lekcja 7. Used to and would

Wysłucham nagrania, przeczytam tekst i wykonam ćwiczenia z used to i would.

Kwiecień

Lekcja 8. Modal verbs and their substitutes

Powtórzę czasowniki modalne, wykonam ćwiczenia.


Lekcja 9. Will humans become extinct 

Wysłucham audycji i powtórzę słownictwo

Lekcja 10.  Future forms

Poznam różne sposoby mówienia o przyszłości.

Lekcja 11. House vocabulary 

Powtórzę słownictwo związane z domem.

Lekcja 12. Conditional sentence I

Utrwalę tryb warunkowy.

Lekcja 13. Meeting people 

Poszerzę swoje słownictwo.

Lekcja 14. Talking about your free time and hobby

Poćwiczę rozumienie tekstu słuchanego, udoskonalę umiejętności słuchania angielskich materiałów, zapamiętam osiem słów z materiału oraz poszukam ich znaczenia w słowniku.

Lekcja 15. See Asia!  

Wysłucham zapowiedzi programu o Azji, nauczę się dziesięciu nowych słów i sprawdzę ich znaczenie. Wysłucham tekstu i oswoję się z akcentem oraz uzupełnię ćwiczenia.

Lekcja 16. Health Problems

Poznam podstawowe słownictwo związane ze zdrowiem i wizytą u lekarza. Zapamiętam osiem słówek.

Lekcja 17. Prepositions of Place and Prepositions of Movement 

Powtórzę angielskie przyimki.

Lekcja 18. Coronavirus

Obejrzę film na temat Koronawirusa oraz przetłumaczę nieznane mi słowa.

Maj

Lekcja 19. The definite article: “the”

Powtórzę zasady używania rodzajnika “the”.

Lekcja 20. Adjectives ending in “ed” and “ing”

Powtórzę przymiotniki kończące się na “ed” i “ing”.

Lekcja 21. Describing your area

Powtórzę słownictwo potrzebne do opisania otoczenia.

Lekcja 22. Prepositions of time

Poćwiczę słuchanie i czytanie ze zrozumieniem. Nauczę się stosować „prepositions of time" oraz wykonam ćwiczenie sprawdzające moją wiedzę.

Lekcja 23. London

Obejrzę film. Wymienię cztery zabytki Londynu.

Lekcja 24. When to use Present Perfect – powtórzenie

Przypomnę sobie informację na temat czasu Present Perfect, obejrzę materiał do zajęć 1 oraz przygotuję po jednym zdaniu z tym czasem.

Lekcja 25. The Daily Routine of the Queen

Obejrzę film, powtórzę czas Present Simple.

Lekcja 26. What makes you angry?

Wzbogacę słownictwo, zapamiętam dziesięć słów z materiału.

Lekcja 27. Past Perfect Continuous

Zapoznam się ze strukturą czasu Past Perfect Continuous oraz wykonam ćwiczenie.

Lekcja 28. Is being vegan more environmentally friendly?

Obejrzę film i poćwiczę słuchanie ze zrozumieniem. Zapoznam się z regułami dotyczącymi określeń przyszłości, wykonam trzy ćwiczenia utrwalające z materiału do zajęć nr 1 (True or False, Gap Fill) oraz ćwiczenia z materiału do zajęć nr 2. Napiszę w zeszycie sześć zdań na temat: „Do you eat meat and animal products?”, “Would you consider eating less meat to help the environment?”

Lekcja 29. Tourism in UK

Zapoznam się z materiałem i wykonam ćwiczenia sprawdzające wiedzę oraz ćwiczenia z zakresu “Reading” and “Writing”.

Lekcja 30. Taking  action on climate change

Wysłucham materiału z zadania nr 2 (materiał do zajęć 1), odpowiem na zamieszczone pod nim pytania i wykonam “quize questions”. Wypiszę w zeszycie słowa, których nie znam i sprawdzę ich znaczenie. Powtórzę wykorzystanie First Conditional – ułożę i zapiszę wypowiedź na temat zmiany klimatu oraz przećwiczę słownictwo, rozwiązując krzyżówkę (materiał do zajęć 2).

Czerwiec

Lekcja 31. Free time

Na podstawie obejrzanego filmu (materiał do zajęć nr 1) poćwiczę słuchanie ze zrozumieniem, wypiszę nieznane mi słowa i sprawdzę ich znaczenie oraz uzupełnię ćwiczenie.

Lekcje 32. English Vocabulary for visiting the Doctor

Obejrzę film i wykonam ćwiczenie.

Lekcja 33. How to use just, yet, still and already with the present perfect

Powtórzę użycie słów – just, yet, still and already w czasie Present Perfect. Wykonam ćwiczenia.

Lekcja 34. Accessories

Będę pracować ze słownikiem, przetłumaczę nieznane mi słowa. Wykonam ćwiczenia.

Lekcja 35. St Pauls Cathedral

Wykonam ćwiczenia, wysłucham tekstu. Przetłumaczę wyrazy z zadania pierwszego (materiał do zajęć 1) i ułożę z nimi zdania.

Lekcja 36. The Cherry Blossom Festival

Wykonam ćwiczenia, przeczytam tekst. Zapoznam się z informacjami na temat The National Cherry Blossom Festival.

Lekcja 37. A Weather Forecast

Wysłucham nagrania, powtórzę słownictwo związane z pogodą. Wykonam ćwiczenia z materiału do zajęć nr 1 oraz ćwiczenia z materiału do zajęć nr 2.

Lekcja 38. Past Simple – time markers

Powtórzę określenia czasu w Past Simple oraz wykonam ćwiczenie z materiału do zajęć nr 2.

