W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Przedmioty

Język polski

Marzec

Lekcja 1. Juliusz Słowacki „Balladyna" 

Poznam jedną z najbardziej znanych tragedii J. Słowackiego.

Lekcja 2. Składnia – zebranie i powtórzenie wiadomości.

Powtórzę wiadomości na temat składni w języku polskim.

Lekcja 3. Aleksander Fredro „Zemsta"

Poznam dramat A. Fredro „Zemsta".

Lekcja 4. Słowotwórstwo. Wyraz podstawowy i pochodny

Nauczę się, czym są wyrazy podstawowe i pochodne.

Lekcja 5. „Krzyżacy" – Henryk Sienkiewicz.

Poznam powieść H. Sienkiewicza „Krzyżacy".

Lekcja 6. Rodzaje i funkcje formantów

Poznam rodzaje i funkcje formantów.

Lekcja 7. Cyprian Kamil Norwid „Ogólniki” („Moja piosnka II”)

Poznam wiersze C.K. Norwida z tomu „Ogólniki”

Lekcja 8. Banksy – obraz na murze

Zapoznam sie z twórczością Banky'ego. 

Lekcja 9. Henryk Sienkiewicz „Latarnik”

Poznam nowelę „Latarnik” H. Sienkiewicza.

Lekcja 10. Bolesław Leśmian „Dziewczyna”

Poznam wiersz „Dziewczyna” Bolesława Leśmiana

Lekcja 11. Adam Mickiewicz „Reduta Ordona”

Poznam wiersz „Reduta Ordona" Adama Mickiewicza.

Lekcja 12. Adam Mickiewicz „Śmierć pułkownika”

Poznam wiersz „Śmierć pułkownika” Adama Mickiewicza.

Kwiecień

Lekcja 13. Karol Dickens „Opowieść wigilijna”

Poznam „Opowieść wigilijną” Karola Dickensa i dokonam jej analizy.

Lekcja 14. Wyrazy złożone – złożenia, zestawienia, zrosty

Dowiem się, czym cechują się wyrazy złożone i jak się je tworzy.

Lekcja 15. Słowotwórstwo. Rodzina wyrazów

Uzyskam wiedzę, kiedy wyrazy tworzą rodzinę, czym jest rdzeń oraz oboczność.

Język angielski

Marzec

Lekcja 1. Food part I

Poznam słownictwo związane z rodzajami jedzenia, gotowaniem, potrawami typowymi dla danego kraju.

Lekcja 2. Food part II and cooking

Poznam przymiotniki związane z jedzeniem i przygotowaniem posiłków.

Lekcja 3. The First Conditional

Poznam zastosowanie The First Conditional. Przygotuję 5 zdań z użyciem The First Conditional.

Lekcja 4. Pieter Bruegel Starszy – wprowadzenie czasów Present Simple i Present Continuous

Poznam i utrwalę słownictwo związane ze sztuką, malarstwem. Znajdę 10 przedmiotów i nazwę je po angielsku. Wprowadzenie do czasów Present Simple i Present Continuous

Lekcja 5. The Grammar Gameshow. Użycie czasu Present Simple i Present Continuous

Powtórzę czas Present Simple i Present Continuous, przygotuję po trzy zdania z czasami Present Simple i Present Continuous.

Kwiecień

Lekcja 6. Travel to China – Terracota Army

Na tej lekcji będę doskonalił umiejętność słuchania angielskich materiałów, zapamiętam osiem słów z materiału, poszukam ich znaczenia.

Matematyka

Marzec

Lekcja 1. Zapisywanie wyrażeń za pomocą równań 

Na tej lekcji nauczę się, jak określić niewiadomą oraz jak zapisywać rozwiązania zadań w postaci wyrażeń algebraicznych.

Lekcja 2. Równania z jedną niewiadomą. Wprowadzenie 

Na tej lekcji nauczę się rozwiązywać równania pierwszego stopnia z jedną niewiadomą.

Lekcja 3. Rozwiązywanie równań z jedną niewiadomą 

Na tej lekcji utrwalę rozwiązywanie równania pierwszego stopnia z jedną niewiadomą.

Lekcja 4. Rozwiązywanie zadań tekstowych za pomocą równań

Na tej lekcji nauczę się rozwiązywać zadania tekstowe za pomocą równań pierwszego stopnia z jedną niewiadomą.

Lekcja 5. Rozwiązanie równań. Liczba rozwiązań równania

Na tej lekcji dowiem się, jakie są możliwe rozwiązania równania liniowego.

