W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Przedmioty

Język polski

Marzec 

Lekcja 1. Mity greckie

Omówię elementy świata przedstawionego, rozróżnię i wyjaśnię elementy realistyczne i fantastyczne.

Lekcja 2. Okoliczniki

Poznam część zdania - okolicznik miejsca, czasu i sposobu.

Lekcja 3. Orfeusz i Eurydyka

Poznam historię Orfeusza i Eurydyki.

Lekcja 4. Mit o Dedalu i Ikarze

Poznam mit grecki o Dedalu i Ikarze oraz jego kontekst kulturowy.

Lekcja 5. Cecylia Niewiadomska, „Piast", Podanie o Lechu"

Poznam podania o legendarnych władcach Polski.

Lekcja 6. Powtórzenie pisowni wyrazów z rz, ż, ó, u, h, ch

Poznam zasady ortografii w zakresie rz, ż, ó, u, h, ch.

Lekcja 7. Zdania złożone współrzędnie

Poznam zdania złożone współrzędnie.

Lekcja 8. Dopełnienie, przydawka, okolicznik

Poznam części zdania: dopełnienie, przydawka, okolicznik.

Lekcja 9. Analiza zdania pojedynczego

Uzyskam umiejętność analizy zdania pojedynczego.

Lekcja 10. Artur Oppman „Złota kaczka”

Poznam utwór „Złota Kaczka”  A. Oppmana.

Lekcja 11. Przypadki rzeczownika

Przypomnę sobie przypadki rzeczownika i sprawdzę, czy potrafię odmieniać wyrazy.

Lekcja 12. Bolesław Prus „Katarynka”

Poznam nowelę B. Prusa „Katarynka” i zastanowię się, jak mogę pomóc osobie z dysfunkcją wzroku.

Kwiecień

Lekcja 13. Liczebniki

Powtórzę wiadomości o liczebnikach.

Lekcja 14. Różne typy słowników 

Dowiem się więcej o najpotrzebniejszych słownikach i nauczę się z nich korzystać.

Lekcja 15. Z wizytą w wirtualnym muzeum

Poznam wirtualne muzeum.

Język angielski

Marzec

Lekcja 1. 7 Natural Wonders of the World

Wzbogacę słownictwo oraz poznasz najwspanialsze cuda natury z całego świata.

Lekcja 2. Wonders of the World for 2020

Poznam słownictwo oraz zdobędę wiedzę na temat godnych następców "oryginalnych" 7 Cudów Świata.

Lekcja 3. Unique animals of the world

Poznam słownictwo związane z wyjątkowymi zwierzętami świata.

Lekcja 4. Be going to zastosowanie zwrotu

Poznam zastosowanie zwrotu Be going to. Użyję zwrotu oraz przygotuję 5 zdań z tym zwrotem.

Lekcja 5. Some and any

Poznam zastosowanie użycia some and any. Przygotuję po 4 zdania z zastosowaniem some oraz any.

Lekcja 6. Countable and uncountable nouns

Praktyczne zastosowanie rzeczowników policzalnych i niepoliczalnych. Przygotuję po 2 zdania z zastosowaniem tych rzezcowników.

Lekcja 7. Women and men at work. Job words

Poznam słownictwo związane z nazwami zawodów. Dowiem się, jakim zmianom ulegają nazwy, kiedy dotyczą kobiet lub mężczyzn.

Lekcja 7. The place where I live – użycie czasu Present Simple (powtórka)

Używam swobodnie czasu Present Simple. Umiem budować zdania z jego użyciem.

Kwiecień

Lekcja 8. The Present Perfect story – wprowadzenie do czasu Present Perfect

Przeczytam komiks, ponzam nową formę gramatyczną w nim użytą, zastanowię się, kiedy się jej używa. 

Lekcja 9. Wprowadzenie do czasu Present Perfect – cz. 2, ćwiczenia z użyciem czasu

Poćwiczę użycie czasowników w formie Past Participle, utworzę zdania w czasie Present Perfect.