Lekcja 39. Present Simple vs Present Continuous

Powtórzę zastosowanie czasu Present Simple i Present Continuous, wykonam ćwiczenia.

  •  

Lekcja 40. My favourite film

Obejrzę film, poszerzę słownictwo oraz wykonam ćwiczenia.

Lekcja 41. Miso mushroom coconut noodles

Poszerzę słownictwo oraz wykonam ćwiczenia.

Historia

Marzec

Lekcja 1. Państwo Franków

Poznam dzieje państwa Franków od chrztu Chlodwiga, poprzez panowanie Karola Wielkiego, aż po zmierzch dynastii Karolingów.

Lekcja 2. Państwo Ottonów

Dowiem się jak wyglądało oddnowienie cesarstwa za panowania dynastii Ottonów.

Lekcja 3. Wielka zmiana. Chrystianizacja Europy

Dowiem się, jaki na kulturę i sytuację polityczną wpłynęła ekspansja chrześcijaństwa.

Lekcja 4. Czas krucjat

Dowiem się, co spowodowało wielki konflikt między światem chrześcijańskim i muzułmańskim, oraz poznam jego przebieg i konsekwencje.

Lekcja 5. Społeczeństwo feudalne

Zrozumiem, jak funkcjonował system feudalny. Poznam koncepcję podziału na trzy stany.

Kwiecień

Lekcja 6. Miasto i wieś w średniowieczu

Poznam organizację gospodarczą, społeczną i strukturę władzy średniowiecznego miasta. Dowiem się, jak wyglądało życie na wsi w wiekach średnich.

Lekcja 7. Kim byli i skąd przyszli Słowianie?

Z lekcji dowiem się o powstaniu pierwszych państw słowiańskich oraz poznam wierzenia i kulturę dawnych Słowian.

Lekcja 8. Mieszko I – początki państwa polskiego

Dowiem się o pochodzeniu Polan i chrzcie Polski.

Lekcja 9. Panowanie Bolesława Chrobrego

Poznam główne wydarzenia z okresu panowania Bolesława Chrobrego ze szczególnym uwzględnieniem religii, jako narzędzia politycznego. Zapoznam się z przesłaniem Drzwi Gnieźnieńskich.

Lekcja 10. Kryzys monarchii piastowskiej

Dowiem się, na czym polegał kryzys monarchii piastowskiej po śmierci Bolesława Chrobrego oraz jak doszło do odbudowy państwowości.

Lekcja 11. Piastowie między Cesarstwem a królestwami Europy Środkowej i Wschodniej

Dowiem się, jakie były konsekwencje testamentu Bolesława Krzywoustego, poznam relacje między książętami dzielnicowymi. Zrozumiem, jaki wpływ na pozycję Polski na arenie międzynarodowej miało rozbicie dzielnicowe.

Lekcja 12. Mały król, wielki król? Bilans dokonań dwóch ostatnich Piastów

Dowiem się, jak doszło do zjednoczenia Polski oraz odzyskania korony przez Piastów. Poznam bilans rządów Kazimierza Wielkiego.

Maj

Lekcja 13. Środkowe wieki – epoka niedoceniana

Utrwalę informacje na temat przemian społecznych i kulturowych w średniowiecznej Europie.

Lekcja 14. Jaka jesień średniowiecza?

Utrwalę informacje na temat historii wojskowości i polityki w średniowiecznej Europie.

Lekcja 15. Nowa epoka

Zastanowię się nad istotą podziału dziejów na epoki. Zrozumiem, co sprawiło, że nowożytność wydzielono jako odrębną epokę.

Lekcja 16. Renesans i humanizm

Zapoznam się z pojęciem renesansu oraz zrozumiem, jakie prądy kulturowe zostały do niego zaliczone.

Lekcja 17. Nowy człowiek

Zapoznam się z wzorcami osobowymi człowieka renesansu. Dowiem się, jaką rolę odgrywał patronat artystyczny i jakie zmiany zaszły w religijności.

Lekcja 18. Druk

Dowiem się, jak doszło do wynalezienia druku i jakie usprawnienia tej technologii wprowadzono w XV wieku w Europie. Zrozumiem, jakie następstwa dla kultury miało upowszechnienie druku.

Lekcja 19. Przyczyny odkryć

Dowiem się, co doprowadziło do odkryć geograficznych u progu epoki nowożytnej. 

Lekcja 20. Wielkie cywilizacje

Zapoznam się z cywilizacjami prekolumbijskiej Ameryki.

Czerwiec

Lekcja 21. Odkrywcy

Zapoznam się z przebiegiem odkryć geograficznych – począwszy od połowy XV wieku aż po wyprawy Jamesa Cooka.

Lekcja 22. Kolonie

Zapoznam się z europejskimi podbojami kolonialnymi – począwszy od wypraw Kolumba po wojnę siedmioletnią.

Lekcja 23. Nowa gospodarka

Dowiem się, jak kształtował się system gospodarczy w Starym i Nowym Świecie. Poznam funkcjonowanie plantacji i przyczyny oparcia gospodarki obszarów kolonialnych na pracy niewolniczej. Zrozumiem, jak funkcjonował handel i jaka była rola portów. 

Lekcja 24. Kryzys w Kościele

Dowiem się, jakie były przyczyny kryzysu w Kościele katolickim oraz jak wyglądała późnośredniowieczna religijność. Poznam przyczyny bezpośredniego wystąpienia Marcina Lutra i jego religijne, polityczne i społeczne konsekwencje.

Lekcja 25. Wielcy reformatorzy

Zapoznam się z przebiegiem reformacji w Niemczech, Francji, Szwajcarii i Anglii.

Lekcja 26. Reforma katolicka

Dowiem się, jaka była odpowiedź Kościoła katolickiego na osiągnięcia protestantyzmu.