Lekcja 6. Równania liniowe – zadania

Na tej lekcji przećwiczę rozwiązywanie równań liniowych.

Lekcja 7. Potęga o wykładniku naturalnym. Wprowadzenie

Na tej lekcji nauczę się potęgowania z wykładnikiem naturalnym.

Kwiecień

Lekcja 8. Potęga o wykładniku naturalnym. Utrwalenie i powtórzenie

Na tej lekcji utrwalę i powtórzę wiedzę z zakresu potęgowania z wykładnikiem naturalnym.

Lekcja 9. Potęgowanie potęgi

Na tej lekcji nauczę się, jak potęgować potęgę.

Historia

Marzec

Lekcja 1. Geneza wybuchu I wojny światowej 

Dowiem się, dlaczego wybuchła I wojna światowa.

Lekcja 2. I wojna światowa na ziemiach polskich 

Dowiem się, jak wyglądała I wojna światowa z perspektywy Polski.

Lekcja 3. Skutki I wojny światowej

Zrozumiem, co znaczyła I wojna światowa dla świata.

Lekcja 4. Rewolucja w Rosji

Poznam przebieg najsłynniejszej rewolucji na świecie.

Lekcja 5. Świat po I wojnie światowej 

Uporządkuję wiedzę o tym, jak wyglądał świat po I wojnie światowej. Przypomnę sobie, jak zmieniały się granice Polski.

Kwiecień

Lekcja 6. Narodziny faszyzmu

Zrozumiem, jak poczucie klęski po I wojnie światowej doprowadziło do narodzin faszyzmu.

Geografia

Marzec

Lekcja 1. Rozmieszczenie ludności Polski i jego przyczyny 

Nauczę się analizować mapy tematyczne, opisywać na podstawie map gęstości zaludnienia i rozmieszczenie ludności w Polsce, wymieniać i wyjaśniać przyczyny nierównomiernego rozmieszczenia ludności Polski, związane z czynnikami przyrodniczymi, historycznymi i ekonomicznymi, wykazywać rolę czynników kształtujących nierównomierne rozmieszczenie ludności w Polsce w wybranych okresach historycznych.

Lekcja 2. Porównanie pustyni lodowej z pustynią gorącą

Nauczę się: opisywać, w jakich warunkach powstają pustynie; omawiać warunki klimatyczne panujące na pustyni gorącej; wykazywać istnienie związku między skrajnie niskimi opadami a niewielką ilością roślin i zwierząt na pustyniach.

Kwiecień

Lekcja 3. Ochrona środowiska w Polsce

Nauczę się: wykazywać konieczność ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego, podawać aktualne przykłady różnych sposobów ochrony środowiska w Polsce oraz proponować konkretne działania na rzecz ochrony przyrody we własnym regionie.

Biologia

Marzec

Lekcja 1. Oddychanie komórkowe

Nauczę się wyjaśniać, na czym polega proces oddychania komórkowego; wymieniać warunki przebiegu oddychania tlenowego i beztlenowego oraz substraty i produkty tego procesu; wykazywać współzależność procesów fotosyntezy i oddychania.

Lekcja 2. Układ oddechowy i jego funkcje

Nauczę się wskazywać na sobie położenie narządów układu oddechowego; opisywać przystosowania w budowie płuc do sprawnej wymiany gazowej; omawiać mechanizm wentylacji płuc; przedstawiać proces wymiany gazowej w pęcherzykach płucnych i komórkach ciała; wykazywać rolę krwi w transporcie gazów oddechowych.

Lekcja 3. Profilaktyka chorób układu oddechowego

Nauczę się: wymieniać czynniki warunkujące sprawność układu oddechowego; wyjaśniać, dlaczego warto oddychać przeponą; opisywać wybrane choroby układu oddechowego; wyjaśniać, na czym polega szkodliwość dymu tytoniowego.

Lekcja 4. Budowa i działanie układu wydalniczego

Nauczę się: budowy i roli układu wydalniczego; budowy i roli skóry. Dowiem się o współdziałaniu układu krwionośnego z innymi układami.

Lekcja 5. Profilaktyka chorób układu wydalniczego

Nauczę się: opisywać stan organizmu na podstawie badania ogólnego moczu, wykazywać, że badanie ogólne moczu należy do podstawowych badań diagnostycznych, wymieniać przyczyny chorób układu moczowego, wyjaśniać, na czym polega profilaktyka chorób układu moczowego, omawiać przebieg i znaczenie dializy.

