W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Przedmioty

Język polski

Marzec 

Lekcja 1. Pisownia „nie” z różnymi częściami mowy 

Przypomnę sobie zasady pisowni „nie” z różnymi częściami mowy.

Lekcja 2. Baśnie

Poznam definicję baśni i jej cechy charakterystyczne.

Lekcja 3. „Pani Twardowska” Adama Mickiewicza

Poznam balladę Adama Mickiewicza „Pani Twardowska”.

Lekcja 4. „Akademia Pana Kleksa” Jana Brzechwy

Poznam książkę Jana Brzechwy „Akademia Pana Kleksa”.

Lekcja 5. Zdania i równoważniki zdań

Dowiem się, czym równoważniki zdań różnią się od zdań.

Lekcja 6. Znaki interpunkcyjne

Poznam zasady stosowania znaków interpunkcyjnych.

Lekcja 7. Pisownia „ch” i „h”

Uzyskam wiedzę, kiedy pisać „h”, a kiedy „ch”.

Lekcja 8. „Przygody Sindbada Żeglarza” Bolesława Leśmiana

Poznam „Przygody Sindbada Żeglarza” Bolesława Leśmiana.

Lekcja 9. Zwroty grzecznościowe

Zapoznam się ze zwrotami grzecznościowymi i je sobie utrwalę.

Lekcja 10. Poezja Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego

Zdobędę wiedzę na temat poezji Gałczyńskiego.

Lekcja 11. Powtórzenie wiadomości z fonetyki

Przypomnę sobie wiadomości o głoskach, literach, samogłoskach i spółgłoskach.

Lekcja 12. Jak napisać zaproszenie?

Przypomnę sobie zasady pisania zaproszenia i jego wszystkie niezbędne elementy.

Kwiecień

Lekcja 13. Powtórzenie zasad pisowni wielką i małą literą

Przypomnę sobie zasady ortografii dotyczące pisowni wielką i małą literą.

Lekcja 14. Poznam fragmenty książki Marka Twaina „Przygody Tomka Sawyera”

Poznam fragmenty książki Marka Twaina „Przygody Tomka Sawyera”.

Lekcja 15. Powtórzenie wiadomości o budowie zdania (podmiot i orzeczenie)

Przypomnę sobie budowę zdania i podstawowe wiadomości o podmiocie i orzeczeniu.

Lekcja 16. Kto to jest narrator? 

Przeczytam opowiadanie Kornela Makuszyńskiego i scharakteryzuję narratora.

Lekcja 17. Jak napisać podanie?

Dowiem się, z czego składa się podanie i jak je napisać.

Lekcja 18. Nieodmienne części mowy

Przypomnę sobie nieodmienne części mowy, poćwiczę używanie wyrażeń przyimkowych.

Lekcja 19. Joanna Olech „Dynastia Miziołków"

Poznam fragmenty powieści Joanny Olech „Dynastia Miziołków".

Lekcja 20. Ortografia rz i ż

Przypomnę sobie, kiedy piszemy rz, a kiedy ż.

Lekcja 21. Orzeczenie

Przypomnę sobie typy wypowiedzeń i nauczę się wskazywać orzeczenie w zdaniu.

Lekcja 22. Malowanie słowem w wierszu

Dowiem się, czym jest obraz poetycki i poznam wiersz Marii Konopnickiej „Co dzieci widziały w drodze”.

Lekcja 23. Naśladowanie dźwięków

Dowiem się, czym są onomatopeje i nauczę się je wskazywać w poezji i prozie.

Lekcja 24. Wszystko o chlebie

Przypomnę sobie zwyczaje, związki frazeologiczne i powiedzenia związane z chlebem.

Lekcja 25. Jak opisać świat?

Przypomnę sobie, jak napisać opis, opiszę niezwykły przedmiot, który znajdę w moim domu.

Lekcja 26. Ex libris

Dowiem się, czym jest ex libris i zinterpretuję wiersz Janusza Wiktora Gomulickiego „Ex libris”.

Lekcja 27. Bo fantazja jest od tego…

Dowiem się, czym jest fikcja literacka, nauczę się odróżniać elementy świata fantastycznego od realistycznego w literaturze.

Lekcja 28. Ortografia ó i u

Przypomnę sobie zasady pisowni wyrazów z „ó” i „u”.

Lekcja 29. Z wizytą w teatrze lalek

Zobaczę film, w którym przedstawiono Wrocławski Teatr Lalek, dowiem się, na czym polega praca w takim teatrze.

Lekcja 30. Co dziś w telewizji?

Poznam wiersz Stanisława Grochowiaka „Telewizor” i zastanowię się, czy wszystkie treści w telewizji są wartościowe.

Maj 

Lekcja 31. „Międzyludzkie” gatunki wypowiedzi

Przypomnę sobie, jak napisać życzenia, podziękowania, przeprosiny i dedykacje.

Lekcja 32. Cudze słowa w cudzysłowie

Dowiem się, w jaki sposób przytaczać słowa innych ludzi.

Lekcja 33. Odwrócone obrazy

Poznam obrazy Giuseppe Arcimbolda, dowiem się, czym jest reprodukcja.

Lekcja 34. W krainie snów 

Poznam wiersz „Sen psa” Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego i opiszę krótko sen.   

Lekcja 35. Piątek w teatrze –„Pchła Szachrajka”

Obejrzę spektakl „Pchła Szachrajka” na podstawie wiersza Jana Brzechwy.

Lekcja 36. Moc wyobraźni

Poznam wiersz „Cuda i dziwy” Juliana Tuwima i zastanowię się, jaką moc ma moja wyobraźnia.

Lekcja 37. Cudowna podróż i… krasnoludki

Poznam fragment powieści „Cudowna podróż” Selmy Lagerlöf i odpowiem na pytania do tekstu.

Lekcja 38. Mój przyjaciel brat

Poznam bajkę „Bracia” Michela Piquemala i zastanowię się nad cechami idealnego brata.

Lekcja 39. Malowanie kolorami

Poznam i zinterpretuję wiersz Joanny Pollakówny „Malowanie”.

Lekcja 40. Wietrze, wiej!

Poznam i zinterpretuję wiersz Juliana Tuwima „Dwa wiatry”, zastanowię się, jak w polszczyźnie mówi się o wietrze.

Lekcja 41. Leśne piosenki

Poznam i zinterpretuję „Leśną piosenkę”, przypomnę sobie, czym jest metafora i uosobienie.

Lekcja 42. Głoska czy litera?

Przypomnę sobie, czym litera różni się od głoski, poćwiczę liczenie liter i głosek.

Lekcja 43. Ludzie listy piszą

Przypomnę sobie, jak napisać list, poznam wiersz Tadeusza Śliwiaka „List z wakacji”.

Lekcja 44. Kto wie, co jest na drugim końcu tęczy?

Poznam i zinterpretuję wiersz Andrzeja Bursy „Tęcza”.

Lekcja 45. Rzeczownik? Kto, co!

Przypomnę sobie wiadomości o rzeczowniku.

Lekcja 46. Prawdziwe piękno tkwi we mnie

Udoskonalę umiejętność samooceny, poznam utwór Hansa Christiana Andersena „Imbryk”.

Lekcja 47. Dlaczego ogórek nie śpiewa? O dosłownym i przenośnym znaczeniu wypowiedzi

Poznam wiersz Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego „Dlaczego ogórek nie śpiewa?”, poćwiczę umiejętność redagowania notatek w formie mapy mentalnej.

Lekcja 48. Do czego potrzebny jest tytuł?

