W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Przedmioty

Język polski

Marzec

Lekcja 1. Przeciw nicości: czyn i poryw ku innemu światu

Poznam elementy poetyki Bolesława Leśmiana, którego podmiot liryczyny zwraca się, w obliczu niewystarczalności fizycznego bytowania człowieka, ku szeroko pojętej metafizyce.

Lekcja 2. Witalizm ekstatyczny: istnienie jako zabawa

Poznam poetykę Kazimierza Wierzyńskiego ze szczególnym uwzględnieniem radości i zachwytu z samego faktu istnienia.

Lekcja 3. Teraźniejszość, metafora, konstrukcja: Awangarda krakowska i program rewolucji w poezji

Zapoznam się z programem Awangardy krakowskiej i poetyką tej grupy.

Lekcja 4. Przeciw nicości: natura i wola istnienia

Zapoznam się z elementami poetyki Bolesława Leśmiana jako epigona młodopolskiej poetyki, wrażliwości i wyobraźni.

Lekcja 5. Grupa Skamander i ewolucyjny wzorzec poetyki

Zapoznam się z poetyką jednej z najważniejszych grup poetyckich dwudziestolecia międzywojennego.

Lekcja 6. Znaki śmierci – symbole tajemnicy – przeczucia katastrofy

Zapoznam się z najważniejszymi cechami poetyki Józefa Czechowicza jednego z najciekawszych poetów dwudziestolecia międzywojennego.

Lekcja 7. Zwykły człowiek w poezji Juliana Tuwima

Zapoznam się z poetyką Juliana Tuwima, jednego z najwybitniejszych przedstawicieli grupy poetyckiej Skamander.

Lekcja 8. Od dramatu świadomości narodowej do dramatu miłości i śmierci

Zapoznam się z elementami poetyki Jana Lechonia, którego twórczość wypełniona jest wartościami, symbolami i mitami o znaczeniu ukształtowanym w znacznej mierze warunki zniewolenia.

Lekcja 9. Poetyckie poszukiwanie rzeczywistości

Zapoznam się z twórczością Czesława Miłosza.

Lekcja 10. Deformacja i poznanie – prawo jako obcość i tajemnica

Zapoznam się z „Procesem" Franza Kafki i zinterpretuję tę powieść. 

Kwiecień

Lekcja 11. Piekło łagrów

Poznam temat i problematykę powieści Herlinga-Grudzińskiego "Inny Świat". 

Lekcja 12. Dlaczego „wyspa szczęśliwa” jest bezludna? Utopia Wisławy Szymborskiej 

Dokonam analizy wiersza Wisławy Szymborskiej "Utopia".

Lekcja 13. W cieniu awangardy

Poznam kierunki w sztuce pierwszych dziesięcioleci XX w.

Lekcja 14. "Dżuma" Alberta Camusa

Poznam i przeanalizuję powieść "Dżuma" Alberta Camusa. 

Lekcja 15. Etyka i polityka

Poznam i zinterpretuję wiersze Zbigniewa Herberta.

Lekcja 16. Dramat tożsamości

Poznam twórczość Tadeusza Różewicza.

Lekcja 17. Nadchodzą skandaliści

Poznam kierunki w sztuce po 1939 r. 

Lekcja 18. Kiedy pacyfista musi być militarystą

Poznam twórczość K. K. Baczyńskiego.

Lekcja 19. Nowomowa – język władzy totalitarnej

Dowiem się jak nowomowa może być wykorzystywana w polityce.

Matematyka

Marzec

Lekcja 1. Średnia, mediana, dominanta

Nauczę się obliczać średnią arytmetyczną i średnią ważoną, dowiem się czym jest mediana i dominanta.

Lekcja 2. Miary rozproszenia

Nauczę się wyznaczać wariancję i odchylenie standardowe zestawu danych.

Lekcja 3. Wartość oczekiwana

Nauczę się obliczać wartość oczekiwaną.

