W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Przedmioty

Język polski

Marzec 

Lekcja 1. Mity greckie

Omówię elementy świata przedstawionego, rozróżnię i wyjaśnię elementy realistyczne i fantastyczne.

Lekcja 2. Okoliczniki

Poznam część zdania - okolicznik miejsca, czasu i sposobu.

Lekcja 3. Orfeusz i Eurydyka

Poznam historię Orfeusza i Eurydyki.

Lekcja 4. Mit o Dedalu i Ikarze

Poznam mit grecki o Dedalu i Ikarze oraz jego kontekst kulturowy.

Lekcja 5. Cecylia Niewiadomska, „Piast", Podanie o Lechu"

Poznam podania o legendarnych władcach Polski.

Lekcja 6. Powtórzenie pisowni wyrazów z rz, ż, ó, u, h, ch

Poznam zasady ortografii w zakresie rz, ż, ó, u, h, ch.

Lekcja 7. Zdania złożone współrzędnie

Poznam zdania złożone współrzędnie.

Lekcja 8. Dopełnienie, przydawka, okolicznik

Poznam części zdania: dopełnienie, przydawka, okolicznik.

Lekcja 9. Analiza zdania pojedynczego

Uzyskam umiejętność analizy zdania pojedynczego.

Lekcja 10. Artur Oppman „Złota kaczka”

Poznam utwór „Złota Kaczka”  A. Oppmana.

Lekcja 11. Przypadki rzeczownika

Przypomnę sobie przypadki rzeczownika i sprawdzę, czy potrafię odmieniać wyrazy.

Lekcja 12. Bolesław Prus „Katarynka”

Poznam nowelę B. Prusa „Katarynka” i zastanowię się, jak mogę pomóc osobie z dysfunkcją wzroku.

Kwiecień

Lekcja 13. Liczebniki

Powtórzę wiadomości o liczebnikach.

Lekcja 14. Różne typy słowników 

Dowiem się więcej o najpotrzebniejszych słownikach i nauczę się z nich korzystać.

Lekcja 15. Z wizytą w wirtualnym muzeum

Poznam wirtualne muzeum.

Lekcja 16. Powtórzenie wiedzy o przyimkach

Przypomnę sobie, czym są przyimki i jak ich używać w wyrażeniach przyimkowych.

Lekcja 17. Gatunki filmowe

Dowiem się, czym jest adaptacja, poznam też gatunki filmowe.

Lekcja 18. Jak napisać charakterystykę?

Nauczę się charakteryzować bohaterów literackich, przypomnę sobie różnice między opisem a charakterystyką.

Lekcja 19. Wisława Szymborska „Radość pisania"

Poznam wiersz „Radość pisania" Wisławy Szymborskiej i dokonam jego interpretacji.

Lekcja 20. Przepis na przepis

Dowiem się, co musi zawierać każdy przepis, i przypomnę sobie formy czasownika.

Lekcja 21. Typy podmiotów

Poznam typy podmiotów, przypomnę sobie, czym jest grupa podmiotu, a czym grupa orzeczenia. 

Lekcja 22. Julian Tuwim „Kapuśniaczek”

Poznam wiersz Juliana Tuwima „Kapuśniaczek” i przypomnę sobie, jak w polszczyźnie mówi się o deszczu.

Lekcja 23. Janusz Korczak „Legenda o pieśni”

Poznam baśń Janusza Korczaka „Legenda o pieśni”. 

Lekcja 24. Odkrycia i wynalazki

Poznam wiersz Wisławy Szymborskiej „Odkrycia” oraz związki frazeologiczne związane z odkryciami naukowymi.

Lekcja 25. Marzenia i… koń trojański

Poćwiczę czytanie ze zrozumieniem.

Lekcja 26. Jakie mogą być słowa?

Dowiem się, czym są eufemizmy i poznam nowe związki frazeologiczne.

Lekcja 27. Czym jest słuchowisko radiowe? 

Określę cechy słuchowiska radiowego i nauczę się przekształcać tekst literacki w słuchowisko.

Lekcja 28. Potrafię opowiadać!

Przypomnę sobie cechy opowiadania, poznam jego rodzaje i napiszę własne opowiadanie.

Lekcja 29. Przypowieść o talentach

Poznam biblijną przypowieść o talentach i zinterpretuję ją. Postaram się rozpoznać swój talent.

Lekcja 30. Jak Kuba Bogu

Poznam fragment powieści „Ida sierpniowa” Małgorzaty Musierowicz i przypomnę sobie związki frazeologiczne i przysłowia opisujące emocje.

Maj

Lekcja 31. Jan Kochanowski „Na zdrowie”

Poznam fraszkę Jana Kochanowskiego „Na zdrowie” i zastanowię się nad wartością zdrowia.

Lekcja 32. Wartości w języku i język wartości

Dowiem się, czym jest słownictwo wartościujące i dlaczego niektóre wyrazy zapisujemy wielkimi literami.

Lekcja 33. Ziemia moim domem

Poznam fragment książki Pawła Wakuły „Na tropie sześcioptaka” pt. „Sprzątanie świata” i zastanowię się, jakie ekologiczne działania można podejmować dla dobra naszej planety.

Lekcja 34. Językiem zwierząt

Poznam wiersz „Do świętego Franciszka” Jana Twardowskiego i zastanowię się, czy można rozmawiać ze zwierzętami.

Lekcja 35. Piątek w teatrze – „Zostań przyjacielem” w Miejskim Teatrze Miniatura w Gdańsku

Obejrzę spektakl „Zostań przyjacielem”.

Lekcja 36. Mała i duża ojczyzna

Poznam wiersz „Ojczyzna” Antoniego Słonimskiego, zastanowię się nad przejawami szacunku do kraju, w którym żyję.

Lekcja 37. Największe szczęście na świecie na końskim siedzi grzbiecie

Poznam fragment opowiadania Renaty Piątkowskiej „Dukat”, poznam nazwy końskiego umaszczenia i zastanowię się, czy koń może być przyjacielem człowieka.

Lekcja 38. Porozmawiajmy!

Poznam i zinterpretuję wiersz Stanisława Grochowiaka „Rysunek” i przypomnę sobie, jak zapisuje się dialogi.

Lekcja 39. W czasie deszczu dzieci się nudzą. Czy aby na pewno?

Poznam i zinterpretuję wiersze Joanny Kulmowej „Parasole”.

Lekcja 40. Zagadka kryminalna

Poznam fragment powieści „Niewiarygodne przygody Marka Piegusa” Edmunda Niziurskiego i przeprowadzę literackie śledztwo.

Lekcja 41. Andrzej Maleszka „Czerwone drzewo. Magiczne krzesło” – omówienie lektury cz. 1

Obejrzę odcinek serialu „Magiczne drzewo” (odc. 8A) na podstawie lektury i przypomnę sobie frazeologizmy, w których występują drzewa. 

Lekcja 42. Andrzej Maleszka „Czerwone drzewo. Magiczne krzesło” – omówienie lektury cz. 2

Ułożę plan wydarzeń i podzielę je na realne i fantastyczne, napiszę list do przyjaciela o moim życzeniu, które mogłoby spełnić czerwone krzesło.

Lekcja 43.  Andrzej Maleszka „Czerwone drzewo. Magiczne krzesło” – omówienie lektury cz. 3

Poznam i zinterpretuję fragmenty powieści „Magiczne drzewo” Andrzeja Maleszki.

Lekcja 44. Fumy i Bobry

Poznam i zinterpretuję fragment książki Macieja Wojtyszki „Bromba i inni”.

Lekcja 45. Być w drodze

Poznam i zinterpretuję wiersz Jana Twardowskiego „Zaufałem drodze”, przypomnę sobie związki frazeologiczne i przysłowia, w których występuje „droga”.

Lekcja 46. Historia o kruku, lisie i serze – zaproszenie do poszukiwania ukrytych  znaczeń bajek            

Poznam pojęcie morału, utrwalę umiejętności związane z wyszukiwaniem w tekście bajki informacji składających się na fabułę, wyodrębnianiem bohaterów i przedstawianiem przebiegu zdarzeń.

Lekcja 47. Sprawnie, sprawniej, najsprawniej… stopniujemy przymiotniki! 