Poćwiczę redagowanie różnego typy wypowiedzi ustnych i pisemnych, wyróżniając w nich trójdzielną kompozycję, dbając przy tym o układ graficzny wypowiedzi.

Lekcja 49. Zdanie nie ma przed nami tajemnic!

Powtórzę wiadomości na temat zdania, poćwiczę zamiany wypowiedzeń (np. zdań w równoważniki, z zachowaniem ich treści).

Lekcja 50. Rzeczowniki własne i pospolite 

Udoskonalę umiejętność pisowni nazw własnych i pospolitych oraz utrwalę wiadomości o rzeczowniku.

Czerwiec

Lekcja 51. Czym naprawdę jest „Perła jaśniejąca w mroku”?

Porównam baśnie europejskie i chińskie, powtórzę wiadomości dotyczące baśni i opisu postaci.

Lekcja 52. Gdzie, z kim i po co wędrować?

Poznam i zinterpretuję wiersz Danuty Wawiłow „Wędrówka”, poznam literacki motyw wędrówki.

Lekcja 53. Jak dzielić wyrazy?

Powtórzę i utrwalę wiadomości o sylabie i dzieleniu wyrazów.

Lekcja 54. Po co nam przysłowia?

Przyjrzę się przysłowiom polskim i zastanowię się nad ich genezą i przyczyną ich aktualności i popularności.

Lekcja 55. Recepta na kłopoty z ortografią

Utrwalę zasady poprawności ortograficznej.

Lekcja 56. „Przywrócił ziemię na właściwe miejsce...”

Poznam tekst „Prezent” Justyny Zarzyckiej, zinterpretuję motto utworu, a następnie
metodą metaplanu przeanalizuję zachowania głównych bohaterów – Dużego i Mikrusa.

Lekcja 57. Kłopoty z dźwiękiem, czyli telewizyjny debiut słonia

Dowiem się, jak przygotowywany jest program telewizyjny: poznam słownictwo związane z
telewizją oraz rolę wizji i fonii w realizacji przekazu audiowizualnego.

Lekcja 58. Nie święci garnki lepią

Zastanowię się, czy są zawody przeznaczone tylko dla wybranych osób, poznam związek
frazeologiczny „nie święci garnki lepią”, poznam i zinterpretuję baśń „Król i
garncarz”. 

Lekcja 59. Piszę pamiętnik!

Poćwiczę umiejętność redagowania tekstów nacechowanych emocjonalnie, opisywania własnych uczuć i prowadzenia pamiętnika.

Lekcja 60. Co czuje dusza?

Poznam i zinterpretuję wiersz Anny Kamieńskiej „Widok z gór” i obraz Rafała Malczewskiego „Pogodne życie”, porównam stany emocjonalne przedstawione w tych utworach.

Lekcja 61. Najpierw obowiązki! 

Poznam i zinterpretuję tekst Brunona Ferrera „Rachunek dla mamy”, zastanowię się, jakie mam obowiązki i czy dobrze się z nich wywiązuję.

Lekcja 62. Morze, góry czy może… jezioro?

Poznam i zinterpretuję wiersz Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego „Kronika olsztyńska”, opowiem o swoich wakacyjnych planach. 

Lekcja 63. Niedoparki i zagubione skarpetki – część 1 

Poznam i zinterpretuję fragmenty książki Pavla Šruta „Niedoparki”.

Lekcja 64. Niedoparki i zagubione skarpetki – część 2

Poznam i zinterpretuję fragmenty książki Pavla Šruta „Niedoparki”.

Lekcja 65. W południe z wieży mariackiej… 

Poznam legendę o przerwanym krakowskim hejnale i wysłucham hejnału z wieży mariackiej.

Lekcja 66. Piękna ta koronka!

Poznam obraz Jana Vermeera „Koronczarka” i tradycję polskich koronek koniakowskich. 

Lekcja 67. Rodzina, ród, dynastia… 

Poznam i zinterpretuję fragment książki Joanny Olech „Dynastia Miziołków”, stworzę humorystyczny opis członka rodziny Miziołków.  

Lekcja 68. Na kolacji u państwa Bobrów

Poznam i zinterpretuję fragment powieści Clive’a Staplesa Lewisa „Lew, czarownica i stara szafa”, ułożę plan wydarzeń, dowiem się więcej o zwyczajach bobrów.  

Język angielski

Marzec

Lekcja 1. 7 Continents and 5 Oceans

Powtórzę nazwy kontynentów i oceanów. 

Lekcja 2. Solar system

Rozszerzę słownictwo, poznając ciekawostki dotyczące Układu Słonecznego.

Lekcja 3. Science & Technology

Utrwalę sobie użycie czasu Present Simple oraz poznam słownictwo związane np. ze sławnymi astronautami, rakietami czy statkami kosmicznymi.

Lekcja 4. Adjectives – wprowadzenie do stopniowania przymiotników

Poznam ogólne zasady zastosowania przymiotników oraz ich stopniowania.

Lekcja 5. Modal Verbs: Have to and Must

Poznam zastosowanie czasowników modalnych Have to to oraz Must. Użyję tych czasowników w praktycznym zastosowaniu. Przygotuję po 2 zdania z tymi czasownikami.

Lekcja 6. Types of Doctors

Dowiem się, kto to jest lekarz ze specjalizacją, poznam nazwy lekarzy specjalistów i dowiem się, czym się zajmują. Poznam podstawowe zwroty używane w rozmowie z lekarzem.

Lekcja 7. Who, Whose, which and that – stosowanie zaimków względnych

Zapoznam się z tekstem, poznam pięć nowych słów, nauczę się, jak prawidłowo używać: Who, Whose, which and that.

Kwiecień

Lekcja 8. Animals – Dog Intelligence Part I – wprowadzenie nowego słownictwa, ćwiczenia wymowa cz. 1

Zapoznam się z nazwami nazw zwierząt, wybiorę siedem z nich i poćwiczę ich wymowę.

Lekcja 9. Animal Rights Part II – ćwiczenia wymowy cz. 2, tworzenie pytań, rozumienie ze słuchu

Wybiorę siedem kolejnych słów i poćwiczę ich wymowę. Poćwiczę też umiejętność zadawania pytań.

Lekcja 10. Beatrix Potter – storytellers

Na tej lekcji będę słuchał ze zrozumieniem. Nauczę się opowiadać proste historie. Wybiorę pięć czasowników z usłyszanej historii i wpiszę do zeszytu ich formę podstawową i formę przeszłą. Wprowadzanie do czasowników nieregularnych, ćwiczenia.

Lekcja 11. Going to the movies

Na tej lekcji będę słuchał ze zrozumieniem. Znajduję cztery nowe słowa, zapiszę je w zeszycie i sprawdzę ich znaczenie (diki). Wprowadzenie do czasu Present Continues.

Lekcja 12. Patrizia’s Pilot – czasy Present Simple, Present Continuous 

Na tej lekcji będę ćwiczył czas Present Simple i Present Continuous. Wysłucham wyliczanki i zastanowię się, jakie dwa czasy zostały w niej użyte. Wykonam zamieszczone pod wyliczanką dwa zadania (games). Przyjrzę się obrazkom i zapiszę w zeszycie po cztery zdania w czasie Present Simple i Present Continuous. Wykonam test - wybiorę odpowiedzi i sprawdzę ich poprawność.

Lekcja 13. The ballad of Lisa the lemur

Na tej lekcji będę ćwiczył czas Present Perfect. Wypiszę swoje dwa przykłady zdań do wymienionych w piosence zasad. Wysłucham ballady, zapiszę nowe słowa w zeszycie oraz sprawdzę ich znaczenie.

