W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Przedmioty

Język polski

Marzec

Lekcja 1. Juliusz Słowacki „Balladyna" 

Poznam jedną z najbardziej znanych tragedii J. Słowackiego.

Lekcja 2. Składnia – zebranie i powtórzenie wiadomości.

Powtórzę wiadomości na temat składni w języku polskim.

Lekcja 3. Aleksander Fredro „Zemsta"

Poznam dramat A. Fredro „Zemsta".

Lekcja 4. Słowotwórstwo. Wyraz podstawowy i pochodny

Nauczę się, czym są wyrazy podstawowe i pochodne.

Lekcja 5. „Krzyżacy" – Henryk Sienkiewicz.

Poznam powieść H. Sienkiewicza „Krzyżacy".

Lekcja 6. Rodzaje i funkcje formantów

Poznam rodzaje i funkcje formantów.

Lekcja 7. Cyprian Kamil Norwid „Ogólniki” („Moja piosnka II”)

Poznam wiersze C.K. Norwida z tomu „Ogólniki”

Lekcja 8. Banksy – obraz na murze

Zapoznam sie z twórczością Banky'ego. 

Lekcja 9. Henryk Sienkiewicz „Latarnik”

Poznam nowelę „Latarnik” H. Sienkiewicza.

Lekcja 10. Bolesław Leśmian „Dziewczyna”

Poznam wiersz „Dziewczyna” Bolesława Leśmiana

Lekcja 11. Adam Mickiewicz „Reduta Ordona”

Poznam wiersz „Reduta Ordona" Adama Mickiewicza.

Lekcja 12. Adam Mickiewicz „Śmierć pułkownika”

Poznam wiersz „Śmierć pułkownika” Adama Mickiewicza.

Kwiecień

Lekcja 13. Karol Dickens „Opowieść wigilijna”

Poznam „Opowieść wigilijną” Karola Dickensa i dokonam jej analizy.

Lekcja 14. Wyrazy złożone – złożenia, zestawienia, zrosty

Dowiem się, czym cechują się wyrazy złożone i jak się je tworzy.

Lekcja 15. Słowotwórstwo. Rodzina wyrazów

Uzyskam wiedzę, kiedy wyrazy tworzą rodzinę, czym jest rdzeń oraz oboczność.

Lekcja 16. Jestem felietonistą!

Dowiem się, czym jest felieton, i napiszę własny.

Lekcja 17. Historia dramatu i teatru greckiego

Poznam cechy dramatu greckiego oraz historię antycznego teatru.

Lekcja 18. Roland – średniowieczny rycerz

Poznam fragmenty „Pieśni o Rolandzie" oraz etos średniowiecznego rycerza.

Lekcja 19. Przypowieści biblijne 

Poznam fragmenty przypowieści biblijnych i dowiem się, w jaki sposób współcześni twórcy czerpią inspiracje z Pisma Świętego.

Lekcja 20. Komiks cz. 1

Poznam znaczenie obrazu w komiksie i dowiem się, na czym dokładnie polega opowiadanie obrazem. 

Lekcja 21. Komiks cz. 2

Poznam znaczenie obrazu w komiksie i dowiem się, na czym dokładnie polega opowiadanie obrazem. 

Lekcja 22. W sieci hipertekstów

Dowiem się, czym jest hipertekst, czym różni się od tekstu tradycyjnego, poznam zasady komunikacji elektronicznej.

Lekcja 23. Budowa zdania – powtórzenie wiadomości

Przypomnę sobie, z czego składa się zdanie i jakie są typy powiązań składniowych.

Lekcja 24. Czym jest dla mnie dorosłość?

Zastanowię się, czym jest dla mnie dorosłość, napiszę rozprawkę na ten temat, odwołując się do przykładów z literatury i filmu.

Lekcja 25. Czy bajki czytają tylko dzieci?

Zastanowię się, czy bajki mogą czytać tylko dzieci. Dowiem się, czym jest treść dosłowna i treść alegoryczna bajki.

Lekcja 26. Bolesław Prus „Antek”

Poznam fragmenty noweli Bolesława Prusa „Antek”, zinterpretuję je i dowiem się, czym jest epizod w literaturze.

Lekcja 27. Z wizytą w Muzeum Sztuki Współczesnej

Obejrzę wirtualną wystawę „Historia w sztuce” w Muzeum Sztuki Współczesnej.

Lekcja 28. Jak mówić, by zostać zrozumianym?

Przypomnę sobie zasady tworzenia wypowiedzi zgodnie z zasadami logiki i retoryki.

Lekcja 29. Muzyka w „Panu Tadeuszu” Adama Mickiewicza

Zastanowię się nad rolą muzyki w „Panu Tadeuszu” Adama Mickiewicza.

Lekcja 30. Obrazy „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza

Poznam poetyckie obrazy „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza – opisy przyrody, miejsc i osób.

Maj

Lekcja 31. Imiesłowy przymiotnikowe i przysłówkowe

Dowiem się, czym są imiesłowy, poznam ich rodzaje.

Lekcja 32. Grzeczność językowa

Przypomnę sobie zasady etykiety komunikacyjnej i dowiem się, czym savoir-vivre był kiedyś, a czym jest dziś.

Lekcja 33. „Wielkieś mi uczyniła pustki w domu moim…” – treny Jana Kochanowskiego

Poznam „Tren V”, „Tren VII” i „Tren VIII” Jana Kochanowskiego oraz tren jako gatunek literacki.

Lekcja 34. Uczucia namalowane

Poznam pastele Stanisława Wyspiańskiego i zastanowię się, czy obrazem można przekazywać uczucie do kogoś bliskiego.

Lekcja 35. Piątek w teatrze – „Zemsta” w Teatrze Telewizji

Obejrzę inscenizację „Zemsty” Aleksandra Fredry. 

Lekcja 36. Z wizytą w Afryce 

Poznam fragmenty reportaży Ryszarda Kapuścińskiego i napiszę własny reportaż.

Lekcja 37. Dlaczego tutaj jestem?

Poznam bajkę „Dlaczego tutaj jestem” Michela Piquemala, obejrzę taniec derwiszy i napiszę opowiadanie z morałem.

Lekcja 38. Syn marnotrawny

Poznam i zinterpretuję przypowieść o synu marnotrawnym.

Lekcja 39. Kontrasty i przeciwieństwa

Przypomnę sobie wiedzę o synonimach i antonimach.

Lekcja 40. Jedzenie w literaturze i malarstwie

Dowiem się, jak w różnych tekstach literackich pisano o jedzeniu, jak przedstawiano jedzenie na obrazach. Poznam najnowsze kierunki sztuki kulinarnej.

Lekcja 41. O, baobab!      

Poznam i zinterpretuję fragmenty tekstów, w których pojawia się baobab, poznam związane z tym drzewem legendy i napiszę opowiadanie o baobabie.

Lekcja 42. Dziwny jest ten świat…

Zinterpretuję piosenkę Czesława Niemena „Dziwny jest ten świat”, zastanowię się, na czym polega dziwność świata.

Lekcja 43. Gdyby Adam i Ewa pisali pamiętnik

Poznam i zinterpretuję fragmenty „Pamiętników Adama i Ewy” Marka Twaina.

Lekcja 44. Internetowy savoir-vivre

Poznam zasady netykiety i stworzę własny „Sieciowy poradnik”.

Lekcja 45. Pastylka na uspokojenie

Poznam i zinterpretuję wiersz Wisławy Szymborskiej „Prospekt”.

Lekcja 46. Razem zdobędziemy szkolnego Oscara! – czyli łatwiej pracuje się w zespole

Przypomnę sobie etapy realizacji filmu jako dzieła zbiorowego, udoskonalę warsztat pracy z tekstem, analizując przypowieść chasydzką.

 Lekcja 47. Ja i on – o różnych typach narracji 

Utrwalę umiejętność odczytywania i interpretowania dzieła (w tym dzieła filmowego) oraz docierania do jego sensu i przesłania, z uwzględnieniem funkcji narracji.