Utrwalę umiejętność stopniowania przymiotników, z uwzględnieniem metody regularnej, nieregularnej i opisowej.

Lekcja 48. Poznaj rodzinkę – zdanie! 

Utrwalę wiadomości z zakresu rozpoznawania i nazywania funkcji składniowych wyrazów użytych w zdaniu.

Lekcja 49. Formy gramatyczne wyrazów odmiennych

Przypomnę i utrwalę umiejętności stosowania prawidłowych form gramatycznych wyrazów odmiennych. 

Lekcja 50. Czytam, ponieważ… 

Zastanowię się nad wartością czytania i książek w życiu człowieka: opowiem o swoich przeżyciach i doświadczeniach czytelniczych, przeanalizuję teksty kultury i wypowiedzi znanych osób na ten temat.

Czerwiec

Lekcja 51. Uśmiech wart tysiąca słów, czyli jak się porozumiewamy

Poćwiczę umiejętność rozpoznawania niewerbalnych środków komunikowania się, będę nazywać i opisywać uczucia oraz emocje.

Lekcja 52. Bohaterowie naszych lektur – czy chcielibyśmy mieć takich przyjaciół?    

Utrwalę umiejętności związane z charakterystyką i oceną bohaterów literackich i filmowych.

Lekcja 53. Jestem znawcą legend!

Przypomnę sobie legendy poznane w klasie 5, utrwalę wiedzę na temat ich bohaterów.

Lekcja 54. Tajemnica śpiących rycerzy

Poznam i zinterpretuję podanie Jana Kasprowicza „O śpiących rycerzach w Tatrach”, poznam definicję „wątku”, zastanowię się nad kondycją świata i możliwymi zmianami.

Lekcja 55. Książka czy film?

Zastanowię się, czy lepiej przeczytać lekturę, czy obejrzeć adaptację powieści.

Lekcja 56. Ponad granicami świata…    

Przypomnę sobie utwory, w których jest mowa o podróżach w Kosmosie i poza nim. Poznam i zinterpretuję wiersz Bułata Okudżawy „Błękitny człowiek”.

Lekcja 57. Pirat, czyli kto?

Przypomnę sobie znane mi utwory o piratach, porównam literacki model pirata z
rzeczywistym obrazem tych przestępców, poznam współczesne znaczenie słowa
pirat, sformułuję definicję piractwa medialnego i piractwa w ogóle.

Lekcja 58. Co by było, gdyby… – funkcje i cechy informacji            

Poznam funkcje i cechy informacji, wyciągnę wnioski na temat szkodliwości fałszywych
informacji, podam przykłady informacji aktualnej, rzetelnej, zrozumiałej, zwięzłej, poznam zjawisko manipulacji językowej.

Lekcja 59. Informują, poruszają, zachęcają – poznajemy różne rodzaje wypowiedzi   

Poćwiczę umiejętności rozpoznawania w publikacjach tekstów o charakterze reklamowym,
literackim i informacyjnym, a także rozpoznawania środków stylistycznych typowych dla poszczególnych stylów.

Lekcja 60. Czas na ciszę

Poznam i zinterpretuję wiersz Józefa Ratajczaka „Aby nas nie obudzić”. Zastanowię się, jak w polszczyźnie mówi się o ciszy.

Lekcja 61. Czy można poznać świat?

Poznam i zinterpretuję bajkę hinduską „Wieża o tysiącu luster”, zastanowię się, jak można poznawać świat.

Lekcja 62. Pieskie życie

Przeczytam i zinterpretuję fragment książki Marii Krüger „Ucho, dynia, sto dwadzieścia pięć”.

Lekcja 63. Wynalazcy i odkrywcy

Poznam lub przypomnę sobie słownictwo (w tym frazeologię) związane z odkryciami i wynalazkami, poznam nazwy przedmiotów lub pojęć powstałe od nazwisk ich odkrywców.

Lekcja 64. Zwyczajne cuda

Poznam i zinterpretuję wiersz Wisławy Szymborskiej „Jarmark cudów” i przyjrzę się „zwykłym cudom” dookoła mnie.

Lekcja 65. Ile mamy cudów świata?

Zapoznam się z klasycznymi i nowożytnymi cudami świata, stworzę własną listę siedmiu cudów Polski. 

Lekcja 66. A wszystko zaczęło się od ziarenka…

Poznam i zinterpretuję obraz Jeana‑François Milleta „Kobiety zbierające kłosy”, poznam lub przypomnę sobie rodzaje zbóż i związane z tematem słownictwo. 

Lekcja 67. Czy akrobacie potrzebny tygrys?

Poznam i zinterpretuję wiersz Wisławy Szymborskiej „Zwierzęta cyrkowe”. Zastanowię się, czy może istnieć cyrk bez zwierząt.

Lekcja 68. Tik-tak, tik-tak – to upływa czas! 

Poznam i zinterpretuję wiersz Ludwika Jerzego Kerna „Historia wynalazcy”, zastanowię się, jak w polszczyźnie mówi się o czasie. 

Język angielski

Marzec

Lekcja 1. 7 Natural Wonders of the World

Wzbogacę słownictwo oraz poznasz najwspanialsze cuda natury z całego świata.

Lekcja 2. Wonders of the World for 2020

Poznam słownictwo oraz zdobędę wiedzę na temat godnych następców "oryginalnych" 7 Cudów Świata.

Lekcja 3. Unique animals of the world

Poznam słownictwo związane z wyjątkowymi zwierzętami świata.

Lekcja 4. Be going to zastosowanie zwrotu

Poznam zastosowanie zwrotu Be going to. Użyję zwrotu oraz przygotuję 5 zdań z tym zwrotem.

Lekcja 5. Some and any

Poznam zastosowanie użycia some and any. Przygotuję po 4 zdania z zastosowaniem some oraz any.

Lekcja 6. Countable and uncountable nouns

Praktyczne zastosowanie rzeczowników policzalnych i niepoliczalnych. Przygotuję po 2 zdania z zastosowaniem tych rzezcowników.

Lekcja 7. Women and men at work. Job words

Poznam słownictwo związane z nazwami zawodów. Dowiem się, jakim zmianom ulegają nazwy, kiedy dotyczą kobiet lub mężczyzn.

Lekcja 7. The place where I live – użycie czasu Present Simple (powtórka)

Używam swobodnie czasu Present Simple. Umiem budować zdania z jego użyciem.

Kwiecień

Lekcja 8. The Present Perfect story – wprowadzenie do czasu Present Perfect

Przeczytam komiks, ponzam nową formę gramatyczną w nim użytą, zastanowię się, kiedy się jej używa. 

Lekcja 9. Wprowadzenie do czasu Present Perfect – cz. 2, ćwiczenia z użyciem czasu

Poćwiczę użycie czasowników w formie Past Participle, utworzę zdania w czasie Present Perfect.

Lekcja 10. See Asia

Na tej lekcji wybiorę pięć nowych słów i sprawdzę ich znaczenie. Wysłucham tekstu i oswoję się z akcentem. Uzupełnię też ćwiczenia.

Lekcja 11. British Chat – When did you last cry? Talk about emotions

Na tej lekcji będę ćwiczył użycie czasu Present Perfect. Poznam siedem nowych słów i sprawdzę ich znaczenie. Przygotuję siedem zdań dotyczących emocji, użyję poznanych słów (zdania zapiszę w zeszycie).

Lekcja 12. Dick Whittington – opowieść o postaci historycznej – Wielka Brytania

Na tej lekcji wysłucham opowieści, zanotuję w zeszycie nowe słowa, sprawdzę ich znaczenie. Wykonam też ćwiczenia związane z materiałem.

Lekcja 13. Present Perfect songs and games

Na tej lekcji wysłucham piosenki i zapiszę w zeszycie nowe dla mnie czasowniki, które były w niej wymienione. Zagram w dwie gry z podanej strony (Present Perfect – experiences). Wysłucham piosenki o zasadach użycia Present Perfect. Wypiszę w zeszycie swoje cztery przykłady zdań do wymienionych w piosence zasad.

Lekcja 14. Cake chemist

Ćwiczę słuchanie ze zrozumieniem. Na podstawie przepisu wyjaśnię, co znaczą słowa: footprint, recipe, delicious, ingredients, to whisk, to pour, dough, to wrap. Użyję tych słów w zdaniach i zapiszę je w zeszycie. Ułożę przepis na „Rainbow risotto” (gra).

