W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Przedmioty

Język polski

Marzec

Lekcja 1. Powtórzenie wiedzy o czasowniku

Powtórzę wiadomości o części mowy – czasowniku.

Lekcja 2. Ignacy Krasicki „Bajki" 

Poznam wybrane bajki Ignacego Krasickiego.

Lekcja 3. Józef Wybicki „Mazurek Dąbrowskiego"

Poznam „Mazurek Dąbrowskiego".

Lekcja 4. Analiza zdania pojedynczego

Nauczę się dokonywać analizy zdania pojedynczego.

Lekcja 5. Jostein Garder „Świat Zofii"

Poznam powieść „Świat Zofii" J. Gardera.

Lekcja 6. Okoliczniki

Uzyskam wiedzę o części zdania – okoliczniku.

Lekcja 7. Głoski ustne i nosowe

Uzyskam wiedzę o głoskach ustnych i nosowych.

Lekcja 8. Wisława Szymborska „Muzeum".

Poznam wiersz „Muzeum" W. Szymborskiej.

Lekcja 9. Wyrazy bliskoznaczne i przeciwstawne

Dowiem się, co to są synonimy i antonimy, poznam słownik wyrazów bliskoznacznych i nauczę się korzystać z innych internetowych słowników i encyklopedii.

Lekcja 10. Wyrazy wieloznaczne

Zapoznam się z wyrazami wieloznacznymi, zrozumiem ich znaczenie w tekście oraz nauczę się, jak z nich korzystać, tworząc własne wypowiedzi.

Lekcja 11. Maria Pawlikowska-Jasnorzewska „Olejne jabłka”, „Czas, krawiec kulawy”

Poznam wiersze Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej „Olejne jabłka”, „Czas, krawiec kulawy” i dokonam ich analizy.

Lekcja 12. Pisownia połączeń literowych en, em, on, om

Poznam i utrwalę sobie połączenia literowe en, em, on, om.

Kwiecień

Lekcja 13. Adam Mickiewicz, „Pan Tadeusz” – księga IV (fragmenty)

Poznam księgę IV „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza.

Lekcja 14. Zdania współrzędnie i podrzędnie złożone

Dowiem się, czym są zdania współrzędnie i podrzędnie złożone.

Lekcja 15. Zasady użycia znaków interpunkcyjnych

Przypomnę sobie zasady użycia znaków interpunkcyjnych.

Lekcja 16. Gatunki i rodzaje literackie – powtórzenie

Przypomnę sobie gatunki i rodzaje literackie oraz ich najważniejsze cechy.

Lekcja 17. Język Biblii i Biblia w języku

Poznam związki frazeologiczne wywodzące się z Biblii oraz wciąż funkcjonujące biblijne symbole i motywy.

Lekcja 18. Eufemizmy i hiperbole

Dowiem się, czym są eufemizmy i hiperbole, nauczę się ich używać.

Lekcja 19. Jak powstaje film?

Dowiem się, jakie są etapy powstawania produkcji filmowej i poznam osoby, które są niezbędne do realizacji filmu.

Lekcja 20. Jak mówimy o uczuciach? Barbara Kosmowska „Pozłacana rybka"

Poznam fragmenty powieści Barbary Kosmowskiej „Pozłacana rybka" i zastanowię się, jak za pomocą metafor i frazeologizmów nazywamy uczucia. 

Lekcja 21. Fraszki Jana Kochanowskiego

Poznam fraszkę jako gatunek literacki i fraszki Jana Kochanowskiego.

Lekcja 22. W krainie czarów

Dowiem się, czym jest oniryzm, i poznam fragmenty „Alicji w Krainie Czarów” Lewisa Carrolla.

Lekcja 23. Skrzydlate słowa

Dowiem się, czym są „skrzydlate słowa”, nauczę się je rozpoznawać w tekstach kultury.

Lekcja 24. Błąd czy zabawa językowa?

Poznam typy błędów językowych i nauczę się je odróżniać od zabaw językowych.

Lekcja 25. Czy to poprawne…?

Dowiem się, gdzie szukać odpowiedzi na nurtujące pytania językowe i w jakich źródłach szukać wiedzy o języku polskim. 

Lekcja 26. Zdun, kaletnik i ludwisarz – o ginących zawodach

Dowiem się, czym zajmowali się zdun, kaletnik, ludwisarz i inni przedstawiciele ginących zawodów. Poznam wiersz Wincentego Fabera „Rzecz”.

Lekcja 27. Z wizytą w Muzeum Sztuki Współczesnej

Obejrzę wirtualną wystawę „Sport w sztuce” w Muzeum Sztuki Współczesnej.

Lekcja 28. Idol, ideał, autorytet…

Dowiem się, kto może być autorytetem, a także zastanowię się, czy idol jest ideałem. Poznam fragment powieści „Ania z Zielonego Wzgórza” Lucy Maud Montgomery.

Lekcja 29. W świecie wartości

Zastanowię się nad hierarchią wartości i poznam wartości najważniejsze w domu Marii i Piotra Curie.

Lekcja 30. Poetycka ojczyzna

Poznam różne obrazy ojczyzny w polskiej poezji.

Maj

Lekcja 31. Z rodziną najlepiej!

Poznam fragmenty powieści „Opium w rosole” Małgorzaty Musierowicz i zastanowię się nad rolą rodziny w moim życiu.

Lekcja 32. Formanty w formie

Powtórzę wiedzę z zakresu słowotwórstwa, poćwiczę rozpoznawanie formantów i tematów słowotwórczych.

Lekcja 33. Sztuka dyskusji

Poznam „Krótki kodeks uczestnika dyskusji” Mirosława Bańki oraz przypomnę sobie, jak grzecznie nie zgadzać się z rozmówcą.

Lekcja 34. Czy wszystko jest na sprzedaż?

Poznam przekonującą moc reklamy i fragment opowiadania „Półpancerze praktyczne” Sławomira Mrożka.

Lekcja 35. Piątek w teatrze – „Bajki robotów” w Miejskim Teatrze Miniatura w Gdańsku

Obejrzę inscenizację „Bajek robotów” według opowiadań Stanisława Lema.

Lekcja 36. Skąd się wzięły pory roku?

Poznam i zinterpretuję mit o Demeter i Korze.

Lekcja 37. W mojej szkole marzeń

Poznam i zinterpretuję fragment powieści „Alicja w Krainie Czarów” Lewisa Carrolla, zastanowię się, jaka byłaby moja wymarzona szkoła.

Lekcja 38. Salomonowa mądrość

Poznam opowieść o mądrym królu Salomonie, dowiem się, czym jest salomonowy wyrok.

Lekcja 39. Instruktaż z instrukcji

Dowiem się, z jakich elementów składa się instrukcja, nauczę się pisać instrukcję.

Lekcja 40. „A lato było piękne tego roku…”

Poznam i zinterpretuję wiersz Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego „Pieśń o żołnierzach z Westerplatte”.

Lekcja 41. W starożytnym Egipcie

Poznam i zinterpretuję fragment powieści „Faraon” Bolesława Prusa.

Lekcja 42. Słowniczku, odkryj się!

Przypomnę sobie informacje o różnych słownikach języka polskiego i poćwiczę rozpoznawanie typów definicji słownikowych.

Lekcja 43. Najtrudniejszy pierwszy krok

Poznam obraz Vincenta van Gogha „Pierwsze kroki”, zastanowię się, czym mogą być „pierwsze kroki” i napiszę o nich opowiadanie.

Lekcja 44. Wiersz Boba Dylana „Odpowie ci wiatr”

Poznam i zinterpretuję wiersz Boba Dylana „Odpowie ci wiatr”.

Lekcja 45. Tata ma zawsze rację

Poznam i zinterpretuję wiersz Czesława Miłosza „Ojciec objaśnia”.