Lekcja 4. Liczba elementów zbioru skończonego

Zapoznam się z obliczaniem liczby elementów pewnych zbiorów skończonych.

Lekcja 5. Reguła mnożenia, reguła dodawania

Dowiem się, czym są reguła mnożenia i dodawania, oraz nauczę się z nich korzystać.

Lekcja 6. Podzbiory zbioru skończonego

Zapoznam się z podzbiorami zbioru skończonego.

Lekcja 7. Zastosowania kombinatoryki. Ćwiczenia

Utrwalę zliczanie obiektów w prostych sytuacjach kombinatorycznych. Utrwalę stosowanie reguł mnożenia i dodawania.

Lekcja 8. Pojęcie prawdopodobieństwa

Nauczę się obliczać prawdopodobieństwo stosując klasyczną definicję prawdopodobieństwa.

Kwiecień

Lekcja 9. Prawdopodobieństwo. Ćwiczenia

Utrwalę obliczanie prawdopodobieństwa w prostych sytuacjach, korzystając z klasycznej definicji prawdopodobieństwa.

Lekcja 10. Prawdopodobieństwo i kombinatoryka. Ćwiczenia

Utrwalę obliczanie prawdopodobieństwa oraz zliczanie obiektów w prostych sytuacjach kombinatorycznych.

Lekcja 11. Punkty, proste i płaszczyzny w przestrzeni 

Poznam wzajemne położenie punktów, prostych i płaszczyzn w przestrzeni.

Lekcja 12. Graniastosłup i jego własności miarowe

Przypomnę sobie definicję graniastosłupa prostego. Nauczę się opisywać związki miarowe w graniastosłupach.

Lekcja 13. Ostrosłup i jego własności

Na tej lekcji przypomnę sobie definicję ostrosłupa i jego własności. 

Lekcja 14. Bryły obrotowe – walec i stożek 

Na tej lekcji przypomnę sobie czym jest walec i stożek oraz jakie mają własności.

Język angielski

Marzec

Lekcja 1. Women and girls in science

Będę ćwiczył rozumienie tekstów czytanych związanych z tematem „Kobiety w nauce”.

Lekcja 2. Comparing two charts

Będę ćwiczył rozumienie tekstów czytanych związanych z porównywaniem danych na wykresie.

Lekcja 3. Sport in my life

Będę ćwiczył rozumienie tekstów słuchanych związanych ze sportem.

Lekcja 4. History of Scotland

Poznam historię Szkocji.

Lekcja 5. College admission glossary

Poznam terminologię dotyczącą egzaminów wstępnych na uczelnie wyższe.

Lekcja 6. 20 musicians of all time

Będę ćwiczył rozumienie tekstów pisanych. Poznam najznakomitszych muzyków w historii.

Lekcja 7. Women in technology

Będę ćwiczył rozumienie ze słuchu, wykonam ćwiczenia.

Kwiecień

Lekcja 8. 4 reasons to learn a new language

Obejrzę film z transkrypcją. Nauczę się 4 dowolnych zwrotów z filmu.

Lekcja 9. Tourism in the UK

Przeczytam tekst i wykonam ćwiczenie.

Lekcja 10. Job

Wysłucham  słuchowiska i wykonam ćwiczenie.

Lekcja 11. 007 Licence to kiss?

Obejrzę audycję i nauczę się nowych zwrotów.

Lekcja 12. How to pronounce British towns & cities: -HAM, -BURY, -WICH, -MOUTH

Dowiem się jak wymawiać nazwy brytyjskich miast. Poznam etymologię tego nazewnictwa.

Lekcja 13. Linking words

Nauczę się kilku nowych spójników.

Lekcja 14. A digital detox

Wysłucham nagrania, powtórzę słownictwo.

Lekcja 15. „Wish” and „if only”

Poćwiczę konstrukcje z wish oraz if only.

Język francuski

Marzec

Lekcja 1. Ça veut dire quoi, mettre en quarantaine? - „Czym jest kwarantanna?"  