Lekcja 48. Ile jest tradycji we współczesności? 

Znajdę i przeanalizuję we współczesnych tekstach źródłowych nawiązania do tradycyjnych wątków literackich i kulturowych.

Lekcja 49. Badamy odmiany literatury popularnej 

Podsumuję i utrwalę wiedzę i umiejętności związane z rozpoznawaniem odmian gatunkowych literatury popularnej.

Lekcja 50. Nabazgrz czy nabazgraj, czyli o normie językowej 

Poznam normę wzorcowych w kontekście sytuacji oficjalnych i nieoficjalnych, nauczę się odróżniać formę potoczną od błędnej.

Czerwiec

Lekcja 51. Treść ujęta w formę

Powtórzę wiadomości o rodzajach i gatunkach literackich.

Lekcja 52. Tańce-łamańce, czyli o trudnych formach wyrazów

Poznam trudne formy wyrazów odmiennych, utrwalając przy tym pojęcia takie jak: deklinacja, koniugacja, temat fleksyjny, końcówka fleksyjna.

Lekcja 53. Co powinniśmy wiedzieć o związkach frazeologicznych?            

Udoskonalę umiejętność posługiwania się związkami frazeologcznymi – stałymi i łączliwymi. 

Lekcja 54. Czytam ze zrozumieniem! 

Poznam i zinterpretuję wiersz Juliana Tuwima „Koń”.

Lekcja 55. Użytkowe formy wypowiedzi        

Powtórzę wiadomości o charakterystycznych cechach zaproszenia, zawiadomienia, ogłoszenia, gratulacji, reklamacji.

Lekcja 56. Radość życia i wierność wartościom, czyli „O dwu nogach Pana Cogito” Zbigniewa Herberta

Poznam i zinterpretuję wiersz „O dwu nogach Pana Cogito” Zbigniewa Herberta, przypomnę sobie podstawową wiedzę z zakresu frazeologii.

Lekcja 57. Imię, czyli co?

Poznam etapy powstawania imion i nazwisk, przeanalizuję własne imię, poznam jego ukryte znaczenie.

Lekcja 58. Morze – wyzwanie i źródło inspiracji

Poznam teksty literackie oraz dzieła sztuki, których tematem jest morze, zastanowię się nad sytuacją marzycieli, zdobywców i odkrywców – ludzi wyprzedzających epokę, w której żyją.

Lekcja 59. Język mówiony a język pisany. Czy to dwa oddzielne języki?

Poznam różnice między językiem mówionym a pisanym oraz istotne cechy tekstów mówionych i pisanych.

Lekcja 60. „Za mało świata za morzami”

Poznam i zinterpretuję wiersz Władysława Broniewskiego „Kolumb”, przypomnę sobie, co już wiem o Krzysztofie Kolumbie i jego odkryciach.

Lekcja 61. Dzień dobry, przygodo!

Poznam i zinterpretuję fragment książki J.R.R. Tolkiena „Hobbit, czyli tam i z powrotem”. 

Lekcja 62. Język mediów, język polityki

Poznam cechy charakterystyczne języka mediów i języka polityki, nauczę się je rozpoznawać w tekstach i wypowiedziach.

Lekcja 63. Z wizytą u Henryka Sienkiewicza

Odwiedzę wirtualnie pałacyk Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku, obejrzę ogród i ekspozycję muzeum.

Lekcja 64. Szklanka do połowy pełna

Poznam i zinterpretuję wiersze Wisławy Szymborskiej „Nic dwa razy” i  Czesława Miłosza „Krzyś”, pomyślę, czy lepiej być w życiu optymistą, czy pesymistą.

Lekcja 65.  Ja w lustrze, czyli samoocena

Uczę się określać swoje mocne i słabe strony, rozpoznaję i określam role społeczne.

Lekcja 66. Prawdy zawarte w bajkach

Przypomnę sobie, co już wiem o bajkach, i na przykładzie wybranych utworów Ignacego Krasickiego nauczę się odczytywać morały bajek. 

Lekcja 67. Chcemy być sobą, czyli jak wyrażać własne uczucia?            

Poznam i zinterpretuję wiersz Antoniego Słonimskiego „Żal”, tekst Julio Cortazara „Jak płakać?”, obraz Vincenta van Gogha „Pole ze zbożem i krukami” oraz piosenkę „Chcemy być sobą” zespołu Perfect. Porównam sposoby wyrażania uczuć i określania stanów emocjonalnych w różnych sytuacjach życiowych, także twórczych.

Lekcja 68. Opis obrazu, obraz opisu

Opiszę obraz „W pracowni malarza”, przeanalizuję opis obrazu napisany przez Zbigniewa Herberta, wyszukam słownictwo nazywające kolory, napiszę opis obrazu Moneta „Śniadanie na trawie”. 

Język angielski

Marzec

Lekcja 1. Food part I

Poznam słownictwo związane z rodzajami jedzenia, gotowaniem, potrawami typowymi dla danego kraju.

Lekcja 2. Food part II and cooking

Poznam przymiotniki związane z jedzeniem i przygotowaniem posiłków.

Lekcja 3. The First Conditional

Poznam zastosowanie The First Conditional. Przygotuję 5 zdań z użyciem The First Conditional.

Lekcja 4. Pieter Bruegel Starszy – wprowadzenie czasów Present Simple i Present Continuous

Poznam i utrwalę słownictwo związane ze sztuką, malarstwem. Znajdę 10 przedmiotów i nazwę je po angielsku. Wprowadzenie do czasów Present Simple i Present Continuous

Lekcja 5. The Grammar Gameshow. Użycie czasu Present Simple i Present Continuous

Powtórzę czas Present Simple i Present Continuous, przygotuję po trzy zdania z czasami Present Simple i Present Continuous.

Kwiecień

Lekcja 6. Travel to China – Terracota Army

Na tej lekcji będę doskonalił umiejętność słuchania angielskich materiałów, zapamiętam osiem słów z materiału, poszukam ich znaczenia.

Lekcja 7. Talking about movies

Na tej lekcji będę doskonalił umiejętność słuchania angielskich materiałów, zapamiętam osiem słów z materiału i poszukam ich znaczenia.

Lekcja 8. Irregular verbs w wersji muzycznej

Na tej lekcji powtórzę czasowniki nieregularne oraz ułożę zdania z tymi czasownikami.

Lekcja 9. Breaking News English: Space Baked Cookies

Ćwiczę czytanie i słuchanie ze zrozumieniem. Poznam słownictwo związane z gotowaniem w kosmosie. Przećwiczę szybkie czytanie, wypełnianie tekstu wyrazami, łączenie zdań, pisownię. Dodatkowo wykonam ćwiczenie phrase matching i gap filling.

Lekcja 10. Grammar Snacks: Countable and uncountable nouns

Ćwiczę czytanie i słuchanie ze zrozumieniem. Poznam liczebniki policzalne i niepoliczalne. Powtórzę słownictwo związane z gotowaniem. Ćwiczenie count/uncount nouns.

Lekcja 11. Grammar Snacks: Question words

Przećwiczę słuchanie ze zrozumieniem. Nauczę się stosować question words, zrobię ćwiczenie sprawdzające moją wiedzę.

Maj

Lekcja 12. How to make paper plane?

Przećwiczę słuchanie ze zrozumieniem. Wynotuję rzeczy niezbędne do zrobienia samolotu z papieru. Sprawdzę znaczenie zanotowanych słów.  

Lekcja 13. What we know about pirates – facts and figures

Obejrzę filmik i dowiem się, jakie są fakty, a jakie mity na temat piratów. Przypomnę sobie czas Past Simple. Wykonam ćwiczenie z materiału do zajęć nr 2.

Lekcja 14. What is the tallest statue in the World? Powtórzenie comperative adjective

Zapoznam się z materiałem do zajęć  1 i wypiszę największe budowle na świecie. Określę, gdzie one się znajdują. Wykonam ćwiczenie z materiału do zajęć 2.