Lekcja 46. Czy zawsze można mierzyć własną miarą? 

Przypomnę sobie, jakie znaczenie w relacjach międzyludzkich ma empatia, udoskonalę warsztat pracy z tekstem.

Lekcja 47. W poszukiwaniu przyczyn i skutków 

Udoskonalę umiejętność wnioskowania oraz przewidywania konsekwencji własnych zachowań. 

Lekcja 48. Zdania bogate w informacje – grupa podmiotu i orzeczenia 

Powtórzę wiadomości o zdaniach rozwiniętych, rozwiniętych i złożonych oraz następujące zagadnienia: rodzaje podmiotów, charakterystyka podmiotu, orzeczenia, przydawki, dopełnienia i okolicznika.

Lekcja 49. Sztuka pisania wierszy w dwóch odsłonach… 

Utrwalę wiadomości o budowie wiersza: powtórzę, czym są wers, strofa, rym oraz jakie są różnice między wierszem stroficznym i białym.

Lekcja 50. Filmowa opowieść o losach uzdolnionego chłopca

Utrwalę wiadomości z zakresu znajomości elementów dramaturgicznych dzieła filmowego: bohaterów, bohatera głównego, dynamiki akcji, wątków itd.

Czerwiec

Lekcja 51. Z „człowiekiem ze złotym parasolem” wędrujemy po świecie poezji

Utrwalę wiadomości o środkach poetyckich (porównanie, przenośnia, epitet, wyraz dźwiękonaśladowczy), udoskonalę umiejętność dostrzegania różnic między językiem prozy i poezji.

Lekcja 52. Jak wielka przepaść dzieli nas od ludzi starszych?

Poznam i zinterpretuję wiersz Tadeusza Różewicza „Przepaść”, zastanowię się nad miejscem życzliwości w naszym życiu.

Lekcja 53. Jak to jest być człowiekiem?

Poznam i zinterprtuję wiersz Anny Kamieńskiej „Śmieszne” oraz trzy dzieła plastyczne.

Lekcja 54. Poetyckie wyobrażenie lata w „Strofach o późnym lecie” Juliana Tuwima

Poznam i zinterpretuję wiersz „Strofy o późnym lecie” Juliana Tuwima, odnajdę środki stylistyczne oraz objaśnię ich znaczenie i funkcję w tekście.

Lekcja 55. Książka – mój przyjaciel            

Poznam leksykę związaną z rodzajami książek i czytelnictwem.

Lekcja 56. Świat wokół nas

Przedstawię walory kulturowe najbliższego otoczenia, np. dzielnicy, w której mieszkam.
Poćwiczę umiejętność zbierania informacji.

Lekcja 57. Czy śmiech jest lekiem na całe zło?

Poznam i zinterpretuję wiersz „Modlitwa o śmiech” Adama Ziemianina, zastanowię się, czy
śmiech może być obroną przed współczesnym światem.

Lekcja 58. Nad przepaścią

Poznam wiersz Tadeusza Różewicza „Przepaść”, wskażę sytuacje z życia codziennego
analogiczne do historii przedstawionej w wierszu.

Lekcja 59. Zagrożona cywilizacja?

Porównam życie dzisiejsze do tego sprzed 500 lat, ocenię zmiany, jakie zaszły, poznam i
zinterpretuję wiersze Stanisława Grochowiaka i Kazimierza Śladewskiego,
poszukam dobrych i złych stron życia na wsi i w mieście.

Lekcja 60. Od pierwszego wejrzenia?

Poznam i zinterpretuję opowiadanie Kornela Makuszyńskiego „Wieczysta miłość”.

Lekcja 61. Bo w tym cały jest ambaras… 

Poznam i zinterpretuję piosenkę Czerwonych Gitar „Tak bardzo się starałem”, porównam zachowania młodych ludzi obecnie i sto lat temu.

Lekcja 62. Marzenia o lataniu

Poznam mit o Dedalu i Ikarze oraz inne historie ludzi, którzy realizowali marzenie o lataniu.  

Lekcja 63. Wolność – kocham i rozumiem 

Poznam i zinterpretuję bajkę Michela Piquemala „Malarz i myszy”, zastanowię się nad wartością wolności w życiu człowieka.  

Lekcja 64. Jak Kuba Bogu…

Poznam i zinterpretuję fragment powieści Małgorzaty Musierowicz „Ida sierpniowa” oraz zastanowię się, czy zawsze dobrze jest działać pod wpływem emocji.

Lekcja 65. W świecie kobiet, w świecie mężczyzn – część 1

Dowiem się, czym są stereotypy i jak stereotypowo postrzegane są kobiece i męskie cechy oraz role życiowe. Poznam historię Malali Yousafzai.

Lekcja 66. W świecie kobiet, w świecie mężczyzn – część 2

Dowiem się, czym są stereotypy i jak stereotypowo postrzegane są kobiece i męskie cechy oraz role życiowe. Zastanowię się nad potrzebą tworzenia żeńskich nazw zawodów i tytułów.

Lekcja 67. Sposób na niegrzecznego kierowcę

Poznam i zinterpretuję fragment powieści Marty Fox „Batoniki Always miękkie jak deszczówka”.

Lekcja 68.  Przez trzy sita 

Poznam i zinterpretuję przypowieść Michela Piquemala „Trzy sita”, zastanowię się nad wagą słów.

Język angielski

Marzec

Lekcja 1. Continents: Africa and Europe

Wzbogacę słownictwo oraz poszerzę wiedzę na temat Afryki i Europy.

Lekcja 2. Continents: Asia and Australia/Oceania

Wzbogacę słownictwo oraz poszerzę wiedzę na temat Azji i Australii/Oceanii.

Lekcja 3. Continents: North America and South America

Wzbogacę słownictwo oraz poszerzę wiedzę na temat Ameryki Północnej i Południowej.

Lekcja 4. Continents: Antarctica

Wzbogacę słownictwo oraz poszerzę wiedzę na temat Antarktydy.

Lekcja 5. The World's Oceans

Poznam faunę i florę oceanów.

Lekcja 6. Family

Utrwalę słownictwo dotyczące rodziny.

Lekcja 7.  Polar bears / global warming – vocabulary: animals and their life (Where they live? What they eat? Why are they endangered?)

Na tej lekcji będę doskonalił umiejętność czytania i słuchania angielskich materiałów, zapamiętam osiem słów z materiału, poszukam ich znaczenia.

Kwiecień

Lekcja 8. Climat change

Na tej lekcji będę doskonalił umiejętność słuchania angielskich materiałów, zapamiętam osiem słów z materiału, poszukam ich znaczenia.

Lekcja 9. Describing people's appearance in English – visual vocabulary 

Na tej lekcji będę doskonalił umiejętność słuchania angielskich materiałów, zapamiętam osiem słów z materiału, poszukam ich znaczenia.

Lekcja 10. Talking about your free time and hobby

Na tej lekcji będę doskonalił umiejętność słuchania angielskich materiałów, zapamiętam osiem słów z materiału, poszukam ich znaczenia. Będę też ćwiczył mówienie, wykorzystując słownictwo, które poznałem, opowiem, jak spędzam wolny czas, jakie mam hobby.

Lekcja 11. Talking about your vacation in English

Na tej lekcji będę doskonalił umiejętności słuchania angielskich materiałów, zapamiętam osiem słów z materiału, poszukam ich znaczenia. Opowiem też o swoich wakacjach, używając słów i wyrażeń, które zapamiętałem.

Lekcja 12. Talking about daily routines with phrasal verbs

Na tej lekcji wysłucham materiału, zanotuję nowe słowa oraz zwroty niezbędne do opisania codziennych czynności. Opowiem o moim dniu, używając poznanych zwrotów.