Poszerzysz swoje słownictwo z zakresu zdrowia i obecnej sytuacji związanej z koronowirusem

Lekcja 2. „Une minute au musée” rozmawiamy o sztuce po francusku

Poćwiczę słownictwo związane ze sztuką, muzeum.

Lekcja 3. Top 10 DÉLICIEUSES spécialités françaises!

Poćwiczę słownictwo związane z kuchnią francuską. Poćwiczę rozumienie ze słuchu.

 Lekcja 4. Faire carrière – naucz się mówić o karierze zawodowej

Poznam słownictwo z zakresu biznesu oraz rozwoju kariery zawodowej.

Lekcja 5. Faire carrière – naucz się mówić o karierze zawodowej 

Poznam słownictwo z zakresu biznesu oraz rozwoju kariery zawodowej. 

Kwiecień

Lekcja 6. LE THÉÂTRE DES ÉMOTIONS – historia emocji w malarstwie 

Zapoznam się z opisem kuratorskim wystawy, która niedługo pojawi się w muzeum Moneta. Poznam słownictwo związane z malarstwem i kulturą. Poćwiczę czasy oraz gramatykę. 

Lekcja 7. Pâques, une fête très chocolat! 

Dowiem się więcej o historii Wielkanocy i poznam francuską tradycję. Poćwiczę umiejętność rozumienia ze słuchu oraz umiejętność rozumienia tekstu pisanego.

Lekcja 8. À quoi ça sert de recycler? – porozmawiajmy o recyklingu 

Nauczę się słów związanych z recyklingiem i ochroną środowiska. Poćwiczę rozumienie tekstu pisanego oraz poćwiczę rozumienie ze słuchu. 

Lekcja 9. Podróże

Poznam i poćwiczę słownictwo związane z podróżowaniem. Nauczę się opisywać wrażenia związane z podróżami. Poćwiczę umiejętność rozumienia ze słuchu.

Lekcja 10. Czas na domowe porządki

Nauczę się słówek związanych z porządkami domowymi. Poćwiczę umiejętność rozumienia ze słuchu. Rozwiąże ćwiczenie językowe w oparciu o tekst piosenki.

Język hiszpański

Marzec

Lekcja 1. Historia de España – historia Hiszpanii

Powtórzę historię Hiszpanii.

Lekcja 2. La Alhambra

Poznam historię jednego z najbardziej znanych zabytków Hiszpanii.

Lekcja 3. Las palabras típicas de cada comunidad autónoma - charakterystyczne słownictwo dla różnych społeczności autonomicznych

Pogłębię wiadomości na temat różnorodności języka hiszpańskiego.

Lekcja 4. Frida Kahlo: la torturada historia de la artista mexicana - Frida Kahlo: wstrząsająca historia meksykańskiej artystki

Poznam biografię Fridy Kahlo i pogłębię słownictwo.

Lekcja 5. Vocabulario diferente en España y América

Poznam różnicę pomiędzy słownictwem hiszpańskim w różnych regionach.

Kwiecień

Lekcja 6. Los sentidos

Powtórzę słownictwo związane ze zmysłami 

Lekcja 7. Verbos de cambio

Powtórzę czasowniki opisujące zmianę stanu.

Lekcja 8. Palabras homófonas con B y con V

Poznam hiszpańskie homofony.

Lekcja 9. Posturas corporales

Nauczę się czasowników związanych z ruchem ciała.

Lekcja 10. Expresiones meteorológicas

Powtórzę zwroty związane z pogodą.

Język niemiecki

Marzec

Lekcja 1.  Gefühle – uczucia

Poznam i utrwalę słownictwo związane z uczuciami. Dowiem się jak je wyrażać w języku niemieckim, a dodatkowo jak opisywać przedmioty, osoby itp.