Lekcja 15. What do we know about pizza?

Przeczytam tekst, niezrozumiałe słowa sprawdzę w słowniku. Napiszę w zeszycie przepis na swoją ulubioną pizzę.

Lekcja 16. Comparisons. How to talk about food?

Powtórzę podstawowe zasady stopniowania przymiotników i przysłówków (materiały do zajęć 1 i 2). Obejrzę wideo na temat słów opisujących jedzenie. Wybiorę sześć nowych zwrotów i użyję ich, opisując swoje ulubione potrawy. Zadanie zapiszę w zeszycie.

Lekcja 17. Prepositions of place

Obejrzę film i poćwiczę słuchanie ze zrozumieniem. Nauczę się wybranych przyimków, wykonam ćwiczenia z załączonej karty w formacie PDF (materiał do zajęć 2) oraz zagram w grę utrwalającą wiedzę (materiał do zajęć 3).

Lekcja 18. Life science – bones

Obejrzę film i przećwiczę słuchanie ze zrozumieniem. Wypiszę i przetłumaczę sześć nazw związanych z częściami szkieletu, nowe słówka zapiszę w zeszycie (skull, spine, hips, ribbs, femur, humerus). Poćwiczę prawidłową wymowę poznanych słów. Wykonam ćwiczenia fizyczne zgodnie z instrukcją (materiał do zajęć 5).

Maj

Lekcja 19. School rules – „must” and „mustn't”

Obejrzę film i przećwiczę słuchanie ze zrozumieniem. Wypiszę do zeszytu podstawowe zasady stosowania czasownika modalnego oraz zagram w grę utrwalającą zdobytą wiedzę (materiał do zajęć 1). Wykonam ćwiczenia z karty w formacie PDF (materiał do zajęć 2). Napiszę w zeszycie odpowiedź na pytanie: Jaka jest różnica między czasownikiem „must” i „have to”? (materiał do zajęć 3).

Lekcja 20. Dinosaurs – facts and figures

Obejrzę filmy i przećwiczę słuchanie ze zrozumieniem (materiał do zajęć 1 i 2). Na podstawie informacji zawartych w filmach wpiszę do zeszytu trzy fakty lub mity na temat dinozaurów. Poćwiczę wymowę nazw dinozaurów – która z nazw jest najtrudniejsza? (materiał do zajęć 3).

Lekcja 21. What does food give us? Our nutrition philosophy 

Przyjrzę się dokładnie plakatowi I zastanowię się, co przedstawia (materiał do zajęć 1). Przeczytam ze zrozumieniem sześć wskazówek dotyczących zdrowego odżywiania. Wypiszę słowa, których nie rozumiem i sprawdzę ich znaczenie (materiał do zajęć 2). Na podstawie wskazówek (materiał do zajęć 3) napiszę w kilku zdaniach, co powinno się codziennie jeść, aby się zdrowo rozwijać (użyję czasowników „must” lub „have to”).

Lekcja 22. Seasons

Przeczytam tekst o porach roku i przećwiczę czytanie ze zrozumieniem (materiał do zajęć 1). Wykonam ćwiczenia utrwalające słownictwo dotyczące pór roku (karta w formacie PDF – materiał do zajęć 2). Opiszę w zeszycie swoją ulubioną porę roku. Napiszę, co lubię wtedy robić i dlaczego (materiał do zajęć 3).

Lekcja 23. Daily routine – have to

Obejrzę film o codziennych aktywnościach i poćwiczę słuchanie ze zrozumieniem. Zapiszę w zeszycie sześć zdań, wykorzystując nazwy czynności, które wykonuję każdego dnia (materiał do zajęć 1). Zagram w grę słowną, która utrwali i sprawdzi moją wiedzę (materiał do zajęć 2). Wysłucham piosenki i przećwiczę słuchanie ze zrozumieniem. Zagram w dwie gry utrwalające wiedzę (materiał do zajęć 3 – pod piosenką). Wypiszę nowe słowa do zeszytu i zastanowię się, jakie czynności „muszę” wykonywać w tygodniu. Wykonam zadania z karty w formacie .pdf (materiał do zajęć 4).

Lekcja 24. What is a digital footprint?

Obejrzę film o śladach, które zostawiamy w internecie i przećwiczę słuchanie ze zrozumieniem (materiał do zajęć 1). Wypiszę osiem nowych słów, których nie rozumiem, i sprawdzę ich znaczenie. Zagram w dwie gry utrwalające nową wiedzę (materiał do zajęć 1) oraz wykonam ćwiczenia z karty .pdf (materiał do zajęć 2). Zastanowię się i napiszę w zeszycie odpowiedzi na dwa pytania: „Why are digital footprints important?”, “My parents, friends, teachers – everyone may see my posts or pictures – am I ok with this? (materiał do zajęć 3).

Lekcja 25. My family

Obejrzę animację, w której dziewczynka opisuje swojego tatę i przećwiczę słuchanie ze zrozumieniem (materiał do zajęć 1). Wykonam ćwiczenia z karty w formacie .pdf (materiał do zajęć 2) dotyczące słownictwa związanego z opisywaniem członka rodziny. Wykonam też ćwiczenia z karty w formacie PDF (materiał do zajęć 3) dotyczące słownictwa związanego z rodziną. W ośmiu zdaniach opiszę w zeszycie wybraną osobę z mojej rodziny. 

Lekcja 26. Present Perfect – What have I learned so far?

Powtórzę formy czasowników nieregularnych (materiał do zajęć 1) i wykonam ćwiczenie (materiał do zajęć 2). Użyję poprawnych form czasowników w ćwiczeniu (materiał do zajęć 3), wybiorę sześć pytań i odpowiem na nie w zeszycie. Ułożę sześć nowych pytań zaczynających się od: „Have you ever...?” (materiał do zajęć 4). Dokończę zdania: „I have never...”, „My friend has never...”. Zwrócę uwagę na użycie czasu Present Perfect przy opisie doświadczeń.

Lekcja 27. Past Simple – questions

Obejrzę film, w którym babcia opowiada wnuczce o tym, co robiła w weekend i przećwiczę słuchanie ze zrozumieniem (materiał do zajęć 1). Wykonam ćwiczenia 1–3 z karty w formacie PDF (materiał do zajęć 2) sprawdzające zrozumienie filmu. Zapoznam się z regułami użycia czasu Past Simple przy zadawaniu pytań i zagram w gry utrwalające wiedzę (materiał do zajęć 3). Napiszę po trzy przykłady pytań w czasie Past Simple i Present Perfect.

Lekcja 28. My neighbourhood

Wysłucham wiersza i przećwiczę słuchanie ze zrozumieniem. Sprawdzę, czy rozumiem słowa użyte w wierszu (Preparation). Zagram w cztery gry utrwalające słownictwo (materiał do zajęć 1). Wysłucham wiersza jeszcze raz i wykonam ćwiczenia z karty w formacie PDF (materiał do zajęć 2). W zeszycie odpowiem na pytania: „What’s your neighbourhood like?”, „How could you help to keep it a happy and safe place?”.

Lekcja 29. I live in a flat – articles

Wysłucham piosenki i przećwiczę słuchanie ze zrozumieniem. Zwrócę uwagę na rodzajniki. Zagram w grę utrwalającą wiedzę (materiał do zajęć 1). Zapoznam się z regułami stosowania rodzajników oraz zagram w dwie gry utrwalające wiedzę (materiał do zajęć 2 i 3). Wykonam kolejne ćwiczenia z karty w formacie .pdf utrwalające wiedzę (materiał do zajęć 4). Jeszcze raz wysłucham piosenki i wykonam ćwiczenia z karty w formacie PDF dotyczące rodzajników oraz słownictwa zawartego w piosence (materiał do zajęć 5).

Lekcja 30. Say NO to bullying

Przeczytam notatkę o zjawisku znęcania się i przećwiczę czytanie ze zrozumieniem (materiał do zajęć 1). Wykonam ćwiczenia z karty w formacie PDF sprawdzające zrozumienie tematu (materiał do zajęć 2). Obejrzę materiał do zajęć nr 3 i zapiszę w zeszycie dwa wybrane sposoby zapobiegania przemocy szkolnej.