Lekcja 14. Our colourful world

Ćwiczę słuchanie ze zrozumieniem. Powtórzę kolory, poznam słownictwo związane z opisywaniem różnych obiektów, np. planet.

Lekcja 15. How to make a stick puppet?

Ćwiczę słuchanie ze zrozumieniem. Powtórzę słownictwo związane z częściami twarzy. Wykonam papierową buzię na patyku według instrukcji (materiał do zajęć nr 3).

Lekcja 16. My dad. Describing family members

Ćwiczę słuchanie ze zrozumieniem oraz opisywanie osób. Użyję przykładu z materiału do zajęć nr 1 i napiszę w zeszycie 10-12 zdań o swojej mamie, tacie lub siostrze, bracie. Opiszę ich wygląd, pracę, hobby lub domowe obowiązki.

Lekcja 17. Sports vocabulary & activity

Obejrzę film i poćwiczę wymowę słów związanych z olimpijskimi dyscyplinami sportowymi. Wykonam quizy (materiał do zajęć 2 i 3). Wykonam ćwiczenia fizyczne zgodnie z instrukcją (materiał do zajęć 4).

Lekcja 18. The first marathon

Obejrzę film i przećwiczę słuchanie ze zrozumieniem. Poznam słownictwo związane z historią pierwszego maratonu. Zrobię ćwiczenia utrwalające słownictwo: „what’s the order” , „fill the gaps”. Opiszę krótko swój ulubiony sport i wykonam rysunek do opisu.

Maj

Lekcja 19. Prepositions of time

Poznam zasady stosowania przyimków czasu. Nauczę się wybranych przyimków i zagram w gry utrwalające wiedzę. Wykonam ćwiczenia z karty w PDF (materiał do zajęć 3).

Lekcja 20. Bugs and insects

Przypomnę sobie piosenkę o pajączku (materiał do zajęć 1). Zapiszę w zeszycie i podam znaczenie słów: „climb up”, „wash out”, „come down”, „come out”, „dry up”. Poćwiczę poprawną wymowę słów: „Jak szybko jestem w stanie powtórzyć na głos wyrazy trudne do wymówienia?” (materiał do zajęć 2 i 3). W zeszycie wypiszę sześć nazw owadów po angielsku i zrobię ćwiczenie (materiał do zajęć 4).

Lekcja 21. Directions

Obejrzę film i poćwiczę słuchanie ze zrozumieniem. Wpiszę do zeszytu trzy przykłady zdań: jak powinno się prosić w języku angielskim o pomoc w znalezieniu adresu lub w jaki sposób podaje się wskazówki, jak dotrzeć do danego miejsca (materiał do zajęć 1 i 2). Przeczytam wiersz „The way to the park” i poćwiczę czytanie ze zrozumieniem (materiał do zajęć 3). Wykonam dwa pierwsze ćwiczenia utrwalające zdobytą wiedzę z karty w formacie PDF (materiał do zajęć 4).

Lekcja 22. Computers

Przeczytam tekst o historii komputerów i przećwiczę czytanie ze zrozumieniem. Wykonam ćwiczenia utrwalające słownictwo dotyczące komputerów (karta w formacie PDF – materiał do zajęć 2). Pomyślę o czterech czynnościach, które robię przy pomocy komputera i zapiszę je w zeszycie, używając przykładu: I use my computer for…(np.: learning English).

Lekcja 23. Internet safety – must and mustn’t

Wysłucham piosenki i przećwiczę słuchanie ze zrozumieniem. Poznam słownictwo związane z bezpiecznym korzystaniem z internetu. Zagram w dwie gry utrwalające wiedzę (znajdę je w materiale do zajęć 1, pod piosenką „Game”). Wykonam ćwiczenia dotyczące czasowników modalnych oraz słownictwa związanego z bezpieczeństwem online (karta w formacie PDF – materiał do zajęć 2). Napiszę w zeszycie trzy przykłady zdań z wykorzystaniem czasownika must – muszę i trzy z wykorzystaniem mustn’t – nie wolno mi.

Lekcja 24. What’s the weather like today?

Obejrzę film o pogodzie i poćwiczę słuchanie ze zrozumieniem. Zagram w grę słowną, która utrwali i sprawdzi moją wiedzę (materiał do zajęć 2). Wykonam ćwiczenie utrwalające słownictwo związane z pogodą (materiał do zajęć 3). Poćwiczę poprawną wymowę słów: „Jak szybko jestem w stanie powiedzieć to zdanie na głos?” (materiał do zajęć 4). Napiszę w swoim zeszycie 2–3 zdania na temat aktualnej pogody za oknem.

Lekcja 25. Different families

Wysłucham wiersza o rodzinie i przećwiczę słuchanie ze zrozumieniem. Zagram w trzy gry utrwalające słownictwo (materiał do zajęć 1). Wysłucham wiersza jeszcze raz i wykonam ćwiczenia z karty w formacie PDF (materiał do zajęć 2). Wykonam ćwiczenia z karty w formacie .pdf (materiał do zajęć 3) dotyczące słownictwa związanego z rodziną. Wpiszę do zeszytu słowa: „to shrink”, „to grow”, „to feed”, „to fight for someone” i zapiszę ich znaczenie.

Lekcja 26. What's in your fridge? Countable and uncountable nouns

Obejrzę film o babci, która wraz z wnuczką planuje, co zjedzą na lunch, przećwiczę słuchanie ze zrozumieniem (materiał do zajęć 1). Wykonam ćwiczenia 1–3 z karty w formacie PDF (materiał do zajęć 2) sprawdzające zrozumienie filmu. Zwrócę uwagę, które produkty spożywcze są policzalne („countable”), a które nie (materiał do zajęć 3). Zapiszę w zeszycie zasady – kiedy stosujemy zwroty: „some” oraz „any”. Odpowiem na pytanie: „What's in your fridge?” (wpiszę do zeszytu produkty spożywcze policzalne i niepoliczalne).

Lekcja 27. Birthday present

Obejrzę film o wybieraniu prezentu urodzinowego i poćwiczę słuchanie ze zrozumieniem. Wykonam ćwiczenia z karty w formacie PDF (materiał do zajęć 2) utrwalające słownictwo i sprawdzające zrozumienie filmu. Zagram w grę utrwalającą słownictwo związane z urodzinami (materiał do zajęć 3). W zeszycie odpowiem na pytanie: „What was your most special birthday present?”.

Lekcja 28. Our planet Earth

Obejrzę film o planecie Ziemi i poćwiczę słuchanie ze zrozumieniem (materiał do zajęć 1). Wykonam ćwiczenia z karty w formacie PDF utrwalające słownictwo i sprawdzające zrozumienie filmu (materiał do zajęć 2). Obejrzę film i wpiszę do zeszytu sześć nowych słów związanych z planetą Ziemią.

Lekcja 29. Possessives

Zapoznam się z regułami użycia zaimków dzierżawczych, zagram w gry utrwalające wiedzę (materiał do zajęć 1). Wykonam ćwiczenia 1–3 z karty w formacie PDF utrwalające wiedzę (materiał do zajęć 2). Sprawdzę swoją wiedzę, wykonując test (materiał do zajęć 3).

Lekcja 30. Superheroes

Przeczytam notatkę o superbohaterach, przećwiczę czytanie ze zrozumieniem oraz zagram w grę (materiał do zajęć 1). Wykonam ćwiczenia z karty w formacie PDF sprawdzające zrozumienie tematu (materiał do zajęć 2). W zeszycie odpowiem na pytania: „What super power would you like to have?”, „Who's your favourite superhero?”.