Lekcja 2. Träume und Wünsche – Marzenia i życzenia

Poznam i utrwalę słownictwo związane z marzeniami i życzeniami. Opowiem o swoich marzeniach i nauczę się, jak przekazywać innym życzenia. Zapoznam się ze słowami piosenki z popularnej bajki poruszającej temat marzeń.

Lekcja 3. Über Kunst und was im Leben wichtig ist – o sztuce i o tym, co w życiu ważne

Poznam i utrwalę słownictwo związane ze sztuką i życiowymi wartościami. Opiszę również, co moim zdaniem jest ważne w życiu, i opiszę, co lubię.

Lekcja 4. Das Bild – historia jednego obrazu

Opiszę ulubiony obraz/fotografię. Utrwalę słownictwo związane z elementami występującymi na wybranym dziele (opisy osób, natury itp.).

Lekcja 5. Polnische Sportler in Deutschland  – Polscy sportowcy w Niemczech

Poznam i utrwalę słownictwo związane ze sportem. Na podstawie strony niemieckich klubów sportowych przeprowadzę charakterystykę wybranego sportowca. Porównam wybranego reprezentanta/reprezentantkę z innymi sportowcami.

Kwiecień

Lekcja 6. Gesund Ernährung – zdrowa dieta

Utrwalę i rozszerzę słownictwo związane z jedzeniem. Przedyskutuję skutki złej diety i wskażę na jakiej jej elementy musimy zwracać szczególną uwagę. Podzielę się swoim ulubionym przepisem na zdrowe danie.

Lekcja 7. Berufe mit Zukunft – zawody przyszłości

Utrwalę i rozszerzę słownictwo związane z profesjami, z naciskiem na zawody przyszłości. Wezmę udział w dyskusji na temat zawodów przyszłości.

Lekcja 8. Unterhaltungselektronik und Haushaltsgerät – urządzenia w moim domu

Poznam i utrwalę słownictwo związane z różnymi urządzeniami obecnymi w moim domu. Powiem, z których z nich korzystam na co dzień i w jaki sposób ułatwiają one funkcjonowanie w dzisiejszym świecie. Powtórzę słownictwo wybranych elementów wyposażenia wnętrza. Dowiem się także, gdzie trafia zużyty sprzęt elektroniczny.

Lekcja 9. Absagen – anulowanie spotkań

Poznam i utrwalę słownictwo związane z anulowaniem spotkań. Przypomnę sobie jak odwołać m.in. wizytę u lekarza. 

Lekcja 10. Urlaub fahren – jedziemy na wakacje

Poznam i utrwalę słownictwo związane z wakacjami, transportem i podróżami. Opowiem o moich wymarzonych wakacjach oraz planach na przerwę pomiędzy ukończeniem liceum, a rozpoczęciem studiów.

Historia (poziom rozszerzony)

Marzec

Lekcja 1. Przyczyny wybuchu I wojny światowej

Dowiem się, jak wyglądała sytuacja polityczna przed rozpoczęciem I wojny światowej.

Lekcja 2. Przebieg I wojny światowej

Dowiem się, jaki przebieg miała I wojna światowa.

Lekcja 3. I wojna światowa – udział i rola USA

Dowiem się, dlaczego USA przystąpiły do I wojny światowej.

Lekcja 4. Polacy w przededniu wojny

Dowiem się , jak wyglądała scena polityczna przed rozpoczęciem I wojny światowej. 

Lekcja 5. Gwałtowny koniec pewnego świata. Rosja w 1917 roku

Poznam przebieg i konsekwencje rewolucji w Rosji.

Kwiecień

Lekcja 6. Sprawa polska w I wojnie światowej

Dowiem się, jak doszło do odzyskania niepodległości przez Polskę.

Lekcja 7. Technika w służbie wojny. Przemiany modernizacyjne

Poznam wpływ przemian technologicznych na sposób prowadzenia wojny.

Lekcja 8. Ta wojna miała być błyskawiczna… Społeczeństwa a wojna

Poznam przemiany społeczne, które przyniosła I wojna światowa.