Lekcja 13. At the restaurant – conversation

Na tej lekcji obejrzę materiał i zanotuję zwroty niezbędne do przeprowadzenia konwersacji w restauracji. Ułożę dialog z poznanymi zwrotami.

Lekcja 14. Breaking News English: Railway stations

Ćwiczę czytanie i słuchanie ze zrozumieniem. Poznam słownictwo związane z podróżowaniem i koleją. Przećwiczę szybkie czytanie, wypełnianie tekstu wyrazami, łączenie zdań, pisownię.

Lekcja 15. How do you get to school?

Ćwiczę czytanie i słuchanie ze zrozumieniem. Poznam pojęcia geograficzne i nauczę się opisywać różne środki transportu.

Lekcja 16. Hottest/Coldest places

Ćwiczę czytanie i słuchanie ze zrozumieniem. Poznam słownictwo związane z pojęciami geograficznymi i klimatem. Nauczę się tworzyć porównania.

Lekcja 17. Breaking News English: World’s fastest ant

Przećwiczę czytanie ze zrozumieniem. Poznam słownictwo związane z szybkością biegania w świecie zwierząt. Zrobię zadania „phrase matching” i „gap filling”.

Lekcja 18. Why do zebras have stripes?

Przećwiczę czytanie i słuchanie ze zrozumieniem. Nauczę się słownictwa związanego z pracą badawczą naukowców oraz nauczę się opisywać eksperymenty naukowe na podstawie biologów badających zebry.

Maj

Lekcja 19. The best job in the world  

Obejrzę filmik i zanotuję zawody w nim wymienione. Poznam słownictwo związane z wykonywanymi zawodami. Wykonam zadania z materiału do zajęć nr 2.

Lekcja 20. Joe goes fishing

Przećwiczę czytanie i słuchanie ze zrozumieniem. Po zapoznaniu się z materiałem do zajęć nr 1, wykonam ćwiczenia z materiału do zajęć nr 2.

Lekcja 21. How do elephants use their trunks 

Obejrzę filmik. Odpowiem na pytania, w jaki sposób słoń używa trąby i do czego mu ona służy.

Lekcja 22. Cooking – How to make perfect omelette? 

Obejrzę filmik i zanotuję wymienione w nim składniki potrzebne do zrobienia perfekcyjnego omleta (materiał do zajęć 1). Zanotuję osiem słów, których nie znam, i sprawdzę ich znaczenie. Po obejrzeniu materiału wykonam ćwiczenia sprawdzające rozumienie tekstu i znajomość słownictwa z zakresu przygotowania posiłków oraz gramatyki (rzeczowniki policzalne i niepoliczalne). Ułożę w porządku czynności, które trzeba podjąć, aby zrobić perfekcyjnego omleta. Wykonam zadania “Gap fill” z materiału do zajęć 1.

Lekcja 23. How to make paper?

Obejrzę filmik z materiału do zajęć 1 i wypiszę zwroty lub słowa dotyczące wyrobu papieru. Po zapoznaniu się z materiałem wideo przeczytam tekst znajdujący się poniżej. Wypiszę zaznaczone słowa i sprawdzę ich znaczenie. Przećwiczę czytanie i słuchanie ze zrozumieniem. Po przeczytaniu tekstu o wynalezieniu papieru dodatkowo będę mógł obejrzeć film pokazujący, jak samodzielnie wykonać papier z roślin (np. z łodyg słonecznika). Spróbuję odpowiedzieć na pytania zamieszczone w sekcji: Did you get it? Test your knowledge.

Lekcja 24. How to talk to birds? What are birds song mnemonics?

Obejrzę filmik z materiału do zajęć 1 i wypiszę nazwy ptaków wymienione przez prowadzącego. Przeczytam tekst z materiału do zajęć 1, wynotuję słowa podkreślone i sprawdzę ich znaczenie. Przeczytam tekst o tym, jak zapamiętać charakterystyczny dla danego gatunku ptaka sposób śpiewania. Następnie obejrzę film pokazujący, jak ptaki reagują na nagrany śpiew innych ptaków. Spróbuję odpowiedzieć na pytania zamieszczone w sekcji: Did you get it? Test your knowledge.

Lekcja 25. Animals – Did you know animals?

Obejrzę filmik i zanotuję nazwy zwierząt w nim występujące. Zanotuję też elementy charakterystyczne dla tych zwierząt. Wypiszę słowa, których nie znam, sprawdzę ich znaczenie i ułożę po jednym zdaniu z zastosowaniem nowych słów.

Lekcja 26. Prepositions of time

Obejrzę filmik (materiał do zajęć 1) i wypiszę zwroty lub słowa, które są pomocne podczas opowiadania o czasie. Po zapoznaniu się z filmikiem wykonam ćwiczenie z tego samego materiału (Gap fill).

Lekcja 27. Describing people

Obejrzę filmik (materiał do zajęć 1) i wypiszę słowa, których mogę użyć do opisu ludzi. Zrobię ćwiczenie (Gap fill) zawarte w tym samym materiale. Wykonam w zeszycie opis swojego najlepszego przyjaciela.

Lekcja 28. Health and safety

Przeczytam tekst, zanotuję symbole dotyczące ostrzeżeń i zdrowia. Rozwiążę quiz zawarty w materiale do zajęć 1. Ułożę po jednym zdaniu z poznanymi słowami. Przypomnę sobie użycie czasownika „must not”, „do not”. Posłucham i zanotuję słowa związane z zagrożeniami (materiał do zajęć 2). Rozwiążę Gap fill z materiału do zajęć 3.

Lekcja 29. Dancing on Ice

Obejrzę filmik (materiał do zajęć 1), wypiszę zwroty lub słowa i sprawdzę ich znaczenie. Ułożę pięć zdań z ich użyciem i zapiszę je w zeszycie. Po zapoznaniu się z materiałem do zajęć 1 wykonam ćwiczenie Gap fill.

Lekcja 30. Talking about hobbies and interests

Przeczytam tekst z materiału do zajęć 1 i wypiszę słowa, których mogę użyć do opisu planów na weekend. Po przeczytaniu tekstu wybiorę najlepszą odpowiedź na pytania 1–7 (materiał do zajęć 1). Przejdę do zakładki grammar i dopasuję prawidłowe czasowniki do rzeczowników. Opiszę w zeszycie swoje plany na weekend, wykorzystując nowo poznane słowa.

Czerwiec

Lekcja 31. At the Airport – conversation – Part I 

Obejrzę materiał do zajęć 1, zanotuję słowa i zwroty związane z zachowaniem się na lotnisku i w samolocie. Sprawdzę ich znaczenie i zanotuję tłumaczenie w zeszycie. W zeszycie ułożę pięć zdań z poznanymi słowami i zwrotami.

Lekcja 32. At the Airport – conversation – Part II

Obejrzę filmik z materiału do zajęć 1 i wypiszę zwroty, które są niezbędne na pokładzie samolotu i na lotnisku. Przećwiczę słuchanie i czytanie. Ułożę dialog, wykorzystując nowo poznane zwroty dotyczące pobytu na lotnisku lub podróżowania samolotem. Dialog zapiszę w zeszycie.

Lekcja 33. Important question on the airport – przypomnienie

Przeczytam tekst z materiału do zajęć 1 i wykonam ćwiczenia sprawdzające, jak dobrze rozumiem tekst. Zanotuję w zeszycie słowa, których nie rozumiem, sprawdzę ich znaczenie. Odpowiem na te pytania zawarte w materiale do zajęć 1 i zanotuję je w zeszycie.

Lekcja 34. Talking about likes and dislikes

Przeczytam tekst, zanotuję słowa, których nie znam i sprawdzę ich znaczenie. Rozwiążę quiz zawarty materiale do zajęć nr 1 (true/false). Wysłucham wykładu z materiału do zajęć nr 2 i zanotuję rzeczy lubiane przez osoby wymienione w materiale, rozwiążę test (materiał do zajęć 2). Powtórzę czas Present Simple, wypełniając ćwiczenie z materiału do zajęć nr 3.