Kwiecień

Lekcja 6. Układ nerwowy

Nauczę się: wykazywać związek między budową a funkcją neuronu, wyjaśniać, na czym polega przewodzenie impulsów nerwowych, wymieniać funkcje układu nerwowego, omawiać strukturalny i czynnościowy podział układu nerwowego, wyjaśniać, na czym polega przeciwstawne działanie układu współczulnego i przywspółczulnego. Na tej lekcji dowiem się też o położeniu, budowie i funkcji mózgowia, porównam funkcje półkul mózgowych, wyjaśnię znaczenie treningu w rozwoju mózgu oraz omówię położenie, budowę i funkcje rdzenia kręgowego.

Chemia

Marzec

Lekcja 1. Rozpuszczalność substancji w wodzie

Poznam rodzaje roztworów i sprawdzę rozpuszczalność substancji w wodzie. Dowiem się, co to jest stężenia procentowe i o co chodzi w rozpuszczalności substancji. Dowiem się, jak rozpuszczalność zależy od temperatury. Zapoznam się ze zjawiskiem rozpuszczalności substancji w wodzie.

Lekcja 2. Tlenki metali i niemateli

Dowiem się, co to są tlenki metali i niemetali, czym są tlenki, podtlenki, nadlentki, jakie są ich właściwości i podział. Nauczyę się rodzajów tlenków i ich reakcji.

Lekcja 3. Stężenie procentowe roztworu

Dowiem się, czym jest stężenie procentowe roztworu, jakim zmianom ono podlega i jaka jest zależność między stężeniem procentowym a rozpuszczalnością substancji.

Informatyka

Marzec

Lekcja 1. Sposoby przedstawiania algorytmów

Dowiem się, czym jest algorytm i w jaki sposób można go przedstawić. Nauczę się tworzyć schematy blokowe prostych algorytmów.

Lekcja 2. Internet jako źródło informacji – fakenewsy

Dowiem się, czym są fakenewsy i jak je rozpoznawać.

Lekcja 3. Internet jako źródło informacji – prawa autorskie

Dowiem się, jakie istnieją licencje i jakie prawa autoskie obowiązują w internecie. Nauczę się korzystać z baz plików na licencji Creative Commons.

Lekcja 4. Bezpieczeństwo w sieci

Dowiem się, jak być bezpiecznym w sieci.

Kwiecień

Lekcja 5. Praca z dokumentem wielostronicowym

Na tej lekcji dowiem się, w jaki sposób tworzyć spisy treści, sekcje, dodawać numery stron oraz jak pracować na dokumencie wielostronicowym. 

Lekcja 6. Dlaczego warto robić kopie zapasowe? Pliki i zabezpieczenia 

Na tej lekcji dowiem się, dlaczego warto robić kopie zapasowe. Odświeżę informacje na temat tego, czym jest plik, pamięć masowa i schowek oraz jak wygląda hierarchiczna struktura folderów. 

Fizyka

Marzec

Lekcja 1. Energia mechaniczna i jej rodzaje

Nauczę się podawać definicje energii oraz energii mechanicznej i wymieniać ich rodzaje; opisywać zmiany energii ciała w wyniku wykonania pracy.

Lekcja 2. Zasada zachowania energii mechanicznej i jej zastosowanie

Nauczę się wyznaczać zmianę energii potencjalnej grawitacji oraz energii kinetycznej.

Lekcja 3. Podsumowanie wiadomości o pracy, mocy i energii

W tym dziale podsumuję wiedzę o pojęciach i definicji takich wielkości fizycznych, jak: praca, moc, energia mechaniczna, ciepło, energia wewnętrzna, ciepło właściwe, ciepło topnienia, ciepło parowania.

 Lekcja 4. Ruch i spoczynek. Względność ruchu

Nauczę się: podawać definicję ruchu; posługiwać wielkościami opisującymi ruch ciała; posługiwać pojęciem układu odniesienia w opisie ruchu; odawać i opisywać przykłady względności ruchu w bliskim i dalszym otoczeniu; dzielić ruchy na prostoliniowe i krzywoliniowe, a także podawać przykłady takich ruchów.

Lekcja 5. Prędkość i jej jednostki. Odczytywanie prędkości i drogi z wykresów

Nauczę się: odróżniać prędkość średnią od prędkości chwilowej, wzorów na prędkość średnią i chwilową, posługiwać wykresami zależności prędkości od czasu oraz drogi od czasu oraz wyrażać prędkość w różnych jednostkach.

Kwiecień

Lekcja 6. Wyznaczanie prędkości ruchu na podstawie pomiaru czasu i drogi

Nauczę się wyznaczać prędkość średnią na podstawie pomiaru czasu i drogi.