W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Przedmioty

Język polski

Marzec

Lekcja 1. Powtórzenie wiedzy o czasowniku

Powtórzę wiadomości o części mowy – czasowniku.

Lekcja 2. Ignacy Krasicki „Bajki" 

Poznam wybrane bajki Ignacego Krasickiego.

Lekcja 3. Józef Wybicki „Mazurek Dąbrowskiego"

Poznam „Mazurek Dąbrowskiego".

Lekcja 4. Analiza zdania pojedynczego

Nauczę się dokonywać analizy zdania pojedynczego.

Lekcja 5. Jostein Garder „Świat Zofii"

Poznam powieść „Świat Zofii" J. Gardera.

Lekcja 6. Okoliczniki

Uzyskam wiedzę o części zdania – okoliczniku.

Lekcja 7. Głoski ustne i nosowe

Uzyskam wiedzę o głoskach ustnych i nosowych.

Lekcja 8. Wisława Szymborska „Muzeum".

Poznam wiersz „Muzeum" W. Szymborskiej.

Lekcja 9. Wyrazy bliskoznaczne i przeciwstawne

Dowiem się, co to są synonimy i antonimy, poznam słownik wyrazów bliskoznacznych i nauczę się korzystać z innych internetowych słowników i encyklopedii.

Lekcja 10. Wyrazy wieloznaczne

Zapoznam się z wyrazami wieloznacznymi, zrozumiem ich znaczenie w tekście oraz nauczę się, jak z nich korzystać, tworząc własne wypowiedzi.

Lekcja 11. Maria Pawlikowska-Jasnorzewska „Olejne jabłka”, „Czas, krawiec kulawy”

Poznam wiersze Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej „Olejne jabłka”, „Czas, krawiec kulawy” i dokonam ich analizy.

Lekcja 12. Pisownia połączeń literowych en, em, on, om

Poznam i utrwalę sobie połączenia literowe en, em, on, om.

Kwiecień

Lekcja 13. Adam Mickiewicz, „Pan Tadeusz” – księga IV (fragmenty)

Poznam księgę IV „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza.

Lekcja 14. Zdania współrzędnie i podrzędnie złożone

Dowiem się, czym są zdania współrzędnie i podrzędnie złożone.

Lekcja 15. Zasady użycia znaków interpunkcyjnych

Przypomnę sobie zasady użycia znaków interpunkcyjnych.

Język angielski

Marzec

Lekcja 1. Continents: Africa and Europe

Wzbogacę słownictwo oraz poszerzę wiedzę na temat Afryki i Europy.

Lekcja 2. Continents: Asia and Australia/Oceania

Wzbogacę słownictwo oraz poszerzę wiedzę na temat Azji i Australii/Oceanii.

Lekcja 3. Continents: North America and South America

Wzbogacę słownictwo oraz poszerzę wiedzę na temat Ameryki Północnej i Południowej.

Lekcja 4. Continents: Antarctica

Wzbogacę słownictwo oraz poszerzę wiedzę na temat Antarktydy.

Lekcja 5. The World's Oceans

Poznam faunę i florę oceanów.

Lekcja 6. Family

Utrwalę słownictwo dotyczące rodziny.

Lekcja 7.  Polar bears / global warming – vocabulary: animals and their life (Where they live? What they eat? Why are they endangered?)

Na tej lekcji będę doskonalił umiejętność czytania i słuchania angielskich materiałów, zapamiętam osiem słów z materiału, poszukam ich znaczenia.

Kwiecień

Lekcja 8. Climat change

Na tej lekcji będę doskonalił umiejętność słuchania angielskich materiałów, zapamiętam osiem słów z materiału, poszukam ich znaczenia.

Lekcja 9. Describing people's appearance in English – visual vocabulary 

Na tej lekcji będę doskonalił umiejętność słuchania angielskich materiałów, zapamiętam osiem słów z materiału, poszukam ich znaczenia.