Lekcja 9. Zrozumieć Wielką Wojnę (lekcja powtórzeniowa)

Powtórzę wiadomości o przebiegu i konsekwencjach I wojny światowej.

Lekcja 10. Walka o kształt polityczny państwa polskiego. Konstytucja marcowa

Poznam przebieg formowania się powojennej sceny politycznej oraz okoliczności uchwalenia i założenia konstytucji marcowej.

Historia i społeczeństwo

Marzec

Lekcja 1. Początki świata greckiego

Dowiem się, jak funkcjonowała grecka polis. Poznam przebieg Wielkiej Kolonizacji oraz zapoznam się z ateńskim i spartańskim modelem życia.

Lekcja 2.  Kultura grecka i jej dziedzictwo

Zapoznam się z elementami kultury greckiej, które miały najbardziej znaczący wpływ na kolejne epoki.

Lekcja 3.  Podboje rzymskie

Poznam przebieg ekspansji imperium rzymskiego.

Lekcja 4.  Rzymska Europa

Poznam organizację rzymskiego imperium.

Lekcja 5. Na gruzach Imperium Rzymskiego

Zrozumiem się jak doszło do upadku cesarstwa rzymskiego na Zachodzie i dowiem się jakie organizacje polityczne powstały na jego szczątkach.

Kwiecień

Lekcja 6. W kręgu islamu

Poznam okoliczności powstania Islamu, zapoznam się z podstawami kultury muzułmańskiej oraz prześledzę pierwszy etap podbojów.

Lekcja 7. Wyprawy krzyżowe

Poznam przyczyny, przebieg i konsekwencje krucjat.

Lekcja 8. Wielkie odkrycia geograficzne

Poznam motywacje, przebieg i konsekwencje wielkich odkryć geograficznych.

Lekcja 9. Kolonializm do XVIII wieku

Zapoznam się z okolicznościami europejskiego kolonializmu. Poznam jego społeczne, ekonomiczne i polityczne konsekwencje.

Lekcja 10. Kolonializm w XIX wieku

Zapoznam się z przebiegiem i konsekwencjami procesu kolonizacyjnego w XIX wieku - u szczytu dominacji europejskiej.

Chemia

Marzec

Lekcja 1. Budowa grupy karboksylowej

Zapoznam się z kwasami karboksylowymi i ich budową, poznam grupę funkcyjną COOH, poznam właściwości kwasów karboksylowych, opanuję wiedzę na temat grupy karboksylowej.

Lekcja 2. Reakcje kwasów karboksylowych z alkoholami

Poznam mydła i reakcje kwasów karboksylowych. Zdobędę najważniejsze informacje na temat reakcji estryfikacji. Poznam reakcję estryfikacji w wyniku, której otrzymywany jest octan etylu. Dowiem się czym, są estry i czym jest reakcja estryfikacji. Zapoznam się z kwasami karboksylowymi. Przyswoję sobie wiedzę dotyczącą pochodnych kwasów karboksylowych.

Lekcja 3. Estry – nazewnictwo, otrzymywanie, właściwości fizyczne i chemiczne

Dowiem się, z czego zbudowane są estry, jakie są ich właściwości i w jaki sposób można je otrzymać.

Kwiecień

Lekcja 4. Tłuszcze stałe i ciekłe – budowa, właściwości, zastosowanie

Dowiem się czym są tłuszcze oraz jakie jest ich zastosowanie i właściwości.

Lekcja 5. Aminy - nazewnictwo, budowa i właściwości 

Dowiem się czym są aminy, jaka jest ich budowa i właściwości.

Geografia

Marzec

Lekcja 1. Zmiany w przemyśle Polski

Nauczę się wyjaśniać, czym były rewolucje przemysłowe, wymieniać czynniki lokalizacji przemysłu na ziemiach polskich, wymieniać główne okręgi przemysłowe i inwestycje przemysłowe w Polsce, wyjaśniać przyczyny zmian w przemyśle Polski.