Lekcja 15. Making apple pie

Wysłucham nagrania z materiału do zajęć 1 i uzupełnię ćwiczenia 1 i 2. Przypomnę sobie rzeczowniki policzalne i niepoliczalne.

Lekcja 16. Speaking on the phone

Zapoznam się z materiałem do zajęć nr 1 i wypiszę zwroty niezbędne do prowadzenia rozmowy telefonicznej. Ułożę krótki dialog z poznanymi zwrotami – rozmowa telefoniczna z  przyjacielem.

Lekcja 17. What’s the most difficult instrument to play?

Przeczytam tekst z materiału do zajęć nr 1, wypiszę słowa zaznaczone w tekście i sprawdzę ich znaczenie. Odpowiem na pytanie: „What instruments are difficult to play?”. Odpowiedź zapiszę w zeszycie.

Lekcja 18. A Family day out

Zapoznam się z materiałem do zajęć 1 – wypiszę zwroty wymienione w tekście. Odpowiem na pytanie: Co to za informacja i do czego się ją wykorzystuje? Obejrzę materiał do zajęć 2 i oswoję się ze słuchaniem i rozumieniem angielskiego tekstu. Napiszę w zeszycie swoje zaproszenie, wykorzystując nowe słowa i zwroty. Odpowiem na pytania zawarte w materiale 1.

Lekcja 19. Bus Route Information

Przeczytam tekst z materiału do zajęć 1, wypiszę słowa, których nie znam i sprawdzę ich znaczenie. Przeczytam materiał do zajęć 2 i zapamiętam ciekawostki zawarte w tym tekście. Odpowiem na pytanie: Do czego wykorzystuje się te informacje? Odpowiem na pytania 1–4 z ćwiczenia B zawartego w materiale do zajęć 1.

Czerwiec

Lekcja 20. The Lego Story

Zapoznam się z materiałem do zajęć 1 – wypiszę słowa i zwroty, których nie rozumiem, sprawdzę ich znaczenie. Przećwiczę słuchanie i czytanie. Napiszę dziewięć zdań z nowo poznanymi słowami i zwrotami.

Lekcja 21. Checking In

Wysłucham materiału na temat rejestracji w hotelu (materiał do zajęć 1). Po wysłuchaniu materiału wybiorę prawidłową odpowiedź i wykonam ćwiczenie zawarte w tym materiale. Wysłucham materiału do zajęć 2 i odpowiem prawidłowo na pytania zawarte w ćwiczeniu do tego materiału.

Lekcja 22. Phone chat

Zapoznam się z materiałem do zajęć nr 1 – wypiszę zwroty wymienione w tekście. Wykonam ćwiczenia zawarte w tym samym materiale.

Lekcja 23. How to be on time

Obejrzę dwukrotnie filmik z materiału do zajęć nr 1, wypiszę słowa, których nie znam i sprawdzę ich znaczenie. Odpowiem na pytania zawarte w ćwiczeniu poniżej.

Lekcja 24. Summertime – Song

Wysłucham utworu (materiał do zajęć 1) – wypiszę słowa i zwroty, których nie rozumiem, sprawdzę ich znaczenie. Przećwiczę słuchanie. Wykonam ćwiczenie i uzupełnię brakujące słowa piosenki.

Lekcja 25. The real Slumdog Millionaire

Przeczytam materiał o milionerze z ulicy – historia prawdziwa (materiał do zajęć 1). Zanotuję słowa, których nie znam i sprawdzę ich znaczenie. Po wysłuchaniu materiału wybiorę prawidłową odpowiedź i wykonam ćwiczenie zawarte w tym materiale.

Lekcja 26. Surfing dog 

Obejrzę materiał z Task 2 (materiał do zajęć 1), zanotuję słowa, zwroty, których nie znam. Obejrzę wideo i poćwiczę słuchanie i rozumienie materiału. Odpowiem na pytania zawarte w Task 3.

Matematyka

Marzec

Lekcja 1. Zapisywanie wyrażeń za pomocą równań 

Na tej lekcji nauczę się, jak określić niewiadomą oraz jak zapisywać rozwiązania zadań w postaci wyrażeń algebraicznych.

Lekcja 2. Równania z jedną niewiadomą. Wprowadzenie 

Na tej lekcji nauczę się rozwiązywać równania pierwszego stopnia z jedną niewiadomą.

Lekcja 3. Rozwiązywanie równań z jedną niewiadomą 

Na tej lekcji utrwalę rozwiązywanie równania pierwszego stopnia z jedną niewiadomą.

Lekcja 4. Rozwiązywanie zadań tekstowych za pomocą równań

Na tej lekcji nauczę się rozwiązywać zadania tekstowe za pomocą równań pierwszego stopnia z jedną niewiadomą.

Lekcja 5. Rozwiązanie równań. Liczba rozwiązań równania

Na tej lekcji dowiem się, jakie są możliwe rozwiązania równania liniowego.

Lekcja 6. Równania liniowe – zadania

Na tej lekcji przećwiczę rozwiązywanie równań liniowych.

Lekcja 7. Potęga o wykładniku naturalnym. Wprowadzenie

Na tej lekcji nauczę się potęgowania z wykładnikiem naturalnym.

Kwiecień

Lekcja 8. Potęga o wykładniku naturalnym. Utrwalenie i powtórzenie

Na tej lekcji utrwalę i powtórzę wiedzę z zakresu potęgowania z wykładnikiem naturalnym.

Lekcja 9. Potęgowanie potęgi

Na tej lekcji nauczę się, jak potęgować potęgę.

Lekcja 10. Potęgowanie iloczynu i ilorazu

Na tej lekcji nauczę się, jak potęgować iloczyn oraz iloraz.

Lekcja 11. Działania na potęgach. Wprowadzenie

Na tej lekcji nauczę się działań na potęgach.

Lekcja 12. Działania na potęgach. Utrwalenie i powtórzenie

Na tej lekcji utrwalę i powtórzę wiedzę z zakresu działań na potęgach.

Lekcja 13. Notacja wykładnicza 

Na tej lekcji nauczę się, jak stosować notację wykładniczą liczb.

Lekcja 14. Pierwiastki. Wprowadzenie 

Na tej lekcji poznam pierwiastki.

Lekcja 15. Pierwiastki. Utrwalenie i powtórzenie

Na tej lekcji powtórzę wiedzę z zakresu pierwiastków.

Lekcja 16. Działania na pierwiastkach. Wprowadzenie

Na tej lekcji nauczę się działań na pierwiastkach.

Lekcja 17. Działania na pierwiastkach. Utrwalenie i powtórzenie

Na tej lekcji powtórzę wiedzę z zakresu działań na pierwiastkach.

Lekcja 18. Przykłady graniastosłupów

Na tej lekcji poznam przykłady graniastosłupów.

Lekcja 19. Siatki graniastosłupów. Wprowadzenie

Na tej lekcji dowiem się, czym są siatki graniastosłupów oraz nauczę się obliczać pole powierzchni graniastosłupa.

Maj

Lekcja 20. Siatki graniastosłupów. Pole powierzchni. Utrwalenie i powtórzenie

Na tej lekcji utrwalę wiedzę z zakresu siatki graniastosłupów oraz obliczania pola powierzchni graniastosłupa.

Lekcja 21. Objętość graniastosłupa. Jednostki objętości. Wprowadzenie

Na tej lekcji nauczę się, jak obliczać objętość graniastosłupa oraz jakie są jednostki objętości.

Lekcja 22. Objętość graniastosłupa. Jednostki objętości. Utrwalenie i powtórzenie

Na tej lekcji utrwalę wiedzę z zakresu obliczania objętości graniastosłupa oraz jednostek objętości.

Lekcja 23. Odczytywanie danych statystycznych. Wprowadzenie

Na tej lekcji nauczę się, jak odczytywać dane statystyczne.