Lekcja 27. Wiek XVI – powtórzenie

Powtórzę informacje o przemianach, jakie miały miejsce w XVI wieku.

Biologia

Marzec

Lekcja 1. Komórkowa budowa organizmów

Nauczę się dzielić komórki i organizmy na jądrowe i bezjądrowe; rozpoznawać struktury zawarte w komórkach bakterii, roślin i zwierząt; przedstawiać znaczenie struktur komórkowych: błony komórkowej, cytoplazmy, jądra komórkowego, chloroplastów, mitochondrium, wakuoli, ściany komórkowej; wykazywać związek między budową komórki a jej funkcją; wyjaśniać, w jaki sposób komórka pobiera i wydala gazy oddechowe.

Lekcja 2. Metabolizm komórki

Zdobędę wiedzę o metabolizmie komórki.

Lekcja 3. Oddychanie komórkowe

Nauczę się: wyjaśniać, na czym polega proces oddychania komórkowego; wymieniać warunki przebiegu oddychania tlenowego i beztlenowego oraz substraty i produkty tego procesu; wykazywać współzależność procesów fotosyntezy i oddychania.

Kwiecień

Lekcja 4. Metabolizm – utrwalenie wiadomości

Utrwalę wiedzę na temat metabolizmu.

Lekcja 5. Podziały komórkowe

Nauczę się: przedstawiać budowę chromosomu; porównywać liczbę chromosomów po podziale mitotycznym i mejotycznym; rozróżniać komórki haploidalne i diploidalne oraz wyjaśniać, jak powstają; omawiać znaczenie podziałów komórkowych dla funkcjonowania organizmu; obliczać haploidalną i diploidalną liczbę chromosomów.

Lekcja 6. Mitoza i mejoza – utrwalenie wiadomości

Utrwalę informacje o podziałach komórkowych. Skorzystam z e-podręcznika (rozdział 2).

Maj

Lekcja 7. Związki chemiczne budujące organizm

Nauczę się: przedstawiać znaczenie biologiczne makroelementów i mikroelementów; wyjaśniać rolę wody w życiu organizmów w oparciu o jej właściwości fizyko‑chemiczne; przedstawiać budowę i biologiczne znaczenie węglowodanów, białek, tłuszczy i kwasów nukleinowych.

Lekcja 8. Energia zdrowia

Nauczę się opisywać przemiany energii zachodzące w organizmie człowieka oraz rozwiązywać proste zadania dotyczące wartości kalorycznej pokarmów.

Lekcja 9. Normy zapotrzebowania energetycznego człowieka

Nauczę się: określać źródła energii dla organizmu człowieka; uzasadniać różnice w dziennym zapotrzebowaniu energetycznym różnych osób; porównywać wartość wydatków energetycznych podczas wykonywania różnych codziennych czynności; oceniać skutki zaburzeń bilansu energetycznego organizmu; obliczać zapotrzebowanie na energię właściwe dla mojego wieku i płci.

Lekcja 10. Chemiczna budowa organizmów

Wymienię przykłady pierwiastków budujących organizmy; wyjaśnię, dlaczego węgiel i woda są tak ważne dla życia; wykażę związek między budową chemiczną i właściwościami węglowodanów, białek, tłuszczów i kwasów nukleinowych a ich funkcją biologiczną.

Czerwiec

Lekcja 11.Czynności życiowe organizmów i ich odkrywanie

Nauczę się: metody naukowej w badaniach biologicznych; interpretować wyniki badań wykorzystujących obserwacje i doświadczenia.

Lekcja 12. Jak dbać o skórę?

Nauczę się: dbać o skórę stosownie do pory roku; oceniać wygląd skóry; udzielać pierwszej pomocy przy poparzeniu i odmrożeniu; opisywać skutki zbyt długiego przebywania na słońcu i poddawania skóry działaniom promieni UV.

Lekcja 13. Oparzenia i odmrożenia

Nauczę się: opisywać, jak zbudowana jest skóra i jakie są jej najważniejsze funkcje; wyjaśniać, jaki jest wpływ wysokich i niskich temperatur na organizm ludzki; udzielać pierwszej pomocy w przypadku oparzeń i odmrożeń; klasyfikować zagrożenia wynikające z niewłaściwego postępowania w przypadku oparzeń i odmrożeń.

Lekcja 14. Uzależnienia

Nauczę się: wyjaśniać, co to jest uzależnienie; opisywać mechanizm uzależnienia i jego etapy; przedstawiać negatywne skutki zdrowotne narkomanii, alkoholizmu, nikotynizmu i lekomanii oraz uzależnień psychicznych; wyjaśniać, dlaczego nie należy bez potrzeby zażywać leków.

Wiedza o społeczeństwie

Marzec

Lekcja 1. Prawa i wolność człowieka

Potrafię wyjaśnić specyfikę praw i wolności człowieka, a także zapoznam się z podstawowymi mechanizmami ich ochrony.

Lekcja 2. Polski system prawny – instytucje

Nauczę się charakteryzować instytucje polskiego systemu prawnego.

Kwiecień

Lekcja 3. Stosunki międzynarodowe

Zapoznam się z podstawowymi kwestiami dotyczącymi stosunków międzynarodowych oraz organizacjami międzynarodowymi.

Lekcja 4. Organizacja Narodów Zjednoczonych. Pokój - Bezpieczeństwo - Współpraca

Na tej lekcji poznam genezę, cele oraz zadania Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ). Dowiem się, jaką rolę odgrywa Karta Narodów Zjednoczonych, poznam najważniejsze organy ONZ.