Czerwiec

Lekcja 31. Amazing Superheroes 

Obejrzę film o niesamowitych superheroes, poćwiczę słuchanie ze zrozumieniem (materiał do zajęć 1). Wykonam ćwiczenia z karty w formacie .pdf utrwalające słownictwo i sprawdzające zrozumienie filmu (materiał do zajęć 2). Przeczytam wiersz (materiał do zajęć 3) i zapiszę w zeszycie sześć zdań z wykorzystaniem nowych słów i zwrotów, np.: “I can swim very fast like a Superhero”.

Lekcja 32. Hero’s adventure – Prepositions of place

Obejrzę film i poćwiczę słuchanie ze zrozumieniem (materiał do zajęć 1). Zapoznam się z regułami użycia zaimków miejsca. Sprawdzę swoją wiedzę i wykonam ćwiczenia utrwalające materiał – dwie gry z materiału do zajęć 2. Wykonam ćwiczenia 1–3 z karty w formacie .pdf utrwalające wiedzę (materiał do zajęć 3). Zagram w grę sprawdzającą rozumienie przyimków – „prepositions” (materiał do zajęć 4). 

Lekcja 33. Woolly Jumper – powtórzenie Present Simple i Present Continuous

Obejrzę film oraz poćwiczę słuchanie ze zrozumieniem (materiał do zajęć 1). Wykonam ćwiczenia z karty w formacie .pdf sprawdzające zrozumienie tematu (materiał do zajęć 2). W celu utrwalenia zasad używania czasów Present Simple i Present Continuous przeczytam materiał (materiał do zajęć 3) i wypełnię dwa testy (materiał do zajęć 4 i 5). W zeszycie odpowiem na pytania: “What are you doing now?”, “What do you do every day?”.

Lekcja 34. Imperatives

Wysłucham piosenki o bezpiecznym przechodzeniu przez ulicę i przećwiczę słuchanie ze zrozumieniem, zwrócę uwagę na zdania typu: „Look!”, „Listen!” Zagram w grę utrwalającą słownictwo (materiał do zajęć 1). Wykonam ćwiczenia z karty w formacie .pdf sprawdzające zrozumienie treści (materiał do zajęć 2). Zapoznam się z regułami stosowania trybu rozkazującego, zagram w dwie gry utrwalające wiedzę (materiał do zajęć 3). Wykonam ćwiczenia z karty w formacie .pdf utrwalające wiedzę (materiał do zajęć 4). Sprawdzę swoją wiedzę, wykonując test (materiał do zajęć 5). Sprawdzę swoje odpowiedzi (materiał do zajęć 6).

Lekcja 35. The United Kingdom

Przeczytam notatkę o Wielkiej Brytanii i przećwiczę czytanie ze zrozumieniem (materiał do zajęć 1). Wykonam ćwiczenia z karty w formacie .pdf sprawdzające zrozumienie tematu (materiał do zajęć 2). W zeszycie wykonam zadanie, odpowiadając na pytanie: „What country do you live in? Write 5 interesting facts about your country!” (materiał do zajęć 3).

Lekcja 36. Egypt

Obejrzę animację o wycieczce do Egiptu i poćwiczę słuchanie ze zrozumieniem, zagram w grę utrwalającą słownictwo (materiał do zajęć 1). Wypiszę nowe słowa do zeszytu i sprawdzę ich znaczenie: „a tomb”, „a mummy”, „a goddess”, “a password”, “a treasure”, “to chase”. Wykonam ćwiczenia z karty w formacie .pdf utrwalające słownictwo i sprawdzające zrozumienie filmu (materiał do zajęć 2). Zagram w grę utrwalającą słownictwo związane z Egiptem (materiał do zajęć 3).

Lekcja 37. Like + ing

Wysłucham piosenki o tym, co lubi robić chłopiec i przećwiczę słuchanie ze zrozumieniem, zwracając szczególną uwagę na zdania z „like + ing”. Zagram w dwie gry utrwalające słownictwo (materiał do zajęć 1). Wykonam ćwiczenia z karty w formacie .pdf sprawdzające zrozumienie treści (materiał do zajęć 2). Zapoznam się z regułami stosowania zwrotu: „like + ing”, zagram w dwie gry utrwalające wiedzę (materiał do zajęć 3). Wykonam ćwiczenia z karty w formacie .pdf utrwalające wiedzę (materiał do zajęć 4). Sprawdzę swoją wiedzę, wykonując test (materiał do zajęć 5). Sprawdzę swoje odpowiedzi (materiał do zajęć 6).

Lekcja 38. One small world

Posłucham piosenki i przećwiczę czytanie ze zrozumieniem, zwracając uwagę na wymowę nazw państw i miast (materiał do zajęć 1). Wykonam ćwiczenia z karty w formacie .pdf sprawdzające słownictwo (materiał do zajęć 2). Zapoznam się z pisownią słynnych na całym świecie miejsc (materiał do zajęć 3). Odsłucham nagranej wymowy i połączę wybrane nazwy słynnych miejsc z rysunkami (materiał do zajęć 4 i 5).

Lekcja 39. The mystery man – question words

Posłucham historii Pam i Sama, którzy wybrali się na tajną misję, poćwiczę słuchanie ze zrozumieniem (materiał do zajęć 1). Przypomnę sobie znaczenie zaimków pytających: „Who”, „Where”, „What”, „When”, „Why”. Wykonam ćwiczenia z karty w formacie .pdf sprawdzające słownictwo i użycie zaimków pytających (materiał do zajęć 2). Zagram w grę utrwalającą prawidłowe używanie zaimków pytających (materiał do zajęć 3).

Lekcja 40. Last Summer – Past Simple

Posłucham piosenki, przećwiczę słuchanie ze zrozumieniem, zwracając uwagę na czas Past Simple oraz zagram w dwie gry utrwalające słownictwo i wiedzę (materiał do zajęć 1). Wykonam ćwiczenia z karty w formacie .pdf sprawdzające zdobytą wiedzę (materiał do zajęć 2). Sprawdzę poprawność odpowiedzi (materiał do zajęć 3). Uzupełnię opowieść o Williamie Shakespeare czasownikami w czasie przeszłym i ułożę zdania według kolejności wydarzeń (materiał do zajęć 4). Zagram w grę utrwalającą słownictwo związane z wakacyjnym wypoczynkiem (materiał do zajęć 5).

Lekcja 41. The boat adventure – spelling

Posłucham historii Pam i Sama, którzy wybrali się na tajną misję, poćwiczę słuchanie ze zrozumieniem, zwracając uwagę na prawidłową wymowę wyrazów w języku angielskim, a następnie zagram w grę utrwalającą wiedzę (materiał do zajęć 1). Wykonam ćwiczenia z karty w formacie .pdf sprawdzające słownictwo (materiał do zajęć 2). Sprawdzę poprawność odpowiedzi (materiał do zajęć 3). Spróbuję głośno i szybko wypowiedzieć zdanie: “She sells seashells by the seashore” – wpiszę je do zeszytu i przetłumaczę (materiał do zajęć 4).

Matematyka

Marzec

Lekcja 1. Ułamek jako część całości

Na tej lekcji nauczę się opisywać część całości za pomocą ułamka.

Lekcja 2. Ułamek jako część całości. Utrwalenie i powtórzenie

Na tej lekcji utrwalę umiejętność opisywania część całości za pomocą ułamka.