Czerwiec

Lekcja 31. At the airport

Wysłucham dwa razy nagranej rozmowy na lotnisku, przećwiczę słuchanie ze zrozumieniem (materiał do zajęć 1). Wykonam ćwiczenie i wybiorę prawidłową odpowiedź „true/false” (materiał do zajęć 1). Wysłucham dialogu, wykonam ćwiczenia, uzupełnię prawidłowo dialog z materiał do zajęć 2. Obejrzę materiał na temat lotniska: wybiorę sześć nowych słów i zapiszę je w zeszycie wraz z tłumaczeniem na język polski. 

Lekcja 32. Health problem

Przeczytam tekst i wykonam ćwiczenie, wybierając prawidłową odpowiedź „true/false” (materiał do zajęć 1). Obejrzę materiał i zapiszę w zeszycie nowe słowa (nazwy dolegliwości) wraz z ich tłumaczeniem na język polski (materiał do zajęć 2). Wykonam ćwiczenie w formacie .pdf (materiał do zajęć 3).

Lekcja 33. Computers

Przeczytam notatkę o komputerach i zapiszę w zeszycie nowe słowa wraz z tłumaczeniem na język polski (materiał do zajęć 1). Wykonam ćwiczenia w formacie .pdf sprawdzające rozumienie tekstu (materiał do zajęć 2). Obejrzę materiał na temat używania komputerów w różnych miejscach. W zeszycie odpowiem na pytanie: “What do you use computers for?”.

Lekcja 34. Comparatives and superlatives

Obejrzę film, w którym babcia rozmawia z wnuczką o trudnościach ze stopniowaniem przymiotników, przećwiczę słuchanie ze zrozumieniem (materiał do zajęć 1). Wykonam ćwiczenia z karty w formacie .pdf sprawdzające zrozumienie filmu (materiał do zajęć 2). Zapoznam się z regułami stopniowania przymiotników, zagram w dwie gry utrwalające wiedzę (materiał do zajęć 3). Wykonam ćwiczenia z karty w formacie .pdf utrwalające wiedzę (materiał do zajęć 4). Sprawdzę swoją wiedzę, wykonując dwa testy (materiał do zajęć 5 i 6).

Lekcja 35. New Boy

Wysłucham wiersza o nowym koledze z klasy, ćwicząc przy tym słuchanie ze zrozumieniem. Zastanowię się, o czym mówi ten wiersz (materiał do zajęć 1). Wysłucham wiersza jeszcze raz i wykonam ćwiczenia z karty w formacie .pdf (materiał do zajęć 2). Wysłucham wypowiedzi Cole’a (materiał do zajęć 3) i zastanowię się nad tym, co czyni nas wyjątkowymi.
W zeszycie odpowiem w kilku zdaniach na pytanie: “What makes you special?” (obejrzę materiał do zajęć 4).

Lekcja 36. Football World Cup

Przeczytam notatkę o piłce nożnej i przećwiczę czytanie ze zrozumieniem (materiał do zajęć 1). Wykonam ćwiczenia z karty w formacie .pdf sprawdzające zrozumienie tematu (materiał do zajęć 2). Wykonam dodatkowe ćwiczenie utrwalające słownictwo związane z piłką nożną (materiał do zajęć 3). W zeszycie odpowiem pełnym zdaniem na pytania: „Who is the most famous Polish football-player?”, “What do you know about him?”.

Lekcja 37. Present Continuous for future arrangements 

Obejrzę film, w którym babcia rozmawia z wnuczką o planach na przerwę świąteczną, przećwiczę słuchanie ze zrozumieniem, zwracając szczególną uwagę na sformułowania mówiące o przyszłości (materiał do zajęć 1). Wykonam ćwiczenia z karty w formacie .pdf sprawdzające zrozumienie filmu (materiał do zajęć 2). Zapoznam się z regułami stosowania Present Continuous, zagram w dwie gry utrwalające wiedzę (materiał do zajęć 3). Wykonam ćwiczenia z karty w formacie .pdf utrwalające wiedzę (materiał do zajęć 4). Sprawdzę swoją wiedzę, wykonując test (materiał do zajęć 5). Sprawdzę swoje odpowiedzi (materiał do zajęć 6).

Lekcja 38. Collections

Wysłucham wiersza o ludziach, których hobby to kolekcjonerstwo, przećwiczę słuchanie ze zrozumieniem oraz zagram w trzy gry utrwalające słownictwo (materiał do zajęć 1). Wysłucham wiersza jeszcze raz i wykonam ćwiczenia z karty w formacie .pdf (materiał do zajęć 2). Obejrzę materiał na temat dziesięciu najbardziej niesamowitych kolekcji (materiał do zajęć 3). W 4–5 zdaniach odpowiem w zeszycie na pytanie: „Have you got a collection?”, “What is it?”, “Why do you collect those things?”, “If not, why do you think other people collect things?”. 

Lekcja 39. Advice if you're upset by the news

Obejrzę animację z poradami, co zrobić, gdy martwią nas codzienne wiadomości w mediach, przećwiczę słuchanie ze zrozumieniem oraz zagram w dwie gry utrwalające słownictwo (materiał do zajęć 1). Wykonam ćwiczenia z karty w formacie .pdf sprawdzające zrozumienie tematu (materiał do zajęć 2). Obejrzę filmy z poradami, co można zrobić, gdy jest się smutnym (materiał do zajęć 3 i 4). Zastanowię się, która z wymienionych aktywności pomaga mi się zrelaksować. W zeszycie odpowiem na pytanie: „What helps people when they are upset?”.

Lekcja 40. Short Stories – Nessie The Loch Ness Monster

Obejrzę animację o potworze z Loch Ness i przećwiczę słuchanie ze zrozumieniem (materiał do zajęć 1). Wykonam ćwiczenia z karty w formacie .pdf sprawdzające zrozumienie filmu (materiał do zajęć 2). Sprawdzę swoje odpowiedzi (materiał do zajęć 3). Zagram w grę dotyczącą nazewnictwa mitycznych stworzeń w języku angielskim (materiał do zajęć 4). Napiszę w zeszycie odpowiedzi na pytania: „Is there a famous mythical creature that lives in your country? What it is? What does it look like? What does it do?”.

Lekcja 41. Weddings

Przeczytam tekst o ślubach na świecie i przećwiczę czytanie ze zrozumieniem, wypiszę nowe słowa do zeszytu i zapiszę ich znaczenie (materiał do zajęć 1). Wykonam ćwiczenia z karty w formacie .pdf związane ze słownictwem ślubnym (materiał do zajęć 2). Sprawdzę swoje odpowiedzi (materiał do zajęć 3). Napiszę w zeszycie osiem zdań jako odpowiedź na pytania: „Have you ever been to a wedding? What do people wear at weddings? What do people eat at weddings?”.

Matematyka

Marzec 

Lekcja 1. Zapisywanie ułamków dziesiętnych

Na tej lekcji nauczę się zapisywać ułamki dziesiętne.

Lekcja 2. Porównywanie ułamków dziesiętnych. Wprowadzenie

Na tej lekcji nauczę się porównywać ułamki dziesiętne.

Lekcja 3. Porównywanie ułamków dziesiętnych. Utrwalenie i powtórzenie

Na tej lekcji utrwalę wiedzę na temat porównywania ułamków dziesiętnych.

Lekcja 4. Dodawanie ułamków dziesiętnych

Na tej lekcji nauczę się jak dodawać ułamki dziesiętne.

Lekcja 5. Dodawanie ułamków dziesiętnych. Ćwiczenia

Na tej lekcji utrwalę dodawanie ułamków dziesiętnych.

Lekcja 6. Mnożenie ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000

Na tej lekcji nauczę się mnożyć ułamki dziesiętne przez 10, 100, 1000.

Lekcja 7. Dzielenie ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000

Na tej lekcji nauczę się dzielić ułamki dziesiętne przez 10, 100, 1000.

Lekcja 8. Mnożenie ułamków dziesiętnych przez liczby naturalne

Na tej lekcji nauczę się mnożyć ułamki dziesiętne przez liczby naturalne.

Lekcja 9. Mnożenie ułamków dziesiętnych. Wprowadzenie

Na tej lekcji nauczę się mnożyć ułamki dziesiętne.