Matematyka

Marzec 

Lekcja 1. Zapisywanie ułamków dziesiętnych

Na tej lekcji nauczę się zapisywać ułamki dziesiętne.

Lekcja 2. Porównywanie ułamków dziesiętnych. Wprowadzenie

Na tej lekcji nauczę się porównywać ułamki dziesiętne.

Lekcja 3. Porównywanie ułamków dziesiętnych. Utrwalenie i powtórzenie

Na tej lekcji utrwalę wiedzę na temat porównywania ułamków dziesiętnych.

Lekcja 4. Dodawanie ułamków dziesiętnych

Na tej lekcji nauczę się jak dodawać ułamki dziesiętne.

Lekcja 5. Dodawanie ułamków dziesiętnych. Ćwiczenia

Na tej lekcji utrwalę dodawanie ułamków dziesiętnych.

Lekcja 6. Mnożenie ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000

Na tej lekcji nauczę się mnożyć ułamki dziesiętne przez 10, 100, 1000.

Lekcja 7. Dzielenie ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000

Na tej lekcji nauczę się dzielić ułamki dziesiętne przez 10, 100, 1000.

Lekcja 8. Mnożenie ułamków dziesiętnych przez liczby naturalne

Na tej lekcji nauczę się mnożyć ułamki dziesiętne przez liczby naturalne.

Lekcja 9. Mnożenie ułamków dziesiętnych. Wprowadzenie

Na tej lekcji nauczę się mnożyć ułamki dziesiętne.

Lekcja 10. Mnożenie ułamków dziesiętnych. Utrwalenie i powtórzenie

Na tej lekcji utrwalę i powtórze wiedzę z zakresu mnożenia ułamków dziesiętnych.

Kwiecień

Lekcja 11. Dzielenie ułamków dziesiętnych przez liczby naturalne

Na tej lekcji nauczę się dzielić ułamki dziesiętne przez liczby naturalne.

Lekcja 12. Dzielenie ułamków dziesiętnych. Wprowadzenie

Na tej lekcji nauczę się dzielić ułamki dziesiętne.

Historia

Marzec

Lekcja 1. Początki państwa polskiego. Chrzest Polski

Dowiem się, dlaczego Mieszko I zdecydował się na przyjęcie chrztu.

Lekcja 2. Polska Bolesława Chrobrego

Dowiem się, kto i dlaczego został pierwszym królem Polski.

Lekcja 3. Polska po śmierci Bolesława Chrobrego

Dowiem się, co działo się z Polską po śmierci Bolesława Chrobrego. 

Lekcja 4. Rządy Bolesława Krzywoustego

Dowiem się, dlaczego doszło do rozbicia dzielnicowego.

Kwiecień

Lekcja 5. Społeczeństwo w czasach pierwszych Piastów

Dowiem się, jak wyglądało życie codzienne i podział społeczeństwa w średniowiecznej Polsce.

Lekcja 6. Rozbicie dzielnicowe

Prześledzę fascynującą walkę o władzę i wpływy podczas rozbicia dzielnicowego.

Geografia

Marzec

Lekcja 1. Lądy i oceany na Ziemi

Na tej lekcji poznam lądy i oceany na Ziemi, poznam, co to są południki i równoleżniki.

Lekcja 2. Sporządzamy mapy pogody

Na tej lekcji dowiem się, skąd się bierze prognoza pogody. Nabędę umiejętności odczytywania prognozy i przenoszenia jej na mapy.

Lekcja 3. Przegląd stref krajobrazowych Ziemi

Nauczę się: wskazywać czynniki wpływające na klimat; opisywać strefy klimatyczne Ziemi; wyjaśniać znaczenie czynników klimatycznych dla życia roślin, zwierząt i ludzi; rozróżniać i opisywać strefy krajobrazowe na Ziemi.