Lekcja 35. Shopping in Liverpool

Przeczytam materiał do zajęć nr 1 i wypiszę zwroty lub słowa, których nie znam i sprawdzę ich znaczenie. W zeszycie ułożę z nimi pięć zdań. Po zapoznaniu się z materiałem, odpowiem na pytania (Reading Comprehension). Po przeczytaniu jeszcze raz tekstu spróbuję uzupełnić prawidłowo brakujące słowa (w zakładce Writing).

Lekcja 36. The School Library

Przeczytam tekst z materiału do zajęć nr 1, zanotuję słowa, zwroty, których nie rozumiem, sprawdzę ich znaczenie. Po przeczytaniu tekstu zrobię ćwiczenia zawarte w tym samym  materiale.

Lekcja 37. Seasons – Spring

Przeczytam materiał i wysłucham nagrania (materiał do zajęć 1). Rozwiążę quiz z dalszej części materiału. W zeszycie zanotuję odpowiedź na pytania: “What season is it in your country now?”, “Which season is your favourite?”, “Why this season is your favourite?”. Zagram w grę Memory Matching Game (w zakładce Word Games).

Lekcja 38. Personal Belongings

Przeczytam opisy przedstawionych rzeczy – nacisnę na obrazek, przećwiczę i zapamiętam wymowę słów. Rozwiążę krzyżówkę z nowo poznanymi słowami.

Lekcja 39. Travel

Obejrzę materiał do zajęć nr 1, w zeszycie zanotuję pytania, które mogę usłyszeć na lotnisku. Udzielę na nie pisemnej odpowiedzi. Zanotuję też słowa, których nie rozumiem i sprawdzę ich znaczenie. 

Lekcja 40. Giant Pandas

Przeczytam tekst i obejrzę wideo z materiału do zajęć nr 1. Zapiszę w zeszycie nowe słowa i sprawdzę ich znaczenie. Zagram w grę i ułożę słowa w porządku alfabetycznym. Zagram w grę i znajdę słowa wskazane w ramce.

Lekcja 41. Tropical Fish

Przeczytam tekst z materiału do zajęć nr 1, wypiszę słowa, których nie znam i sprawdzę ich znaczenie. Rozwiążę quiz z tego samego materiału.

Matematyka

Marzec

Lekcja 1. Pole prostokąta. Wprowadzenie

Na tej lekcji nauczę się, jak obliczyć pole prostokąt przedstawionego na rysunku oraz w sytuacjach praktycznych.

Lekcja 2. Pole prostokąta. Utrwalenie i powtórzenie

Na tej lekcji utrwalę wiedzę dotyczącą obliczania pola prostokąta przedstawionego na rysunku oraz w sytuacjach praktycznych.

Lekcja 3. Pole równoległoboku i rombu. Wprowadzenie

Na tej lekcji nauczę się, jak obliczyć pole równoległoboku i rombu na rysunku oraz w sytuacjach praktycznych.

Lekcja 4. Pole równoległoboku i rombu. Utrwalenie i powtórzenie

Na tej lekcji utrwalę wiedzę dotyczącą obliczania pola równoległoboku i rombu przedstawionego na rysunku oraz w sytuacjach praktycznych.

Lekcja 5. Pole trójkąta. Wprowadzenie

Na tej lekcji nauczę się, jak obliczyć pole trójkąta.

Lekcja 6. Pole trójkąta. Utrwalenie i powtórzenie wiadomości

Na tej lekcji utrwalę swoje wiadomości na temat obliczania pola trójkąta.

Lekcja 7. Pole trapezu. Wprowadzenie

Na tej lekcji nauczę się jak obliczyć pole trapezu

Lekcja 8. Pole trapezu. Utrwalenie i powtórzenie wiadomości

Na tej lekcji utrwalę swoje wiadomości na temat obliczania pola trapezu.

Lekcja 9. Procenty i ułamki. Wprowadzenie

Na tej lekcji nauczę się, co to są procenty wyrażone w formie ułamków.

Lekcja 10. Procenty i ułamki. Utrwalenie i powtórzenie wiadomości

Na tej lekcji powtórzę i utrwalę wiedzę na temat procentów wyrażonych w formie ułamków.

Kwiecień

Lekcja 11. Jaki to procent? Wprowadzenie

Na tej lekcji nauczę się interpretować procenty danej wielkości.

Lekcja 12. Jaki to procent? Utrwalenie i powtórzenie wiadomości

Na tej lekcji powtórzę i utrwalę wiedze na temat interpretacji procentów danej wielkości.

Lekcja 13. Diagramy procentowe. Wprowadzenie

Na tej lekcji nauczę się, jak przedstawiać dane za pomocą diagramów procentowych.

Lekcja 14. Diagramy procentowe. Utrwalenie i powtórzenie wiadomości 

Na tej lekcji utrwalę wiedzę z zakresu przedstawiania danych za pomocą diagramów procentowych.

Lekcja 15. Obliczenia procentowe. Wprowadzenie

Na tej lekcji nauczę się, jak posługiwać się obliczeniami procentowymi.

Lekcja 16. Obliczenia procentowe. Utrwalenie i powtórzenie wiadomości

Na tej lekcji utrwalę wiedzę z zakresu posługiwania się obliczeniami procentowymi.

Lekcja 17. Obniżki i podwyżki. Wprowadzenie

Na tej lekcji nauczę się, jak obliczać wartość podwyżki oraz obniżki.

Lekcja 18. Porównywanie liczb. Wprowadzenie

Na tej lekcji nauczę się porównywać liczby.

Lekcja 19. Porównywanie liczb. Utrwalenie i powtórzenie

Na tej lekcji powtórzę wiedzę z zakresu porównywania liczb.

Lekcja 20. Dodawanie i odejmowanie. Wstęp

Na tej lekcji nauczę się, jak prawidłowo dodawać liczby. 

Lekcja 21. Dodawanie i odejmowanie. Utrwalenie i powtórzenie

Na tej lekcji powtórzę wiedzę z zakresu prawidłowego dodawania liczb. 

Lekcja 22. Mnożenie i dzielenie liczb całkowitych. Wprowadzenie

Na tej lekcji nauczę się mnożyć i dzielić liczby całkowite.

Lekcja 23. Mnożenie i dzielenie liczb całkowitych. Utrwalenie i powtórzenie

Na tej lekcji utrwalę wiedzę z zakresu mnożenia i dzielenia liczb całkowitych.

Lekcja 24. Działania na liczbach całkowitych. Utrwalenie i powtórzenie

Na tej lekcji nauczę się działań na liczbach całkowitych.

Lekcja 25. Zapisywanie wyrażeń algebraicznych. Wprowadzenie

Na tej lekcji nauczę się zapisywać wyrażenia algebraiczne.

Maj

Lekcja 26. Zapisywanie wyrażeń algebraicznych. Utrwalenie i powtórzenie

Na tej lekcji utrwalę wiedzę z zakresu zapisywania wyrażeń algebraicznych.

Lekcja 27. Obliczanie wartości wyrażeń algebraicznych. Wprowadzenie

Na tej lekcji nauczę się obliczać wartości wyrażeń algebraicznych.

Lekcja 28. Obliczanie wartości wyrażeń algebraicznych. Utrwalenie i powtórzenie

Na tej lekcji nauczę się obliczać wartości wyrażeń algebraicznych.

Lekcja 29. Upraszczanie wyrażeń algebraicznych. Wprowadzenie

Na tej lekcji nauczę się, jak upraszczać wyrażenia algebraiczne.

Lekcja 30. Zapisywanie równań

Na tej lekcji nauczę się, jak zapisywać równania.