Lekcja 10. Mnożenie ułamków dziesiętnych. Utrwalenie i powtórzenie

Na tej lekcji utrwalę i powtórze wiedzę z zakresu mnożenia ułamków dziesiętnych.

Kwiecień

Lekcja 11. Dzielenie ułamków dziesiętnych przez liczby naturalne

Na tej lekcji nauczę się dzielić ułamki dziesiętne przez liczby naturalne.

Lekcja 12. Dzielenie ułamków dziesiętnych. Wprowadzenie

Na tej lekcji nauczę się dzielić ułamki dziesiętne.

Lekcja 13. Dzielenie ułamków dziesiętnych. Utrwalenie i powtórzenie

Na tej lekcji utrwalę wiedzę z zakresu dzielenia ułamków dziesiętnych.

Lekcja 14. Szacowanie wyników działań na ułamkach dziesiętnych

Na tej lekcji nauczę się, jak szacować wyniki działań na ułamkach dziesiętnych.

Lekcja 15. Działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych. Wprowadzenie

Na tej lekcji nauczę się, jak obliczać wartość wyrażenia, w którym występują ułamki zwykłe i ułamki dziesiętne.

Lekcja 16. Działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych. Utrwalenie i powtórzenie

Na tej lekcji utrwalę i powtórzę wiedzę na temat obliczania wartości wyrażenia, w którym występują ułamki zwykłe i ułamki dziesiętne.

Lekcja 17. Procenty a ułamki

Na tej lekcji nauczę się sposobów zamiany procentu na ułamek i ułamka na procent.

Lekcja 18. Liczby ujemne. Wprowadzenie 

Na tej lekcji nauczę się, czym są liczby ujemne.

Lekcja 19. Liczby ujemne. Utrwalenie i powtórzenie

Na tej lekcji powtórzę wiedzę z zakresu liczb ujemnych.

Lekcja 20. Dodawanie liczb całkowitych 

Na tej lekcji nauczę się, jak dodawać liczby całkowite.

Lekcja 21. Odejmowanie liczb całkowitych 

Na tej lekcji nauczę się, jak odejmować liczby całkowite.

Lekcja 22. Mnożenie i dzielenie liczb całkowitych. Wprowadzenie

Na tej lekcji nauczę się mnożyć i dzielić liczby całkowite.

Lekcja 23. Mnożenie i dzielenie liczb całkowitych. Utrwalenie i powtórzenie 

Na tej lekcji powtórzę wiedzę z zakresu mnożenia i dzielenia liczb całkowitych.

Lekcja 24. Pole prostokąta i kwadratu. Wprowadzenie

Na tej lekcji nauczę się obliczać pole prostokąta i kwadratu.

Lekcja 25. Pole prostokąta i kwadratu. Utrwalenie i powtórzenie

Na tej lekcji powtórzę wiedzę z zakresu pola prostokąta i kwadratu.

Maj

Lekcja 26. Zależności między jednostkami pola. Wprowadzenie

Na tej lekcji nauczę się, jakie są zależności między jednostkami pola.

Lekcja 27. Zależności między jednostkami pola. Utrwalenie i powtórzenie

Na tej lekcji powtórzę wiedzę z zakresu zależności między jednostkami pola.

Lekcja 28. Pole równoległoboku. Wprowadzenie

Na tej lekcji nauczę się, jak obliczyć pole równoległoboku.

Lekcja 29. Pole równoległoboku. Utrwalenie i powtórzenie

Na tej lekcji utrwalę wiedzę z zakresu obliczania pola równoległoboku.

Lekcja 30. Pole rombu

Na tej lekcji nauczę się obliczać pole rombu.

Lekcja 31. Pole trójkąta. Wprowadzenie

Na tej lekcji nauczę się obliczać pole trójkąta.

Lekcja 32. Pole trójkąta. Utrwalenie i powtórzenie

Na tej lekcji powtórzę wiedzę z zakresu obliczania pola trójkąta.

Lekcja 33. Pole trapezu. Wprowadzenie

Na tej lekcji nauczę się obliczać pole trapezu.

Lekcja 34. Pole trapezu. Utrwalenie i powtórzenie

Na tej lekcji utrwalę wiedzę z zakresu obliczania pola trapezu.

Lekcja 35. Pola wielokątów – podsumowanie

Na tej lekcji powtórzę wiedzę z zakresu obliczania pól wielokątów.

Lekcja 36. Liczby ujemne. Wprowadzenie 

Na tej lekcji będę się uczyć na temat liczb ujemnych.

Lekcja 37. Liczby ujemne. Utrwalenie i powtórzenie

Na tej lekcji utrwalę wiedzę z zakresu liczb ujemnych.

Lekcja 38. Dodawanie liczb całkowitych. Wprowadzenie

Na tej lekcji nauczę się, jak dodawać liczby całkowite.

Lekcja 39. Dodawanie liczb całkowitych. Utrwalenie i powtórzenie

Na tej lekcji utrwalę wiedzę z zakresu dodawania liczb całkowitych.

Lekcja 40. Odejmowanie liczb całkowitych. Wprowadzenie

Na tej lekcji nauczę się, jak odejmować liczby całkowite.

Lekcja 41. Odejmowanie liczb całkowitych. Utrwalenie i powtórzenie

Na tej lekcji utrwalę wiedzę z zakresu odejmowania liczb całkowitych.

Czerwiec

Lekcja 42. Mnożenie i dzielenie liczb całkowitych. Wprowadzenie

Na tej lekcji nauczę się, jak mnożyć i dzielić liczby całkowite.

Lekcja 43. Mnożenie i dzielenie liczb całkowitych. Utrwalenie i powtórzenie

Na tej lekcji utrwalę wiedzę z zakresu mnożenia i dzielenia liczb całkowitych.

Lekcja 44. Prostopadłościany i sześciany

Na tej lekcji będę się uczyć na temat prostopadłościanów i sześcianów.

Lekcja 45. Przykłady graniastosłupów prostych

Na tej lekcji będę się uczyć na temat graniastosłupów prostych.

Lekcja 46. Siatki graniastosłupów prostych

Na tej lekcji będę się uczył na temat siatek graniastosłupów prostych.

Lekcja 47. Pole powierzchni graniastosłupa prostego

Na tej lekcji nauczę się obliczać pole powierzchni prostopadłościanu przy danych długościach krawędzi.

Lekcja 48. Jednostki objętości. Objętość prostopadłościanu

Na tej lekcji nauczę się stosować jednostki objętości i pojemności oraz obliczać objętość prostopadłościanu.

Lekcja 49. Własności liczb naturalnych – powtórzenie wiadomości. Dzielniki

Na tej lekcji powtórzę wiedzę z zakresu dzielników liczb naturalnych.

Lekcja 50. Własności liczb naturalnych – powtórzenie wiadomości. Cechy podzielności przez 2, 5, 10, 100, przez 4 oraz przez 3 i 9

Na tej lekcji powtórzę wiedzę z zakresu cech podzielności przez 2, 5, 10, 100, przez 4 oraz przez 3 i 9.

Lekcja 51. Własności liczb naturalnych – powtórzenie wiadomości. Rozkład liczby na czynniki pierwsze

Na tej lekcji powtórzę wiedzę z zakresu rozkładu liczb na czynniki pierwsze.

Lekcja 52. Własności liczb naturalnych – powtórzenie wiadomości. Liczby pierwsze i liczby złożone

Na tej lekcji powtórzę wiedzę z zakresu liczb pierwszych i złożonych.

Lekcja 53. Ułamki zwykłe – powtórzenie wiadomości 

Na tej lekcji powtórzę wiedzę z zakresu ułamków zwykłych.

Lekcja 54. Ułamki dziesiętne – powtórzenie wiadomości

Na tej lekcji powtórzę wiedzę z zakresu ułamków dziesiętnych.

Lekcja 55. Figury na płaszczyźnie – powtórzenie wiadomości

Na tej lekcji powtórzę wiedzę z zakresu figur na płaszczyźnie.

Lekcja 56. Pola figur – powtórzenie wiadomości

Na tej lekcji powtórzę wiedzę z zakresu pól figur.

Historia

Marzec

Lekcja 1. Początki państwa polskiego. Chrzest Polski

Dowiem się, dlaczego Mieszko I zdecydował się na przyjęcie chrztu.