Matematyka

Marzec

Lekcja 1. Pole prostokąta. Wprowadzenie

Na tej lekcji nauczę się, jak obliczyć pole prostokąt przedstawionego na rysunku oraz w sytuacjach praktycznych.

Lekcja 2. Pole prostokąta. Utrwalenie i powtórzenie

Na tej lekcji utrwalę wiedzę dotyczącą obliczania pola prostokąta przedstawionego na rysunku oraz w sytuacjach praktycznych.

Lekcja 3. Pole równoległoboku i rombu. Wprowadzenie

Na tej lekcji nauczę się, jak obliczyć pole równoległoboku i rombu na rysunku oraz w sytuacjach praktycznych.

Lekcja 4. Pole równoległoboku i rombu. Utrwalenie i powtórzenie

Na tej lekcji utrwalę wiedzę dotyczącą obliczania pola równoległoboku i rombu przedstawionego na rysunku oraz w sytuacjach praktycznych.

Lekcja 5. Pole trójkąta. Wprowadzenie

Na tej lekcji nauczę się, jak obliczyć pole trójkąta.

Lekcja 6. Pole trójkąta. Utrwalenie i powtórzenie wiadomości

Na tej lekcji utrwalę swoje wiadomości na temat obliczania pola trójkąta.

Lekcja 7. Pole trapezu. Wprowadzenie

Na tej lekcji nauczę się jak obliczyć pole trapezu

Lekcja 8. Pole trapezu. Utrwalenie i powtórzenie wiadomości

Na tej lekcji utrwalę swoje wiadomości na temat obliczania pola trapezu.

Lekcja 9. Procenty i ułamki. Wprowadzenie

Na tej lekcji nauczę się, co to są procenty wyrażone w formie ułamków.

Lekcja 10. Procenty i ułamki. Utrwalenie i powtórzenie wiadomości

Na tej lekcji powtórzę i utrwalę wiedzę na temat procentów wyrażonych w formie ułamków.

Kwiecień

Lekcja 11. Jaki to procent? Wprowadzenie

Na tej lekcji nauczę się interpretować procenty danej wielkości.

Lekcja 12. Jaki to procent? Utrwalenie i powtórzenie wiadomości

Na tej lekcji powtórzę i utrwalę wiedze na temat interpretacji procentów danej wielkości.

Historia

Marzec

Lekcja 1. Czasy Stanisławowskie

Czy Stanisław August Poniatowski był dobrym królem?

Lekcja 2. Upadek Rzeczypospolitej Obojga Narodów

Dowiem się, dlaczego Polska zniknęła z mapy Europy.

Lekcja 3. Konstytucja 3 maja

Dowiem się, jakie refomy wprowadził Sejm Wielki

Lekcja 4. Kultura Oświecenia w Polsce

Zrozumiem, jakie idee przyświecały epoce i będę umiał wymienić najwybitniejszych przedstawicieli kultury Oświecenia.

Lekcja 5. Powstanie kościuszkowskie i trzeci rozbiór Polski

Dowiem się, dlaczego Tadeusz Kościuszko jest uważany za jednego z najważniejszych bohaterów narodowych.

Kwiecień

Lekcja 6. Wielka Rewolucja Francuska

Zrozumiem, dlaczego doszło do Wielkiej Rewolucji Francuskiej.

 

Biologia

Marzec

Lekcja 1. Płazy – kręgowce wodno-lądowe

Nauczę się: wskazywać i opisywać przystosowania płazów do życia na lądzie i w wodzie (na podstawie obserwacji); opisywać mechanizm oddychania u płazów; przedstawiać cykl rozwojowy żaby; rozpoznawać wybranych przedstawicieli płazów krajowych; oceniać znaczenie płazów.

Lekcja 2. Przegląd i znaczenie płazów

Nauczę się: wymieniać cechy budowy płazów; odróżniać cechy pomagające płazom przeżyć na lądzie i w wodzie; rozpoznawać niektóre płazy; opisywać znaczenie płazów w środowisku.