Lekcja 5. Razem bezpieczniej. Organizacja Paktu Północnoatlantyckiego

Na tej lekcji nauczę się wyjaśniać genezę, cele i zadania Organizacji Paktu Północnoatlantyckiego (NATO), będę potrafił wymienić członków NATO i opowiedzieć, jaką drogę przebyła Polska do NATO oraz jaką rolę odgrywa w ramach sojuszu.

Lekcja 6. Unia Europejska. Cele i etapy integracji

Na tej lekcji poznam genezę, cele oraz zadania Unii Europejskiej; dowiem się, na czym polegał proces integracji europejskiej oraz poznam jego główne etapy; będę potrafił wymienić członków Unii Europejskiej.

Lekcja 7. Najważniejsze instytucje Unii Europejskiej 

Na tej lekcji zapoznam się z najważniejszymi instytucjami Unii Europejskiej – Komisją, Radą, Parlamentem, Radą Europejską i Trybunałem Sprawiedliwości.

Maj

Lekcja 8. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

Na tej lekcji dowiem się, jaki był proces uchwalania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r. oraz jakie są struktury obowiązującej ustawy konstytucyjnej. Nauczę się najważniejszych zasad ustrojowych zawartych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r.

Lekcja 9. Polska to my. Demokracja

Na tej lekcji dowiem się, na jakich wartościach opiera się demokracja; porównam zasady demokracji pośredniej i bezpośredniej, wskażę zalety i wady demokracji.

Lekcja 10. Władza ustawodawcza – Sejm i Senat 

Na tej lekcji poznam najważniejsze funkcje polskiego parlamentu. Wymienię zasady demokratycznych wyborów. Dowiem się, jak przeprowadza się wybory parlamentarne w Polsce. Wybiorę się w wirtualny spacer po Sejmie i Senacie. 

Lekcja 11. Prezydent RP a władza ustawodawcza

Na tej lekcji scharakteryzuję relacje między Prezydentem RP a Sejmem i Senatem. Wyjaśnię uprawnienia Prezydenta w zakresie organizacji oraz działania Sejmu i Senatu. Przeanalizuję, jaką rolę odgrywa Prezydent RP w procesie legislacyjnym.

Czerwiec

Lekcja 12. Rola Prezydenta RP w polityce zagranicznej

Na tej lekcji dowiem się, jaka jest rola Prezydenta RP w polityce zagranicznej. Porównam zakres uprawnień Prezydenta RP i Rady Ministrów w polityce zagranicznej. Obejrzę animację na temat kompetencji Prezydenta RP w polityce zagranicznej oraz wykonam zadanie.

Lekcja 13. Władza wykonawcza w Polsce. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej – Rada Ministrów

Na tej lekcji poznam proces powoływania rządu w Polsce. Dowiem się, jaka jest struktura Rady Ministrów i jakie są jej kompetencje. Poznam relacje między prezydentem a premierem w świetle Konstytucji RP z 1997 r. Wybiorę się w wirtualną wycieczkę do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Lekcja 14. Władza sądownicza w Polsce 

Na tej lekcji nauczę się wymieniać konstytucyjne zasady działania sądów w Polsce. Odpowiem na pytanie, czym jest gwarancja niezawisłości sędziowskiej. Omówię kompetencje, organizację i sposób działania polskich sądów.

Lekcja 15. Samorząd terytorialny 

Na tej lekcji dowiem się, czym jest samorząd terytorialny. Poznam struktury władzy samorządowej oraz sposoby jej wyboru. Nauczę się, na czym polega zasada decentralizacji państwa i zasada pomocniczości. Dowiem się, jakie są kompetencje gmin, powiatów i województw oraz jakie są możliwości finansowania zadań samorządu terytorialnego.

Chemia

Marzec

Lekcja 1. Na czym polegają reakcje chemiczne?

Poznam rodzaje reakcji chemicznych, typy reakcji chemicznych oraz nauczę się równań reakcji chemicznych.

Lekcja 2. Katalizatory

Dowiem się, czym jest katalizator, kataliza  i produkt przejściowy reakcji. Zobaczę, jak działają katalizatory. Poznam procesy katalityczne.

Kwiecień

Lekcja 3. Szybkość reakcji chemicznych

Zapoznam się z tematyką szybkości reakcji chemicznych i z czynnikami, które na nią wpływają.

 Lekcja 4. Rodzaje roztworów

Dowiem się, jakie są rodzaje roztworów.

Lekcja 5. Efekt energetyczny reakcji

Dowiem się, jaki jest efekt energetyczny reakcji.

Lekcja 6. Procesy endoenergetyczne i egzoenergetyczne

Zapoznam się z procesami endoenergetycznymi i egzoenergetycznymi.

Lekcja 7. Doświadczalne metody badania szybkości reakcji

Dowiem się, jakie są doświadczalne metody badania szybkości reakcji chemicznych.

Maj

Lekcja 8. Jak powstają leki i jakie są mechanizmy ich działania? 

Dowiem się, jak powstają leki. Zapoznam się z mechanizmami działania leków.

Lekcja 9. O węglu jako paliwie

Poznam węgiel jako paliwo.

Lekcja 10. O gazie ziemnym i ropie naftowej jako surowcach strategicznych

Zapoznam się z informacjami na temat gazu ziemnego oraz ropy naftowej.

Lekcja 11. Dawka lecznicza i dawka toksyczna

Nauczę się określać czynniki wpływające na lecznicze i toksyczne właściwości substancji chemicznych.

Czerwiec

Lekcja 12. Rodzaje opakowań 

Poznam rodzaje opakowań stosowane w życiu codziennym.

Lekcja 13. Rodzaje tworzyw sztucznych

Poznam rodzaje tworzyw sztucznych.

Lekcja 14. Gospodarowanie odpadów pochodzących z różnych opakowań

Uzasadnię potrzebę zagospodarowania odpadów. Zapoznam się z ekoproblemami jako konsekwencją stosowania opakowań.