Lekcja 3. Porównywanie ułamków. Wprowadzenie

Na tej lekcji nauczę się porównywć ułamki o tych samych licznikach i mianownikach.

Lekcja 4. Porównywanie ułamków. Utrwalenie

Na tej lekcji utrwalę umiejętność porównywania ułamków o tych samych licznikach i mianownikach.

Lekcja 5. Porównywanie ułamków. Powtórzenie

Powtórzę umiejętność porównywania ułamków o tych samych licznikach i mianownikach.

 Lekcja 6. Rozszerzanie i skracanie ułamków. Wstęp

Na tej lekcji nauczę się, jak rozszerzać i skracać ułamki.

Lekcja 7. Rozszerzanie i skracanie ułamków. Utrwalenie i powtórzenie

Na tej lekcji powtórzę i utrwalę umiejętności związane z rozszerzaniem i skracaniem ułamków.

Lekcja 8. Ułamek jako wynik dzielenia

Na tej lekcji zapoznam się z tematem ułamka jako wyniku dzielenia

Lekcja 9. Ułamki o mianownikach 10, 100, 1000. . . Wprowadzenie

Na tej lekcji nauczę się o ułamkach o mianownikach 10, 100, 1000.

Lekcja 10. Ułamki o mianownikach 10, 100, 1000 . . . Utrwalenie i powtórzenie

Na tej lekcji powtórzę i utrwalę wiedzę z zakresu ułamków o mianownikach 10, 100, 1000.

Kwiecień


Lekcja 11. Zapisywanie wyrażeń dwumianowanych, cz. I. Wprowadzenie

Na tej lekcji nauczę się, jak prawidłowo zmieniać i stosować jednostki długości: milimetr, centymetr, decymetr, metr, kilometr.

Lekcja 12. Zapisywanie wyrażeń dwumianowanych, cz. II. Utrwalenie i powtórzenie

Na tej lekcji powtórzę i utrwalę wiedzę z zakresu zamiany i stosowania jednostki długości: milimetr, centymetr, decymetr, metr, kilometr.

Lekcja 13. Porównywanie ułamków dziesiętnych. Wprowadzenie

Na tej lekcji nauczę się jak porównywać ułamki dziesiętne.

Lekcja 14. Porównywanie ułamków dziesiętnych. Utrwalenie i powtórzenie

Na tej lekcji powtórzę i utrwalę wiedzę z zakresu porównywania ułamków dziesiętnych.

Lekcja 15. Dodawanie ułamków dziesiętnych

Na tej lekcji nauczę się, jak dodawać ułamki dziesiętne.

Lekcja 16. Odejmowanie ułamków dziesiętnych 

Na tej lekcji nauczę się, jak odejmować ułamki dziesiętne.

Lekcja 17. Powtórzenie materiału z ułamków dziesiętnych 

Na tej lekcji powtórzę materiał z zakresu ułamków dziesiętnych.

Lekcja 18. Co to jest pole figury? 

Na tej lekcji nauczę się, czym jest pole figury.

Lekcja 19. Jednostki pola. Pole prostokąta. Wprowadzenie

Na tej lekcji nauczę się, jakie są jednostki pola i jak obliczać pole prostokąta.

Lekcja 20. Jednostki pola. Pole prostokąta. Utrwalenie i powtórzenie

Na tej lekcji powtórzę wiedzę z zakresu jednostek pola i obliczania pola prostokąta.

Lekcja 21. Zależności między jednostkami pola. Wprowadzenie

Na tej lekcji nauczę się, jakie są zależności między jednostkami pola.

Lekcja 22. Zależności między jednostkami pola. Utrwalenie i powtórzenie

Na tej lekcji powtórzę wiedzę z zakresu zależności między jednostkami pola.

Lekcja 23. Opis prostopadłościanu. Wprowadzenie

Na tej lekcji nauczę się, czym są prostopadłościany.

Lekcja 24. Opis prostopadłościanu. Utrwalenie i powtórzenie

Na tej lekcji powtórzę wiedzę z zakresu prostopadłościanów.

Lekcja 25. Siatki prostopadłościanów. Wprowadzenie

Na tej lekcji nauczę się, czym jest siatka prostopadłościanu.

Maj

Lekcja 26. Siatki prostopadłościanów. Utrwalenie i powtórzenie

Na tej lekcji powtórzę wiedzę na temat siatki prostopadłościanu.

Lekcja 27. Pole powierzchni prostopadłościanu. Wprowadzenie

Na tej lekcji nauczę się, jak obliczać pole powierzchni prostopadłościanu.

Lekcja 28. Pole powierzchni prostopadłościanu. Utrwalenie i powtórzenie 

Na tej lekcji powtórzę wiedzę z zakresu obliczania pola powierzchni prostopadłościanu.

Lekcja 29. Prostopadłościany. Powtórzenie wiedzy

Na tej lekcji powtórzę wiedzę z zakresu prostopadłościanów.

Lekcja 30. Jednostki monetarne – złote i grosze. Wprowadzenie

Na tej lekcji nauczę się robić obliczenia związane z pieniędzmi.

Lekcja 31. Jednostki monetarne – złote i grosze. Utrwalenie i powtórzenie 

Na tej lekcji utrwalę wiedzę z zakresu obliczeń związanych z pieniędzmi.

Lekcja 32. Jednostki długości. Wprowadzenie

Na tej lekcji będę się uczył o długości i jej jednostkach.

Lekcja 33. Jednostki długości. Wprowadzenie

Na tej lekcji utrwalę wiedzę z zakresu długości i jej jednostek.

Lekcja 34. Jednostki masy. Wprowadzenie

Na tej lekcji będę się uczyć o jednostkach masy.

Lekcja 35. Jednostki masy. Powtórzenie i utrwalenie

Na tej lekcji utrwalę wiedzę z zakresu jednostek masy.

Lekcja 36. System rzymski. Wprowadzenie 

Na tej lekcji nauczę się zapisywania liczb w systemie rzymskim.

Lekcja 37. System rzymski. Powtórzenie i utrwalenie

Na tej lekcji utrwalę wiedzę z zakresu zapisywania liczb w systemie rzymskim.

Lekcja 38. Z kalendarzem za pan brat. Wprowadzenie

Na tej lekcji nauczę się, jak wykonuje się proste obliczenia kalendarzowe na dniach, tygodniach, miesiącach oraz latach.

Lekcja 39. Z kalendarzem za pan brat. Utrwalenie i powtórzenie

Na tej lekcji utrwalę wiedzę z zakresu wykonywania prostych obliczeń kalendarzowych na dniach, tygodniach, miesiącach oraz latach.

Lekcja 40. Godziny na zegarach

Na tej lekcji nauczę się, jak poprawnie robić obliczenia zegarowe.

Lekcja 41. Powtórzenie wiadomości z obliczeń kalendarzowych i zegarowych

Na tej lekcji powtórzę wiedzę z zakresu obliczeń kalendarzowych i zegarowych.

Czerwiec

Lekcja 42. Liczby i działania – powtórzenie wiadomości. Kwadraty i sześciany liczb

Na tej lekcji powtórzę wiadomości z zakresu potęgowania liczb naturalnych.

Lekcja 43. Liczby i działania – powtórzenie wiadomości. Zadania tekstowe

Na tej lekcji powtórzę wiadomości z zakresu rozwiązywania zadań tekstowych.

Lekcja 44. Liczby i działania – powtórzenie wiadomości. Rachunki pamięciowe

Na tej lekcji powtórzę wiadomości z zakresu rachunków pamięciowych.