Kwiecień

Lekcja 3.  Gady

Nauczę się: wskazywać charakterystyczne cechy budowy gadów; wymieniać przystosowania gadów do życia z dala od wody; rozpoznawać gady występujące w Polsce; wyjaśniać, dlaczego wszystkie gady w Polsce są objęte ochroną.

Geografia

Marzec

Lekcja 1. Czym jest pogoda, a czym klimat?

Na tej lekcji dowiem się, na czym polega różnica między pogodą a klimatem, poznam elementy określające ich stan.

Lekcja 2. Współrzędne geograficzne

Nauczę się odczytywać szerokości i długości geograficzne dowolnie wybranych punktów na globusie oraz na mapie. Nauczę się obliczać długości geograficzne. Nauczę się obliczać długości geograficzne.

Lekcja 3. Położenie Europy. Charakterystyczne cechy rzeźby powierzchni

Nauczę się określać położenie geograficzne Europy oraz wielkość jej powierzchni, odczytywać nazwy głównych form rzeźby powierzchni oraz nazwy głównych elementów linii brzegowej z mapy hipsometrycznej Europy, podawać argumenty przemawiające za wydzieleniem Europy z Eurazji oraz wskazywać przebieg umownej granicy między Europą a Azją. Dowiem się też, jak dokonywać podziału Europy na megaregiony (regiony fizycznogeograficzne).

Technika

Marzec

Lekcja 1. Rodzaje rysunków technicznych

Dowiem się, czym jest rysunek złożeniowy i wykonawczy oraz nauczę się, jak je czytać.

Lekcja 2. Rzutowanie prostokątne

Poznam zasady rzutowania prostokątnego oraz nauczę się rysowania rzutów prostokątnych prostych brył.

Lekcja 3. Rzuty aksonometryczne

Poznam rodzaje rzutów aksonometrycznych oraz nauczę się stosowania tych rzutów w praktyce

Plastyka

Marzec

Lekcja 1. O walorze / „Światła latarni morskiej na morzu”, „Światła samochodów w nocy” lub „Portret jak czarno-białe zdjęcie”

Wykonam pracę plastyczną. Zaznajomię się z pojęciami: walor barwy, walor plamy, janość barwy, jasność plamy, pejzaż, portret.

Lekcja 2. „Kalejdoskop" – tworzę pracę barwną

Wykonam pracę plastyczną. Zapoznam się z takimi pojęciami, jak: barwa, gama barwna, kalejdoskop. barwy podstawowe i pochodne.

Kwiecień

Lekcja 3. Ornamenty barokowe – „Dekoracyjna rama obrazu", „Dekoracyjny świecznik"

Wykonam pracę plastyczną. Narysuje pracę na zadany temat, wykorzystując sztukę ornamentu. Zaznajomię się z pojęciami ornamentu i baroku.

Muzyka

Marzec

Lekcja 1. Różne współczesne style muzyczne

Na tej lekcji poznam różne style muzyczne (np. pop, rock, jazz, folk, rap, techno, disco, reggae i inne).

Lekcja 2. Polska muzyka ludowa – przykłady twórczości ludowej

Na tej lekcji poznam przykłady muzycznej twórczości ludowej, obrzędy, zwyczaje, tradycje mojego regionu.

Kwiecień

Lekcja 3. Polscy kompozytorzy muzyki filmowej

Na tej lekcji zapoznam się z reprezentatywnymi nazwiskami polskich kompozytorów muzyki filmowej oraz przykładowymi tytułami filmów, do których muzykę stworzyli.

Informatyka

Marzec

Lekcja 1. Gra platformowa

Dowiem się, jak ułożyć skrypt dowolnej gry platformowej typu Mario.

Lekcja 2. Poczta bez znaczka + netykieta

Nauczę się, jak działa poczta elektroniczna, jakie są zasady netykiety i jak poprawnie pisać wiadomości e-mail.

Kwiecień

Lekcja 3. Gimp – praca na warstwach, łączenie dwóch zdjęć

Pobiorę i zaistaluję program Gimp. Nauczę się, jak połączyć dwa dowolne zdjęcia. Nauczę się pracy na warstwach.