Lekcja 15. Chemia dnia codziennego – podsumowanie

Podsumowanie materiału.

Fizyka

Marzec

Lekcja 1. Ruchy jednostajny prostoliniowy i jednostajnie przyspieszony

Nauczę się rozwiązywać zadania związane z ruchem prostoliniowym: jednostajnym, jednostajnie przyspieszonym i jednostajnie opóźnionym.

Lekcja 2. Pierwsza zasada dynamiki Newtona

Nauczę się podawać siłę jako przyczynę zmiany rodzaju lub kierunku ruchu; podawać treść pierwszej zasady dynamiki Newtona, czyli podawać warunki, jakie muszą być spełnione, aby ciało poruszało się ruchem jednostajnym prostoliniowym lub było w spoczynku; podawać przykłady zjawiska bezwładności.

Kwiecień

Lekcja 3. Druga zasada dynamiki Newtona

Nauczę się: podawać treść drugiej zasady dynamiki Newtona; opisywać zachowanie się ciał pod wpływem działającej siły na podstawie drugiej zasady dynamiki Newtona; wyrażać wartość działającej siły w niutonach.

Lekcja 4. Podsumowanie wiadomości z dynamiki

Podsumuję moją dotychczasową wiedzę z dynamiki.

Lekcja 5. Sprawdzian wiadomości z dynamiki 

Sprawdzę moją dotychczasową wiedzę z dynamiki.

Lekcja 6. Praca jako wielkość fizyczna

Nauczę się odróżniać znaczenie słowa "praca" w życiu codziennym i jako wielkości fizycznej; podawać definicję pracy jako wielkości fizycznej; posługiwać się dżulem [J] jako jednostką pracy; obliczać pracę wykonywaną przez siłę działającą w kierunku równoległym do przemieszczenia ciała.

Maj

Lekcja 7. Moc jako szybkość wykonywania pracy

Nauczę się podawać definicję mocy i jej jednostki, przeliczać jednostki mocy oraz obliczać moc urządzenia wykonującego pracę.

Lekcja 8. Maszyny proste. Wyznaczanie masy ciała przy użyciu dźwigni dwustronnej

Nauczę się: opisywać budowę i zasady działania dźwigni dwustronnej i jednostronnej, bloku nieruchomego i kołowrotu; wymieniać przykłady zastosowania maszyn prostych; wyznaczać masę ciała przy użyciu dźwigni dwustronnej; uzasadniać, dlaczego maszyny proste nie zmniejszają wartości wykonywanej pracy.

Lekcja 9. Energia mechaniczna i jej rodzaje

Nauczę się: podawać definicję energii oraz energii mechanicznej i wymieniać ich rodzaje; opisywać zmiany energii ciała w wyniku wykonania pracy.

Lekcja 10. Energia kinetyczna. Rozwiązywanie zadań 

Nauczę się: od czego i jak zależy energia kinetyczna ciała; obliczania energii kinetycznej ciała; rozwiązywania zadań rachunkowych związanych z energią kinetyczną.

Czerwiec

Lekcja 11. Energia potencjalna grawitacji i sprężystości 

Nauczę się: podawać definicję energii potencjalnej; obliczać energię potencjalną grawitacji; obliczać energię potencjalną sprężystości; analizować zmiany energii potencjalnej w różnych zjawiskach.

Lekcja 12. Zasada zachowania energii mechanicznej i jej zastosowanie

Nauczę się: formułować zasadę zachowania energii mechanicznej; analizować przemiany energii z jednej formy w drugą w spadku swobodnym i innych zjawiskach związanych ze zmianą wysokości ciała; wskazywać w swoim otoczeniu zjawiska, w których następuje przemiana energii potencjalnej w kinetyczną i odwrotnie; stosować zasadę zachowania energii w obliczeniach.

Lekcja 13. Temperatura i jej związek z energią kinetyczną cząsteczek

Nauczę się: odróżniać temperaturę od ciepła; opisywać związek temperatury ciała ze średnią energią kinetyczną cząsteczek, z których jest zbudowane; podawać definicję bezwzględnej skali temperatury; przeliczać wartości temperatury w różnych skalach.

Geografia

Marzec

Lekcja 1. Wody na Ziemi

Nauczę się czym jest hydrosfera, zróżnicowanie przestrzenne występowania wód na Ziemi, będę wiedzieć, jaki jest wpływ dostępności wody na cywilizację ludzką w przeszłości, obecnie i w przyszłości.

Lekcja 2. Jak lodowce i lądolody przekształcają powierzchnię Ziemi?

Nauczę się: opisywać warunki, w jakich tworzą się lodowce i lądolody; wyjaśniać, jak lodowce kształtują podłoże skalne; wymieniać przyczyny aktualnego rozmieszczenia lodowców na Ziemi; przedstawiać konsekwencje zlodowaceń.

Lekcja 3. Rozmieszczenie lasów na świecie. Rabunkowa i racjonalna gospodarka leśna

Nauczę się: wskazywać największe kompleksy leśne świata, wymieniać ekonomiczne i pozaekonomiczne funkcje lasów, wskazywać, gdzie na świecie ubywa najwięcej lasów, a gdzie przybywa, wyjaśniać, jak należy i jak nie należy gospodarować w lasach.

Kwiecień 

Lekcja 4. Rozwój transportu na świecie

Nauczę się wymieniać przyczyny zmian natężenia ruchu na głównych szlakach transportowych, wyjaśniać przyczyny zmiany przebiegu głównych szlaków transportowych oraz przedstawiać rolę, jaką w rozwoju regionu odgrywają terminale transportowe.