Lekcje 45. Liczby i działania – powtórzenie wiadomości. Oś liczbowa

Na tej lekcji powtórzę wiadomości z zakresu interpretacji liczb naturalnych na osi liczbowej.

Lekcja 46. Działania pisemne – powtórzenie wiadomości. Dodawanie pisemne

Na tej lekcji powtórzę wiedzę z zakresu dodawania liczb naturalnych wielocyfrowych sposobem pisemnym.

Lekcja 47. Działania pisemne – powtórzenie wiadomości. Odejmowanie pisemne

Na tej lekcji powtórzę wiedzę z zakresu odejmowania liczb naturalnych wielocyfrowych sposobem pisemnym.

Lekcja 48. Działania pisemne – powtórzenie wiadomości. Mnożenie pisemne

Na tej lekcji powtórzę wiedzę z zakresu mnożenia liczb naturalnych sposobem pisemnym.

Lekcja 49. Działania pisemne – powtórzenie wiadomości. Dzielenie pisemne 

Na tej lekcji powtórzę wiedzę z zakresu dzielenia liczb naturalnych sposobem pisemnym.

Lekcja 50. Działania pisemne – powtórzenie wiadomości. Działania pisemne. Zadania tekstowe

Na tej lekcji powtórzę wiedzę z zakresu zastosowania działań pisemnych w rozwiązywaniu zadań tekstowych.

Lekcja 51. Figury geometryczne – powtórzenie wiadomości. Proste, półproste i odcinki

Na tej lekcji powtórzę wiedzę z zakresu prostych, półprostych i odcinków.

Lekcja 52. Figury geometryczne – powtórzenie wiadomości. Kąty

Na tej lekcji powtórzę wiedzę z zakresu kątów.

Lekcja 53. Figury geometryczne – powtórzenie wiadomości. Prostokąty i kwadraty

Na tej lekcji powtórzę wiedzę z zakresu geometrii (prostokąty i kwadraty).

Lekcja 54. Figury geometryczne – powtórzenie wiadomości. Koła i okręgi 

Na tej lekcji powtórzę wiedzę z zakresu geometrii (koła i okręgi).

Lekcja 55. Ułamki zwykłe – powtórzenie wiadomości

Na tej lekcji powtórzę wiedzę z zakresu ułamków zwykłych.

Lekcja 56. Ułamki dziesiętne – powtórzenie wiadomości

Na tej lekcji powtórzę wiedzę z zakresu ułamków dziesiętnych.

Historia

Marzec

Lekcja 1. Jak odkrycia Mikołaja Kopernika zmieniły świat?

Dowiem się więcej o Mikołaju Koperniku i czasach, w których żył.

Lekcja 2. Jan Zamoyski - druga osoba po królu

Dowiem się, dlaczego Jan Zamoyski jest jedną z najwybitniejszych postaci okresu renesansu.
Poproszę nauczyciela o pomoc, jeśli nie będę rozumiał niektórych pojęć.

Kwiecień

Lekcja 3. Jan III Sobieski – pod Wiedniem

Dowiem się, dlaczego bitwa pod Wiedniem jest uważana za jedną z najważniejszych bitew w dziejach Europy.

Lekcja 4. Czasy stanisławowskie

Na tej lekcji dowiem się, jakim królem był Stanisław August Poniatowski.

Lekcja 5. Insurekcja kościuszkowska

Na tej lekcji dowiem się, w jaki sposób Tadeusz Kościuszko chciał uratować swój kraj.

Lekcja 6. Józef Wybicki i hymn Polski

Na tej lekcji dowiem się, w jakich okolicznościach powstał nasz hymn.

Lekcja 7. Polska noblistka – Maria Skłodowska-Curie 

Poznam życie i wynalazki polskiej noblistki Marii Skłodowskiej-Curie.

Maj 

Lekcja 8. Józef Piłsudski i niepodległa Polska

Dowiem się, kim był Józef Piłsudski i jaką rolę odegrał w odzyskaniu przez Polskę niepodległości. 

Lekcja 9. Odzyskanie przez Polskę niepodległości – problemy i dobre pomysły     

Na tej lekcji spróbuję zrozumieć, jak trudne było odrodzenie Polski po zaborach. Obejrzę film, zagram w grę i posłucham audiobooka.

Lekcja 10. Miś Wojtek i II wojna światowa

Nauczę się podstawowych faktów o II wojnie światowej i poznam najbardziej nietypowego polskiego żołnierza z tamtych czasów. Obejrzę film i posłucham piosenki.

Lekcja 11. Cichociemni

Poznam zadania żołnierza Armii Krajowej, nauczę się rozpoznawać symbole Polaków walczących z okupantem. Obejrzę film i zagram w grę „Cichociemni”.

Czerwiec

Lekcja 12. II wojna światowa oczami dzieci, cz.1

Posłucham opowiadań i obejrzę zdjęcia i film o tym, jak wyglądała wojna w oczach dzieci.

Lekcja 13. II wojna światowa oczami dzieci – "Asiunia" Joanny Papuzińskiej

Posłucham audiobooka “Asiunia” Joanny Papuzińskiej, obejrzę film o II wojnie światowej. Z pomocą nauczyciela zrealizuję wybrany scenariusz lekcji – ze strony Wydawnictwa Literatura lub z Serwisu Bibliotek Szkolnych Podlasia.

Lekcja 14. Polska po II wojnie światowej

Na podstawie wybranych przez nauczyciela fragmentów lekcji z e-podręcznika poznam sytuację Polski po II wojnie światowej, rozwiążę quizy o poznanych postaciach historycznych.

Lekcja 15. Jan Paweł II

Poznam życiorys Jana Pawła II. Obejrzę film i zagram w grę. 

Technika

Marzec

Lekcja 1. Manewry na drodze

Poznam i zrozumiem pojęcia: włączanie się do ruchu, omijanie, wymijanie, wyprzedzanie, zmiana kierunku jazdy

Lekcja 2. Rodzaje znaków

Nauczę się porównywać znaki drogowe dotyczące pieszego i rowerzysty.

Lekcja 3. Segregowanie odpadów

Nauczę się segregowania i przetwarzania odpadów z różnych materiałów oraz elementów elektronicznych.

Kwiecień

Lekcja 4. Budowa roweru

Na tej lekcji dowiem się, jakie układy występują w rowerze

Lekcja 5. Konserwacja roweru

Na tej lekcji nauczę się konserwować i regulować rower oraz przygotowywać go do jazdy z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

Lekcja 6. Rowerem przez skrzyżowanie

Dowiem się, w jakiej kolejności stosuje się znaki lub sygnały drogowe, poznam rodzaje skrzyżowań oraz nauczę się organizacji ruchu na skrzyżowaniach.

Maj

Lekcja 7. Utrwalenie wiadomości o skrzyżowaniach, makieta skrzyżowania 

Stworzę makietę skrzyżowania i za jej pomocą utrwalę wiadomości związane z poruszaniem się rowerzystów po skrzyżowaniach.

Lekcja 8. Bezpieczny rowerzysta 

Powtórzę zasady prawidłowej konserwacji roweru, dowiem się, na co zwrócić uwagę, aby mój rower był bezpieczny, oraz jak go bezpiecznie użytkować.

Lekcja 9. Bezpieczny rowerzysta – ćwiczenia  

Sprawdzę swoją wiedzę dotyczącą konserwacji roweru oraz jego bezpiecznego użytkowania.

Lekcja 10. Jak dbać o Ziemię?

Dowiem się, jak mogę zadbać o otaczające mnie środowisko i poznam zasady segregacji śmieci.