Lekcja 24. Odczytywanie danych statystycznych. Utrwalenie i powtórzenie

Na tej lekcji powtórzę wiedzę z zakresu odczytywania danych statystycznych.

Lekcja 25. Co to jest średnia? Wprowadzenie

Na tej lekcji nauczę się, czym jest średnia arytmetyczna.

Lekcja 26. Co to jest średnia? Utrwalenie i powtórzenie 

Na tej lekcji powtórzę wiedzę z zakresu obliczania średniej arytmetycznej.

Lekcja 27. Zbieranie i opracowywanie danych statystycznych. Wprowadzenie

Na tej lekcji nauczę się, czym jest zbieranie i opracowywanie danych statystycznych.

Lekcja 28. Zbieranie i opracowywanie danych statystycznych. Utrwalenie i powtórzenie

Na tej lekcji utrwalę wiedzę z zakresu zbierania i opracowywania danych statystycznych.

Lekcja 29. Jaki to procent? 

Na tej lekcji nauczę się, jaki procent danej liczby stanowi inna liczba.

Lekcja 30. Obliczanie procentu danej liczby

Na tej lekcji nauczę się obliczać liczbę a równą p procent danej liczby b.

Lekcja 31. Obniżki i podwyżki

Na tej lekcji nauczę się, jak obliczać wartość podwyżki oraz obniżki.

Czerwiec

Lekcja 32. Obliczanie liczby, gdy dany jest jej procent. Wprowadzenie

Na tej lekcji nauczę się, jak obliczać liczbę, gdy dany jest jej procent.

Lekcja 33. Obliczanie liczby, gdy dany jest jej procent. Utrwalenie i powtórzenie wiadomości

Na tej lekcji utrwalę wiedzę z zakresu obliczania liczby, gdy dany jest jej procent.

Lekcja 34. Obliczenia procentowe. Wprowadzenie

Na tej lekcji nauczę się, jak stosować obliczenia procentowe do rozwiązywania problemów w kontekście praktycznym.

Lekcja 35. Obliczenia procentowe. Utrwalenie i powtórzenie wiadomości

Na tej lekcji powtórzę wiedzę z zakresu stosowania obliczeń procentowych do rozwiązywania problemów w kontekście praktycznym.

Lekcja 36. Wyrażenia algebraiczne – powtórzenie wiedzy

Na tej lekcji powtórzę wiedzę z zakresu tworzenie wyrażeń algebraicznych z jedną i z wieloma zmiennymi.

Lekcja 37. Figury na płaszczyźnie – powtórzenie wiadomości. Proste i odcinki, kąty

Na tej lekcji powtórzę wiedzę z zakresu prostych, odcinków i kątów.

Lekcja 38. Figury na płaszczyźnie – powtórzenie wiadomości. Pola wielokątów

Na tej lekcji powtórzę wiedzę z zakresu obliczania pól wielokątów.

Lekcja 39. Figury na płaszczyźnie – powtórzenie wiadomości. Układ współrzędnych

Na tej lekcji powtórzę wiedzę z zakresu figur na płaszczyźnie w układzie współrzędnych.

Lekcja 40. Równania – powtórzenie wiedzy

Na tej lekcji powtórzę wiedzę z zakresu rozwiązywania równań.

Lekcja 41. Potęgi i pierwiastki – powtórzenie wiedzy

Na tej lekcji powtórzę wiedzę z zakresu potęg i pierwiastków.

Lekcja 42. Statystyka – powtórzenie wiedzy

Na tej lekcji powtórzę wiedzę z zakresu statystyki.

Historia

Marzec

Lekcja 1. Geneza wybuchu I wojny światowej 

Dowiem się, dlaczego wybuchła I wojna światowa.

Lekcja 2. I wojna światowa na ziemiach polskich 

Dowiem się, jak wyglądała I wojna światowa z perspektywy Polski.

Lekcja 3. Skutki I wojny światowej

Zrozumiem, co znaczyła I wojna światowa dla świata.

Lekcja 4. Rewolucja w Rosji

Poznam przebieg najsłynniejszej rewolucji na świecie.

Lekcja 5. Świat po I wojnie światowej 

Uporządkuję wiedzę o tym, jak wyglądał świat po I wojnie światowej. Przypomnę sobie, jak zmieniały się granice Polski.

Kwiecień

Lekcja 6. Narodziny faszyzmu

Zrozumiem, jak poczucie klęski po I wojnie światowej doprowadziło do narodzin faszyzmu.

Lekcja 7. ZSRR – imperium komunistyczne

Na tej lekcji dowiem się, jak tworzył się system totalitarny w ZSSR. Poznam okoliczności przejęcia władzy przez bolszewików, zrozumiem rolę Lenina.

Lekcja 8. Kultura i zmiany społeczne w okresie międzywojennym

Na tej lekcji dowiem się, jak zmienił się świat po I wojnie światowej. Zrozumiem, skąd się wzięła emancypacja kobiet i jak rozwijała się kultura masowa.

Lekcja 9. Europa i świat w okresie międzywojennym (lekcja powtórzeniowa)

Powtórzę i uporządkuję wiadomości o faszyzmie, nazizmie i stalinizmie.

Lekcja 10. Polska  w okresie międzywojennym – odrodzenie Rzeczypospolitej

Dowiem się, jakie były problemy odrodzonej Polski związane z odbudową państwowości i integracją społeczeństwa. 

Lekcja 11. Kształtowanie się granicy z Niemcami i Czechosłowacją

Zastanowię się, czy wysiłek militarny w zmaganiach o granice był potrzebny i miał wpływ na korzystniejsze rozwiązania dla Polski.

Lekcja 12. Wojna polsko-bolszewicka

Dowiem się, kiedy rozgrywała się wojna polsko‑bolszewicka i jakie było jej znaczenie dla istnienia międzywojennej Polski.

Maj

Lekcja 13. Walka o kształt polityczny państwa polskiego. Konstytucja marcowa

Dowiem się, jakie siły polityczne walczyły o wpływy w niepodległej Polsce. Poznam podstawowe założenia Konstytucji marcowej.

Lekcja 14. Rząd fachowców i reforma walutowa

Dowiem się, kiedy powołano rząd Władysława Grabskiego. Zrozumiem, że przeprowadzenie reformy walutowej było konieczne i będę umiał omówić jej zasady.

Lekcja 15. Gospodarka II Rzeczpospolitej

Dowiem się, z jakimi trudnościami gospodarczymi musiała się mierzyć II RP i jakie były pomysły na ich przezwyciężenie. Poznam największe osiągnięcia gospodarcze tego okresu.

Lekcja 16. Przewrót majowy i jego konsekwencje

Dowiem się, kiedy miał miejsce przewrót majowy i zrozumiem, dlaczego doszło do zamachu.

Lekcja 17. Kultura i nauka w dwudziestoleciu międzywojennym 

Dowiem się, jak powstawała fabryka snów i czym charakteryzował się modernizm. Zastanowię się, czy podobają mi się obrazy kubistyczne, zobaczę filmy ukazujące przedwojenną Warszawę.     

Lekcja 18. Struktura społeczna i mniejszości narodowe II Rzeczypospolitej

Zrozumiem, jak bardzo było zróżnicowane etnicznie i wyznaniowo społeczeństwo polskie w dwudziestoleciu międzywojennym.

Lekcja 19. II RP – lekcja powtórzeniowa

Przypomnę sobie najważniejsze wydarzenia z II RP. Zagram w grę „Poznaj II RP”.

Lekcja 20. Polska w przededniu II wojny światowej

Poznam sytuację międzynarodową Polski przed II wojną światową.

Czerwiec

Lekcja 21. Tamara Łempicka – ikona sztuki dwudziestolecia międzywojennego

Poznam życie i twórczość najpopularniejszej malarki dwudziestolecia międzywojennego.

Lekcja 22. Tajemnica Enigmy

Obejrzę film, by zrozumieć znaczenie maszyn szyfrujących i poznać rolę Polaków w odkryciu tajemnicy Enigmy.