Lekcja 4. Obszary nadmiaru i niedoboru wody na świecie

Nauczę się: wskazywać obszary niedoboru i nadmiaru wody na świecie; wyjaśniać przyczyny przestrzennego zróżnicowania dostępnej ilości wody; opisywać rozwiązania stosowane na obszarach deficytu wody.

Biologia

Marzec

Lekcja 1. Korzeń - podziemny organ rośliny

Nauczę się wymieniać podstawowe funkcje korzenia, wykazywać związek stref korzenia z pełnionymi przez niego funkcjami, wykazywać różnorodność budowy korzeni roślin, rozpoznawać i opisywać modyfikacje korzeni.

Lekcja 2. Różnorodność roślin naczyniowych

Nauczę się: wskazywać modyfikacje w budowie roślin naczyniowych, które są wynikiem przystosowania do życia na lądzie; porównywać budowę paprotników oraz roślin nasiennych; opisywać charakterystyczne cechy paprotników i roślin nasiennych.

Lekcja 3. Rośliny nagonasienne

Nauczę się: opisywać miejsca występowania roślin nagonasiennych na Ziemi i ich przystosowania do warunków życia; opisywać charakterystyczne cechy roślin nagonasiennych; rozpoznawać najczęściej spotykane gatunki nagonasiennych; przedstawiać znaczenie nagonasiennych.

Lekcja 4. Rośliny okrytonasienne

Nauczę się: wskazywać środowiska życia roślin okrytonasiennych; opisywać charakterystyczne cechy roślin okrytonasiennych; obserwując okazy, rozróżniać przystosowania roślin do środowiska; przedstawiać znaczenie okrytonasiennych.

Informatyka

Marzec

Lekcja 1. W poszukiwaniu skarbu - duszek w labiryncie

Dowiem się jak poruszać duszkiem za pomocą klawiszy klawiatury po planszy.

Lekcja 2. Power Point - moja książka

Dowiem się, opowiadać historie tak, aby były ciekawsze dla odbiorców. Nauczę się, jak przedstawić historię w MS Office.

 Lekcja 3. Power Point – przepiśnik

Nauczę się dodawać dźwięk do prezentacji. Zrobię „przepiśnik" z ulubionymi daniami, który będzie ilustrowany i omówiony (dźwięk w prezentacji).

Muzyka

Marzec

Lekcja 1. Polskie tańce narodowe

Na tej lekcji poznam polskie tańce narodowe, będę uczył się, jak je odróżniać i charakteryzować.

Lekcja 2. Stanisław Moniuszko – twórca opery narodowej

Na tej lekcji zapoznam się z sylwetką i najważniejszymi dziełami Stanisława Moniuszki - polskiego kompozytora epoki romantyzmu.

Lekcja 3. Twórczość Krzysztofa Pendereckiego

Na tej lekcji zapoznam się z sylwetką i najważniejszymi dziełami Krzysztofa Pendereckiego – przedstawiciela awangardy muzycznej XX wieku. 

Plastyka

Marzec

Lekcja 1. Dzieło sztuki w trzech wymiarach – rzeźba jako bryła. / „Papierowe ptaki”, „Skrzydlate, fantastyczne zwierzęta”

Wykonam pracę plastyczną. Zaznajomię się z pojęciami: bryła, przestrzeń, trzy wymiary.

Lekcja 2. Materiał i faktura w rzeźbie. Różne rodzaje faktury – pióra, futra, pancerze / „Gliniane zwierzęta”

Wykonam pracę plastyczną. Zaznajomię się z pojęciami: rzeźba, bryła, przestrzeń, faktura, materiały rzeźbiarskie, narzędzia rzeźbiarskie, odlew, negatyw, płaskorzeźba, relief.

Kwiecień

Lekcja 3. Powtórzenie wiadomości o kompozycji. Albumik

Wykonam album prezentujący różne rodzaje kompozycji. Utrwalę pojęcia związane z kompozycją: kompozycja statyczna, dynamiczna, otwarta, zamknięta, symetryczna, rytmiczna.

Technika