Czerwiec

Lekcja 11. Środki transportu 

Poznam rodzaje środków transportu oraz nauczę się je rozróżniać.

Lekcja 12. W podróży

Dowiem się, co oznaczają piktogramy umieszczane na dworcach i lotniskach, poznam zasady bezpiecznego podróżowania oraz nauczę się korzystać z rozkładu jazdy.

Lekcja 13. Piesza wycieczka

Dowiem się, w jaki sposób mogę zaplanować pieszą wycieczkę, jak się do niej przygotować i co zrobić, aby była ona bezpieczna.

Lekcja 14. Pamiątkowy album

Dowiem się, w jaki sposób mogę uwiecznić wspomnienia z wakacji, wykonując pamiątkowy album.

Przyroda

Marzec

Lekcja 1. Składniki pogody i jak je mierzyć?

Nauczę się wymieniać składniki pogody i podawać nazwy przyrządów służących do ich pomiaru.

Lekcja 2. Opady

Nauczę się rozróżniać podstawowe opady i osady atmosferyczne oraz podawać ich stan skupienia.

Lekcja 3. Chmury i wybrane zjawiska pogodowe

Na tej lekcji dowiem się, jak powstają chmury oraz poznam podstawowe rodzaje chmur.

Lekcja 4. Pory roku. Jak zmienia się przyroda jesienią i zimą? Jak zmienia się przyroda wiosną i latem?

Na tej lekcji dowiem się, jak zmienia się pogoda, w zależności od pory roku.

Lekcja 5. Co to jest krajobraz?

Na tej lekcji nauczę się rozróżniać elementy krajobrazu, dowiem się, jak opisywać krajobraz oraz jakie są cechy krajobrazu Polski i Europy.

Kwiecień

Lekcja 6. Poznajemy formy terenu

Nauczę się rozpoznawać formy terenu oraz opisywać ukształtowanie terenu najbliższej okolicy.

Lekcja 7. Minerały i skały budujące naszą Ziemię

Na tej lekcji dowiem się, co nazywamy minerałem oraz jakie mamy rodzaje skał.

Lekcja 8. Wody słodkie i słone na Ziemi 

Na tej lekcji dowiem się wielu ciekawych rzeczy na temat wody. Nauczę się podziału wód na kuli ziemskiej. Poznam cechy i przykłady wód płynących i stojących.

Lekcja 9. Zasady prawidłowego żywienia

Na tej lekcji poznam zasady prawidłowego odżywiania oraz skutki niewłaściwego odżywiania się.

Lekcja 10. Co nam zagraża?

Na tej lekcji nauczę się objaśniać, czym są bakterie i wirusy oraz jakie powodują choroby.

Lekcja 11. Zdrowie i choroba

Na tej lekcji poznam różne rodzaje chorób oraz dowiem się, jak im zapobiegać.

Lekcja 12. Pierwsza pomoc

Na tej lekcji dowiem się, jak postępować w sytuacjach alarmowych oraz nauczę się udzielać pierwszej pomocy.

Maj

Lekcja 13. Ostrożnie z prądem!

Na tej lekcji dowiem się, jak bezpiecznie korzystać z urządzeń elektrycznych.

Lekcja 14.  Używki

Na tej lekcji nauczę się rozpoznawać negatywne skutki stosowania niektórych używek.

Lekcja 15. Rośliny lecznicze i trujące

Na tej lekcji nauczę się rozpoznawać wybrane zioła lecznicze, wskazywać rośliny trujące oraz dowiem się, jak postępować w przypadku zatrucia roślinami.

Lekcja 16.  Zdrowy tryb życia

Na tej lekcji podsumuję i utrwalę zdobyte informacje na temat zdrowego trybu życiu.

Lekcja 17. Różnorodność zwierząt

Na tej lekcji nauczę się rozpoznawać, na podstawie budowy wewnętrznej, do jakiej grupy należy dane zwierzę, podawać ich przykłady oraz wyjaśniać, że różnice w budowie zwierząt wynikają z przystosowań do środowiska.

Lekcja 18. Procesy życiowe zwierząt

Na tej lekcji nauczę się wskazywać sposoby odżywiania, oddychania oraz rozmnażania się i rozwoju zwierząt.

Lekcja 19. Przystosowanie ryb do życia w wodzie 

Na tej lekcji nauczę się wskazywać przystosowania ryb do życia w wodzie oraz rozpoznawać wybrane gatunki ryb żyjących w Polsce oraz w Morzu Bałtyckim.

Lekcja 20. Jak żyje się pod wodą?

Na tej lekcji dowiem się, jakie czynniki mają największe znaczenie dla życia w wodzie.

Czerwiec

Lekcja 21. Z biegiem rzeki

Na tej lekcji nauczę się rozpoznawać niektóre rośliny i zwierzęta żyjące w rzekach.

Lekcja 22. Życie w jeziorze

Na tej lekcji nauczę się rozpoznawać wybrane rośliny i zwierzęta żyjące w jeziorze oraz opisywać warunki życia w jeziorze w różnych porach roku.

Lekcja 23. Nad brzegiem morza

Na tej lekcji dowiem się, dlaczego w Bałtyku występuje niewielka liczba gatunków zwierząt oraz jakie są warunki konieczne do powstania rafy koralowej.

Lekcja 24. W morskiej toni i głębinach

Na tej lekcji nauczę się przedstawiać warunki panujące w toni i głębinach morskich oraz rozpoznawać zwierzęta zamieszkujące oba środowiska.

Lekcja 25. Warunki życia na lądzie

Na tej lekcji nauczę się wskazywać czynniki wpływające na organizmy lądowe oraz omawiać, w jaki sposób obecność lub brak jakiegoś czynnika ogranicza występowanie organizmów.

Lekcja 26. W lesie

Na tej lekcji nauczę się rozróżniać piętra lasu i opisywać panujące w nich warunki oraz omawiać związek między następowaniem po sobie pór roku a warunkami życia w lesie.

Lekcja 27. Na łące i na polu

Na tej lekcji nauczę się porównywać warunki panujące na łące i na polu, rozpoznawać wybrane gatunki oraz wybrane zwierzęta żyjące na polach i łąkach.

Muzyka

Marzec 

Lekcja 1. Wybrane pieśni (w tym artystyczne i patriotyczne)

Na tej lekcji nauczę się śpiewać ze słuchu lub/i z wykorzystaniem nut (w zespole, solo, a cappella, z akompaniamentem).

Lekcja 2. Ruch przy muzyce

Na tej lekcji nauczę się odtwarzać ruchem proste rytmy i schematy rytmiczne.

Lekcja 3. Ruch przy muzyce – taniec

Na tej lekcji poznam podstawowe kroki, figury i układy taneczne polskich tańców narodowych: poloneza, kujawiaka i krakowiaka.

Kwiecień

Lekcja 4. Wielkanoc – zwyczaje i muzyka wielkanocna 

Na tej lekcji poznam zwyczaje wielkanocne, nauczę się utworu „Wielkanocna piosenka" oraz wysłucham utworu „Alleluja” z oratorium „Mesjasz” Jerzego Fryderyka Haendla.

Lekcja 5. Dzień Ziemi w muzyce

W kwietniu obchodzimy Dzień Ziemi. Jednym ze sposobów dbania o środowisko jest recykling. Na tej lekcji poznam sposoby wykonania ekologicznych instrumentów.

Lekcja 6. Utwory muzyczne specjalnie na wiosnę

Na tej lekcji poznam kilka utworów muzycznych, których tematem przewodnim jest wiosna. 