Lekcja 2. Polska Bolesława Chrobrego

Dowiem się, kto i dlaczego został pierwszym królem Polski.

Lekcja 3. Polska po śmierci Bolesława Chrobrego

Dowiem się, co działo się z Polską po śmierci Bolesława Chrobrego. 

Lekcja 4. Rządy Bolesława Krzywoustego

Dowiem się, dlaczego doszło do rozbicia dzielnicowego.

Kwiecień

Lekcja 5. Społeczeństwo w czasach pierwszych Piastów

Dowiem się, jak wyglądało życie codzienne i podział społeczeństwa w średniowiecznej Polsce.

Lekcja 6. Rozbicie dzielnicowe

Prześledzę fascynującą walkę o władzę i wpływy podczas rozbicia dzielnicowego.

Lekcja 7. Zjednoczenie Polski po rozbiciu dzielnicowym

Dowiem się, jak doszło do zjednoczenia Polski po rozbiciu dzielnicowym.

Lekcja 8. Czasy Kazimierza Wielkiego

 Dowiem się,  dlaczego ostatni władca z dynastii piastowskiej zapisał się w historii jako wybitny władca i dobry gospodarz.

Lekcja 9. Unia polsko-litewska 

Zrozumiem, co było główną przyczyną zawarcia porozumienia pomiędzy Polską a Litwą. Dowiem się, do czego zobowiązał się wielki książę litewski, by zostać władcą Polski. Odpowiem na pytanie, dlaczego w Polsce było dwóch rządzących królów: Jadwiga i Jagiełło.

Lekcja 10.  Wielka wojna z Krzyżakami

Dowiem się, dlaczego doszło do wojny z zakonem krzyżackim i jakie znaczenie miało zwycięstwo pod Grunwaldem. Poznam obraz Jana Matejki „Bitwa pod Grunwaldem".

Lekcja 11. Na renesansowym dworze Jagiellonów

Poznam kulturę renesansu na dworze Jagiellonów.

Lekcja 12. Demokracja szlachecka

Dowiem się, kogo nazywano szlachtą, jakie były przywileje i obowiązki szlachty.

Maj

Lekcja 13. Polska spichlerzem Europy

Dowiem się, jak wyglądał folwark, na czym polegała pańszczyzna i jak transportowano zboże do innych krajów.           

Lekcja 14. Rzeczpospolita Obojga Narodów

Dowiem się, jak powstała Rzeczpospolita Obojga Narodów – jeden z największych krajów w Europie.

Lekcja 15. Co ciekawego znajdziemy w muzeum?

Przypomnę sobie, jakie są zadania muzeum. Nauczę się rozpoznawać różne typy muzeów. Pooglądam materiały promocyjne z różnych muzeów. 

Lekcja 16. Wirtualna wizyta na Wawelu

Odwiedzę Zamek Królewski na Wawelu, zagram w grę i posłucham słuchowiska.

Lekcja 17.  Historia – powtórka. Czym zajmowali się dawni rzemieślnicy?

Przypomnę sobie, czym zajmowali się poszczególni rzemieślnicy. Powtórzę nazwy zawodów. Obejrzę filmy przywołujące tradycyjne zajęcia.

Lekcja 18. Na czym polega praca historyka, co nam pomaga poznać przeszłość? – źródła historyczne. Lekcja powtórzeniowa  

Przypomnę sobie, jak wygląda praca historyka i skąd czerpiemy wiedzę o przeszłości.

Lekcja 19. Moda w średniowieczu

Zobaczę, jak ubierali się ludzie w średniowieczu. Poznam strój mieszczki i dowiem się, jak ubierali się ludzie na dworze.

Lekcja 20. Zamek w Będzinie

Zwiedzę wirtualnie zamek w Będzinie.

Czerwiec

Lekcja 21. Co jadali nasi przodkowie?

Zastanowię się, co mogło być podane na średniowiecznej uczcie.

Lekcja 22. Wirtualna wycieczka – Zamek w Bobolicach

Obejrzę film “Szlak orlich gniazd” i zwiedzę zamek w Bobolicach.

Lekcja 23. Życie w średniowiecznym klasztorze. Lekcja powtórzeniowa

Przypomnę sobie, jak wyglądało życie w klasztorze i czym zajmowali się mnisi i mniszki.

Lekcja 24. Średniowieczne miasto. Lekcja powtórzeniowa

Przypomnę sobie, jak wyglądało średniowieczne miasto.

Lekcja 25. Życie w średniowiecznym mieście – Elbląg

Obejrzę film o tym, jak wyglądało życie w średniowiecznym mieście Elblągu. Wybiorę się na wirtualny spacer po mieście.

Lekcja 26. Ludzie miecza – rycerze. Lekcja powtórzeniowa    

Przypomnę sobie obowiązki i kodeks rycerza.

Lekcja 27. Spotkanie z historią

Zastanowię się, czy też tworzę historię. Przypomnę sobie, z jakich źródeł historycznych korzystałem w tym roku szkolnym.

Geografia

Marzec

Lekcja 1. Lądy i oceany na Ziemi

Na tej lekcji poznam lądy i oceany na Ziemi, poznam, co to są południki i równoleżniki.

Lekcja 2. Sporządzamy mapy pogody

Na tej lekcji dowiem się, skąd się bierze prognoza pogody. Nabędę umiejętności odczytywania prognozy i przenoszenia jej na mapy.

Lekcja 3. Przegląd stref krajobrazowych Ziemi

Nauczę się: wskazywać czynniki wpływające na klimat; opisywać strefy klimatyczne Ziemi; wyjaśniać znaczenie czynników klimatycznych dla życia roślin, zwierząt i ludzi; rozróżniać i opisywać strefy krajobrazowe na Ziemi.

Kwiecień

Lekcja 4. Obszary nadmiaru i niedoboru wody na świecie

Nauczę się: wskazywać obszary niedoboru i nadmiaru wody na świecie; wyjaśniać przyczyny przestrzennego zróżnicowania dostępnej ilości wody; opisywać rozwiązania stosowane na obszarach deficytu wody.

Lekcja 5. Lasy równikowe 

Na tej lekcji nauczę się: opisywać klimat lasów równikowych; omawiać warunki życia panujące w lesie równikowym; przedstawiać tradycyjny tryb życia pierwotnych mieszkańców lasów równikowych.

Lekcja 6. Rośliny i zwierzęta lasów równikowych

Nauczę się: opisywać klimat lasów równikowych; omawiać warunki życia panujące w lesie równikowym; przedstawiać tradycyjny tryb życia pierwotnych mieszkańców lasów równikowych.

Maj

Lekcja 7. Sawanny

Nauczę się opisywać warunki klimatyczne sawanny oraz charakteryzować pory roku na sawannie.

Lekcja 8. Przyroda sawanny

Nauczę się: opisywać roślinność sawanny; omawiać związek między warunkami klimatycznymi a roślinnością sawanny; rozpoznawać wybrane gatunki zwierząt żyjących na sawannie; omawiać zależności pokarmowe na sawannie.

Lekcja 9. Pustynie

Nauczę się: opisywać, w jakich warunkach powstają pustynie; omawiać warunki klimatyczne panujące na pustyni gorącej; wykazywać istnienie związku między skrajnie niskimi opadami a niewielką ilością roślin i zwierząt na pustyniach.

Lekcja 10. Przyroda pustyni

Nauczę się: rozpoznawać rośliny i zwierzęta żyjące na pustyniach gorących; omawiać związek między klimatem pustyni gorącej a wyglądem występującej na niej roślinności; rozpoznawać wybrane zwierzęta żyjące na pustyni gorącej.

Czerwiec

Lekcja 11. Stepy

Nauczę się: opisywać, gdzie występuje step i czym się charakteryzuje; opisywać warunki klimatyczne, w jakich istnieją stepy; omawiać znaczenie gospodarcze stepów w przeszłości i współcześnie.

Lekcja 12. Przyroda stepu

Nauczę się: omawiać przystosowania roślin stepowych do życia w klimacie umiarkowanym kontynentalnym; wyjaśniać, dlaczego w strefie stepów powstały rozległe pola uprawne i pastwiska; rozpoznawać zwierzęta stepów; wskazywać przystosowania zwierząt do życia w stepie.