Lekcja 23. Wirtualna wycieczka po modernizmie – Sejm RP

Zwiedzę budynek Sejmu – obejrzę krótkie felietony i udam się na wirtualny spacer.

Lekcja 24.  "Wesoła Lwowska Fala" – najpopularniejsza audycja radiowa dwudziestolecia międzywojennego

Poznam Szczepcia i Tońcia, czyli bohaterów najpopularniejszej audycji radiowej dwudziestolecia międzywojennego. Dowiem się, czym był bałak.

Lekcja 25. Przedwojenne polskie kino, cz. 1

Obejrzę wykład o polskim kinie lat 30. Zastanowię się, czego możemy się dowiedzieć z ówczesnych filmów o rzeczywistości II Rzeczypospolitej, na ile film może być zwierciadłem epoki.

Lekcja 26. Przedwojenne kino polskie cz. 2

Obejrzę wybrane przez nauczyciela fragmenty filmów lub jedną z przedwojennych komedii. 

Lekcja 27. Przedwojenne kino polskie cz. 3

Obejrzę wybrane przez nauczyciela fragmenty filmów lub jedną z przedwojennych komedii. 

Geografia

Marzec

Lekcja 1. Rozmieszczenie ludności Polski i jego przyczyny 

Nauczę się analizować mapy tematyczne, opisywać na podstawie map gęstości zaludnienia i rozmieszczenie ludności w Polsce, wymieniać i wyjaśniać przyczyny nierównomiernego rozmieszczenia ludności Polski, związane z czynnikami przyrodniczymi, historycznymi i ekonomicznymi, wykazywać rolę czynników kształtujących nierównomierne rozmieszczenie ludności w Polsce w wybranych okresach historycznych.

Lekcja 2. Porównanie pustyni lodowej z pustynią gorącą

Nauczę się: opisywać, w jakich warunkach powstają pustynie; omawiać warunki klimatyczne panujące na pustyni gorącej; wykazywać istnienie związku między skrajnie niskimi opadami a niewielką ilością roślin i zwierząt na pustyniach.

Kwiecień

Lekcja 3. Ochrona środowiska w Polsce

Nauczę się: wykazywać konieczność ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego, podawać aktualne przykłady różnych sposobów ochrony środowiska w Polsce oraz proponować konkretne działania na rzecz ochrony przyrody we własnym regionie.

Lekcja 4. Jakie są warunki rozwoju polskiego rolnictwa?

Na tej lekcji dowiem się o przyrodniczych i pozaprzyrodniczych warunkach rozwoju rolnictwa, poznam  regiony w Polsce o najkorzystniejszych warunkach przyrodniczych i dokonam odniesienia do krajów UE.

Lekcja 5. Zróżnicowanie gleb i roślinności na obszarze Polski 

Na tej lekcji nauczę się: wymieniać typy gleb występujących w Polsce; analizować mapę gleb Polski; dostrzegać zależności między typem gleby a typem roślinności; wymieniać typy zbiorowisk roślinnych w Polsce; oceniać znaczenie gospodarcze gleb i lasów w Polsce; opisywać na podstawie mapy zróżnicowanie zalesienia w Polsce.

Lekcja 6. Surowce mineralne Polski 

Na tej lekcji nauczę się: opisywać podział surowców mineralnych; wymieniać przykłady wykorzystania skał w różnych dziedzinach życia człowieka; na tematycznej mapie Polski wskazywać obszary występowania naszych najważniejszych surowców mineralnych; analizować dane statystyczne informujące o zasobach i wydobyciu surowców; uzasadniać potrzebę racjonalnego gospodarowania surowcami.

Lekcja 7. Zmiany liczby ludności Polski

Nauczę się: obliczać przyrost naturalny, saldo migracji i przyrost rzeczywisty; opisywać zmiany liczby ludności w Polsce w ostatnich kilkudziesięciu latach; objaśniać wpływ przyrostu naturalnego na zmiany liczby ludności; wymieniać inne przyczyny zmian liczby ludności; wymieniać skutki depopulacji.

Maj 

Lekcja 8. Biologiczna struktura ludności Polski

Nauczę się: odczytywać informacje przedstawione na piramidzie wieku i płci; analizować piramidy wieku i na tej podstawie prognozować zmiany ludnościowe; definiować wskaźnik feminizacji; wymieniać przyczyny zróżnicowania przestrzennego wieku i płci ludności Polski.

Lekcja 9. Struktura zatrudnienia i problem bezrobocia w Polsce

Nauczę się: wymieniać główne działy gospodarki narodowej; wskazywać zmiany, jakie nastąpiły w strukturze zatrudnienia w Polsce po 1989 roku; analizować rynek pracy w Polsce; oceniać wpływ bezrobocia na gospodarkę i na społeczeństwo; wymieniać aktualne problemy rynku pracy w Polsce i we własnym regionie.

Lekcja 10. Rozwój usług w Polsce

Nauczę się: wyjaśniać, jaki jest podział usług; charakteryzować przebieg rozwoju usług; omawiać strukturę usług w Polsce oraz jej zmiany; wskazywać przykłady największych firm usługowych w naszym kraju.

Lekcja 11. Jak powstały góry i skąd wziął się węgiel w Polsce

Nauczę się: omawiać procesy sprzyjające powstawaniu gór; wyjaśniać, w jaki sposób powstawały góry w Polsce; podawać, gdzie w Polsce występują poszczególne typy gór; wymieniać etapy powstawania węgla kamiennego; opisywać procesy sprzyjające powstawaniu węgla; wskazywać, gdzie w Polsce występują złoża węgla brunatnego i kamiennego.

Czerwiec

Lekcja 12. Zmiany w przemyśle Polski

Nauczę się: wyjaśniać, czym były rewolucje przemysłowe; wymieniać czynniki lokalizacji przemysłu na ziemiach polskich; wymieniać główne okręgi przemysłowe i inwestycje przemysłowe w Polsce; wyjaśniać przyczyny zmian w przemyśle Polski.

Lekcja 13. Mieszkamy nad morzem 

Nauczę się: wymieniać korzyści wynikające z sąsiedztwa morza; przedstawiać znaczenie historyczne, gospodarcze i turystyczne miejscowości nadmorskich.

Lekcja 14. Rozmieszczenie upraw na terenie Polski

Nauczę się: na podstawie map tematycznych i danych statystycznych omawiać rozmieszczenie ważniejszych upraw w Polsce (pszenicy, żyta, ziemniaków, buraków cukrowych); wyjaśniać zależność rozmieszczenia upraw od warunków naturalnych; charakteryzować rozmieszczenie upraw we własnym regionie.

Lekcja 15. Chów i hodowla zwierząt w Polsce

Nauczę się: charakteryzować chów bydła, trzody chlewnej i drobiu w Polsce; podać przykłady innych zwierząt hodowlanych i korzyści wynikających z ich chowu; charakteryzować chów zwierząt we własnym regionie.

Biologia

Marzec

Lekcja 1. Oddychanie komórkowe

Nauczę się wyjaśniać, na czym polega proces oddychania komórkowego; wymieniać warunki przebiegu oddychania tlenowego i beztlenowego oraz substraty i produkty tego procesu; wykazywać współzależność procesów fotosyntezy i oddychania.

Lekcja 2. Układ oddechowy i jego funkcje

Nauczę się wskazywać na sobie położenie narządów układu oddechowego; opisywać przystosowania w budowie płuc do sprawnej wymiany gazowej; omawiać mechanizm wentylacji płuc; przedstawiać proces wymiany gazowej w pęcherzykach płucnych i komórkach ciała; wykazywać rolę krwi w transporcie gazów oddechowych.

Lekcja 3. Profilaktyka chorób układu oddechowego

Nauczę się: wymieniać czynniki warunkujące sprawność układu oddechowego; wyjaśniać, dlaczego warto oddychać przeponą; opisywać wybrane choroby układu oddechowego; wyjaśniać, na czym polega szkodliwość dymu tytoniowego.