Lekcja 31. Liczba spełniająca równanie

Na tej lekcji nauczę się, czym jest liczba spełniająca równanie.

Lekcja 32. Rozwiązywanie równań. Wprowadzenie

Na tej lekcji nauczę się rozwiązywać równania.

Lekcja 33. Rozwiązywanie równań. Utrwalenie i powtórzenie

Na tej lekcji powtórzę wiedzę z zakresu rozwiązywania równań.

Lekcja 34. Zadania tekstowe. Wprowadzenie

Na tej lekcji nauczę się, jak poprawnie rozwiązywać zadania tekstowe.

Lekcja 35. Zadania tekstowe. Utrwalenie i powtórzenie

Na tej lekcji powtórzę wiedzę z zakresu rozwiązywania zadań tekstowych.

Lekcja 36. Rozpoznawanie figur przestrzennych. Wprowadzenie

Na tej lekcji nauczę się rozpoznawać różne figury przestrzenne.

Lekcja 37. Rozpoznawanie figur przestrzennych. Utrwalenie i powtórzenie

Na tej lekcji powtórzę wiedzę z zakresu rozpoznawania figur przestrzennych.

Lekcja 38. Prostopadłościany i sześciany. Wprowadzenie

Na tej lekcji będę się uczyć na temat prostopadłościanów i sześcianów.

Lekcja 39. Prostopadłościany i sześciany. Utrwalenie i powtórzenie

Na tej lekcji utrwalę wiedzę z zakresu prostopadłościanów i sześcianów.

Lekcja 40. Graniastosłupy proste. Wprowadzenie

Na tej lekcji będę się uczyć na temat graniastosłupów prostych.

Lekcja 41. Graniastosłupy proste. Utrwalenie i powtórzenie

Na tej lekcji utrwalę wiedzę z zakresu graniastosłupów prostych.

Czerwiec

Lekcja 42. Ułamki – powtórzenie wiedzy. Działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych

Na tej lekcji powtórzę wiedzę z zakresu działań na ułamkach zwykłych i dziesiętnych.

Lekcja 43. Ułamki – powtórzenie wiedzy. Rozwinięcia dziesiętne ułamków zwykłych

Na tej lekcji powtórzę wiedzę z zakresu rozwinięć dziesiętnych ułamków zwykłych.

Lekcja 44. Figury na płaszczyźnie – powtórzenie wiedzy. Proste i odcinki

Na tej lekcji powtórzę wiedzę z zakresu prostych i odcinków.

Lekcja 45. Figury na płaszczyźnie – powtórzenie wiedzy. Figury płaskie i kąty

Na tej lekcji powtórzę wiedzę z zakresu figur płaskich i kątów.

Lekcja 46. Liczby na co dzień – powtórzenie wiadomości. Kalendarz i czas

Na tej lekcji powtórzę wiedzę z zakresu prostych obliczeń zegarowych i kalendarzowych.

Lekcja 47. Liczby na co dzień – powtórzenie wiadomości. Jednostki długości i jednostki masy

Na tej lekcji powtórzę wiedzę z zakresu prawidłowego stosowania jednostek długości oraz masy.

Lekcja 48. Liczby na co dzień – powtórzenie wiadomości. Skala na planach i mapach

Na tej lekcji powtórzę wiedzę z zakresu obliczania rzeczywistej długość odcinka, gdy dana jest jego długość w skali, oraz długości odcinka w skali, gdy dana jest jego rzeczywista długość.

Lekcja 49. Liczby na co dzień – powtórzenie wiadomości. Zaokrąglanie liczb

Na tej lekcji powtórzę wiedzę z zakresu zaokrąglania liczb.

Lekcja 50. Liczby na co dzień – powtórzenie wiadomości. Odczytywanie danych z tabel i diagramów oraz przedstawionych na wykresach

Na tej lekcji powtórzę wiedzę z zakresu odczytywania danych z tabel i diagramów oraz przedstawionych na wykresach.

Lekcja 51. Prędkość, droga, czas – powtórzenie wiadomości

Na tej lekcji powtórzę wiedzę z zakresu obliczania drogi, prędkości i czasu.

Lekcja 52. Pola wielokątów – podsumowanie

Na tej lekcji powtórzę wiedzę z zakresu obliczania pola wielokątów.

Lekcja 53. Procenty – powtórzenie wiadomości

Na tej lekcji powtórzę wiedzę z zakresu procentów.

Lekcja 54. Liczby dodatnie i liczby ujemne – powtórzenie wiedzy

Na tej lekcji powtórzę wiedzę z zakresu liczb całkowitych.

Lekcja 55. Wyrażenia algebraiczne i równania – powtórzenie wiedzy

Na tej lekcji powtórzę wiedzę z zakresu wyrażeń algebraicznych i równań.

Lekcja 56. Figury przestrzenne – powtórzenie wiedzy

Na tej lekcji powtórzę wiedzę z zakresu figur przestrzennych.

Historia

Marzec

Lekcja 1. Czasy Stanisławowskie

Czy Stanisław August Poniatowski był dobrym królem?

Lekcja 2. Upadek Rzeczypospolitej Obojga Narodów

Dowiem się, dlaczego Polska zniknęła z mapy Europy.

Lekcja 3. Konstytucja 3 maja

Dowiem się, jakie refomy wprowadził Sejm Wielki

Lekcja 4. Kultura Oświecenia w Polsce

Zrozumiem, jakie idee przyświecały epoce i będę umiał wymienić najwybitniejszych przedstawicieli kultury Oświecenia.

Lekcja 5. Powstanie kościuszkowskie i trzeci rozbiór Polski

Dowiem się, dlaczego Tadeusz Kościuszko jest uważany za jednego z najważniejszych bohaterów narodowych.

Kwiecień

Lekcja 6. Wielka Rewolucja Francuska

Zrozumiem, dlaczego doszło do Wielkiej Rewolucji Francuskiej.

Lekcja 7. Narodziny Republiki Francuskiej

Zastanowię się, jakie były skutki Rewolucji Francuskiej dla współczesności. Odpowiem sobie na pytanie, czy warto było było robić rewolucję.

Lekcja 8. Epoka Napoleona Bonapartego 

Poznam historię jednej z największych postaci w historii świata. Spróbuję ocenić, czy Napoleon był geniuszem czy tyranem.

Lekcja 9. Legiony Polskie we Włoszech

Dowiem się, dlaczego formacja wojskowa, o której mowa w Hymnie Polski, była tak ważna.

Lekcja 10. Księstwo Warszawskie

Zrozumiem, dlaczego Księstwo Warszawskie, choć istniało zaledwie 8 lat, miało duże znaczenie dla tworzenia się świadomości narodowej.

Lekcja 11. Społeczeństwo polskie wobec zaborców

Dowiem się, jak Polacy po utracie niepodległości przeciwstawiali się rusyfikacji i germanizacji. Poznam postawy społeczeństwa polskiego wobec zaborców: trójlojalizm, praca organiczna, ruch spółdzielczy.

Lekcja 12. Różne postawy Polaków pod zaborami 

Poznam wybitnych Polaków, którzy pomimo zaborów osiągnęli sukces i przyczynili się do rozwoju polskości.

Maj

Lekcja 13. W małym dworku – szlachta polska pod zaborami

Dowiem się o roli Adama Mickiewicza w podtrzymywaniu polskości, będę umiał opisać wygląd dworku szlacheckiego.

Lekcja 14. Polska pod zaborami – lekcja powtórzeniowa

Poznam pieśni, które podtrzymywały tożsamość narodową pod zaborami.

Lekcja 15. Stany Zjednoczone Ameryki 

Dowiem się, jak kształtował się ustrój Stanów Zjednoczonych. 

Lekcja 16. Wojna secesyjna

Dowiem się, jaka była przyczyna wojny secesyjnej oraz jaki miała ona wpływ na sytuację gospodarczą i strukturę społeczną.