Maj 

Lekcja 7. Elementy dzieła muzycznego

Na tej lekcji dowiem się, czym są melodyka, rytmika i harmonika, oraz poznam inne ważne elementy dzieła muzycznego. 

Lekcja 8. Instrumenty, które mają duszę

Na tej lekcji poznam instrumenty strunowe, które posiadają duszę. 

Lekcja 9. Zapis nutowy na pięciolinii

Na tej lekcji nauczę się odczytywać i zapisywać nuty na pięciolinii.

Lekcja 10. Tony i półtony w muzyce

Na tej lekcji nauczę się rozpoznawać odległości pomiędzy dźwiękami.

Czerwiec

Lekcja 11. Po co nam dyrygent?

Na tej lekcji poznam rolę dyrygenta w orkiestrze.

Lekcja 12. Sopranem i basem. Solo i w zespole

Na tej lekcji poznam rodzaje głosów i ich zastosowanie w muzyce.

Lekcja 13. Orkiestra symfoniczna

Na tej lekcji nauczę się charakteryzować skład orkiestry symfonicznej. 

Lekcja 14. Piosenki na wakacje

Na tej lekcji poznam utwory o tematyce wakacyjnej oraz ich budowę.

Informatyka

Marzec

Lekcja 1. Interaktywna mapa Polski

Dowiem się, jak zmienić tło sceny, jak dodać interaktywny punkt. Stworzę interaktywną mapę Polski.

Lekcja 2. Zagraj ze mną i zgadnij liczbę!

Dowiem się, jak stworzyć maszynę, która odgadnie wymyśloną przez Ciebie liczbę.

Kwiecień

Lekcja 3. Formatowanie tekstu w MS Word

Nauczę się najważniejszych skrótów klawiaturowych. Nauczę się formatować tekst (kolory, pogrubienie, kursywa, podkreślenie, wyrównanie do lewej, prawej i do środka). Nauczę się, jak edytować tekst tak, żeby wyglądał atrakcyjnie.

Lekcja 4. Bezpieczeństwo w sieci

Dowiem się, jak bezpiecznie korzystać z sieci.

Lekcja 5. Plakat w MS Word 

Na tej lekcji dowiem się, w jaki sposób zapisywać dokument w różnych formatach. Nauczę się wklejać obrazek do dokumentu oraz zmieniać jego styl i obramowanie. Dowiem się też, w jaki sposób zmienić tło strony (kolor, wypełnienie).

Lekcja 6. Projektuję zaproszenie z wykorzystaniem szablonów w MS Word 

Na tej lekcji nauczę się, w jaki sposób korzystać z szablonów formatowania w MS Word. Dowiem się, jakie informacje powinny być zamieszczone w zaproszeniu.

Lekcja 7. Skróty klawiszowe w MS Word 

Nauczę się korzystać ze skrótów klawiaturowych podczas obsługi programu MS Word.

Maj

Lekcja 8. Tabele w MS Word

Dowiem się, jak wstawić tabelę do dokumentu tekstowego i nauczę się ją edytować.

Lekcja 9. Sortowanie tekstu tabeli w MS Word

Nauczę się, jak uporządkować dane w tabeli.

Lekcja 10. Kilkustronicowe dokumenty w MS Word

Dowiem się, jak tworzyć dokumenty składające się z kilku stron.

Lekcja 11. Grafika w dokumencie

Nauczę się wklejać grafikę do dokumentu i używać narzędzi otaczania jej tekstem.

Czerwiec

Lekcja 12.  Jak prawidłowo pracować z komputerem?

Dowiem się, jakie są zasady prawidłowej pracy przy komputerze (postawa, praca ze sprzętem podłączonym do prądu).

Lekcja 13. Komputery są wśród nas

Dowiem się, jaka jest historia komputerów oraz do czego są obecnie wykorzystywane.

Lekcja 14. Rola komputera w informatyce

Dowiem się, czym jest informatyka i czym się zajmuje.

 

Plastyka

Marzec

Lekcja 1. Kompozycja obrazu – układ elementów w pracy plastycznej

Wykonam pracę plastyczną. Nauczę się tworzyć i rozpoznawać kompozycję symetryczną na płaszczyźnie i w przestrzeni. Zaznajomię się z pojęciami: kompozycja, komponować, symetria, kompozycja symetryczna, kreska.

Lekcja 2. Kompozycja rytmiczna. Różne rytmy

Wykonam pracę plastyczną. Nauczę się tworzyć i rozpoznawać kompozycję rytmiczną na płaszczyźnie i w przestrzeni. Zaznajomię się z pojęciami: kompozycja, skomponować, rytm, kompozycja rytmiczna.

Kwiecień 

Lekcja 3. Wielkanocne pisanki

Wykonam pracę plastyczną. Dowiem się, czym jest pisanka i jak kiedyś ozdabiano pisanki na Wielkanoc.

Lekcja 4. W pracowni artysty – malarskie techniki plastyczne

Na tej lekcji nauczę się rozpoznawać dziedziny sztuk plastycznych – malarstwo, charakteryzować język tej dziedziny, rozróżniać sposoby i style wypowiedzi w jej obrębie.

Lekcja 5. Plama barwna – wiosenna łąka pełna kwiatów

Na tej lekcji nauczę się definiować pojęcie plamy barwnej oraz rozróżniać rodzaje plam barwnych na podstawie przykładów wizualnych. Wykonam pracę plastyczną na zadany temat.

Maj

Lekcja 6. Malowanie punktami – nowa technika malarstwa impresjonistów

Nauczę się charakteryzować neoimpresjonizm oraz definiować pojęcia: koncepcja, mozaika, pointylizm.

Lekcja 7. Widok za oknem namalowany techniką pointylizmu

Nauczę się charakteryzować malarstwo neoimpresjonistyczne oraz określać uczucia, które towarzyszą mi przy odbiorze dzieła malarskiego. Stworzę pracę plastyczną w technice pointylizmu.

Lekcja 8. Każda epoka ma swój język – czytanie dzieł malarstwa

Nauczę się rozróżniać sposoby i style wypowiedzi w obrębie malarstwa, rozróżniać cechy i rodzaje kompozycji w naturze oraz sztukach plastycznych i odnajdywać je w dziełach mistrzów.

Lekcja 9. Podróż do wymarzonej krainy – praca plastyczna z wykorzystaniem wiedzy o środkach wyrazu plastycznego

Nauczę się wymieniać podstawowe środki wyrazu plastycznego, odróżniać kompozycję zamkniętą od kompozycji otwartej, definiować pojęcia: barwa, kompozycja, perspektywa. Wykonam pracę plastyczną na temat „Wymarzona kraina” z użyciem dowolnych środków rysunkowych lub malarskich.

Czerwiec

Lekcja 10. Napisać obraz

Nauczę się opisywać obraz, wykorzystując dotychczas poznane słownictwo. Opiszę wybrany przez siebie obraz.

Lekcja 11. Kalejdoskop – tworzę barwną pracę 

Nauczę się wyjaśniać pojęcia: gama barwna, akcent kolorystyczny, dominanta kolorystyczna. Nauczę się wyjaśniać zasadę działania kalejdoskopu. Stworzę własny kalejdoskop.

Lekcja 12. Muzyczne inspiracje. Tworzymy ilustracje do utworów muzycznych

Nauczę się rozpoznawać wybranych artystów inspirujących się muzyką podczas tworzenia kompozycji malarskich. Nauczę się wyrażać w pracy plastycznej uczucia i emocje. Stworzę pracę plastyczną do wybranego przez siebie utworu.