Lekcja 4. Budowa i działanie układu wydalniczego

Nauczę się: budowy i roli układu wydalniczego; budowy i roli skóry. Dowiem się o współdziałaniu układu krwionośnego z innymi układami.

Lekcja 5. Profilaktyka chorób układu wydalniczego

Nauczę się: opisywać stan organizmu na podstawie badania ogólnego moczu, wykazywać, że badanie ogólne moczu należy do podstawowych badań diagnostycznych, wymieniać przyczyny chorób układu moczowego, wyjaśniać, na czym polega profilaktyka chorób układu moczowego, omawiać przebieg i znaczenie dializy.

Kwiecień

Lekcja 6. Układ nerwowy

Nauczę się: wykazywać związek między budową a funkcją neuronu, wyjaśniać, na czym polega przewodzenie impulsów nerwowych, wymieniać funkcje układu nerwowego, omawiać strukturalny i czynnościowy podział układu nerwowego, wyjaśniać, na czym polega przeciwstawne działanie układu współczulnego i przywspółczulnego. Na tej lekcji dowiem się też o położeniu, budowie i funkcji mózgowia, porównam funkcje półkul mózgowych, wyjaśnię znaczenie treningu w rozwoju mózgu oraz omówię położenie, budowę i funkcje rdzenia kręgowego.

Lekcja 7. Odruchy bezwarunkowe i warunkowe 

Nauczę się: omawiać budowę obwodowego układu nerwowego; opisywać funkcję nerwów czuciowych i ruchowych; omawiać drogę impulsu nerwowego, korzystając ze schematu łuku odruchowego; wykazywać znaczenie odruchów warunkowych i bezwarunkowych oraz porównywać je ze sobą.

Lekcja 8. Radzimy sobie ze stresem

Na tej lekcji nauczę się: wymieniać czynniki wywołujące stres; wymieniać pozytywne i negatywne skutki działania stresu; przedstawiać sposoby radzenia sobie ze stresem; wyjaśniać rolę snu w regeneracji układu nerwowego; omawiać przykłady chorób układu nerwowego.

Lekcja 9. Oko – narząd wzroku

Na tej lekcji nauczę się: wykazywać, że budowa oka ma związek z pełnionymi przez nie funkcjami; opisywać, jak powstaje wrażenie wzrokowe. Skorzystam z e-podręcznika (Rozdziały: 1. Ochrona oka; 2. Twardówka, naczyniówka i siatkówka; 3. Jak powstają obrazy; 4. Przystosowania oka do widzenia w różnych warunkach).

Lekcja 10. Wady wzroku

Na tej lekcji nauczę się: wyjaśniać, na czym polegają wady wzroku i wymieniać sposoby ich korekty; omawiać wybrane choroby oczu, uwzględniając ich przyczyny i objawy; wymieniać podstawowe zasady higieny wzroku. Skorzystam e-podręcznika. W przypadku tematu "Oko – narząd wzroku" przeczytam rozdział 5. Choroby i wady narządu wzroku. 

Lekcja 11. Ucho – narząd słuchu i równowagi

Nauczę się: opisywać budowę i funkcję elementów ucha zewnętrznego, środkowego, wewnętrznego; wykazywać związek budowy ucha z pełnionymi przez nie funkcjami; wyjaśniać, w jaki sposób powstaje wrażenie słuchowe; opisywać, jak działa narząd równowagi; wymieniać czynniki, które mogą pogorszyć słuch, i wyjaśniać, jak ich unikać.

Lekcja 12. Inne zmysły

Nauczę się: wymieniać funkcje i znaczenie zmysłów smaku, węchu i dotyku; objaśniać, jak funkcjonują zmysły węchu, smaku i dotyku; wskazywać istnienie zmysłów innych niż posiadane przez ludzi.

Maj

Lekcja 13. Układ hormonalny

Nauczę się: wymieniać gruczoły dokrewne i produkowane przez nie hormony; wskazywać na schemacie lokalizację gruczołów dokrewnych; wyjaśniać, na czym polega swoistość działania hormonów; opisywać znaczenie hormonów w regulacji czynności życiowych organizmu.

Lekcja 14. Działanie hormonów

Nauczę się: podawać przykłady procesów życiowych regulowanych przez hormony; wyjaśniać, na czym polega antagonizm działania insuliny i glukagonu; opisywać skutki nadmiaru i niedoboru hormonów wzrostu, tyroksyny, insuliny; opisywać wpływ leków i środków hormonalnych na organizm człowieka.

Lekcja 15. Zdrowie i choroby

Nauczę się opisywać przyczyny chorób.

Lekcja 16. Choroby zakaźne i pasożytnicze

Nauczę się: odróżniać stan zdrowia od stanu choroby; wymieniać przykłady chorób zakaźnych i pasożytniczych; opisywać drogi szerzenia się chorób zakaźnych; omawiać zasady zapobiegania chorobom zakaźnym i pasożytniczym.

Lekcja 17. Choroby nowotworowe

Nauczę się: wyjaśniać, czym jest nowotwór; opisywać, jak rozwija się nowotwór; podawać przykłady chorób nowotworowych; wymieniać czynniki powodujące choroby nowotworowe; opisywać zasady profilaktyki nowotworowej.

Lekcja 18. Uzależnienia

Nauczę się: wyjaśniać, co to jest uzależnienie; opisywać mechanizm uzależnienia i jego etapy; przedstawiać negatywne skutki zdrowotne narkomanii, alkoholizmu, nikotynizmu i lekomanii oraz uzależnień psychicznych; wyjaśniać, dlaczego nie należy bez potrzeby zażywać leków.

Lekcja 19. Właściwe odżywianie warunkiem zdrowia

Wyjaśnię, na czym polega zdrowe odżywianie i uzasadnię potrzebę jego stosowania; obliczę i zinterpretuję wskaźnik masy ciała; dokonam analizy bilansu energetycznego organizmu oraz jego zapotrzebowania energetycznego; omówię zaburzenia odżywiania; dokonam analizy składu chemicznego wybranych artykułów żywnościowych; wskażę wady i zalety dodatków chemicznych stosowanych do produkcji żywności.

Lekcja 20. Aktywność fizyczna a zdrowie

Wskażę sposoby zapobiegania wadom postawy, urazom i chorobom układu kostnego; wyjaśnię, jak udzielić pierwszej pomocy przy urazach układu kostnego; ocenię wpływ środków dopingujących na organizm.

Czerwiec

Lekcja 21. Jak dbać o skórę?

Nauczę się: dbać o skórę stosownie do pory roku; oceniać wygląd skóry; udzielać pierwszej pomocy przy poparzeniu i odmrożeniu; opisywać skutki zbyt długiego przebywania na słońcu i poddawania skóry działaniom promieni UV.

Lekcja 22. Klasyfikacja i charakterystyka diet

Nauczę się: charakteryzować typy diet oraz określać ich wady i zalety; przedstawiać podstawowe zasady racjonalnego odżywiania; formułować zalecenia dotyczące prawidłowej diety; komponować dla siebie tygodniowy jadłospis zgodny z zasadami racjonalnego żywienia i uwzględniający moje indywidualne parametry.

Lekcja 23. Profilaktyka chorób układu krążenia

Nauczę się: wymieniać przykłady chorób układu krążenia i wskazywać ich przyczyny; proponować działania profilaktyczne; interpretować podstawowe wyniki badania krwi; oceniać wpływ aktywności fizycznej i diety na funkcjonowanie układu krążenia; opisywać zasady pierwszej pomocy przy krwawieniach i krwotokach.

Lekcja 24. Profilaktyka chorób układu moczowego

Nauczę się: opisywać stan organizmu na podstawie badania ogólnego moczu; wykazywać, że badanie ogólne moczu należy do podstawowych badań diagnostycznych; wymieniać przyczyny chorób układu moczowego; wyjaśniać, na czym polega profilaktyka chorób układu moczowego; omawiać przebieg i znaczenie dializy.