Lekcja 17. Sarmata – kto to taki? Lekcja powtórzeniowa przed wirtualną wizytą w Wilanowie

Przypomnę sobie, jakie cechy związane są z pojęciem sarmatyzmu.

Lekcja 18. Wirtualna wizyta w Wilanowie

Zwiedzę Pałac w Wilanowie, słuchając słuchowiska „Detektyw Główka na tropie".

Lekcja 19. Wielkie odkrycia geograficzne – lekcja powtórzeniowa przed tematem „Kolonializm w XIX wieku”

Przypomnę sobie wielkich podróżników i najważniejsze odkrycia geograficzne.

Lekcja 20. Kolonializm w XIX wieku

Poznam pojęcie kolonializmu. Zrozumiem, dlaczego państwa dążyły do tego, by zostać mocarstwami kolonialnymi.

Czerwiec

Lekcja 21. Emigracja Polaków w XIX wieku

Dowiem się, dokąd i dlaczego emigrowali Polacy w XIX wieku. Obejrzę fragment filmu o pierwszych Polakach w Ameryce.

Lekcja 22. Wiek XIX

Poznam wynalazki, które zmieniły życie ludzi.

Lekcja 23. Ignacy Łukasiewicz

Poznam polskiego twórcę przemysłu naftowego.

Lekcja 24. Praca w pierwszych fabrykach

Poznam warunki pracy w pierwszych fabrykach, dowiem się o pracy dzieci, które były w nich zatrudniane.

Lekcja 25. Warszawa w okresie Sejmu Wielkiego – lekcja powtórzeniowa przed wirtualną wizytą w Łazienkach Królewskich

Przypomnę sobie podstawowe wiadomości o Stanisławie Auguście Poniatowskimi i  wyobrażę sobie, jak wyglądała Warszawa w okresie Sejmu Wielkiego.

Lekcja 26. Wirtualna wizyta w Łazienkach Królewskich – Stara Oranżeria i Teatr Królewski

Przypomnę sobie podstawowe wiadomości o Stanisławie Auguście Poniatowskim oraz zwiedzę Starą Oranżerię i Teatr Królewski.

Lekcja 27. Wirtualna wizyta w Łazienkach Królewskich – Pałac na Wyspie

Zwiedzę Pałac na Wyspie w Łazienkach Królewskich.

Biologia

Marzec

Lekcja 1. Płazy – kręgowce wodno-lądowe

Nauczę się: wskazywać i opisywać przystosowania płazów do życia na lądzie i w wodzie (na podstawie obserwacji); opisywać mechanizm oddychania u płazów; przedstawiać cykl rozwojowy żaby; rozpoznawać wybranych przedstawicieli płazów krajowych; oceniać znaczenie płazów.

Lekcja 2. Przegląd i znaczenie płazów

Nauczę się: wymieniać cechy budowy płazów; odróżniać cechy pomagające płazom przeżyć na lądzie i w wodzie; rozpoznawać niektóre płazy; opisywać znaczenie płazów w środowisku.

Kwiecień

Lekcja 3.  Gady

Nauczę się: wskazywać charakterystyczne cechy budowy gadów; wymieniać przystosowania gadów do życia z dala od wody; rozpoznawać gady występujące w Polsce; wyjaśniać, dlaczego wszystkie gady w Polsce są objęte ochroną.

Lekcja 4. Ryby, płazy, gady – podsumowanie działu

Na tej lekcji powtórzę i utrwalę wiadomości o rybach, płazach i gadach.

Lekcja 5. Budowa ptaków. Przystosowania do lotu

Na tej lekcji nauczę się: wskazywać i opisywać przystosowania ptaków do lotu (widoczne w budowie zewnętrznej i w budowie szkieletu); wyjaśniać, na czym polega stałocieplność i jakie ma znaczenie; opisywać budowę płuc i wyjaśniać mechanizm wymiany gazowej u ptaków. Skorzystam z lekcji z e-podręcznika (Rozdziały: 1. Ptaki – zwierzęta stałocieplne; 2. Przystosowania ptaków do lotu; 3. Odżywianie ptaków; 4. Oddychanie).

Lekcja 6. Rozmnażanie się, różnorodność i znaczenie ptaków

Nauczę się: wyjaśniać sposób rozmnażania się ptaków; rozpoznawać wybranych przedstawicieli ptaków; przedstawiać znaczenie ptaków. Skorzystam z e-podręcznika (rozdziały: 5. Rozmnażanie ptaków; 6. Różnorodność ptaków; 7. Znaczenie ptaków).

Maj

Lekcja 7. Ogólna charakterystyka i rozmnażanie się ssaków

Nauczę się: uzasadniać, że ssaki są kręgowcami; wskazywać i opisywać przystosowania ssaka do życia na lądzie, w wodzie lub w powietrzu (na podstawie obserwacji jego budowy zewnętrznej); wyjaśniać znaczenie stałocieplności u ssaków. Skorzystam z e-podręcznika (rozdziały: 1. Charakterystyczne cechy ssaków; 2. Kończyny ssaków; 3. Stałocieplność; 4. Uzębienie ssaków; 5. Rozmnażanie ssaków).

Lekcja 8. Różnorodność ssaków i ich znaczenie

Nauczę się rozpoznawać wybranych przedstawicieli ssaków oraz oceniać znaczenie ssaków. Skorzystam z e-podręcznika (rozdziały: 6. Przedstawiciele ssaków; 7. Znaczenie ssaków).

Lekcja 9. Ptaki i ssaki – podsumowanie działu 

Powtórzę i utrwalę wiadomości o ptakach i ssakach

Lekcja 10. Tkanki budujące organizm człowieka

Na lekcji: wyjaśnię, co to znaczy, że organizm człowieka ma budowę hierarchiczną; wykażę, na przykładzie wybranych tkanek, związek budowy tkanek z pełnioną funkcją; rozróżnię tkanki na podstawie obserwacji obrazów mikroskopowych i/lub schematów; wskażę cechy krwi, tkanki kostnej i chrzęstnej świadczące o ich przynależności do tkanek łącznych.

Czerwiec

Lekcja 11. Mięśnie

Nauczę się: opisywać funkcje układu mięśniowego; wykazywać związek budowy mięśnia z pełnioną funkcją; wyjaśniać, na czym polega antagonizm pracy mięśni; opisywać, na czym polega współdziałanie kości, stawów, mięśni i ścięgien w funkcjonowaniu układu ruchu.

Lekcja 12. Parzydełkowce

Nauczę się: opisywać budowę zewnętrzną parzydełkowców; ustalać, czy nieznany organizm jest przedstawicielem parzydełkowców; porównywać budowę polipa i meduzy; opisywać sposób odżywiania i rozmnażania się parzydełkowców; opisywać znaczenie parzydełkowców.

Lekcja 13. Robaki pasożytnicze

Nauczę się: wymieniać cechy charakteryzujące płazińce i nicienie; identyfikować nieznany organizm, jako przedstawiciela płazińców lub nicieni, na podstawie cech jego budowy; opisywać przystosowania robaków do pasożytniczego trybu życia; wyjaśniać, jak można zarazić się owsikami, tasiemcami i glistą ludzką; oceniać rolę płazińców i nicieni w przyrodzie.

Geografia

Marzec

Lekcja 1. Czym jest pogoda, a czym klimat?

Na tej lekcji dowiem się, na czym polega różnica między pogodą a klimatem, poznam elementy określające ich stan.

Lekcja 2. Współrzędne geograficzne

Nauczę się odczytywać szerokości i długości geograficzne dowolnie wybranych punktów na globusie oraz na mapie. Nauczę się obliczać długości geograficzne. Nauczę się obliczać długości geograficzne.