Lekcja 13. Nad Morzem Śródziemnym

Nauczę się: opisywać warunki klimatyczne strefy śródziemnomorskiej; wyjaśniać, dlaczego kraje śródziemnomorskie są uważane przez ludzi za atrakcyjne miejsce zamieszkania; wymieniać wybrane cywilizacje, które powstały w basenie Morza Śródziemnego.

Lekcja 14. Przyroda w klimacie śródziemnomorskim

Nauczę się: wskazywać przystosowania roślin do życia w klimacie śródziemnomorskim; omawiać wpływ człowieka na szatę roślinną nad Morzem Śródziemnym; wymieniać rośliny uprawiane
w basenie Morza Śródziemnego; rozpoznawać wybrane dziko żyjące zwierzęta tego regionu.

 

Biologia

Marzec

Lekcja 1. Korzeń - podziemny organ rośliny

Nauczę się wymieniać podstawowe funkcje korzenia, wykazywać związek stref korzenia z pełnionymi przez niego funkcjami, wykazywać różnorodność budowy korzeni roślin, rozpoznawać i opisywać modyfikacje korzeni.

Lekcja 2. Różnorodność roślin naczyniowych

Nauczę się: wskazywać modyfikacje w budowie roślin naczyniowych, które są wynikiem przystosowania do życia na lądzie; porównywać budowę paprotników oraz roślin nasiennych; opisywać charakterystyczne cechy paprotników i roślin nasiennych.

Lekcja 3. Rośliny nagonasienne

Nauczę się: opisywać miejsca występowania roślin nagonasiennych na Ziemi i ich przystosowania do warunków życia; opisywać charakterystyczne cechy roślin nagonasiennych; rozpoznawać najczęściej spotykane gatunki nagonasiennych; przedstawiać znaczenie nagonasiennych.

Kwiecień

Lekcja 4. Rośliny okrytonasienne

Nauczę się: wskazywać środowiska życia roślin okrytonasiennych; opisywać charakterystyczne cechy roślin okrytonasiennych; obserwując okazy, rozróżniać przystosowania roślin do środowiska; przedstawiać znaczenie okrytonasiennych.

Lekcja 5. Łodyga

Na tej lekcji nauczę się: opisywać podstawowe funkcje łodygi; odróżniać różne typy łodyg; rozpoznawać tkanki na przekroju poprzecznym łodygi; wykazywać związek między tkankową budową łodygi a jej funkcją; przedstawiać funkcję zmodyfikowanych łodyg.

Lekcja 6. Kwiat

Nauczę się: rozróżniać elementy budowy kwiatu i wskazywać ich funkcje; wyjaśniać, na czym polega wiatropylność i owadopylność roślin; opisywać proces przekształcania się kwiatu w owoc; prowadzić obserwacje kwiatów i kwiatostanów wybranych roślin.

Maj

Lekcja 7. Nasiona i owoce okrytonasiennych

Nauczę się: rozpoznawać elementy budowy owocu i opisywać pełnione przez nie funkcje; identyfikować różne typy owoców; opisywać budowę nasiona, zwracając uwagę na rolę jego elementów; określać warunki niezbędne do procesu kiełkowania nasion; opisywać przebieg kiełkowania nasiona; rozróżniać sposoby rozsiewania się nasion i owoców.

Lekcja 8. Sposoby rozprzestrzeniania się roślin

Nauczę się: przedstawiać sposoby rozprzestrzeniania się roślin okrytonasiennych; omawiać mechanizmy rozsiewania owoców i nasion roślin okrytonasiennych; wykazywać związek budowy owocu ze sposobem rozprzestrzeniania się roślin okrytonasiennych.

Lekcja 9. Rośliny nasienne – podsumowanie działu

Powtórzę i utrwalę wiadomości dotyczące roślin nasiennych. Skorzystam z e-podręcznika  (rozdziały: 3. Rośliny nasienne, 4. Rośliny okrytonasienne).

Lekcja 10. Biologia dawniej i dziś

Wyjaśnię, czym zajmuje się biologia; wymienię cechy organizmów i czynniki niezbędne im do życia; określę zakres badań wybranych dyscyplin biologii: zoologii, botaniki, mikrobiologii i mikologii; wymienię najważniejsze odkrycia w dziejach biologii.

Czerwiec

Lekcja 11. Poznawanie świata organizmów

Nauczę się: wymieniać źródła wiedzy biologicznej; opisywać etapy planowania obserwacji biologicznej i eksperymentu biologicznego; planować, prowadzić i dokumentować obserwację biologiczną; formułować wnioski na podstawie wyników obserwacji i doświadczeń.

Lekcja 12. Mikroskop i lupa w badaniach biologicznych

Nauczę się: podawać przykłady zastosowania przyrządów optycznych: lupy stereoskopowej oraz mikroskopu; przygotowywać preparat mikroskopowy do obserwacji; wykonywać i dokumentować obserwację preparatu pod lupą stereoskopową oraz mikroskopem.

Lekcja 13. Obserwacje mikroskopowe

Nauczę się: wymieniać przykłady zastosowania różnych przyrządów optycznych służących do obserwacji; przygotowywać preparat mikroskopowy w kropli wody; samodzielnie przeprowadzać obserwację mikroskopową; opracowywać dokumentację obserwacji mikroskopowych.

Informatyka

Marzec

Lekcja 1. W poszukiwaniu skarbu - duszek w labiryncie

Dowiem się jak poruszać duszkiem za pomocą klawiszy klawiatury po planszy.

Lekcja 2. Power Point – moja książka

Dowiem się, opowiadać historie tak, aby były ciekawsze dla odbiorców. Nauczę się, jak przedstawić historię w MS Office.

Kwiecień

Lekcja 3. Power Point – przepiśnik

Nauczę się dodawać dźwięk do prezentacji. Zrobię „przepiśnik" z ulubionymi daniami, który będzie ilustrowany i omówiony (dźwięk w prezentacji).

Lekcja 4. Power Point – animacje i przejścia 

Na tej lekcji stworzę animację, używając autokształtów. Nauczę się też tworzyć ścieżki animacji.

Lekcja 5. Przyciski akcji – PowerPoint 

Na tej lekcji nauczę się wklejać przyciski akcji w programie PowerPoint i z nich korzystać. 

Lekcja 6. Motywy w PowerPoint 

Nauczę się korzystać z motywów w PowerPoint i je edytować. 

Maj

Lekcja 7. Dołączanie hiperłączy do prezentacji

Nauczę się korzystać z hiperłączy do slajdów i zasobów internetu.

Lekcja 8. Wstawianie i modyfikacja wykresów w PowerPoint

Nauczę się przedstawiać omawiane treści w formie wykresu.

Lekcja 9. Wstawianie plików multimedialnych do prezentacji

Nauczę się umieszczać w prezentacji pliki audio oraz pliki wideo.

Lekcja 10. Bezpieczna przeglądarka i jej ochrona

Dowiem się, jak działa ochrona przeglądarki i jakie są cechy bezpiecznej przeglądarki.

Czerwiec

Lekcja 11. Konsekwencje zagrożeń w internecie i sposoby ich unikania 

Dowiem się, jakie niebezpieczeństwa czekają na mnie w sieci, jeśli będę nieuważnie z niej korzystać.

Lekcja 12. Drukowanie dokumentu tekstowego

Nauczę się, w jaki sposób mogę wydrukować dokument tekstowy.

Lekcja 13. Podział tekstu na kolumny

Nauczę się dzielić tekst na kolumny w programie Word.

Muzyka

Marzec

Lekcja 1. Polskie tańce narodowe

Na tej lekcji poznam polskie tańce narodowe, będę uczył się, jak je odróżniać i charakteryzować.

Lekcja 2. Stanisław Moniuszko – twórca opery narodowej

Na tej lekcji zapoznam się z sylwetką i najważniejszymi dziełami Stanisława Moniuszki - polskiego kompozytora epoki romantyzmu.

Lekcja 3. Twórczość Krzysztofa Pendereckiego

Na tej lekcji zapoznam się z sylwetką i najważniejszymi dziełami Krzysztofa Pendereckiego – przedstawiciela awangardy muzycznej XX wieku. 