Lekcja 25. Właściwe odżywianie warunkiem zdrowia

Nauczę się: wyjaśniać, na czym polega zdrowe odżywianie i uzasadniać potrzebę jego stosowania; obliczać i interpretować wskaźnik masy ciała; analizować bilans energetyczny organizmu oraz jego zapotrzebowanie energetyczne; omawiać zaburzenia odżywiania; analizować skład chemiczny wybranych artykułów żywnościowych; wskazywać wady i zalety dodatków chemicznych stosowanych do produkcji żywności.

Lekcja 26. Jak działa układ odpornościowy?

Nauczę się: wymieniać elementy układu odpornościowego; opisywać mechanizmy odporności nieswoistej; wyjaśniać rolę makrofagów, limfocytów T i limfocytów B w odporności swoistej; wskazywać różnice między odpornością swoistą czynną a bierną; porównywać działanie surowicy i szczepionki; wyjaśniać, na czym polega transplantacja i omawiać znaczenie przeszczepów.

Lekcja 27. Układ ruchu – kości i stawy

Nauczę się: opisywać budowę kości długiej i stawu; wykazywać związek między budową i właściwościami kości; wykazywać związek między budową i funkcjonowaniem stawu; wskazywać na swoim ciele miejsca, gdzie występują szwy, stawy zawiasowe i obrotowe.

Chemia

Marzec

Lekcja 1. Rozpuszczalność substancji w wodzie

Poznam rodzaje roztworów i sprawdzę rozpuszczalność substancji w wodzie. Dowiem się, co to jest stężenia procentowe i o co chodzi w rozpuszczalności substancji. Dowiem się, jak rozpuszczalność zależy od temperatury. Zapoznam się ze zjawiskiem rozpuszczalności substancji w wodzie.

Lekcja 2. Tlenki metali i niemateli

Dowiem się, co to są tlenki metali i niemetali, czym są tlenki, podtlenki, nadlentki, jakie są ich właściwości i podział. Nauczyę się rodzajów tlenków i ich reakcji.

Lekcja 3. Stężenie procentowe roztworu

Dowiem się, czym jest stężenie procentowe roztworu, jakim zmianom ono podlega i jaka jest zależność między stężeniem procentowym a rozpuszczalnością substancji.

Kwiecień

Lekcja 4. Elektrolity i nieelektrolity

Na tej lekcji zapoznam się z dysocjacją elektrolityczną wodorotlenków, kwasów i soli.

Lekcja 5. Woda – główny składnik hydrosfery

Na tej lekcji dowiem się najważniejszych rzeczy na temat wody i jej roli w przyrodzie.

Lekcja 6. Woda jako rozpuszczalnik

Dowiem się, jakie są właściwości wody jako rozpuszczalnika.

Maj

Lekcja 7. Rozpuszczalność jako cecha substancji 

Zapoznam się z rozpuszczalnością substancji.

Lekcja 8. Stężenie procentowe roztworu

Nauczę się, czym jest stężenie procentowe roztworu.

Lekcja 9. Wodór

Dowiem się, czym jest wodór.

Lekcja 10. Tlen

Zapoznam się z tlenem.

Czerwiec

Lekcja 11. Gazy szlachetne

Poznam właściwości gazów szlachetnych. Dowiem się, dlaczego są one bardzo mało aktywne chemicznie.

Lekcja 12. Zanieczyszczenia powietrza

Nauczę się wskazywać źródła zanieczyszczenia powietrza, jego skutki i sposoby ochrony przed nim.

Lekcja 13. Reakcje syntezy i analizy

Nauczę się opisywać, na czym polegają reakcje syntezy i analizy oraz poznam ich przykłady.

Lekcja 14. Reakcje wymiany

Nauczę się wyjaśniać i rozpoznawać reakcje wymiany.

Informatyka

Marzec

Lekcja 1. Sposoby przedstawiania algorytmów

Dowiem się, czym jest algorytm i w jaki sposób można go przedstawić. Nauczę się tworzyć schematy blokowe prostych algorytmów.

Lekcja 2. Internet jako źródło informacji – fakenewsy

Dowiem się, czym są fakenewsy i jak je rozpoznawać.

Lekcja 3. Internet jako źródło informacji – prawa autorskie

Dowiem się, jakie istnieją licencje i jakie prawa autoskie obowiązują w internecie. Nauczę się korzystać z baz plików na licencji Creative Commons.

Lekcja 4. Bezpieczeństwo w sieci

Dowiem się, jak być bezpiecznym w sieci.

Kwiecień

Lekcja 5. Praca z dokumentem wielostronicowym

Na tej lekcji dowiem się, w jaki sposób tworzyć spisy treści, sekcje, dodawać numery stron oraz jak pracować na dokumencie wielostronicowym. 

Lekcja 6. Dlaczego warto robić kopie zapasowe? Pliki i zabezpieczenia 

Na tej lekcji dowiem się, dlaczego warto robić kopie zapasowe. Odświeżę informacje na temat tego, czym jest plik, pamięć masowa i schowek oraz jak wygląda hierarchiczna struktura folderów. 

Lekcja 7. Sieci komputerowe, ich zasięg i rodzaje

Na tej lekcji dowiem się, czym są sieci komputerowe, jakie są ich rodzaje i topografie.

Lekcja 8. Grafika wektorowa – krzywe Beziera

Dowiem się, jaka jest różnica między grafiką rastrową i wektorową.

Lekcja 9. Inkscape – wektoryzacja bitmapy

Dowiem się , jak zwektoryzować bitmapę i jak przerobić własny rysunek na grafikę wektorową.

Lekcja 10. Inkscape – tworzymy ikony 

Na tej lekcji stworzę własne ikony oraz nadam dowolnym folderom wykonane przez siebie ikony.

Lekcja 11. Czy komputery myślą literami? Kod ASCII

Na tej lekcji dowiem się, czym jest tablica znaków ASCII oraz czym jest i jak używać tablicy znaków. 

Lekcja 12. Programistyczna wieża Babel – o różnorodności języków programowania

Dowiem się, jaki jest podział języków programowania i krótko scharakteryzuję najpopularniejsze z nich.

Maj

Lekcja 13. Samodzielne korzystanie z wyszukanych informacji z uwzględnieniem poszanowania praw autorskich 

Dowiem się, jak korzystać z informacji z poszanowaniem praw autorskich.

Lekcja 14. Wyszukiwanie informacji i elementów graficznych udostępnianych w internecie w otwartych zasobach edukacyjnych

Dowiem się, jak wyszukiwać elementy graficzne w otwartych zasobach edukacyjnych.

Lekcja 15. Elementy zestawu komputerowego

Dowiem się, z jakich elementów składa się komputer oraz poznam ich definicje.

Lekcja 16. Zagrożenia w internecie

Dowiem się, jakie są konsekwencje zagrożeń w internecie oraz nauczę się, jak ich unikać.

Lekcja 17. Oprogramowanie antywirusowe

Dowiem się, czym są wirusy oraz jak się przed nimi zabezpieczać.

Lekcja 19. Zasady postępowania w przypadku awarii systemu komputerowego  

Dowiem się, co zrobić w przypadku awarii komputera. 

Lekcja 20. Narzędzia diagnostyczne w systemach operacyjnych

Dowiem się, jakie narzędzia diagnostyczne znajdują się w systemach Windows, Mac OS X, Linux Ubuntu i jak z nich korzystać.

Czerwiec

Lekcja 21. Operacje na plikach i folderach w obrębie sieci lokalnej – konfiguracja systemu i udostępnianie zasobów 

Nauczę się, jak mogę udostępniać pliki i zasoby innym użytkownikom w zależności od systemu operacyjnego komputera. 

Lekcja 22. Zasady bezpiecznej pracy w sieci lokalnej i globalnej 

Nauczę się zasad bezpiecznej pracy w sieciach lokalnych i globalnych.

Lekcja 23. Równania matematyczne w programie Word

Nauczę się używać narzędzia do wklejania i tworzenia równań matematycznych w programie Word.