Lekcja 3. Położenie Europy. Charakterystyczne cechy rzeźby powierzchni

Nauczę się określać położenie geograficzne Europy oraz wielkość jej powierzchni, odczytywać nazwy głównych form rzeźby powierzchni oraz nazwy głównych elementów linii brzegowej z mapy hipsometrycznej Europy, podawać argumenty przemawiające za wydzieleniem Europy z Eurazji oraz wskazywać przebieg umownej granicy między Europą a Azją. Dowiem się też, jak dokonywać podziału Europy na megaregiony (regiony fizycznogeograficzne).

Kwiecień

Lekcja 4. Cechy klimatu Polski

Na tej lekcji nauczę się: wymieniać cechy klimatu Polski; wyjaśniać związek rozkładu temperatur powietrza i opadów atmosferycznych z czynnikami je kształtującymi; analizować wykresy klimatyczne dla różnych miejscowości w Polsce; charakteryzować klimat przejściowy.

Lekcja 5. Jak klimat wpływa na bioróżnorodność i zróżnicowanie gleb?

Na tej lekcji nauczę się: wyjaśniać zależności między klimatem, dostępnością wody a formacjami roślinnymi i typami gleb; określać na podstawie mapy formacje roślinne pokrywające wybrany obszar; opisywać warunki przyrodnicze poszczególnych stref roślinnych.

Lekcja 6. Czynniki rozwoju rolnictwa Polski

Nauczę się: wyjaśniać pojęcia: użytki rolne, grunty orne, użytki zielone, uprawy trwałe, agrotechnika, rolnictwo towarowe; na podstawie danych statystycznych analizować pozaprzyrodnicze czynniki rozwoju rolnictwa (zużycie nawozów sztucznych, poziom mechanizacji, wielkość gospodarstw rolnych itp.); wskazywać obszary Polski o najlepszych i najgorszych warunkach rozwoju rolnictwa; wyjaśniać, czym jest rolnictwo ekologiczne.

Maj

Lekcja 7. Morze Bałtyckie – środowisko przyrodnicze a działalność człowieka

Nauczę się: opisywać położenie Morza Bałtyckiego; wskazywać na mapie największe zatoki, cieśniny, wyspy i półwyspy Bałtyku; odczytywać z mapy maksymalną głębokość Bałtyku; opisywać właściwości fizyczne i chemiczne wód Morza Bałtyckiego; podawać przykłady zagospodarowania i wykorzystania Bałtyku przez człowieka; wymieniać źródła zanieczyszczenia wód morza; oceniać stopień zanieczyszczenia wód Morza Bałtyckiego.

Lekcja 8. Pojezierza

Nauczę się: wskazywać na mapie położenie pojezierzy; charakteryzować klimat pojezierzy; wskazywać znaczenie turystyczne pojezierzy.

Lekcja 9. Współczesna rzeźba Polski a dawne wydarzenia geologiczne

Nauczę się: wykazywać zależności pomiędzy współczesną rzeźbą Polski a wybranymi wydarzeniami i procesami geologicznymi; wymieniać cechy ukształtowania powierzchni Polski; wyjaśniać genezę powstania różnych form terenu; objaśniać krzywą hipsograficzną.

Lekcja 10. Cechy klimatu Polski

Nauczę się: wymieniać cechy klimatu Polski; analizować mapy klimatyczne; wyjaśniać związek rozkładu temperatur powietrza i opadów atmosferycznych z czynnikami je kształtującymi; analizować wykresy klimatyczne dla różnych miejscowości w Polsce; charakteryzować klimat przejściowy; wyjaśniać sposób powstawania wiatru halnego i bryzy morskiej.

Czerwiec

Lekcja 11. Tatry – krajobraz gór wysokich 

Nauczę się: wskazywać na mapie Tatry i ich najwyższe szczyty; opisywać główne cechy krajobrazu gór wysokich; omawiać zjawiska klimatyczne spotykane w górach wysokich.

Lekcja 12. Piętra roślinne w górach

Nauczę się: omawiać związek między wysokością nad poziomem morza a warunkami klimatycznymi; wymieniać piętra roślinne w górach; opisywać roślinność w poszczególnych piętrach; przyporządkowywać wybrane gatunki zwierząt do pięter roślinnych.

Lekcja 13. Wyżyna Śląska – krajobraz przemysłowy

Nauczę się: wymieniać bogactwa naturalne Wyżyny Śląskiej; wskazywać korzyści płynące z wydobycia surowców; opisywać zmiany, jakie zachodzą w uprzemysłowionym środowisku.

Lekcja 14. Niziny Środkowopolskie – krajobraz rolniczy

Nauczę się: wskazywać na mapie położenie nizin; opisywać klimat i przyrodę nizin; oceniać wartość nizin dla człowieka.

Technika

Marzec

Lekcja 1. Rodzaje rysunków technicznych

Dowiem się, czym jest rysunek złożeniowy i wykonawczy oraz nauczę się, jak je czytać.

Lekcja 2. Rzutowanie prostokątne

Poznam zasady rzutowania prostokątnego oraz nauczę się rysowania rzutów prostokątnych prostych brył.

Lekcja 3. Rzuty aksonometryczne

Poznam rodzaje rzutów aksonometrycznych oraz nauczę się stosowania tych rzutów w praktyce

Kwiecień

Lekcja 4. Podział środków transportu ze względu na ich rodzaj

Na tej lekcji nauczę się rozróżniać rodzaje środków transportu.

Lekcja 5. Apteczka biurowa lub domowa

Na tej lekcji nauczę się, jakie elementy powinny znaleźć się w każdej domowej i biurowej apteczce oraz poznam ich zastosowanie.

Lekcja 6. Elementy elektroniczne 

Dowiem się, czym są elementy elektroniczne (rezystory, diody, tranzystory, kondensatory, cewki), oraz nauczę się je rozpoznawać. 

Maj

Lekcja 7. Powtórzenie wiadomości o elementach elektronicznych 

Wykonam ćwiczenia, dzięki którym utrwalę wiadomości dotyczące elementów elektronicznych.

Lekcja 8. Nowoczesny świat techniki 

Poznam najnowsze osiągnięcia techniki. Dowiem się, jak wykorzystuje się mechatronikę oraz jakie są zagrożenia wynikające z postępu technicznego. Zapoznam się z rozdziałem 3.2. podręcznika: „Nowoczesny świat techniki” (s. 60–63).

Lekcja 9. Inteligentny dom 

Dowiem się, jakie są funkcje inteligentnych domów oraz poznam zalety takich rozwiązań.

Lekcja 10. Zdrowy styl życia 

Przypomnę sobie zasady zdrowego stylu życia i zastanowię się, w jaki sposób mogę je stosować każdego dnia.

Czerwiec

Lekcja 11. Najważniejsze wynalazki ludzkości 

Poznam najważniejsze wynalazki, które zmieniły świat i dowiem się, kiedy zostały wynalezione.

Lekcja 12. Sztuczna inteligencja

Dowiem się, czym jest sztuczna inteligencja i jak jest ona wykorzystywana.

Lekcja 13. Budujemy robota – automatyczny artysta malarz

Stworzę robota, który będzie potrafił rysować.

Lekcja 14. Podsumowanie wiadomości o mechatronice 

Przypomnę sobie podstawowe wiadomości dotyczące mechatroniki, wykonując zadania zawarte w materiale do zajęć (s. 132).

Plastyka

Marzec

Lekcja 1. O walorze / „Światła latarni morskiej na morzu”, „Światła samochodów w nocy” lub „Portret jak czarno-białe zdjęcie”

Wykonam pracę plastyczną. Zaznajomię się z pojęciami: walor barwy, walor plamy, janość barwy, jasność plamy, pejzaż, portret.