Lekcja 2. Najlepiej rozwijające się gałęzie przemysłu w Polsce

Nauczę się: wskazywać najlepiej rozwijające się w Polsce gałęzie produkcji przemysłowej; podawać przykłady największych zakładów przemysłowych Polski; wymieniać główne produkty eksportowe naszego kraju; podawać przykłady rozwoju przemysłu nowoczesnych technologii w Polsce. Poznam przemysł wydobywczy i energetyczny w Polsce.

Kwiecień

Lekcja 3. Rozwój usług w Polsce

Nauczę się: wyjaśniać, jaki jest podział usług; charakteryzować przebieg rozwoju usług; omawiać strukturę usług w Polsce oraz jej zmiany; wskazywać przykłady największych firm usługowych w naszym kraju.

Lekcja 4. Zróżnicowanie poziomu urbanizacji w Polsce 

Nauczę się: wyjaśniać przyczyny rozwoju miast w różnych regionach Polski; wskazywać na przykładach zależność osadnictwa od warunków przyrodniczych; analizować, porównywać i oceniać rozmieszczenie oraz wielkość miast w Polsce, a także w zamieszkiwanym regionie; wymieniać funkcje miast.

Lekcja 5. Ludność w moim regionie 

Nauczę się: rozumieć potrzebę poznawania własnego regionu; planować opis demograficzny regionu; wykonywać monografię ludnościową własnego regionu.

Lekcja 6. Współczesne zmiany zachodzące w rozmieszczeniu ludności Polski

Wymienię nazwy współczynników, które należy wziąć pod uwagę podczas określania zmian w rozmieszczeniu ludności Polski. Omówię przestrzenne zróżnicowanie wskaźnika dynamiki zmian liczby ludności Polski w ostatnich latach. Wykażę związek między przestrzennym zróżnicowaniem wartości wskaźnika zmian liczby ludności Polski a innymi współczynnikami demograficznymi.

Fizyka

Marzec

Lekcja 1. Promieniotwórczość, promieniowanie jądrowe

Naucze się: wyjaśniać pojęcia: izotop (pierwiastek) promieniotwórczy, radioizotop; wymieniać rodzaje promieniowania jądrowego i określać ich przenikliwość; wskazywać w układzie okresowym pierwiastki promieniotwórcze; omawiać najważniejsze dokonania Marii Skłodowskiej‑Curie; wyjaśniać pochodzenie radioizotopów w środowisku.

Lekcja 2. Oddziaływanie promieniowania na materię i organizmy

Nauczę się: podawać definicję promieniowania jonizującego; dokonywać podziału na promieniotwórczość sztuczną i naturalną oraz podawać przykłady każdej z nich; wymieniać skutki, jakie może spowodować promieniowanie jonizujące, jeśli oddziałuje bezpośrednio na organizmy żywe.

Kwiecień

Lekcja 3. Budowa jądra atomowego

Nauczę się: wymieniać cząstki, z których zbudowane jest jądro atomowe; podawać definicję liczby masowej i atomowej; podawać definicję izotopu pierwiastka; podawać definicje kwarków i gluonów.

Lekcja 4. Przemiany jądrowe

Nauczę się podawać definicję aktywności pierwiastka; prawa rozpadu promieniotwórczego; obliczać liczbę jąder, które jeszcze nie uległy rozpadowi promieniotwórczemu; podawać definicję czasu połowicznego rozpadu promieniotwórczego; zapisywać równania przemian jądrowych i przewidywać, jakie nowe jądra powstają w procesie rozpadu  promieniotwórczego.

Lekcja 5. Dlaczego jądro jest trwałe – deficyt masy i energia wiązania

Nauczę się podawać definicję deficytu masy i wymieniać warunek jego występowania; zapisywać warunek równoważności masy i energii E=m⋅c2; podawać definicję energii wiązania jądra atomowego; obliczać wartość energii wiązania jądra i energii wiązania przypadającej na jeden nukleon dla dowolnego pierwiastka.