Lekcja 24. Tworzenie wykresu na podstawie kilku serii danych

Nauczę się tworzyć wykresu na podstawie kilku serii danych.

Lekcja 25. Sortowanie danych

Nauczę się, w jaki sposób mogę sortować dane w arkuszu kalkulacyjnym. 

Lekcja 26. Projektowanie formuł zagnieżdżonych

Nauczę się pisać i korzystać z formuł zagnieżdżonych.

Fizyka

Marzec

Lekcja 1. Energia mechaniczna i jej rodzaje

Nauczę się podawać definicje energii oraz energii mechanicznej i wymieniać ich rodzaje; opisywać zmiany energii ciała w wyniku wykonania pracy.

Lekcja 2. Zasada zachowania energii mechanicznej i jej zastosowanie

Nauczę się wyznaczać zmianę energii potencjalnej grawitacji oraz energii kinetycznej.

Lekcja 3. Podsumowanie wiadomości o pracy, mocy i energii

W tym dziale podsumuję wiedzę o pojęciach i definicji takich wielkości fizycznych, jak: praca, moc, energia mechaniczna, ciepło, energia wewnętrzna, ciepło właściwe, ciepło topnienia, ciepło parowania.

 Lekcja 4. Ruch i spoczynek. Względność ruchu

Nauczę się: podawać definicję ruchu; posługiwać wielkościami opisującymi ruch ciała; posługiwać pojęciem układu odniesienia w opisie ruchu; odawać i opisywać przykłady względności ruchu w bliskim i dalszym otoczeniu; dzielić ruchy na prostoliniowe i krzywoliniowe, a także podawać przykłady takich ruchów.

Lekcja 5. Prędkość i jej jednostki. Odczytywanie prędkości i drogi z wykresów

Nauczę się: odróżniać prędkość średnią od prędkości chwilowej, wzorów na prędkość średnią i chwilową, posługiwać wykresami zależności prędkości od czasu oraz drogi od czasu oraz wyrażać prędkość w różnych jednostkach.

Kwiecień

Lekcja 6. Wyznaczanie prędkości ruchu na podstawie pomiaru czasu i drogi

Nauczę się wyznaczać prędkość średnią na podstawie pomiaru czasu i drogi.

Lekcja 7. Ruch jednostajny prostoliniowy    

Na tej lekcji nauczę się podawać definicję ruchu jednostajnego prostoliniowego oraz przytaczać przykłady ruchu jednostajnego prostoliniowego zaczerpnięte z życia codziennego.

Lekcja 8. Rysowanie i analiza wykresów zależności drogi i prędkości od czasu w ruchu jednostajnym prostoliniowym

Na tej lekcji nauczę się rysować (przedstawiać na wykresach) zależności drogi i prędkości od czasu, podawać przykłady ruchu ciał poruszających się ruchem jednostajnym prostoliniowym, zaczerpnięte z życia codziennego.

Lekcja 9. Rozwiązywanie zadań dotyczących ruchu jednostajnego prostoliniowego

Na tej lekcji nauczę się rozwiązywać zadania dotyczące ruchu jednostajnego prostoliniowego.

Lekcja 10. Ruch zmienny prostoliniowy. Przyspieszenie. Prędkość średnia i chwilowa

Na tej lekcji nauczę się podawać definicję ruchu zmiennego; odróżniać ruch przyspieszony od opóźnionego; podawać definicję przyspieszenia i obliczać jego wartość.

Lekcja 11. Ruch jednostajnie przyspieszony prostoliniowy

Nauczę się badać ruch jednostajnie przyspieszony; podawać definicję ruchu jednostajnie przyspieszonego prostoliniowego; rozpoznawać proporcjonalność prostą na podstawie tabeli.

Maj

Lekcja 12.  Rysowanie i analiza wykresów zależności drogi i prędkości od czasu w ruchu 

Nauczę się obliczać drogę przebytą przez ciało w ruchu jednostajnie przyspieszonym prostoliniowym; sporządzać wykresy zależności drogi od czasu, przyspieszenia od czasu i prędkości od czasu dla ciał poruszających się ruchem jednostajnie przyspieszonym prostoliniowym; odczytywać wykresy i obliczać na ich podstawie wartości drogi, przyspieszenia i prędkości.

Lekcja 13. Rozwiązywanie zadań dotyczących ruchu jednostajnie przyspieszonego prostoliniowego

Nauczę się rozwiązywać zadania dotyczące ruchu jednostajnie przyspieszonego prostoliniowego.

Lekcja 14. Ruchy jednostajny prostoliniowy i jednostajnie przyspieszony prostoliniowy w zadaniach

Nauczę się rozwiązywać zadania związane z ruchem prostoliniowym: jednostajnym, jednostajnie przyspieszonym i jednostajnie opóźnionym.

Lekcja 15. Podsumowanie wiadomości z kinematyki

Podsumuję dotychczas zdobytą wiedzę z kinematyki.

Lekcja 16. Sprawdzian wiadomości

Zweryfikuję poziom przyswojenia materiału z zakresu kinematyki.

Lekcja 17. Trzecia zasada dynamiki Newtona – wzajemne oddziaływanie ciał

Nauczę się podawać treść trzeciej zasady dynamiki Newtona; podawać przykłady zastosowania tej zasady w życiu codziennym; opisywać zasadę działania silników: odrzutowego i rakietowego.

Lekcja 18. Wpływ oporów ruchu na poruszające się ciała

Nauczę się: wymieniać przyczyny występowania sił oporu ruchu; opisywać tarcie jako zjawisko fizyczne; podawać różnicę między tarciem statycznym a tarciem kinetycznym; obliczać siłę tarcia; opisywać pożyteczne i negatywne skutki działania sił tarcia.

Lekcja 19. Pierwsza zasada dynamiki Newtona. Bezwładność ciał 

Nauczę się: podawać siłę jako przyczynę zmiany rodzaju lub kierunku ruchu; podawać treść pierwszej zasady dynamiki Newtona, czyli podawać warunki, jakie muszą być spełnione, aby ciało poruszało się ruchem jednostajnym prostoliniowym lub było w spoczynku; podawać przykłady zjawiska bezwładności.

Czerwiec

Lekcja 20. Druga zasada dynamiki Newtona

Nauczę się podawać treść drugiej zasady dynamiki Newtona; opisywać zachowanie się ciał pod wpływem działającej siły na podstawie drugiej zasady dynamiki Newtona; wyrażać wartość działającej siły w niutonach.

Lekcja 21. Podsumowanie wiadomości z dynamiki

Podsumuję moją dotychczasową wiedzę z dynamiki.

Lekcja 22. Podsumowanie wiadomości z dynamiki 

Podsumuję moją dotychczasową wiedzę z dynamiki.

Lekcja 23. Sprawdzian wiadomości z dynamiki

Zweryfikuję poziom przyswojenia materiału z zakresu dynamiki.

Lekcja 24. Praca jako wielkość fizyczna

Nauczę się: odróżniać znaczenie słowa “praca” w życiu codziennym i jako wielkości fizycznej; podawać definicję pracy jako wielkości fizycznej; posługiwać się dżulem [J] jako jednostką pracy; obliczać pracę wykonywaną przez siłę działającą w kierunku równoległym do przemieszczenia ciała.

Lekcja 25. Moc jako szybkość wykonywania pracy

Nauczę się: podawać definicję mocy i jej jednostki; przeliczać jednostki mocy; obliczać moc urządzenia wykonującego pracę.

Lekcja 26. Maszyny proste. Wyznaczanie masy ciała przy użyciu dźwigni dwustronnej

Nauczę się opisywać budowę i zasady działania dźwigni dwustronnej i jednostronnej, bloku nieruchomego i kołowrotu; wymieniać przykłady stosowania maszyn prostych; wyznaczać masę ciała przy użyciu dźwigni dwustronnej; uzasadniać, dlaczego maszyny proste nie zmniejszają wartości wykonywanej pracy.