Lekcja 5. Nowoczesne usługi komunikacyjne. Przemiany na rynku pracy

Nauczę się: wyjaśniać, czym jest czwarty sektor gospodarki; opisywać zróżnicowanie dostępu do technologii informacyjno‑komunikacyjnych na świecie; wyjaśniać, jak zmienia się rynek pracy wskutek rozwoju technologii informacyjno‑komunikacyjnych; omawiać zmiany zachodzące w życiu codziennym wskutek rozwoju technologii informacyjno‑komunikacyjnych; wymieniać zyski i straty wynikające z rozwoju technologii informacyjno‑komunikacyjnych.

Lekcja 6. Przemysł Europy Zachodniej – przemiany i kierunki rozwoju

Nauczę się: wymieniać cechy działalności przemysłowej i omawiać jej skutki; wskazywać przykłady „kroków milowych” w rozwoju przemysłu; opisywać przemiany zachodzące w przemyśle Europy Zachodniej; wyjaśniać, czym jest technopolia.

Maj

Lekcja 7. Procesy urbanizacji w Europie Zachodniej. Paryż – światowa metropolia

Nauczę się: omawiać procesy metropolizacji miast w Europie; wymieniać najważniejsze cechy miasta należącego do sieci metropolii światowych; wskazywać na mapie Europy najważniejsze miasta metropolie kontynentalne i światowe; rozpoznawać na zdjęciach najważniejsze atrakcje turystyczne Paryża.

Lekcja 8. Kraje alpejskie – wpływ środowiska przyrodniczego na gospodarkę

Nauczę się: określać położenie geograficzne i polityczne państw europejskich; podawać przykłady zależności między elementami środowiska przyrodniczego na obszarze gór wysokich; wykazywać wpływ środowiska przyrodniczego obszarów górskich na rozwój wybranych dziedzin gospodarki państw alpejskich.

Lekcja 9. Przemysł tradycyjny i nowoczesny na świecie. Rola przemysłu high-tech

Nauczę się: wymieniać czynniki lokalizacji przemysłu; wskazywać lokalizację najważniejszych ośrodków przemysłu zaawansowanych technologii (high‑tech); opisywać gałęzie przemysłu, które należą do zaawansowanych technologii; wymieniać nowe funkcje ośrodków przemysłowych; rozróżniać technopolie, klastry i dystrykty przemysłowe.

Lekcja 10. Problemy wynikające z eksploatacji zasobów odnawialnych i nieodnawialnych Ziemi

Nauczę się dokonywać klasyfikacji zasobów oraz wyjaśniać, jakie są skutki ich eksploatacji.

Czerwiec

Lekcja 11. Gospodarka morska

Nauczę się wyjaśniać, czym jest gospodarka morska oraz poznam przykłady wykorzystania mórz i oceanów.

Lekcja 12. Zapora Trzech Przełomów

Na tej lekcji zapoznam się z historią budowy Zapory Trzech Przełomów, zdefiniuję przyczyny jej powstania oraz dostrzegę zagrożenia, jakie niesie za sobą jej powstanie.

Lekcja 13. Źródła energii w Polsce

Nauczę się: rozróżnić energetykę konwencjonalną i niekonwencjonalną; wyjaśnić, czym są odnawialne źródła energii; przedstawić strukturę wykorzystania źródeł energii w Polsce na podstawie odpowiednich danych; wyjaśnić rozmieszczenie różnych rodzajów elektrowni w Polsce; ocenić wpływ wykorzystania różnych źródeł energii na stan środowiska; wymienić główne cele i kierunki rozwoju polskiej energetyki.

Lekcja 14. Światowa gospodarka w erze globalizacji. Podsumowanie

Utrwalę informacje z zakresu światowej gospodarki w erze globalizacji.

Język niemiecki

Marzec

Lekcja 1. Ostern  – Wielkanoc 

Poznam słownictwo dotyczące Wielkanocy. Będę umiał opisać zwyczaje wielkanocne. Powtórzę proste przymiotniki i kolory.

Lekcja 2. Deutsche Küche – kuchnia niemiecka

Poznam i utrwalę podstawowe pojęcia związane z kuchnią niemiecką. Będę znał podstawowe zwroty kulinarne i dowiem się, jak zamówić potrawę w restauracji i kawę w kawiarni. Poznam  również nazwy urządzeń kuchennych.

Lekcja 3. Mein Zimmer – opis mojego pokoju

Poznam i utrwalę słownictwo związane z wyposażeniem wnętrz. Przygotuję opis własnego pokoju.

Kwiecień

Lekcja 4. Tiere und Haustiere – zwierzęta

Poznam i utrwalę nazwy zwierząt domowych i hodowlanych. Wymienię zwierzęta obecne w moim gospodarstwie domowym.

Lekcja 5. Freizeit – mój czas wolny

Poznam i utrwalę słownictwo związane z czasem wolnym. Będę umiał nazwać wybrane aktywności oraz nauczę się, jak opisać własne hobby.

Lekcja 6. Mein Kleiderschrank – opisujemy garderobę

Poznam i utrwalę słownictwo związane z odzieżą. Opiszę swoje ulubione elementy garderoby oraz wskażę, jakie ubrania są obecnie modne.

Maj

Lekcja 7. Polnische Sportler in Deutschland – Polscy sportowcy w Niemczech

Poznam i utrwalę słownictwo związane ze sportem. Na podstawie strony niemieckich klubów sportowych przeprowadzę charakterystykę wybranego sportowca. Porównam wybranego reprezentanta/reprezentantkę z innymi sportowcami.

Lekcja 8. Meine Familie – moja rodzina

Poznam oraz przypomnę sobie słownictwo związane z rodziną. Dowiem się, w jaki sposób opisywać swoich bliskich. Spróbuję samodzielnie opisać członków swojej rodziny.