Kwiecień

Lekcja 4. Wiosna – Antonio Vivaldi

Na tej lekcji poznam sylwetkę Antonio Vivaldiego. Zapoznam się też z jednym z czterech koncertów skrzypcowych muzyki poważnej „Wiosną”.

Lekcja 5. Rodzaje instrumentów perkusyjnych

Na tej lekcji poznam różne rodzaje instrumentów perkusyjnych i dowiem się, jak je rozróżniać.

Lekcja 6. Rodzaje instrumentów smyczkowych. Kwartet smyczkowy

Na tej lekcji poznam instrumenty smyczkowe wchodzące w skład kwartetu smyczkowego. 

Maj

Lekcja 7. Muzyczne klucze

Na tej lekcji poznam różne klucze muzyczne stosowane na pięciolinii. 

Lekcja 8. Jaki to głos? Zagadki i zabawy wokalne

Na tej lekcji nauczę się rozróżniać głosy: sopran, alt, tenor, bas.

Lekcja 9. Cechy oberka w piosence i utworze muzycznym 

Na tej lekcji poznam jeden z najbardziej popularnych polskich tańców narodowych. 

Lekcja 10. Rytmizacja znanych przysłów w różnym metrum 2/4, 3/4/, 4/4

Na tej lekcji przećwiczę różne rytmy na przykładzie znanych polskich przysłów.

Czerwiec

Lekcja 11. Gatunki i style muzyczne

Na tej lekcji poznam klasyfikację gatunkową muzyki oraz style muzyki młodzieżowej.

Lekcja 12. Muzyka ilustracyjna i programowa

Na tej lekcji nauczę się odróżniać muzykę programową od ilustracyjnej.

Lekcja 13. Funkcje muzyki na przestrzeni różnych epok

Na tej lekcji poznam różne role muzyki oraz nauczę się definiować pojęcia takie jak muzykoterapia oraz arteterapia. 

Lekcja 14. Pożegnanie szkoły

Na tej lekcji poznam kompozytorów związanych z Wiedniem oraz nauczę się identyfikować tango i cha-chę z regionami, z których pochodzą.

Plastyka

Marzec

Lekcja 1. Dzieło sztuki w trzech wymiarach – rzeźba jako bryła. / „Papierowe ptaki”, „Skrzydlate, fantastyczne zwierzęta”

Wykonam pracę plastyczną. Zaznajomię się z pojęciami: bryła, przestrzeń, trzy wymiary.

Lekcja 2. Materiał i faktura w rzeźbie. Różne rodzaje faktury – pióra, futra, pancerze / „Gliniane zwierzęta”

Wykonam pracę plastyczną. Zaznajomię się z pojęciami: rzeźba, bryła, przestrzeń, faktura, materiały rzeźbiarskie, narzędzia rzeźbiarskie, odlew, negatyw, płaskorzeźba, relief.

Kwiecień

Lekcja 3. Powtórzenie wiadomości o kompozycji. Albumik

Wykonam album prezentujący różne rodzaje kompozycji. Utrwalę pojęcia związane z kompozycją: kompozycja statyczna, dynamiczna, otwarta, zamknięta, symetryczna, rytmiczna.

Lekcja 4. Muzyczne inspiracje. Tworzymy ilustracje do utworów muzycznych 

Na tej lekcji nauczę się rozpoznawać wybranych artystów inspirujących się muzyką podczas tworzenia kompozycji malarskich oraz rozpoznawać przykłady ich dzieł.

Lekcja 5. Siła ekspresji – wyrażanie siebie poprzez siłę malarską

Nauczę się rozróżniać i identyfikować w dziełach mistrzów kontrasty barwne: temperaturowe, dopełnieniowe, wykorzystywać różne środki wyrazu w działaniach plastycznych. Poznam pojęcia: action painting, dripping, informel.

Maj

Lekcja 6. Kubizm – kierunek, który zrewolucjonizował malarstwo

Nauczę się określać ramy czasowe kubizmu, wskazywać założenia kubizmu i wymieniać głównych artystów tego stylu. Stworzę pracę plastyczną w stylu kubistycznym.

Lekcja 7. Artysta – człowiek z wyobraźnią czy odtwórca rzeczywistości?

Nauczę się wykazywać różnice pomiędzy przedstawieniem realistycznym a nierealistycznym, przyporządkowywać poszczególne rodzaje przedstawień do podanych dzieł. Wykonam pracę plastyczną: dwa portrety – dwa przedstawienia, realistyczne i nierealistyczne.

Lekcja 8. Znani polscy ilustratorzy książek dla dzieci

Nauczę się definiować pojęcia: ilustracja książkowa, detal. Nauczę się wymieniać nazwiska wybranych twórców Polskiej Szkoły Ilustracji i charakteryzować kluczowe cechy tej grupy.

Lekcja 9. Od słowa do obrazu – ilustracja książkowa

Nauczę się wyjaśniać pojęcie „ilustracja książkowa" i „picturebook" oraz interpretować treści ilustracji książkowej w odniesieniu do tekstu. Wykonam pracę plastyczną – ilustrację do swojej ulubionej książki.

Czerwiec

Lekcja 10. Picture book – książka obrazkowa

Nauczę się definiować pojęcie "książka obrazkowa", dowiem się, jaką funkcję ona pełni.
Nauczę się rozpoznawać wybrane sylwetki twórców książek obrazkowych.

Lekcja 11. Czym jest komiks? Część 1

Nauczę się objaśnić funkcje obrazu i tekstu w narracji komiksowej oraz wskazywać poszczególne plany w narracji komiksowej. Nauczę się definiować pojęcia: satyra, relief.

Lekcja 12. Czym jest komiks? Część 2

Nauczę się rozróżniać gatunki i tematykę dzieł w sztukach plastycznych, w tym funkcję karykatury. Nauczę się stosować różnorodne wypowiedzi, zwłaszcza odnoszące się do sztuki komiksu.

Technika

Marzec

Lekcja 1. Pismo techniczne

Nauczę się pisma technicznego.

Lekcja 2. Podstawy rysunku technicznego

Poznam zasady rzutowania prostokątnego.

Lekcja 3. Rodzaje i właściwości drewna i materiałów drewnopochodnych

Poznam rodzaje drewna i materiałów drewnopodobnych.

Kwiecień

Lekcja 4. Rodzaje rysunków technicznych

Na tej lekcji poznam rodzaje rysunków technicznych.

Lekcja 5. Rysunek techniczny – plany pomieszczeń

Na tej lekcji nauczę się wykonywać rzut mieszkania w rysunku technicznym. W tym celu posłużę się aplikacją online (materiał do zajęć 2).

Lekcja 6. Zdrowie na talerzu 

Poznam zasady zdrowego żywienia i dowiem się, jak je stosować.

Maj

Lekcja 7. Jak czytać etykiety?

Dowiem się, jak czytać etykiety na produktach spożywczych oraz co oznaczają używane na nich symbole.

Lekcja 8. Woda w organizmie człowieka

Dowiem się, dlaczego woda jest nam potrzebna do życia i ile powinniśmy jej spożywać.

Lekcja 9. Aktywność fizyczna

Dowiem się, dlaczego aktywność fizyczna jest ważna dla prawidłowego funkcjonowania naszego organizmu.

Lekcja 10. Mój jadłospis

Obejrzę film dotyczący zasad zdrowego odżywiania. W oparciu o poznane zasady, piramidę zdrowego żywienia oraz inne zasoby internetowe (np. stronę podaną w materiale dodatkowym) stworzę swój jadłospis na najbliższy tydzień.

Czerwiec

Lekcja 11. Origami 

Dowiem się, czym jest origami, skąd pochodzi i samodzielnie wykonam z papieru pracę origami (kota lub dinozaura).

Lekcja 12. Świat tworzyw sztucznych

Dowiem się, w jaki sposób powstają tworzywa sztuczne. Poznam ich właściwości i zastosowanie.

Lekcja 13. Właściwości i zastosowanie tworzyw sztucznych

Dowiem się, jakie są rodzaje tworzyw sztucznych oraz poznam narzędzia, którymi się je obrabia.

Lekcja 14. Ekologiczny stworek

Dowiem się, w jaki sposób mogę wykorzystać niepotrzebne już przedmioty z tworzyw sztucznych.

{"register":{"columns":[]}}