Lekcja 2. „Kalejdoskop" – tworzę pracę barwną

Wykonam pracę plastyczną. Zapoznam się z takimi pojęciami, jak: barwa, gama barwna, kalejdoskop. barwy podstawowe i pochodne.

Kwiecień

Lekcja 3. Ornamenty barokowe – „Dekoracyjna rama obrazu", „Dekoracyjny świecznik"

Wykonam pracę plastyczną. Narysuje pracę na zadany temat, wykorzystując sztukę ornamentu. Zaznajomię się z pojęciami ornamentu i baroku.

Lekcja 4. Ważne dzieła polskiej sztuki stosowanej

Na tej lekcji nauczę się rozpoznawać wybrane sylwetki twórców polskiej sztuki stosowanej.

Lekcja 5. Nowe media. Sztuka multimedialna

Na tej lekcji nauczę się rozróżniać określone dyscypliny w sztukach plastycznych, fotografice, filmie i przekazach medialnych (telewizja, internet).

Lekcja 6. Ilustrujemy dźwięki natury i dzięki miasta

Na tej lekcji nauczę się tworzyć ilustracje w oparciu o inspirację dźwiękami natury i aglomeracji miejskich oraz definiować pojęcia: abstrakcja, ekspresjonizm.

Lekcja 7. Abstrakcja geometryczna. Projektujemy odzież i akcesoria

Nauczę się definiować abstrakcję geometryczną oraz wymieniać główne kierunki abstrakcji geometrycznej.

Maj

Lekcja 8. Od Coco Chanel do Jacoba – projektanci mody

Nauczę się charakteryzować twórczość wybranych projektantów mody od 2. połowy XIX wieku do współczesności; wymieniać nazwiska najsłynniejszych projektantów mody. Wykonam pracę plastyczną – batik.

Lekcja 9. Funkcjonalnie i estetycznie – sztuka w domu

Nauczę się wykazywać znajomość dziedzin sztuk plastycznych: sztuki użytkowej dawnej i współczesnej, w tym rzemiosła artystycznego.

Lekcja 10. Architektura wnętrz – kreowanie przestrzeni wokół mnie

Nauczę się definiować pojęcie architektury wnętrz oraz wyjaśniać, czym zajmuje się architekt wnętrz.

Lekcja 11. Jestem młodym architektem. Projektowanie planu miasta

Nauczę się analizować plan miasta, wyjaśniać pojęcia: architektura, urbanistyka, metropolia oraz rozpoznawać typy planów miasta.

Czerwiec

Lekcja 12. Ważne dzieła współczesnej architektury europejskiej

Nauczę się rozpoznawać wybrane sylwetki twórców architektury oraz omawiać ramową historię architektury modernistycznej w XX wieku.

Lekcja 13. Ważne dzieła współczesnej architektury polskiej

Nauczę się rozpoznawać wybrane, ważne dla dorobku kultury sylwetki twórców polskiej architektury współczesnej. Nauczę się analizować porównawczo wybrane dzieła architektoniczne.

Lekcja 14. Ważne polskie instytucje kultury i sztuki

Nauczę się definiować pojęcia: kultura i instytucja kultury. Nauczę się wskazywać rolę instytucji wspierających kulturę i sztukę.

Lekcja 15.  Jak pokazać sztukę – wystawy, galerie, zbiory muzealne

Nauczę się określać sztukę eksponowania dzieł sztuki oraz opowiadać o historii powstania muzeów. Nauczę się wskazywać różnice między muzeum a galerią sztuki.

Muzyka

Marzec

Lekcja 1. Różne współczesne style muzyczne

Na tej lekcji poznam różne style muzyczne (np. pop, rock, jazz, folk, rap, techno, disco, reggae i inne).

Lekcja 2. Polska muzyka ludowa – przykłady twórczości ludowej

Na tej lekcji poznam przykłady muzycznej twórczości ludowej, obrzędy, zwyczaje, tradycje mojego regionu.

Kwiecień

Lekcja 3. Polscy kompozytorzy muzyki filmowej

Na tej lekcji zapoznam się z reprezentatywnymi nazwiskami polskich kompozytorów muzyki filmowej oraz przykładowymi tytułami filmów, do których muzykę stworzyli.

Lekcja 4. Ptaki w muzyce

Na tej lekcji poznam znaczenie muzyki programowej i ilustracyjnej oraz zapoznam się z utworami z XVIII-XIX w. naśladującymi zjawiska pozamuzyczne.

Lekcja 5. Rodzaje instrumentów dętych blaszanych

Na tej lekcji poznam różne rodzaje instrumentów dętych blaszanych oraz dowiem się, jak je rozróżniać. 

Maj

Lekcja 6. Majowe śpiewanie 

Na tej lekcji poznam muzyczną stronę jednego z najważniejszych polskich świąt narodowych. 

Lekcja 7. Rodzaje instrumentów dętych drewnianych

Na tej lekcji poznam różne rodzaje instrumentów dętych drewnianych oraz dowiem się, jak je rozróżniać. 

Lekcja 8. Instrumenty dęte klawiszowe

Na tej lekcji poznam dwa główne instrumenty dęte klawiszowe: organy i akordeon.

Lekcja 9. Muzyka elektroniczna

Na tej lekcji dowiem się, w jaki sposób komputery wpłynęły na rozwój muzyki. Poznam e-narzędzia do przeprowadzania eksperymentów muzycznych. 

Czerwiec

Lekcja 10. Podstawy akustyczne muzyki

Na tej lekcji poznam fizyczne właściwości dźwięku.

Lekcja 11. Kanon rytmiczny

Na tej lekcji dowiem się, czym jest kanon w muzyce.

Lekcja 12. Agogika jako ważny element dzieła muzycznego

Na tej lekcji poznam relację pomiędzy tempem a rytmem. 

Informatyka

Marzec

Lekcja 1. Gra platformowa

Dowiem się, jak ułożyć skrypt dowolnej gry platformowej typu Mario.

Lekcja 2. Poczta bez znaczka + netykieta

Nauczę się, jak działa poczta elektroniczna, jakie są zasady netykiety i jak poprawnie pisać wiadomości e-mail.

Kwiecień

Lekcja 3. Gimp – praca na warstwach, łączenie dwóch zdjęć

Pobiorę i zaistaluję program Gimp. Nauczę się, jak połączyć dwa dowolne zdjęcia. Nauczę się pracy na warstwach.

Lekcja 4. Gimp – rozdzielczość obrazu drukowanego i wyświetlanego na monitorze

Na tej lekcji dowiem się, jaka jest różnica pomiędzy rozdzielczością obrazu drukowanego a wyświetlanego.

Lekcja 5. Grafika 3D – Lego 

Na tej lekcji dowiem się, czym jest grafika 3D. Zbuduję też konstrukcję z klocków. 

Maj

Lekcja 6. Wysyłanie i odbieranie załączników za pomocą poczty elektronicznej

Nauczę się odbierać i wysyłać załączniki za pomocą poczty elektronicznej.

Lekcja 7. Komunikacja w internecie bez @ – komunikatory

Dowiem się, czym jest komunikator internetowy, jakie są ich rodzaje oraz jak z nich korzystać.

Lekcja 8. Chmura cyfrowa

Poznam pojęcie chmury cyfrowej oraz powiązane z nią narzędzia.

Lekcja 9. Posługiwanie się mapami internetowymi 

Nauczę się korzystać z map internetowych i wyznaczać trasy.

Czerwiec

Lekcja 10. Wyszukiwanie informacji i elementów graficznych (otwarte zasoby)

Dowiem się, w jaki sposób wyszukiwać informacje graficzne i dlaczego warto korzystać z otwartych zasobów sieci.

Lekcja 11. Projekt programistyczny w Scratch – automat biletowy

Stworzę projekt automatu biletowego w Scratch.

Lekcja 12. Modele kolorów

Dowiem się, czym są modele kolorów i jak je stosować.