Lekcja 9. Körperteile – części ciała

Poznam i utrwalę słownictwo związane z anatomią człowieka. Nauczę się opisywać cechy charakterystyczne dla budowy ciała.

Lekcja 10. Obst kaufen – kupujemy owoce

Poznam i utrwalę słownictwo związane z owocami. Dowiem się, w jaki sposób dokonać ich zakupu. Wezmę udział w dyskusji na temat ulubionych owoców i formy ich podania. Poznam ulubione owoce Niemców.

Czerwiec

Lekcja 11. Beruf und Arbeit – tematy związane z zawodami i pracą

Na tej lekcji poznam i utrwalę słownictwo związane z pracą oraz zawodami.

Lekcja 12. Die Wohnung/die Wohnungssuche – mieszkanie/poszukiwanie mieszkania do wynajęcia

Na tej lekcji nauczę się słownictwa związanego z miejscem zamieszkania.

Lekcja 13. Wir kaufen Gemüse und kochen es – kupujemy warzywa i je gotujemy 

Na tej lekcji nauczę się słownictwa związanego z warzywami.

Język francuski

Marzec

Lekcja 1. Ça veut dire quoi, mettre en quarantaine ? - „Czym jest kwarantanna?"  

Poszerzysz swoje słownictwo z zakresu zdrowia i obecnej sytuacji związanej z koronowirusem

Lekcja 2. „Les pâtes au jambon" – Kuchnia francuska

Rozszerzę swoje słownictwo z zakresu jedzenia, kuchni świata, poznam zwyczaje, poćwiczę rozumienie ze słuchu.

Lekcja 3. Vocabulaire français : parler du cinéma

Poszerzę swoje słownictwo z zakresu kina, kultury. Poćwiczę rozumienie ze słuchu.

Kwiecień

Lekcja 4. Tom, 13 ans, champion d'Optimist: "Sur l'eau, je me sens libre" – poznaj historię młodego żeglarza 

Poznam słownictwo związane ze sportem (szczególnie żeglarstwo), zapoznam się z tekstem źródłowym, jakim jest artykuł prasowy, poćwiczę czytanie i rozumienie tekstu. 

Lekcja 5. Natura. Krajobraz

Nauczę się słów związanych z opisem natury, krajobrazu. Poćwiczę rozumienie ze słuchu. 

Lekcja 6. Podróże

Nauczę się oraz poćwiczę słownictwo związane z podróżowaniem. Nauczę się opisywać wrażenia związane z podróżami. Poćwiczę umiejętność rozumienia ze słuchu.

Maj

Lekcja 7. C’est qui Chopin?

Nauczę się słów związanych z muzyką. Poznam biografię Fryderyka Chopina. Poćwiczę rozumienie ze słuchu.

Lekcja 8. Miasta

Nauczę się słów i zwrotów związanych z miastem oraz zrównoważonym rozwojem. 

Lekcja 9. Nowoczesne technologie

Nauczę się słów z zakresu nowoczesnych technologii. Zapoznam się z tekstem i dowiem się, w jaki sposób archeolodzy wykorzystują nowoczesne technologie w swojej pracy.

Lekcja 10. Paris

Zapoznam się z najważniejszymi zabytkami Paryża. Poćwiczę rozumienie ze słuchu oraz tekstu pisanego. Wykonam ćwiczenia z materiału do zajęć nr 2 (str. 2–3).

Czerwiec

Lekcja 11. À l’hôtel

Zapoznam się ze słownictwem związanym z zakwaterowaniem oraz pobytem w hotelu. Poćwiczę rozumienie ze słuchu.

Lekcja 12. L’école

Nauczę się słownictwa związanego ze szkołą. Zapoznam się z systemem szkolnym we Francji. Poćwiczę rozumienie ze słuchu.

Lekcja 13. Czas teraźniejszy Présent de l'indicatif

Poćwiczę i przypomnę sobie użycie czasu teraźniejszego oraz jego budowę.

Język hiszpański

Marzec 

Lekcja 1. Partes de la planta y sus funciones. Części roślin i ich funkcje

Rozszerzę swoje słownictwo dotyczące roślin.

Lekcja 2. Primavera – Wiosna

Rozszerzę swoje słownictwo dotyczące przyrody, pór roku, dowiem się, jak wygląda pierwszy dzień wiosny na świecie.

Lekcja 3. El Tiempo I – Pogoda I

Poznam słownictwo dotyczące pogody, wykonam ćwiczenia związane z tą tematyką.

Kwiecień

Lekcja 4. Los alimentos

Powtórzę nazwy podstawowych pokarmów.

Lekcja 5. La cocina

Powtórzę nazwy mebli oraz przedmiotów znajdujących się w kuchni.

Lekcja 6. Las horas

Powtórzę godziny w języku hiszpańskim.

Maj

Lekcja 7. Profesiones

Nauczę się nazw zawodów.

Lekcja 8. Los demostrativos

Powtórzę zaimki wskazujące, wysłucham lekcji oraz wykonam ćwiczenie.

Lekcja 9. Las comidas en España

Obejrzę film oraz nauczę się nazw głównych posiłków w Hiszpanii.

Lekcja 10. Plurales

Powtórzę tworzenie liczby mnogiej w języku hiszpańskim oraz wykonam ćwiczenie

Czerwiec

Lekcja 11. Cómo se usan los interrogativos

Powtórzę zaimki pytające w języku hiszpańskim oraz wykonam ćwiczenie.

Lekcja 12. Presente regular

Powtórzę czas teraźniejszy oraz czasowniki regularne.

Lekcja 13. Emociones y estados de ánimo

Powtórzę słownictwo związane z emocjami.