Lekcja 6. Reakcje jądrowe 

Nauczę się opisywać reakcje jądrowe jako efekt bombardowania jąder atomów poruszającymi się cząstkami.

Biologia

Marzec

Lekcja 1. Bioróżnorodność i jej znaczenie

Poznam zagadnienie bioróżnorodności.

Lekcja 2. Formy ochrony przyrody w Polsce

Nauczę się: podawać i opisywać przykłady form ochrony przyrody występujących w Polsce; porównywać cele i zakres różnych form ochrony; wyjaśniać sens ochrony częściowej i ścisłej ekosystemów; wyjaśniać, na czym polega ochrona gatunkowa; porównywać ochronę ścisłą i częściową gatunków oraz podawać przykłady roślin, zwierząt i grzybów objętych taką ochroną; wyjaśniać, kiedy wyznacza się strefy ochrony oraz wymieniać gatunki objęte taką ochroną; porównywać ochronę czynną i bierną oraz opisywać sytuacje, w jakich są stosowane; wyjaśniać pojęcia restytucji i reintrodukcji oraz podawać przykłady roślin i zwierząt reintrodukowanych na terenie naszego kraju.

Kwiecień

Lekcja 3. Międzynarodowa współpraca na rzecz ochrony przyrody

Dowiem się o międzynarodowych wysiłkach na rzecz ochrony przyrody.

Lekcja 4. Dlaczego chronimy przyrodę?

Nauczę się: wymieniać cele ochrony przyrody wskazane w ustawie o ochronie przyrody; podawać definicję ochrony przyrody przyjętą w ustawie o ochronie przyrody; wymieniać i opisywać wybrane motywy ochrony przyrody.

Lekcja 5. Wymieranie zwierząt

Nauczę się: wymieniać i opisywać główne przyczyny wymierania zwierząt; podawać przykłady zwierząt wymarłych i zagrożonych wyginięciem w Polsce i na świecie; przedstawiać na wybranym przykładzie proces zmian prowadzący do wymierania gatunków.

Informatyka

Marzec

Lekcja 1. Sieci komputerowe – podstawy sieci

Poznam podstawy budowy sieci komputerowych.

Lekcja 2. Druk 3D

Dowiem się, jak działają drukarki 3D i do czego mogą się przydać.

Kwiecień

Lekcja 3. Druk 3D – wstęp do Thinkercad

Poznam oprogramowanie thinkercad. Dowiem się czym jest płaszczyzna robocza, nauczę się edytować bryły (obracać, przenosić).

Lekcja 4. Wstęp do Thinkercad – płaszczyzna robocza, edycja brył

Nauczę się przenosić, kopiować oraz modelować stworzone bryły. Nauczę się grupować obiekty i wykonywać operacje na ich grupach. Zaprojektuję obiekt w 3D.

Podstawy przedsiębiorczości

Marzec

Lekcja 1. Własna firma – szanse i zagrożenia wynikające z założenia działalności gospodarczej

Poznam podstawy funkcjonowania przedsiębiorstw w Polsce. Dowiem się jakie rodzaje działalności gospodarczej istnieją w naszym kraju. Zapoznam się z procesem zakładania jednoosobowej działalności gospodarczej. Zdobędę wiedzę na temat szans i zagrożeń powiązanych z decyzją o założeniu własnej firmy.

Kwiecień

Lekcja 2. Zrozumieć potrzeby konsumentów 

Dowiem się jak istotne w procesie tworzenia własnej firmy jest zrozumienie mojej grupy docelowej. Poznam znaczenie potrzeb konsumentów i zdobędę podstawową wiedzę na temat ich zaspokajania.

Lekcja 3. Inwestowanie kapitału na rynku giełdowym

Poznam podstawowe informacje i definicje związane z inwestowaniem kapitału na rynku giełdowym. Rozszerzę swoją wiedzę na temat racjonalnego zarządzania finansami.