Informatyka

Marzec

Lekcja 1. Jak poprawnie tworzyć prezentacje?

Poznam narzędzia do tworzenia prezentacji, dowiem się, jak korzystać z oprogramowania Canva, wykonam projekt w Canvie i prześlę go do nauczyciela.

Lekcja 2. Czym jest programowanie?

Dowiem się, czym jest programowanie, czym jest protokół HTTP oraz język HTML. Nauczę się tworzyć strony w HTML.

Lekcja 3. Druk 3D

Dowiem się, w jaki sposób działają drukarki 3D i do czego mogą się przydać.

Kwiecień 

Lekcja 4. Wstęp do Thinkercad

Poznam oprogramowanie Thinkercad. Dowiem się, czym jest płaszczyzna robocza oraz nauczę się edytować bryły.

Lekcja 5. Przesuwanie, kopiowanie, grupowanie brył w Tinkercad

Nauczę się przenosić, kopiować oraz grupować stworzone bryły.

Lekcja 6. Bankowość elektroniczna w teorii i praktyce 

Poznam historię bankowości elektronicznej, ujęcie teoretyczne oraz praktyczne. Dowiem się, z jakimi niebezpieczeństwami mogę się spotkać podczas korzystania z bankowości elektronicznej.

Maj

Lekcja 7. Instrukcja warunkowa w języku C++ 

Wykonam zadania, wykorzystując instrukcje warunkowe w języku C++.

Lekcja 8. Przerywanie pętli w języku C++ 

Dowiem się, jak przerywać pętle w języku C++.

Lekcja 9. Phishing – jak nie paść ofiarą internetowych oszustów

Dowiem się, czym jest phishing.

Lekcja 10. Wyznaczanie i prognozowanie wartości przyszłych w arkuszu kalkulacyjnym

Nauczę się prognozować wartości w arkuszu kalkulacyjnym.

Czerwiec

Lekcja 11. Obliczanie wartości średnich i znajdowanie wartości optymalnych

Nauczę się obliczać średnią ważoną, wyszukiwać wartości najbardziej dopasowane do moich oczekiwań. Usprawnię obliczenia, stosując nazwy zakresów.

Lekcja 12. Wartości skrajne w arkuszu kalkulacyjnym

Nauczę się znajdować wartości skrajne w zbiorze danych.

Lekcja 13. Praca z datami w arkuszu kalkulacyjnymi 

Nauczę się korzystać z pola typu data w arkuszu kalkulacyjnym.

Lekcja 14. Zaokrąglanie czasu i wyznaczanie dat w arkuszu kalkulacyjnym

Nauczę się właściwie zaokrąglać czas do kwadransów, wyznaczać datę w danym tygodniu oraz poznam sposób na obliczanie liczby miesięcy pomiędzy dwiema datami.

Edukacja dla bezpieczeństwa

Marzec

Lekcja 1. Epidemia fakenewsów

Z lekcji dowiem się, jak odróżniać wiarygodne informacje o koronawirusie od fakenewsów, oraz poznam podstawowe zasady bezpiecznego zachowania podczas epidemii.

Lekcja 2. Ochrona bezpieczeństwa osobistego w sytuacjach zagrożenia

Dowiem się jakie niebezpieczeństwa mogą nam zagrażać, będę w stanie wskazać miejsca, które mogą być niebezpieczne, omawię okoliczności, w których może dojść do zdarzenia zagrażającego bezpieczeństwu osobistemu, przedstawię sposoby zapobiegania niebezpiecznym sytuacjom, wskażę sposoby reakcji na sytuację zagrożenia i pomocy ofiarom zdarzeń losowych.

Kwiecień


Lekcja 3. Kiedy mamy do czynienia z sytuacją kryzysową?

Poznam definicję sytuacji kryzysowej oraz procedury radzenia sobie z nią.

Lekcja 4. Pierwsza pomoc w przypadku zatrucia

Poznam przyczyny i objawy zatruć. Dowiem się, jak należy postępować w przypadku zatrucia.

Lekcja 5. Oznakowanie i substancje toksyczne

Dowiem się, jak znakuje się substancje niebezpieczne, jak należy je transportować oraz jak zachować się w przypadku pojawienia się zagrożenia związanego z substancjami niebezpiecznymi.

Maj

Lekcja 6. Zagrożenia naturalne – powodzie

Zapoznam się z przyczynami, skutkami i metodami zapobiegania powodziom.

Lekcja 7. Przytomny – nieprzytomny

Zapoznam się ze sposobami sprawdzania przytomności, metodami udrożniania dróg oddechowych oraz układaniem poszkodowanego w odpowiedniej pozycji.

Lekcja 8. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dorosłych

Dowiem się, jak prawidłowo uciskać klatkę piersiową, przeprowadzić sztuczne oddychanie oraz przeprowadzić resuscytację krążeniowo‑oddechową osobie dorosłej.

Lekcja 9. Dławienie się ciałem obcym

Zapoznam się z właściwym działaniem podczas zadławienia się osoby dorosłej, dzieci powyżej pierwszego roku życia oraz niemowląt.

Czerwiec

Lekcja 10. Obliczanie wartości średnich i znajdowanie wartości optymalnych

Nauczę się obliczać średnią ważoną, wyszukiwać wartości najbardziej dopasowane do moich oczekiwań. Usprawnię obliczenia, stosując nazwy zakresów.

Lekcja 11. Urazy kończyn

Dowiem się, jak należy postępować w przypadku złamań, zwichnięć i skręceń kończyn.

Lekcja 12. Pierwsza pomoc w przypadku oparzeń i odmrożeń

Zapoznam się z przyczynami oparzeń i odmrożeń, sposobami zapobiegania im oraz działaniami, które należy podjąć w razie ich wystąpienia.